DE WERELD NU

Open brief aan de Raad van Kerken Nederland

Financieele Dagblad, Open Brief

Onderstaande Open Brief was ons reeds twee weken terug toegezonden, maar helaas vervolgens aan onze aandacht ontsnapt. Vandaar deze prominente plaatsing in het weekend.

De Nederlandse Raad van Kerken heeft haar prioriteiten niet op orde. Deze Open Brief vraagt daarvoor niet alleen aandacht, maar zou lezers aanmoeten moedigen ook hun eigen mening dit aangaande aan de Raad van Kerken over te brengen.

Tel Mond – Israël, 8 juni 2020

Geachte heer Geert van Dartel,

De eenzijdigheid en de ongegronde argumentatie gebaseerd op onwaarheden van het standpunt met betrekking tot de boycot van Israël van de Raad van Kerken, gekoppeld aan het heden ten dage verregaande Israël/Joden haat, maakt de RvK medeplichtig aan het aanwakkeren van het torenhoge antisemitische in Europa en elders.

Zou het niet meer op zijn plaats zijn dat de RvK zich meer verdiept in de erbarmelijke situatie waarin de christenen in de gehele Arabische wereld zich bevinden?

In plaats van zich te concentreren op verbetering van de levensomstandigheden van uw geloofsgenoten in deze regio focust de RvK op het enige democratische land in het Midden Oosten met vrijheid van religie!

De christelijke gemeenschap in Hebron en Bethlehem, Palestijnse Gebieden, werd in de loop der Jaren voor 90% gereduceerd en is NU praktisch NUL!

In de gehele Arabische wereld werd in de afgelopen decennia de christelijke bevolking gedecimeerd.

Het zal de RvK sieren bij de EU in Brussel uw afkeuring te betuigen over de zeer deerniswekkende en levensbedreigende situatie waarin de christenen in de Arabische wereld zich bevinden, vergezeld met het verzoek stappen te ondernemen ter bescherming van uw geloofsgenoten in het Midden-Oosten benadrukt met uw petitie de Arabische wereld te boycotten.

Stof tot nadenken!

Met vriendelijke groet,

Tswi J. Herschel,

Träger des Verdienstordens am Bande der Bundes Republik Deutschland
Awarded with the Order of Merit of the Federal Republic of Germany
Lecturer Holocaust Studies
P.O.Box 8121 – 4062957 Tel Mond – Israel
Mobile: +972(0)544 88 66 75


Meer open brieven die op Veren of Lood zijn geplaatst vindt u hier.

8 reacties

 1. Max Staudt schreef:

  De Nederlandse Raad van Kerken en alle bobo’s van de grote kerkgenootschappen: slapen op dit punt even diep als veel van zulke types in het Duitsland van de jaren ’30. Het gaat met deze generatie bestuurders (de laatste?) niet meer goed komen. Ik zeg het nadrukkelijk als predikant.

 2. carthago schreef:

  De RVK is opportuun ,in navolging van hun farizeeër broeders bij het cda en de cu.

 3. Johan P schreef:

  De Raad van Kerken? Wederom een nietszeggend en niets-doend stel figuren die zichzelf graag een extra titel geven zonder er iets voor te hoeven doen.
  Nog even daargelaten dat ‘de kerk’ sinds de verlichting nauwelijks meer werkelijk wat heeft gedaan voor geloofsgenoten in het buitenland, of zelfs maar in het algemeen.

 4. Ahava3 schreef:

  Het bondgenootschap tussen (toen nog nationaal-)socialisten en islam dateert uit de nazitijd. Het is ‘links’ (tegenwoordig internationaal-socialisten) vervolgens op slinkse wijze, met volop meewerkende media, gelukt om neo-nazi’s in de politiek ‘correcte’ en dus verwerpelijke rechtse hoek te drukken. Kerken doen hier naar hartelust aan mee. Basisfout in deze terecht door rabbi Herschel bestreden denkwijze is, de Joden-vijandige islam als een godsdienst te beschouwen. Het is een politiek systeem dat met geweld, list en leugen (taqqya) uit is op wereldoverheersing (vertaling van het woord islam is: onderwerping). Dit werelddeel hoeft allen nog maar met een geboorte-jihad onderworpen te worden, ze zijn al een eind op weg. Mohammedanen hebben geduld. Veertig jaar geleden wees een vriend uit Engeland mij al op het feit, dat in zijn land onderhand al (veel) meer moskeeën dan kerken staan, stonden dus, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat is in veel andere Europese landen intussen niet anders. Als de kerken hier geen boodschap aan hebben, maar daarentegen hun Boodschap verliezen, gaat dat allemaal nog sneller. En de EU? Gaat als ‘beschaving’ ook eens ten onder. Binnen afzienbare tijd zelfs.

 5. TSPHQ 92 schreef:

  Ben niet gelovig. Maar dit is een goed artikel

 6. nora schreef:

  Eind jaren 60 was de studie theologie in een van de universiteitssteden (en misschien in meer) al geheel doordenkt van grote bewondering voor het socialisme. Studenten gingen onder leiding van hoogleraren op bezoek in de DDR en er was ook een werkgroep die zich bezighield met Marcuse en de boeken van voornamelijk Duitse Marxistische theologische schrijvers. Hun namen ben ik vergeten intussen, hun boeken die wij voor de tentamens ethiek moesten bestuderen heb ik al eeuwen geleden weggedaan. Hun gedachtenwereld kwam bij mij nergens aan en zo ben ik dus blijkbaar toevallig immuun gebleven voor deze indoctrinatie. Ik herinner me dat een stem op de toen bestaande partij DS70 al gezien werd als een stem op de fascisten. Dat de christelijke kerken verder zijn gegaan op deze al destijds ingeslagen weg en zijn uitgekomen op hun huidige standpunten verbaast me dus geenszins. Je kunt er maar beter niets mee te maken willen hebben.

 7. Gerrit Joost schreef:

  De Raad van Kerken moet zich ver houden van politiek, zeker in het buitenland. Hun taak is het verbroederen van geloofsgenoten. De duivel is in hun brein getreden, ze omarmen de Islam en keren zich tegen de Joden. Ze hebben het niet in de gaten. De linkse kerken onder aanvoering van het CDA en CU omarmen hier Islamitische goudzoekende migranten en leggen ze in de watten (de arme hulpbehoevenden die aan de andere kant van de Middellandse Zee, in middeleeuwse omstandigheden achterblijven ten spijt). De Islam gaat onze maatschappij overnemen in 2-3 generaties. Lees de. Jan van de Beek, wiskundige en antropoloog. Als eerste gaan dan de koppen van de ongelovige Gristenhonden rollen die ze hebben omarmd en hebben binnengelaten. De Raad van Kerken veroorzaakt mede door hun toedoen hun eigen ondergang. De Islam dult geen kerk naast de moskee. NOOIT!

 8. scherpschutter1943 schreef:

  Aan de raad van kerken. Uw god ziet u en is in toorn ontstoken omdat u zijn uitverkoren volk schoffeert, beledigt
  meewerkt aan de vernietiging daarvan. Uw god zal u daarvoor straffen en u de toegang tot zijn hemel ontzeggen. En voor de katholieken onder u, u zal voor eeuwig branden in het vagevuur. Daar moet u toch van onder de indruk zijn, van dit soort dreigementen zeker als ze worden uitgesproken door een empirisch atheïst.