DE WERELD NU

Oostenrijk en de demonisering van inentingsvrijen

Oostenrijk

Oostenrijk heeft een totale lockdown afgekondigd voor mensen die zich niet hebben laten inenten tegen Corona. Wat zal hierop nog volgen?

Onze staatsomroep is er helemaal opgewonden van:

“De vaccinatiegraad moet omhoog, die is beschamend laag”, zei Schallenberg op een persconferentie. Mensen die niet zijn ingeënt, mogen alleen in noodzakelijke gevallen naar buiten, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, te gaan werken, een wandeling te maken of een prik te gaan halen.
De beperkingen voor niet-gevaccineerden waren in Oostenrijk al groot. Voor hen gold de 3G-regel voor het werk en de 2G-regel voor het openbare leven. 2G houdt in dat alleen mensen die gevaccineerd zijn of recent zijn genezen van het Corona-virus toegang hebben. Bij 3G mogen ook mensen met een bewijs van een negatieve test worden toegelaten.

Oostenrijk

De vraag hoe zinvol dit alles is wordt stelselmatig ontweken. Niemand weet het, al houden de westerse regeringen stijf en strak vol dat je mèt vaccinatie meer overlevingskansen hebt dan zonder.

Daarover is wel degelijk twijfel mogelijk:

Het doel dat men in Oostenrijk zegt na te streven is tweeledig, en is niet vrij van enige schizofrenie:

Het doel van de maatregel is om de vaccinatiebereidheid te vergroten en om het aantal contacten te verminderen om de kans op verspreiding van het Corona-virus te verkleinen.

Is het handhaafbaar? Bij de NOS denken ze van niet:

In Oostenrijk geldt sinds middernacht in het hele land een lockdown voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Inwoners van 12 jaar en ouder zonder prik of doorgemaakte besmetting mogen dan alleen het huis nog uit om naar hun werk, school of studie te gaan, essentiële boodschappen te doen of om medische redenen.
In het land wonen bijna 9 miljoen mensen, het uitgaansverbod voor ongevaccineerden zal naar schatting zo’n 2 miljoen mensen treffen. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven zich er niet aan te houden.
De lockdown voor ongevaccineerden gaat in elk geval tien dagen duren. Mensen die zich er niet aan houden kunnen een boete krijgen tot 1450 euro. De politie heeft opdracht gekregen om te controleren of mensen zijn gevaccineerd. Niet op straat, maar wel in openbare gelegenheden zoals horeca, kerstmarkten, bibliotheken of kledingwinkels. Daar worden op wijkniveau agenten mee belast.

Waar dit naar toe gaat? Dat zal afhankelijk zijn van hoeveel mensen straks met hangende pootjes bij de prikposten arriveren. Dat deze overheid ongeacht het resultaat geen risico’s zal nemen, is geen moeilijke voorspelling:

Dat valt ook te zien aan de manier waarop de berichtgeving steeds paniekeriger wordt: De Corona-paniek gaat naar een toppunt, nu.

Oostenrijk

Het lijkt een kwestie van tijd, eer men over zal gaan op geforceerde vaccinaties. In Oostenrijk, maar niet alleen daar. De Corona-paniek wordt immers steeds verder aangejaagd.

Waarover je niemand hoort, is dat veel hiervan voorspelbaar was, gezien de incubatietijd van ruim twee weken. Dat maakt het ook zo bespottelijk dat de regering – volgend op te verwachten ontwikkelingen – steeds in het Catshuis in conclaaf gaat, over wat je voorspellen kon dat gebeuren ging. Enfin, volgende week zitten ze er weer. Dat u het vast weet.


Meer over de ontwikkelingen richting een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

18 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Geforceerde vaccinaties? Een bijl voor wie dat bij mij proberen gaat.
  Ala onze overheid zich tiranniek toont- heeft ELKE patriot de heilige plicht diezelfde overheid te verjagen.
  Met. Alle. Middelen. Mogelijk.
  Is dit waar Rutte- de-Clown heen wil?
  Breng het dan maar.

 2. Fran schreef:

  En dat allemaal voor een verkoudheidsvirus met een mortaliteit van 0,15%

  Na 20 maanden moet het toch voor de meest goedgelovige lobbes wel duidelijk zijn dat het een politiek virus is waar diverse internationale agenda’s aan gehangen zijn.

