DE WERELD NU

Onderwijs – nee, we zijn niet allemaal gelijk geschikt, nee

onderwijs, lerarentekort grote steden, Passend onderwijs, Theodore Dalrymple

Over onderwijs doen onder progressieve mensen veel mythes de ronde. Eén is dat niet aanleg maar achterstelling verschillende resultaten bewerkstelligt.

Anders gezegd: we hadden in Aleppo allemaal apotheker kunnen worden.

onderwijs

Wat schrijft de staatsomroep er over? Die volgt braaf de ideologische redenatie die het CPB tot deze dwaze analyse bracht:

Kinderen van ouders met een laag inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand, die ze tijdens hun schoolloopbaan niet meer inhalen. Uit een nieuw rapportvan het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de sociaaleconomische achtergrond van de ouders meer zegt over het schoolsucces van een kind dan een eventuele migratieachtergrond.

Een analyse die – voor wie rustig nadenkt – direct daarop door henzelf wordt ontkracht:

Kinderen met een migratieachtergrond beginnen volgens het CPB over het algemeen met een achterstand in taal en rekenen, maar zij maken tijdens de basisschool een inhaalslag. “Uiteindelijk wijken ze weinig af van hun klasgenoten met een vergelijkbare sociaaleconomische achtergrond zonder migratieachtergrond.”

Want als kinderen met migratie achtergrond die achterstand wel inhalen, maar de vergelijkende groep niet, resteren ruwweg twee mogelijkheden:

 • de groep met de migratieachtergrond is veel intelligenter, en kan opgelopen achterstanden daarom nog inlopen
 • aan de groep met de migratieachtergrond werd zoveel meer aandacht besteed dat die achterstanden alsnog irrelevant bleken.

Niet dat je mij hoort zeggen dat geboren worden in een hoogopgeleid gezin niet zal helpen bij latere schoolsuccessen – wie met een voorsprong begint en door zijn ouders continu wordt gevoed en op de huid gezeten, kan lang meedrijven. Ook als het kind de capaciteiten van zijn ouders mist. Algemene ontwikkeling wordt als factor maar al te zeer onderschat, en dat is wat je van huis uit meekrijgt. Maar wat we hier zien is dat de omgekeerde redenatie nog steeds heerst in onderwijs land, en de resultaten van kinderen met een migratieachtergrond bewijzen het.

Het is bijna grappig te zien dat men deze conclusie weigert te trekken. Maar voor de kinderen van toekomstige generaties is het een drama, omdat hen onderwijs wordt voorgeschoteld dat is gebaseerd op ideologische illusies, en niet hen ten dienste staat maar een bepaalde ideologische vooringenomenheid. Het gelijkheidsideaal is onhoudbaar tenzij je bereid bent de coupeerzaag te hanteren, maar dat zie ik er ook ooit nog wel eens van komen. Middels een Procrustesbed, of iets vergelijkbaars.


Meer commentaar op de problemen in het onderwijs, benevens enige voorstellen hoe het beter zou kunnen, vindt u hier.

16 reacties

 1. Xantil schreef:

  Intelligentie beinvloed nivo van inkomen en is erfelijk.
  Moeilijker is het niet.

 2. Youp schreef:

  Het toverwoord hier is IQ. IQ is voor 80% erfelijk. Tevens is IQ de beste indicatie voor succes in het leven. Dus als je intelligente ouders hebt, zijn deze al bovengemiddeld succesvol. scheppen een prettige omgeving thuis waar studeren en ontwikkeling worden bevorderd. Bovendien heb je zelf ook een mooi IQ waardoor je eveneens bovengemiddeld succesvol gaat zijn. Daar is echt heel veel onderzoek naar gedaan en de feiten liggen er. Dat er nog aderverkalkte hippies rondlopen die daar niet aanwillen gaat geheel voor hun eigen rekening.

  Het is dan ook niet moeilijk te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van het importeren en mengen met allerlei laag IQ volk. Evenmin is het moeilijk te begrijpen dat het laag IQ volk er allerlei vreemde ideeen en gebruiken op gaat nahouden als de absolute onderwerping aan een imaginair wezen eisen. Ik begin steeds vaker te denken dat de continue stroom aan globalistische propaganda met name bedoeld is om de elites flink gehersenspoeld te houden. Als globalist kun je het niet hebben dat zij terug op het rechte pad komen. Voor zover ze daar ooit geweest zijn natuurlijk.

 3. Fran schreef:

  Voorsprong of achterstand begint bij de conceptie en misschien al wel daarvoor.
  Maar ja, dit is niet een links inzicht, dus VERBOTEN.

 4. Xantil schreef:

  Verder kunnen we uit bovenstaande concluderen dat bij het CPB niet de slimste mensen werken
  (of ze zijn ideologisch gedreven, wat dat ook impliceert).

