DE WERELD NU

Onweerlegbaar bewezen: imams liegen er op los om de ware aard van de islam te verbergen

ware aard van de islam

Over de ware aard van de islam zijn de debatten vaak heftig tot op het fanatieke af. Maar de wel degelijk bestaande bewijzen vergeet men in discussies vaak.

De Deense bevolking was geschokt toen in een documentaire onweerlegbaar werd aangetoond dat imams met dubbele tong spreken. Dat gold ook voor imams van moskeeën die als gematigd bekend stonden. Imams hebben voor de buitenwereld een positief verhaal over de islam. Wie echter binnen een moskee zijn oor te luisteren legt, hoort een heel ander verhaal. Om dat verschil bloot te leggen, maakten de documentairemakers gebruik van een undercover-infiltratie waarbij verborgen camera’s werden gebruikt.

Gister (23-11-2016)  was een samenvatting van de Deense documentaire te zien in het VARA-programma Zembla onder de titel ‘Undercover in de Deense moskee’. (hier te zien Red.) Er werden acht moskeeën bezocht. Voorafgaande aan de infiltratie werden ze onder valse voorwendselen gevraagd mee te werken aan een interview over de positie van de islam in Denemarken. Vier moskeeën werkten daar aan mee. Die interviews gaven een uitsluitend positief beeld te zien van de islam. Natuurlijk waren de geïnterviewden vóór democratie, niet tegen integratie, moesten moslims de Deense wetten respecteren, hadden vrouwen heel veel rechten binnen de islam en waren man en vrouw gelijk. Critici spreken in dit verband wel over de ‘islam light’ die als propagandistisch gezicht aan de buitenwereld wordt getoond.

De Deense dissidente ex-imam Ahmed Akkari was de inspirator voor de documentaire. Hij schreef een boek waarin hij uit de school klapte en waarschuwde dat moskeeën de integratie belemmeren, met dubbele tong spreken en de onderdrukking van vrouwen legitimeren. Hij was vooral bezorgd over de talloze moslims en moslima’s die in feite een Europese islam willen, maar geen gehoor vinden. Volgens ex-imam Akkari is de islam een ideologisch systeem dat mensen onderdrukt en beweert dat ze daar gelukkiger van worden.

De twee infiltranten bouwden eerst een vertrouwensrelatie op met de leiding van de moskee en begonnen daarna vragen voor te leggen. Bijvoorbeeld: “Een Deense vriendin heeft me uitgenodigd om op haar verjaarsfeestje te komen, mag ik daar naar toe gaan?”. Antwoord: “Liever niet en het hoeft ook helemaal niet. Tegenwoordig wonen er meer dan voldoende moslims in Denemarken en onder hen kan je vrienden vinden.” Een andere vraag: “Mogen kinderen worden geslagen?”. Antwoord: “Ja dat mag en moet soms, bijvoorbeeld als ze niet willen bidden”. Er wordt wel bij gezegd dat ze niet zo hard mogen worden geslagen dat ze iets breken of iets anders dat ernstig is oplopen. “Ik kan werk krijgen, maar daar werken mannen en vrouwen wel door elkaar, mag ik daar werken?” Antwoord: “Nee, dat mag natuurlijk niet. Het is tegen de wil van Allah”.

De meest onthullende scènes volgden op het verhaal dat de vrouw aan de imams voorlegde. Mijn man slaat me. Nu heb ik niet meer zo’n zin in gemeenschap. Zijn familie heeft een tweede vrouw voor hem gevonden. Moet ik daar mee akkoord gaan of is het een reden voor scheiding?” Er was maar één imam die slaan niet zo geweldig vond. Allemaal raden ze het echter af om aangifte te doen van huiselijk geweld. “Wij zijn geen Denen, we zijn moslims”. Het weigeren van gemeenschap werd stellig veroordeeld. Een vrouw mag nooit weigeren als een man zin heeft. Het is een man toegestaan om meerdere vrouwen te hebben, ook daar kan niet tegen worden geprotesteerd. Uiteindelijk verzocht de vrouw de shariaraad een uitspraak te willen doen over haar scheidingsverzoek. Dat werd unaniem afgewezen. De sharia erkent de aangevoerde motieven niet als reden tot echtscheiding.