  “Onze” WEF geïnspireerde “politici” kunnen na het opstoken van het haat- en dwangvuur, zowel mentaal als politiek gezien niet terug, dus wordt het hard tegen hard.

  We zijn er klaar voor.

 3. Xantil schreef:

  19.200 positieve tests per dag.
  Hoe hoog zou dat zijn zonder vaccinatie?
  Ik denk lager…

 4. Fran schreef:

  Een positief testresultaat wat dat ook moge betekenen met een frauduleuze pcr, niet geschikt voor diagnose volgens de uitvinder.

  Tja, al 20 maanden fake, list en bedrog.

 5. Eri schreef:

  Wat hierna volgt hebben de Oostenrijkers ruime ervaring, interneren en bij een uitbraak aus die schirnstein hinaus.

 6. Bas schreef:

  2G: Gehoorzaam én Gehersenspoeld…

  Gelukkig hebben we Bart Maes nog:

  “Dat betekent dat het EU-lidmaatschap van Oostenrijk geschorst moet worden. Dat volgt één op één uit de verdragen. Wij gaan de @EU_Commission formeel verzoeken om daartoe stappen te ondernemen.”

 7. Jim schreef:

  @Xantil
  Heb dat even uitgezocht.
  Vorig jaar op 14 november waren er 5.914 positieve tests. Dik minder dan een derde dan dit jaar op dezelfde dag toen nog niet werd gevaccineerd. Dat is al heel erg vreemd bij een huidige vaccinatiegraad van rond 85 procent. Er lagen vorig jaar op deze dag 2.125 patienten in het ziekenhuis waarvan 615 op de IC. Dat zijn er nog meer dan op dezelfde dag dit jaar (1985 patienten, waarvan 380 op de IC). Echter met de nadruk op ‘nog’, want die aantallen verschuiven in zeer rap tempo in omgekeerde richting. Een paar weken geleden was er namelijk nog een verschil van een flink aantal honderden patienten, die er deze periode vorig jaar meer lagen dan dit jaar.
  Interessant hoe deze trend zich verder ontwikkelt. Want vorig jaar lagen er bijvoorbeeld op de laatste dag van november (slechts) 1721 mensen in het ziekenhuis waarvan 512 op de IC. Met de snelheid waarmee momenteel het aantal ziekenhuispatienten dagelijks stijgt, kan het bijna niet anders dat er aan het eind van deze maand een fors aantal meer ziekenhuisopnames zullen zijn. Nu is dat al zo, maar vorig jaar dus ook nog. Echter vorig jaar liep het aantal opnames in de tweede helft van november dagelijks af.
  Benieuwd hoe dit dan geframed zal gaan worden. Dat er vorig jaar in deze periode maatregelen waren zal wel het excuus worden. Die zijn er nu ook alweer, maar dan zal men wel tegenwerpen dat de maatregelen vorig jaar strenger en langer waren.
  De vraag is echter wat het vaccin dan eigenlijk doet. Als dat namelijk naar behoren zou werken, zouden er sowieso geen maatregelen meer nodig moeten zijn. Vaccineren was tenminste de enige weg uit de crisis volgens onze opperpsychopaat Hugo de Jonge. Dat die maatregelen er al weer zijn, bewijst reeds de idiotie van de alsmaar erger wordende vaccinatiedwang van deze superdwaas.
  Stel echter, wat gezien de trend bepaald niet is uitgesloten, dat het aantal ziekenhuisopnames aan het eind van deze maand significant hoger is dan vorig jaar op dezelfde tijd. Zelfs zo hoog dat het nu wel uit de hand gaat lopen. Iets wat vorig jaar, ondanks alle angstzaaierij en bangmakerij nooit is gebeurd, laten we dat niet vergeten. Dan kan de conclusie toch niet anders meer zijn dat het vaccineren zelfs een averechts effect heeft gehad. En mensen feitelijk sneller vatbaar en ziek maakt. Durf in elk geval nu al te voorspellen dat straks zal blijken dat vaccineren geen enkel positief heeft (gehad). Integendeel, de ellende hoogstwaarschijnlijk alleen maar zal verergeren. Maar zelfs dat zal dan toch wel weer aan de ongevaccineerden liggen.

