DE WERELD NU

Ongekozen, maar vooral incompetent

professioneel doof

Er lopen binnen de lidtstaten van de EU hordes ongekozen bureaucraten rond die ondanks dat prima functioneren. Maar het omgekeerde bestaat ook: er zijn veel mensen die min of meer gekozen zijn tot beïnvloeders van ons beleid, maar desondanks bewezen hebben volstrekt niet te functioneren. Maar hen kwijt raken blijkt nog niet mee te vallen.

Waarover ik het hier hebben wil, zijn de experts die ons zijn opgedrongen, volstrekt incompetent gebleken zijn, maar die we ondanks alles strijk en zet weer in de media zien opdraven, niet zelden getooid met alweer een mooier klinkende titel. Het stadium van me er over verbazen ben ik voorbij: ik wil alleen maar dat ze ophoepelen, en dat de gemakzuchtige politieke idioten die hen als schild voor hun eigen falen hanteren hun verantwoordelijkheid eens nemen.

Terwijl ik bovenstaande zin op schreef, drong tot me door dat ik hiermee per ongeluk wel een heel rake waarheid formuleerde. De gemakzuchtige politieke idioten die hen (experts) als schild voor hun eigen falen hanteren. Krek, zo is het!! Het gaat topmanagers (en toppolitici) er niet zelden vooral om buiten schot te blijven als de ontlasting de ventilatir raakt. Niets beters om in te zetten dan een paar ‘experts’ die het helaas mis hadden. In het bedrijfsleven krijgen dergelijke ‘experts’ niet snel een tweede kans (daarop zijn hun tarieven dan wel weer mede op gebaseerd): maar bij de overheid schijnt dit type adviseur te gedijen, want vervangen worden ze vrijwel nooit.

Keer op keer verschijnt die blonde muts van een Beatrice de Graaf in praatprogramma’s, daarmee en passant demonstrerend dat ze nog niet vervangen is door iemand die werkelijk iets begrijpt van de islam en de daarbinnen gangbare terroristische benadering. Rob de Wijk is ook zo’n parmantige kluns. Over zijn gedachten over militaire evenwichten heb ik hem ooit verstandige dingen zien zeggen, maar sinds die tijd (lang geleden idd) heeft hij zijn terrein waarop hij adviezen uitbrengt aanzienlijk vergroot. Met navenant minder succes, maar niemand wil dat onder ogen zien. Want hij wordt tot op grote hoogte als goeroe gezien waarnaar moet worden geluisterd.

Alsof altijd naar elke goeroe geluisterd zou moeten worden. Alleen als je die goeroe nodig hebt om je achter te verschuilen – maar ik begin mezelf te herhalen.

Om nog over een derde zelfingenomen onbenul dat we maar niet kwijt schijnen te kunnen raken te beginnen: wat denkt U van Peter RRRRRRRRR de Vries? Heeft overal een mening over, maar wordt met de regelmaat van de klok onderuit gehaald. Qua mening een quantité negligéable, maar hij is zo nuttig in het de mond snoeren van mensen wier mening de presentator onwelgevallig is. En eigenlijk, eigenlijk zegt dat alles.

Dit zijn allen niet zo maar ongekozen functionarissen – het zijn adviseurs en spreekbuizen die vet worden betaald. We komen pas van ze af als hun beslissende (politieke) bazen besluiten dat zij bereid zijn andere waarheden onder ogen te zien dan die waarmee ze door deze adviseurs worden gevoerd. Want tja, die adviseurs voeren hun politieke bazen weer vooral wat deze mensen horen willen. Het is het eeuwige adagium van de vetbetaalde adviseur: nooit de baas tegenspreken, blaffen op commando, en alleen aan de deuren van de media krabben.

In september staan ze weer voor u klaar – of u wilt of niet.

1 reactie

  1. carthago schreef:

    Krekke filering van ’s lands onbenullen in donkere dagen.Super!