DE WERELD NU

Open Brief aan de leden der Tweede Kamer

Nationaal-Progressivisme

Caroline Vonhoff kreeg de indruk dat Kamerleden een verkeerd idee hebben van wat ze mogelijk met haar NEE-stem beoogde op 6 april. Daarom legt ze dat hier nog duidelijker uit.

Geacht Kamerlid,

U stemt morgen over wat er al dan niet met de uitslag van het referendum van 6 april gebeurt. Ik hoop dat uw stem recht doet aan de mijne en daarom hierbij mijn
‘waarom ik NEE stemde’.

Allereerst omdat ik NEE bedoelde op 6 april. NEE tegen een associatie met Oekraïne, NEE tegen politieke en militaire samenwerking en NEE tegen alle kosten die dat weer met zich mee brengt voor de toch al grootste nettobetalers (per persoon) aan de EU. Ik heb het uitdrukkelijk over associatie en niet over handel, want voor handel heb je geen verdrag nodig. Het enige wat er nodig is voor vrije handel is een stel krachtige ambtenaren die alle handelsbelemmerende regelingen door de shredder halen. Handelsbelemmeringen zijn namelijk per definitie bureaucratisch opgelegde beperkingen aan die handel.

NEE ook omdat het niet eens het paard achter de wagen spannen is maar de ezel, als je denkt dat je corruptie in een ander, ver land kan bestrijden door de meest corrupten daar stevig in het zadel te helpen en te houden. Werkelijk, hoe komt men op de gedachte? Of hebben we hier te maken met ‘soort zoekt soort’? Zo ja, dan dus des te meer redenen om NEE te zeggen. Zo nee, dan hebben we daar niets te zoeken. De ervaring met inmiddels een jaar of 70 ontwikkelingssamenwerking leert immers dat die op zijn best niet werkt, en op zijn slechtst (wat dus vrijwel altijd het geval is) armoede, corruptie en wanbestuur slechts versterkt. Als je als bestuur/regime je geld verdient aan de armen, dan zorg je er immers voor dat er daarvan genoeg zijn om de westerse geldkraan open te houden. Wie er hier zijn handen onder die kraan wast, zou ook eens onderzocht moeten worden, zodat ook daaraan een einde kan worden gemaakt.

NEE ook omdat dat beloning voor het wangedrag van de EU is, een club niet-gekozen ambtenaren (vaak ook nog president genaamd of iets soortgelijks doorluchtigs), die zich niet ontzag ons geld aan te wenden om de democratisch gekozen president van Oekraïne te laten verjagen. Akkoord, wellicht was die president corrupt, maar het lijkt me buitengewoon stug als dat voor onze presidenten in Brussel een bezwaar zou wezen. Dit laatste niet alleen vanwege het enthousiasme waarmee de nieuwe president (Fuck the EU, zoals de undersecretary of state Nuland het zo krachtig uitdrukte) werd binnengehaald, maar ook vanwege de omstandigheid dat al sinds 19 jaar de eigen boeken van de EU niet door de beugel van een accountantscontrole kunnen. Kortom, moet er niet eerst bij en rond de EU iets veranderen, alvorens met de vette vinger naar een ander land wordt gewezen? De door de EU geschapen situatie doet me nog het meest denken aan de laatste pagina van Animal Farm, daar waar de dieren naar binnen kijken naar de feestende mensen en varkens, en geen verschil meer zien.

NEE ook omdat het drijven van de EU geleid heeft tot een burgeroorlog, een welhaast verzwegen oorlog waarbij ongetelde duizenden mensen gedood zijn (zoiets gebeurt namelijk als je woonwijken bombardeert zoals men vanuit Kiev doet) en een miljoen mensen op de vlucht gejaagd. Bloed aan de handen, niet alleen van de daders maar ook van degenen die die daders steunen.

NEE ook omdat er na de val van de Muur afspraken gemaakt zijn over de handhaving van het toen ontstane machtsevenwicht, het Westen doet niet anders (pak de atlas er maar even bij) dan die afspraken schenden. Het is even wennen, jezelf niet langer tot de ‘good guys’ te kunnen rekenen, maar helaas is dat dus wat de EU (en de US, en de NATO) ons hebben gebracht. Gelukkig hebben we daarmee ervaring sinds Nederland assisteerde bij de bombardementen op Libische burgers, met het vreemde verhaal die burgers daarmee te beschermen. Kennelijk geldt het adagium: ‘de enige veilige burger is een dode burger’, iets anders is er niet van te maken.

NEE ook omdat ook met de belangen van Rusland rekening gehouden dient te worden, is het niet uit fatsoen dan maar uit welbegrepen eigenbelang. Misschien niet het eigen belang van de vluchtgevaarlijke bestuurlijke kaste, maar wel het belang van de gewone Nederlander die ten tijde van oorlog geen kant uit kan. En zeg niet dat dat niet reëel is, want de praktijk in het Midden-Oosten laat maar al te duidelijk zien dat er met de moord-bereidheid van de heersende klasse (hier) weinig mis is, en daarmee alles.