 8. Ernie van de Wal schreef:

  Het aantal besmettingen moet je ook in relatie zien tot het aantal testen. Dat gaat ook hard omhoog, waardoor het percentage besmette mensen niet echt toeneemt.
  Het aantal ziekenhuisopnames is zeer leeftijdsafhankelijk. Een extreme oververtegenwoordiging in de categoriën 80+ en 70 – 79. En een merkbare stijging in de categorie 60 – .

  Alles wat onder de 60 jaar is, heeft nauwelijks te maken met ziekenhuisopnames.
  bron: https://maurice.nl/2021/11/14/dagcijfers-14-november/

  Wat wel ernstig is is dit:
  de generatie geboren tussen 1945 en 1968 kent een zware oververtegenwoordiging in de bevolkingsopbouw. De eerste exemplaren daarvan zijn inmiddels 75 en daarvan gaan er bij elke griepepidemie relatief veel van in het ziekenhuis belanden.
  De komende 20 jaar (!) zal de druk op de zorg in het gemeen en de ic capaciteit in het bijzonder zeer hoog zijn.

  Door de ic capaciteit te halveren in plaats van deze fors uit te bouwen is Rutte de hoofdschuldige aan het drama wat zich nu ontplooit. In feite is elke VVD’er of VVD stemmer een moordenaar. Zij houden dit dodelijke wanbeleid proactief in stand,

  Over vaccinaties kan ik kort zijn. Een vaccinatie is bedoeld om de gevaccineerde te beschermen tegen (de ergste uitwassen van) een aandoening. Kan tegen polio zijn, kan ook tegen tetanus te zijn.
  Het probleem is niet dat ongevaccineerden gevaccineerden alsnog kunnen besmetten, het probleem is dat het vaccin een slechte en vooral korte werking heeft.
  Dat kan je de ongevaccineerde met de beste wil van de wereld niet verwijten.

 9. Cool Pete schreef:

  Daarom moest eerst kanselier Kurz weggewerkt worden : die was niet zo geschift.
  Nu zit ook daar, net als in Italie en Spanje, weer een “EU”-diktatortje : een socialist.

  kojona, klimaat, gender, gelijkheid, ras : allemaal ‘linkse’ hetzes :
  socialisme, technocratie, globalisme.

 10. Fran schreef:

  De tirannen wegbranden, wegschieten of gewoon arresteren en berechten is de kortste weg naar de vrijheid.

 11. Jim schreef:

  Na de lockdown voor ongevaccineerden denkt Oostenrijk alweer aan een vervolgmaatregel. Ongevaccineerden en gevaccineerden zouden geen contact meer met elkaar mogen hebben. Dan zou ik dus van mijn vrouw af moeten…

 12. Anonymous schreef:

  Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oprichting van een Europees fonds voor schadeloosstelling van slachtoffers van de vaccins tegen COVID-19

  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_NL.html

 13. Meester Jan schreef:

  En natuurlijk berichten de Nederlandse MSM kritiekloos. En niet toevallig tegelijkertijd overal berichten over de discriminatiepas op de werkvloer. De MSM kneedt ons al voor. NRC vraagt zich af of ongevaccineerden nog recht op loon hebben, of ze ontslagen kunnen worden. Oké kom maar op. Voor mij 10 andere schoolmeesters dan, of toch niet?

 14. Fran schreef:

  The closer the collapse of an empire, the crazier its laws.

  Cicero

 15. Kees schreef:

  @Jim en Xantil: ruim 19.200 positieve testen op zondag, ik vraag me serieus af of dit wel kan kloppen. Dat zou betekenen dat er (bij 1 op 5 positief getesten) ongeveer 100.000 mensen zich afgelopen zondag hebben laten testen. Dat lijkt me onwaarschijnlijk veel.
  Zie ook: https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/11/15/19-274-besmettingen-vandaag-gemeld-op-een-zondag/

 16. carthago schreef:

  Het probleem van dit experimenteel vaccineren is dat steeds weer blijkt dat het middel erger is dan de kwaal .Het “vaccin ” werkt niet zoals een traditioneel vaccin zou moeten werken .Het doet niets met het cojonagriepvirus an sich. De gesuggereerde weerstandsopbouw is bewezen onbetrouwbaar te zijn ,juist omdat keer op keer een shot extra nodig blijkt te zijn. En de bijwerkingen zijn al helemaal nooit onderzocht .

 17. Niets is wat het lijkt schreef:

  De wereldbevolking MOET aan een injectie, zo niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Wat zou daar nu achter zitten?
  De zorg om de volksgezondheid in ieder geval niet.