DE WERELD NU

Onderzoek beïnvloeding moskeeën – waarschuwing oud nieuws

Godsdienstige en culturele tegenstellingen, Moslimrecht, beïnvloeding van moskeeën, Koranverbranding

De commissie die namens de Tweede Kamer de ongewenste beïnvloeding van moskeeën krijgt nu waarschuwingen voor oud nieuws.

beïnvloeding van moskeeën

Wat ik daarmee precies bedoel? Welnu:

De nieuwe generatie salafistische moslims in Nederland vormt een serieuze bedreiging voor de Nederlandse rechtsstaat op de lange termijn. Dat heeft AIVD-directeur Schoof gezegd in zijn verhoor door de Tweede Kamer-commissie die ongewenste beïnvloeding van moskeeën onderzoekt.

En:

“Op dit moment zien we een tweede generatie ontstaan”, zegt Schoof. “Ze schrijven en spreken goed Nederlands. Ze kennen het rechtssysteem. Op sociale media domineren ze de markt, om het zo te noemen. Ze streven naar een parallelle samenleving waar de regels van de Nederlandse rechtsstaat niet gelden.”

Nieuws is dit niet – in feite omschrijft dit de Hofstad-groep redelijk accuraat. Anders gezegd: àlles wat hier wordt opgemerkt is in essentie al vijftien jaar bekend. Wel moet je constateren dat de Nederlandse gezagsdragers in die periode hebben ontkend dat het zich verder verspreiden zou, waarvoor toentertijd een scala aan drogredenen uit de kast werd gehaald dat samen kan worden gevat in twee argumenten:

 • Zo zijn zij niet, en
 • Zo willen wij er niet tegen optreden

Het gevolg is de huidige situatie, anders is het niet. Met een olievlek die zich inderdaad heeft verspreid, maar nog steeds wordt gevoed. En dan komt de staatsomroep nu met deze waarschuwing?

Deze jonge Nederlandse salafisten krijgen financiële en andere steun uit Golfstaten. Zij proberen met professionele methoden invloed te krijgen in moskeeën, op scholen en zetten gematigde gelovigen onder druk, blijkt uit AIVD-onderzoek.

Alsof het nieuw is, nieuws is. Toch blijft het ook hier weer gaan om smoesjes om de waarheid niet in het gezicht te durven staren:

Ook in het onderwijs en de kinderopvang krijgen salafisten steeds meer voet aan de grond, zegt Schoof. “Heel jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar krijgen daar al dat gedachtegoed te horen.”

Want de waarheid is niet dat die kinderen die beïnvloeding op heel jonge leeftijd in de salafistische kinderopvang te horen krijgen, maar gewoon vanaf direct na de geboorte. Van hun ouders derhalve. Schoof heeft het over façadepolitiek, maar trekt zelf een façade op wat betreft de locatie van het probleem:

De organisaties maken gebruik van façadepolitiek, zoals Schoof het noemt. Naar buiten gematigd en extremisme afkeuren, maar vervolgens in eigen kring prediken dat je homo’s mag vermoorden.

Waarom dit gedreutel? Dat ga je begrijpen als het volgende onderdeel aan bod komt:

De Tweede Kamercommissie wil van Schoof weten wat er aan te doen is. Als voorbeeld noemt de commissie de aanpak van problemen op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

Dit is allemaal nauw verbonden met het kletskoekverhaal dat er een aparte salafistische stroming binnen de islam zou bestaan, die sterk zou afwijken van de leerstellingen van de islam. Want het concept van een glijdende schaal is veel te angstaanjagend om in de ogen te zien.

Maar je kunt het wel blijven roepen, weten wil de overheid het niet. Men zoekt iets tastbaars waarvan men hoopt het aan te kunnen. Dat moet het salafisme maar zijn. Wat er achter honderdduizenden andere Nederlandse voordeuren gebeurt weigert men te overwegen. Salafisme is zo nauw met de islam verbonden als het embryo van een Siamese tweeling die nooit geheel uiteen is gegroeid.

Hoe waar ook dat er vanuit het buitenland geld stroomt dat een verdere verspreiding stimuleert, en dat daaraan iets gebeuren moet:

Terreurdeskundige Ronald Sandee vertelde in zijn verhoor dat de Moslimbroederschap, gefinancierd door Qatar, veel invloed heeft in de Blauwe moskee in Amsterdam. Jonge Nederlandse en Engels sprekende imams prediken daar met succes een soort “Nedersalafisme” voor een jong publiek. Dat toelaten is naïef, zegt Sandee.
Ook het toelaten van moskeeën van de Turkse overheid met door Turkije betaalde imams is naïef, vindt hij. Daar zit een politieke en religieuze strategie achter, namelijk het beïnvloeden van Nederlandse Turken. Sandee: “Het zou helpen als Nederland af en toe zegt ‘Tot hier en niet verder’.

Genoeg is het nooit. Het blijft onkruid wieden zonder de wortels aan te pakken. Het onthouden van meststoffen en extra plantenvoeding zal het probleem niet verhelpen.