De in het geheim gefilmde scènes werden later voorgelegd aan degenen die eerder onder valse voorwendselen waren geïnterviewd. Bij het verhaal van de vrouw die werd geslagen en wilde scheiden was een van hen maar heel kort verbouwereerd en had al snel een antwoord. Wat de vrouw meemaakte was een soort therapie om haar huwelijk te redden!

Ik had al eerder via andere kanalen kennis genomen van de inhoud van de Deense documentaire. De uitzending schokte me niet en niet alleen daarom. Insiders en critici wijzen al heel lang op de leugenachtige presentatie van de islam. Het is geen schaamte die imams en moskeebestuurders er toe brengt om een propagandistisch beeld van de islam naar buiten te brengen. Het is bewust beleid en de betrokkenen worden er in getraind om de islam te presenteren met voor de westerse bevolking aanvaardbare termen. De islam is vrede”, is bijvoorbeeld zo’n veelgehoorde leugen. De uitspraak is waar in de zin dat vrede het einddoel is van de utopische islamitische ideologie. Hij is onwaar omdat de islam voor het bereiken van die vrede geweld en bloedvergieten niet uitsluit en het is onwaar omdat voor het handhaven van die vrede alleen al de twijfel of de islam de juiste weg is genadeloos wordt afgestraft. Dat is de dagelijkse gang van zaken in Iran en Saoedi-Arabië.

Ik word er vaak treurig van wanneer ik zie dat bestuurders, journalisten en politici de propagandistische voorstelling van zaken slikken en zelfs op hun beurt gaan verkondigen. In goed vertrouwen gaan ze er van uit dat imams, moskeebestuurders en adviseurs zoals Maurits Berger het ware verhaal vertellen. Dat ze worden belazerd komt niet bij ze op. De naïviteit van bestuurders, journalisten en politici gaat in feite ten koste van heel veel moslims en moslima’s die er van worden weerhouden om binnen de Nederlandse wetgeving hun recht te zoeken. Vanuit de islam wordt het zoeken naar recht alleen maar aangemoedigd als er aanklachten kunnen worden ingediend tegen vijanden van de islam. Heel veel moslima’s zitten opgesloten in afschuwelijke huwelijken omdat hun familie op islamitische gronden tegen scheiding is.

Ik moet denken aan een andere documentaire die recent (22-11-2016) is uitgezonden. Het gaat over de 16-jarige Afghaanse Sonita die haar ouders als bruid willen verkopen om zo het geld bij elkaar te brengen dat haar broer nodig heeft om een bruidsschat te betalen voor het huwelijk dat hij wil aangaan. Sonita verzet zich daar tegen in raps, maar twijfelt ook of ze zich uit onmacht en/of solidariteit er niet bij neer moet leggen. De documentaire heeft een gelukkig einde als ze de gelegenheid krijgt om naar Amerika te vluchten.

Het Westen heeft een taak. Red moslims die echt in vrede willen leven van de fundamentele islam. Laat ze niet in de steek. En natuurlijk heb ik nog een boek voor u. Een boek geschreven door het Deense echtpaar Karen Jespersen en Ralf Pittelkow. Titel: Islamisten en Naïvisten’. De Nederlandse vertaling is van 2007. Een schokkend en onthullend boek dat bewijst dat niet iedereen naïef is. Ook daar heeft de islam een oplossing voor. Als u liever naïef blijft,  bent u tenminste niet ‘islamofoob’. Er zijn mensen die zich daarmee gelukkig prijzen.