Kortom, al met al nogal wat redenen voor een NEE tegen associatie met de Oekraïne. Deze zijn mij niet ingegeven uit angst of onwetendheid of domheid of om de EU te pesten, of om welke nog uit de duim te zuigen redenen dan ook. Ik werkte regelmatig in Brussel (als jurist namens Landbouw), dus hoe Europees Recht in elkaar zit en werkt, dat weet ik echt beter dan menigeen. En ik zal niet de enige zijn die NEE zegt, niet uit onkunde maar juist vanwege de kennis die de NEE-stemmers hebben. Ik zeg het er maar bij, want blijkbaar heeft bij de besturende klasse de gedachte postgevat dat het Nederlandse volk uit domoren bestaat, die niet weten wat goed voor hen is (anders dan die bestuurders, die blijkbaar allemaal al even alwetend en almachtig zijn als de staat hier).

En dan natuurlijk de moord op de passagiers van de MH17, een massa-moord gepleegd in het toen militair meest beloerde gebied van de wereld. Uiteraard weet men zowel in Kiev (huidig regime) als in de USA als in Rusland al sinds de dag zelve, precies wat er daar is voorgevallen. Dat we ons zouden moeten associëren met een regime dat de radarbeelden achterhoudt en de verkeerstoren-banden niet ter beschikking stelt, en mogelijk dader is, drijft de volgzaamheid van zelfs de meest slaafse Nederlander te ver. Ach ja, een emotionele reden, maar ook een emotionele reden is een reden om NEE te zeggen. En van de voorstanders van die associatie heb ik trouwens nooit andere dan emotionele redenen (vaak doorspekt met beledigingen uiteraard) gehoord.

Enfin, ik schreef dit in haast en vertrouw er op dat U genoeg op de hoogte met dit dossier bent om de onderliggende feiten uit eigen wetenschap aan te vullen. Rest mij nogmaals te benadrukken dat ik met mijn NEE op 6 april NEE bedoelde. Was mij de mogelijkheid gegeven daar ‘never, nooit’ en ‘helemaal niet’ aan toe te voegen, dan had ik dat uiteraard gedaan.

Rest mij u wijsheid en een ruggengraat toe te wensen,

met vriendelijke groet,

Caroline Vonhoff

10 reacties

 1. Ron schreef:

  Dag mevrouw Vonhoff, helder en mag ons NEE een einde betekenen van de EU.

  groeten, Ron

 2. Trudy de Leeuw schreef:

  Wat een akelig stukje vol feitelijke onjuistheden. Toch een beetje jammer.

 3. Frans Groenendijk schreef:

  Dáár, pak aan. Het bijvoeglijk naamwoord ‘akelig’.
  Au, au, daar hebben wij hier op VOL niet van terug!

 4. Hans schreef:

  Ik mag aannemen dat Trudy de Leeuw ons de “feitelijke onjuistheden” nog even uitgebreid gaat uitleggen!

 5. Koen schreef:

  Trudy vertel even wat er akelig onwaar is en waar welke feiten zijn onjuist. Graag onderbouwen alvorens ik een mening hierover kan/ga hebben.

 6. Giny schreef:

  Trudy, ook ik zit vol spanning op uitleg
  te wachten!
  Niet dat het mijn “NEE” stem zal veranderen,
  ik ben het volkomen met Caroline eens!

 7. Jean Op den Kamp schreef:

  Inderdaad een akelig stuk als je de feiten eens zo op een rijtje zet. Maar juist heden blijkt dat eens heel hard nodig. Toch een beetje jammer…

 8. Gielah schreef:

  Wat een geweldige, fenomenaal goede brief!
  Daar ketsen de niet-onderbouwde opmerkingen van alle Trudy´s van deze wereld dúsdanig tegen af.. dat we er schouderophalend aan kunnen voorbijgaan.

  Misschien gaat zich geen enkel kamerlid door deze brief gezeggen.
  Misschien gaat er geen enkel geweten door spreken.
  Gewetens zijn tamelijk tére instrumenten… je hoeft die maar een paar keer het zwijgen op te leggen… en ze spelen niet en nooit meer op….. tenzij men natuurlijk een echte verandering doormaakt.

  Tegelijk: wie deze brief gelezen hebben kunnen er… in dit leven óf in het volgende ( schrijf ik als christen) op aangesproken worden: u hebt geen verontschuldiging voor uw gedrag en uw keuze.. de waarheid IS onder uw aandacht gebracht…. u hád beter kunnen weten.

  Het uitdragen van de waarheid is een profetisch werk.
  Het geeft scheidslijnen aan…. dit mag wel… dat mag niet…. en wel daarom..!
  Het negeren en ontkennen van de waarheid daarentegen is een duivels werk.
  En dat heeft consequenties, voor het reilen en zeilen van de samenleving én voor het persoonlijke lot.

  Ik heb zo de indruk dat ons aller vriend, Jaap Mollema, alias prof. dr. van Frikschoten ( en mét hem mijn overleden echtgenoot, G.W. Tabak) waarderende duimen opsteken bij het kennis nemen van deze brief: goed gedaan, Caroline!
  Kick ass!

 9. Erik schreef:

  Het is ook niet plezierig zomaar pardoes te worden wakkergeschud.
  Ben overigens wel benieuwd naar die feitelijke onjuistheden.

 10. Stef schreef:

  Kijk een heldere uitleg.