Dit onderzoek waarschuwt tegen oud nieuws, en zo zal het helaas ook worden opgevat. Nederland blijft het liefst 15 jaar of meer achter de feiten aanlopen. Wat zullen we verbaasd zijn als er bommen barsten die we nooit zagen aankomen omdat we er onze ogen voor sloten. De vergelijking met WW2, dat Nederland veilig was omdat we neutraal zouden blijven, dringt zich op. Nooit dus de islam noemen, dan radicaliseren ze niet?

8 reacties

 1. carthago schreef:

  Zeer belangrijke en goede analyse ,dank hannibal.
  Ronald Sandee:”Het zou helpen als Nederland AF EN TOE zegt ,Tot Hier en Niet VERDER”.
  Dat betekent zoveel als :Tot Hier gaat het prima met de olievlek van het salafisme en verder zien we wel als het toch al te laat is .
  Ronaldje hoopt vurig dat hij tenminste als laatste opgevreten wordt door de pislam krokodillen.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel.

  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.

  En wie halen die islam binnen ? Internationale [ globalisten / ] socialisten.
  Bij ons : vvdpvdacdad66g-l.

 3. karton schreef:

  Dick Schoof, hoofd van de AIVD, zit met een zéér geleerd gezicht te vertellen hetgeen Jan met de Pet reeds lange tijd al weet. Óók Ronnie Sandee komt met oud nieuws. En dat behoort dan bij de z.g. “elite” !! Stommer kan je je toch NIET voorstellen ?!
  Wát een afgang !!
  Ingrijpen in dat islamitische zootje en wel zéér hard en meteen !!!

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Salafisme is een enigszins explicietie versie van de islam maar verschilt niet wezenlijk ervan. Salafisme is onwenselijk, dus dat is islam ook. De redenen zijn velerlei. Belangrijk is de in de sharia juridisch vastgelegde gedachte dat moslims verplciht zijn al dan niet gewapenderhand het wereldkalifaat tot stand te brengen. Het is futiel om voor de financiering van alleen salafisme een uitzondering te maken. Toch zou het kunnen werken als gelijktijdig godsdienstkritiek toegestaan en beschermd wordt op de islam als geheel. Vooral het aspect van bescherming is belangrijk. Die bescherming werkt het best als ook politici die niet aan de PVV verbonden zijn de islam openljik kritisch kunnen gaan beschouwen. Er is nu sprake van een dubbele façadepolitiek. Politici houden de schijn op dat de islam vreedzaam is en islamitische organisaties van allerlei schnitt (waaronder ook moslimbroederschapactigen) ook. Het is tijd voor politici om deze ‘islamschroom’ af te werpen en onbeschroomd uit de kast te komen. Het land is er op langere termijn mee zeer wel mee gediend. Maar ja, prisoner’s dilemma, he. Zo houdt men wel het hele land in gijzeling. Als men dat maar weet. Uiterst onverantwoord.

 5. Willie schreef:

  De linkse gemeenschap beschouwd de islam als een soort Efteling achtig iets terwijl het een levensgevaarlijke religie is bol van onderdrukking en geweld.

 6. karton schreef:

  @ Willie op 11 febr. 2020 om 11.18 uur.
  De islam is géén religie maar een zeer verderfelijke ideologie , die zéér bloeddorstig, moordzuchtig, wreed en intolerant is. Maar óók levensgevaarlijk !!!!

 7. Neef Jansen schreef:

  Het grootste deel van de politiek ligt in coma wat betreft de islam. En nog steeds een veel te groot deel van de Nederlanders weet ook nauwelijks wat islam is. En ondertussen vindt een groot deel van de politiek het zeer moreel superieur om de islam massaal te importeren en in te planten in de Nederlandse samenleving. Als over 100 jaar de moderne westerse cultuur van Nederland niet meer bestaat, omdat die dan grotendeels is weggeislamiseerd, dan kunnen historici wijzen op de grote inspanningen die generaties politici daartoe gepleegd hebben. Wat dat betreft hoeft de islam zelf eigenlijk nauwelijks iets te doen, behalve dan wat de islam altijd al doet en gedaan heeft en nog zal doen: criminaliteit, terreur, infiltratie, werken aan demografische groei, eisen dat steeds meer alles geislamiseerd wordt, wat betreft afschaffen van wetenschap, afschaffen van moderne rechtsstaat, afschaffen van mensenrechten, vermoorden van al te kritische andersdenkenden, intimideren, enzovoort. In de geschiedenis kan je zien wat mensen doen als heel hun samenleving en cultuur bedreigd worden met te worden uitgewist. Aldus geeft dat een idee van wat er nog te doen is aan het weg islamiseren van de moderne Westerse, op wetenschap en mensenrechten en traditioneel Europese waarden georienteerde cultuur in Nederland.

 8. Ravian schreef:

  @ Willie

  De linkse gemeenschap, of beter gezegd het leidende deel daarvan, denkt de islam te kunnen gebruiken om hun eigen politieke agenda te verwezenlijken.
  Wat ze niet begrijpen is dat als ze de islam echt aan de macht helpen zijzelf de eersten zijn die een kopje kleiner gemaakt worden.
  Dom volk dus dat, als we ze niet snel buiten spel zetten, ons gaat meeslepen in hun ondergang.