DE WERELD NU

Onderwijs, de gelijkheidsobsessie en de SER

Onderwijs 9

De SER kwam deze week met een advies dat beter had kunnen heten “Onderwijs en de gelijkheidsobsessie”. Een ramp in aanbouw voor iedereen.

Nu is ieder pleidooi voor herziening van het onderwijssysteem na 50 jaar morrelen wat mij betreft op voorhand al suspect, maar het beoogde doel dat de SER hier uitspreekt dient categorisch te worden afgewezen. De staatsomroep expliceert:

Het onderwijssysteem in Nederland verkleint de kansenongelijkheid onder kinderen niet, maar vergroot die juist. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het kabinet.

En stelt als oplossing een nieuwe variant van die vermaledijde middenschool – een typische linkse hobby – voor:

Image

Dat men bij de staatsomroep ook beseft dat er iets stinkt in dit verhaal, blijkt wel uit de wijze waarop dit wordt gepresenteerd (mijn vet, H.)

De Corona-crisis heeft de kansenongelijkheid nog verder vergroot, betoogt de belangrijkste adviesraad van de overheid op het gebied van sociale vraagstukken. Kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische achtergrond hebben minder vaak een “stimulerende en faciliterende thuisomgeving”. Ze ondervinden daardoor relatief meer negatieve gevolgen van de schoolsluitingen, stelt het adviesorgaan dat bestaat uit ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen.

Zoals hierboven terecht wordt vastgesteld, is de invloed van het gezin waaruit iemand afkomstig is essentieel. Dat geldt niet alleen de fase vóór die, waarin kinderen naar school gaan, maar is een gegeven gedurende de hele schoolcarrière van kinderen.

Als je de kansenongelijkheid wilt verminderen, zou je met verplichte kostscholen voor àlle kinderen moeten beginnen, om die ouderlijke invloed uit te sluiten? Het eindresultaat zou hoogst vermoedelijk een rampzalig en ongewenst eindproduct zijn van kinderen die niet meer weten dan het curriculum op hun scholen verplicht stelt, zonder de toevoegingen die een goede opvoeding zou hebben.

Waar we hiermee te doen hebben is een ontkenning van de toegevoegde waarde van ouders in de opvoeding van hun kinderen. In hun drang kinderen ‘gelijk’ aan de eindstreep te brengen, gaat men hun ontwikkeling in een deel van de gevallen proberen te blokkeren. Uit naam van een duister ideaal: het soort gelijkheid dat het meest doet denken aan het afzagen van de benen van kinderen die boven de rest dreigen uit te groeien.

Dergelijke hervormingen nu bepleiten met een verwijzing naar lerarentekorten is een gotspe, aangezien het doel er van niet anders kan zij dan kinderen zo min mogelijk te leren, zodat de verschillen in aanleg niet al te prominent herkenbaar zijn. En dat lukt al heel aardig, al heeft men terecht commentaar op het bereikte niveau in brede zin.

In het rapport staan aanbevelingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Want die kwaliteit is nu onvoldoende, stelt de SER. Als voorbeelden worden genoemd het lerarentekort, volle klassen, hoge werkdruk en de dalende prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen.

De hier genoemde mankementen zijn overigens direct herkenbaar als symptomen van ‘zwarte’ scholen. Ook al zo’n uitwas die een gevolg is van de gelijkheidsideologie.

Het SER-verhaal is een pleidooi voor kindermishandeling van staatswege, met een stevige scheut intellectuelenhaat à la Pol Pot. En inderdaad, want wat lezen we verder nog?

De Onderwijsraad[1] bracht vorig jaar een soortgelijk advies uit

Ook de bezwaren tegen de vroege selectie komen uit diezelfde verontreinigde lucht vallen:

Een van de oorzaken van de kansenongelijkheid is het vroege selecteren van leerlingen, zegt de SER. De organisatie pleit daarom voor bredere brugklassen, waarna kinderen pas op latere leeftijd worden verdeeld over vmbo, havo en vwo.