Dit artikel verscheen eerder op Peter’s Blogboek

Meer van Peter Louter op Veren of Lood vindt u hier.

14 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  “Taqqiya” : verzwijgen/ verhullen, om de echte bedoelingen te verbergen.
  “Want A. is de beste misleider”.
  Jihad : ALLE middelen toegestaan; liegen, criminaliteit, tot slaaf maken, moorden, genocides.
  Zit allemaal IN de INHOUD van de “leer”.

  Islam is gif. Al 1400 jaar.

 2. Sem schreef:

  Cool pete,

  Dat er in de islam minder leuke dingen zijn is mischien wel zo maar de islam heeft ook positieve inzichten. Maar dat komt de meesten hier niet uit ze belichten alleen de negatieve kanten ben blij dat dit forum niet door velen word gelezen dat zou zonde zijn. En een hoop misinformatie.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Wat ik steeds maar probeer uit te leggen is dat we er niet moeilijk over moeten doen dat imams (en moslims in het algemeen en hun nuttige idioten) er op los liegen om de ware aard van de islam te verbergen. De reden is simpel: De hoofdbetekenis van islam is onderwerping van alles en iedereen, overal en wel zo snel mogelijk. Deze onderwerping omvat zowal rationaliteit, als moraal, esthetiek, politiek en alle andere religies en overtuigingen. Moslims ervaren innerlijke vrede als ze zich onderwerpen, want anders gaan ze – geheel overeenkomstig datgene dat ze zo diep mogelijk ingeprent krijgen – naar de hel. En daar is het onplezierig troeven. Het is gewoon zo. Je kunt dat moslims ook gewoon zeggen. Vaak reageren ze met: goh, eindelijk iemand die het snapt. We moeten daar dus verder niet moeilijk over doen. Net als veel christenen (of groenlinksers of D66-ers) snappen moslims niet dat je ethisch besef kan hebben buiten hun geloof. Het is allemaal te lachwekkend voor woorden. Overigens wel aardig dat Zembla destijds het filmpje over de Deense imams heeft uitgezonden. In Denemarken zijn vervolgens zelfs bij links de schellen van de ogen gevallen. Moet hier nog even gebeuren. Misschien moeten we Plasterk en Scheffers nog maar eens oproepen een duit in het zakje te doen. Hup jongens. Het kan want het moet.

 4. carthago schreef:

  Mooi artikel,dank peter.
  Zelfs als is de leugen nog zo snel ,de pislam haatbaard overtreft haar wel.

 5. har schreef:

  ” Overigens wel aardig dat Zembla destijds het filmpje over de Deense imams heeft uitgezonden.”
  .
  en zembla wist niet hoe snel ze deze docu van hun site af moesten halen na de uitzending, want stel je nou eens voor dat mensen het terug willen zien ? nee, niet bij zembla/npo….
  .
  btw, youtube is die docu ook niet te vinden, alleen op vevo is die nog terug te vinden.

 6. Eddie schreef:

  @Sem; Zelfs al zouden de islam en/of de koran een constructieve bijdrage leveren aan de maatschappij, hetgeen ik ten zeerste betwijfel, dan nog horen bepaalde opvattingen, oftewel leerstellingen zoals beschreven in de koran en de hadith, echt totaal niet thuis in Nederland. Deze woestijn ideologie, in combinatie met de “schaamte cultuur” uit de Maghreb en het MO, resulteert in parallelle samenlevingen, welke de “Westerse” waarden per definitie afwijzen of zelfs verafschuwen. Zo, ik ben nog beschaafde gebleven ook……

 7. Johan P schreef:

  @Sem
  Helaas onjuist. De islam heeft helemaal niets positiefs en ook nooit iets positiefs gebracht.
  Er is een heel erg klein deel dt kan worden uitgelegd als zijn progressief en goed, mits gerelateerd aan de situatie zoals die in de tijd van mohammed was.
  Maar zelfs tegen die context is er maar bar weinig dat men daar onder kan scharen.