 5. Youp schreef:

  @Fran
  Toegeven aan de nature argumenten ipv de nurture argumenten betekent onherroepelijk dat gelijkheid niet bestaat en ook niet bestaan kan. Wat er nog van links over is, kan dan ook op de vuilnisberg. Daar willen ze inderdaad niet aan en dat terwijl aartsvaders Marx en Engels toch het een en ander aan minder complimenteuze opmerkingen richting de Slavische volken loslieten. Wat moet het een ingewikkeld leven zijn voor een linksmens.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Het onderwijskundige procrustesbed zal neigingen die mogelijkerwijs leiden tot excelleren inperken. Dit kan twee gevolgen hebben: 1. er zal minder worden geexcelleerd, ook in de samenleving als geheel; 2. het onderwijs zal er saaier door worden. Het organiseren van goed onderwijs is een kunst. Te veel en te grote verschillen in het uitgangsmateriaal (leerlingen) zullen de uitdagingen tot onmogelijke hoogtes doen stijgen. Een zekere mate van diversiteit is prima, maar er is een omslagpunt. Op veel plaatsen in Nederland zitten we ver voorbij dat omslagpunt.

 7. Cro Magnon schreef:

  Er zit nog een conclusie in. Hoeveel aandacht je ook besteedt aan een kind, als het een laag IQ heeft zal het altijd achter blijven. Migratiekinderen halen de achterstand in, zegt het CPB. Dat geldt dus ook voor migratiekinderen met een laag IQ. Dat kan alleen maar als het onderwijsniveau is afgestemd op het lage IQ. Dan is mijn conclusie dat het onderwijs gewoon erg slecht is.

 8. verwardeman schreef:

  Toch verrekte knap van die Beethoven he ?
  Zou hij al in de baarmoeder pianoles hebben gevolgd , of mogelijk VOOR de conceptie ?
  En natuurlijk voetbalde Maradonna ook al in de baarmoeder , want met erfelijkheid of
  aangeboren talent heeft het niets te maken .
  Everybody has got talent , you can be wat you wanna be , en meer van die crap !
  Linksgekken zijn jaloers op mensen die het beter getroffen hebben : ” wa ik nie ken
  hoefde gij ok nie te kunne ” .
  Imbecielen .

 9. karton schreef:

  @ Xantil op 17-12-2020 om 10.27 u.

  Wat is in uw ogen “erfelijk” ? Intelligentie of inkomen ?
  Bij het koninklijk.huis is intelligentie NIET erfelijk gebleken, hun inkomen wél.
  Of geldt uw “stelling” alleen voor “gewone” stervelingen ?

 10. Fran schreef:

  Het onderwijs in Nederland is grosso modo gericht op de ‘achterhoede’ en hoewel dat is op zichzelf een nobel streven is en er ook zeker aandacht voor moet zijn, is de uitdaging en vorming van de groepen met veel potentie vrijwel ondergesneeuwd.

  Combineer dat met de buitenproportionele import van totale cultuurvreemden en ontdek dat dit land niet vooruit gaat komen, voorzichtig geformuleerd. Vreemd, dat ‘progressief’ Nederland denkt dat zij een goede daad verricht. Voor wie precies is onduidelijk.

 11. Xantil schreef:

  @karton 17 december 2020 om 11:24
  Mijn “stelling” ging over zowel:
  – de correlatie tussen intelligentie en inkomensnivo
  – de correlatie tussen de intelligentie van ouders enerzijds en de intelligentie van hun kinderen anderzijds.
  Aangezien het koninklijk huis ook aan de relevante aspecten van mijn “stelling” voldoet, vallen zij ook binnen deze stelling.

  Correlatie doet echter geen uitspraken over individuen, alleen over de totale groep.

 12. verwardeman schreef:

  @karton
  Zelfs Maximaatje vond die dikkop ” een beetje dom ” , zijn poen zal die parasiet overigens
  wel okee vinden !

 13. carthago schreef:

  Per saldo wordt het gemiddelde iq steeds lager door import van imbeciele culturen maar het imbeciele cbs maakt ervan dat kinderen met migratieachtergrond hun leerachterstand ( nb onder zwaar gesubsidieerde begeleiding)tenminste op hetzelfde niveau houden als autochtone kinderen met leerachterstand maar van laagopgeleide ouders .
  Wat een geruststelling voor imbeciel Nederland toch ?

 14. Xantil schreef:

  @carthago,

  Dat is het CPB, niet het CBS die de conclusies trekt. Het CBS is meer van het verzamelen van data.
  De geldigheid van de data daar staan ze voor.
  Politiek gemotiveerde criteria zoals “2de genenatie allochtonen zijn geen allochtonen” komen ook niet van hen af. De opdrachtgever bepaalt die.

  Conclusies trekken op CBS data kun je zelf ook, ze publiceren best wel veel data.
  Het CPB heeft daar zeker niet veel effort in hoeven steken.

 15. carthago schreef:

  @Xantil.Je hebt gelijk ,ik haalde ze onbewust door elkaar ,maar bedoelde inderdaad het cbp,Centraal Polit Buro.
  Thnx anyway.