Dat laat onbesproken, dat de ontwikkeling naar meer ‘zwarte’ scholen op deze manier gegarandeerd is, en kinderen enige jaren langer opzadelt met klasgenoten die hen hinderen in een rustige ontwikkeling.

Wat we in dit advies vooral zien, is een ontkenning van een sociale werkelijkheid waarvan de resultaten niet bevallen. en men wil die oplossen door meer van hetzelfde door te drijven. Ik herhaal: pure kindermishandeling, uit naam van een ongrijpbaar egalitarisme.


 1. De Onderwijsraad is een nevenorganisatie van de VO-raad, waar maoïstisch fossiel Paul Rosenmöller de scepter zwaait.

Meer commentaar op de problemen in het onderwijs, benevens enige voorstellen hoe het beter zou kunnen, vindt u hier.

9 reacties

 1. carthago schreef:

  In de SERraad zit natuurlijk ook al een olifant met zo’n GLisis kopvod op.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  moslims zijn staatsgevaarlijk, altijd en overal.

 3. Cro Magnon schreef:

  Allemaal bullshit over kansenongelijkheid. Iedereen heeft evenveel kansen, alleen bepaalde groepen benutten ze niet. Als ze kunnen kiezen tussen de school afmaken en een vak leren of met een wapen op zak de straat op kiezen ze vaak voor dat laatste.

 4. Cool Pete schreef:

  ‘Links’ beheerst alle instituties, t/m de SER.
  Van maoist Rosenmoller [ O.r. ] t/m marxist Soros : onderwijs-beleid t/m schoolboeken monopolie.

  Gelijkschakelen betekent afbraak.

 5. Jan de Jong schreef:

  Bij mijn vroegere gymnasium-b was een scheut ambachtschool wel mooi geweest. Andersom was en is natuurlijk onmogelijk.

 6. Meester Jan schreef:

  De omgeving waarin een kind zich thuis bevindt is niet alleen essentieel voor de kansen van zo’n kind, maar is zelfs allesbepalend.

 7. Cool Pete schreef:

  @Meester Jan :
  Dat is flauwe kul. Intelligentie wordt vooral genetisch bepaald.
  In ons onderwijs, krijgt iedereen de zelfde kansen.

  En als u gelijk zou hebben, zou u aan die “omgeving” = de samenleving, moeten werken,
  en niet het onderwijs willen veranderen en verarmen.
  Maar een samenleving ontstaat niet door ge-organiseer van boven af,
  maar door vrije, actieve mensen in een democratische rechtstaat.

 8. Baytep schreef:

  Meester Jan en Cool Pete kunnen allebei gelijk hebben om bij de uitkomst ven Pete te geraken.

 9. Meester Jan schreef:

  @cool Pete U interpreteert mijn opmerking naar uw eigen referentiekader. En van leraren heeft u geen hoge pet op, zo interpreteer ik dan weer uw antwoord. Geeft niet, ik ben wat dat betreft heel wat gewend, geloof me. U weet blijkbaar meer over mijn activiteiten in mijn werkveld dan ikzelf, verarm ik het onderwijs? Wat u wil.
  U heeft gelijk dat intelligentie grotendeels genetisch wordt bepaald, dus daarom is je thuisomgeving bepalend. Kom je uit een genetisch verarmd en minder bedeeld milieu, worden de kansen die geboden worden niet aangenomen, of zelfs niet eens als kansen gezien. En op school krijgt iedereen inderdaad gelijke kansen aangeboden, degenen met de minste intelligentie bedeeld misschien wel meer.
  Dat een samenleving ontstaat door vrije, actieve mensen klopt helemaal, maar een bepaalde (grote) groep in Nederland heeft helemaal niets met vrijheid, actief zijn en democratie. Dit zijn uiteraard die minder IQ-bedeelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.