  Legt men de leer tegen het licht van de huidige tijd dan blijft er helemaal niets goeds van over. Het promoot achterlijkheid, agressie, incest, pedofilie, discriminatie van vrouwen, ongelovigen en zwarten, is een voorstander van slavernij, tegen enige vorm van geestelijke ontwikkeling, tegen enige vorm van wetenschap, tegen vrijheid van meningsuiting, tegen vrijheid van godsdienst, kent geen enkele vorm van zelfreflectie, kan niet omgaan met fouten en het toegeven ervan, is tegen feitelijk alles behalve complete onderwerping aan de wil van allah, zoals uitgelegd door mohammed.
  En als men daar eens goed naar kijkt kan men niet anders concluderen dan dat allah maar bar weinig te zeggen heeft, alles draait om mohammed.

  Islam is ook geen godsdienst, maar een veroveringsideologie waar een godsdienstig sausje overheen is gegoten om de massa te bedotten en zoet te houden. Deze ideologie gebruikt de meest basale drift van de mens -sex/voortplanting- om eindeloos oorlog te blijven voeren. Vrede kent men niet. Sterker nog, islam kent niet eens het begrip van ‘vrede met ongelovigen/andersdenkenden. Ik heb het over het begrip, niet het woord. Het begrip dat daar nog het dichtste bijkomt is ‘hudna’, een wapenstilstand met een maximale duur van 10 jaar, waarbij inpliciet is dat men die mag, zelfs moet, verbreken indien men kans ziet om in de strijd voordelen te halen.

 8. Kees schreef:

  @sem: Noem eens één positief inzicht van de islam? Ik ken er geen…

 9. Juanito schreef:

  @Sem
  Vertel ons nog eens even hoeveel Nobel prijzen zijn gewonnen door islamieten en waarom dat er niet of wel toe doet.

 10. har schreef:

  @Niek, 3 september 2019 om 21:42
  .
  ik ga er van uit dat jouw reactie aan mij gericht was, maar heb je gekeken HOE LANG de docu duurt op zemba ?
  de docu duurt officieel 55 minuten, zembla pleegt dus gewoon censuur door alleen maar een weinig zeggende voorbeschouwing van 1.49 minuut op hun site te laten staan.
  npo en islam kritiek gaat niet samen is hun motto…

 11. Bennie schreef:

  Positieve bijdragen van de islam?.
  Kom op, doe eens opschieten!!!.

 12. Cool Pete schreef:

  Het gaat om DE INHOUD en de GELDENDE LEERSTELLINGEN van die islam-“leer”.
  Koran, hadith, sura = jihad + sharia + wereld-kalifaat.
  Jihad is innerlijke onderwerping, t/m onbeperkte oorlog-voering :
  “bid, vecht, heers”.
  Deze zelfde leerstellingen, worden al eeuwen, en nog steeds,
  bevestigd door Al-Azhar “univ.” :
  – Koran boven alle wetenschap, wetgeving, staats-inrichting.
  Die “leer” verwerpt dus :
  – democratische rechtstaat,
  – humanistische mensen-rechten
  – Vrijheid van Menings-Uiting.

  De islam is de enige “godsdienstige” leer met een gewelddadige INHOUD.
  Het is dan ook geen “godsdienst”, maar een veroverings-leer.
  De islam heeft altijd geteerd op verovering, plundering, na-apen, slavernij,
  vernietigen, uitroeien.
  De islam heeft nog nooit iets positiefs tot stand gebracht; en KAN dat ook NIET:
  want alle kennis en ontwikkeling wordt afgewezen en bestreden…………..

  Islam heeft een giftige inhoud. Islam is gif.

 13. Kees schreef:

  @Cool Pete: Helemaal mee eens! Het is een ideologie van de dood.
  Sem weet ook niks positiefs te noemen, dus dat zegt genoeg.