DE WERELD NU

Onderwijs – basis pabo’s moet degelijker

PABO, onderwijs

Het onderwijs op de pabo’s moet degelijker. Zo durft men het niet op te schrijven, maar dat is de portee van aangekondigd beleid.

Het klinkt vooralsnog beter dan het er uit ziet, aangezien er geen erkenning is van de blunders van vijftig jaar onderwijshervormingen sinds de jaren zestig. Men schrijft nu:

Tijdens de pabo-opleidingen moeten toekomstige leerkrachten strenger worden getoetst op taal-en rekenvaardigheden. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad. De Tweede Kamer had om advies gevraagd omdat de kwaliteit van het taal-en rekenonderwijs in het onderwijs al jaren tekortschiet.
Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van jongeren terugloopt, ook op de opleidingen. Uit het internationale onderzoek PISA blijkt dat van de 15-jarigen 24 procent het minimale niveau bij lezen niet haalt en 16 procent niet bij wiskunde. In het basisonderwijs halen kinderen het streefniveau voor taal en rekenen op veel onderdelen niet.

Niemand wil klaarblijkelijk uitgelegd zien hoe deze degeneratie kon plaatsvinden?

Onderwijs

Er staan ook diverse bizarre beweringen in het verhaal waarmee de staatsomroep kwam. Zoals:

Om te zorgen dat het onderwijs in taal en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad om leraren in spe al tijdens de lerarenopleidingen vaker te toetsen op hun eigen taal- en rekenvaardigheid, niet alleen aan het begin, maar ook aan het eind van de opleiding.

Het toetsen van vaardigheden aan het eind van de opleiding? Ofwel: is de leerling zijn aanstaande diploma wel waard? De suggestie is dat leerlingen nu een diploma krijgen op basis van aanwezigheid in voorgaande jaren. Dat is in lijn met veel bestaande onderwijspraktijken in lager en middelbaar onderwijs, maar niets waarmee je het gewenste niveau kunt garanderen.

Het gebruikelijke gepruts op onderwijsbeleid wordt heel aardig gekarakteriseerd met zinnen als:

Schoolbesturen moeten er daarna voor zorgen dat leerkrachten zich blijven professionaliseren. De overheid zou heldere doelen moeten vastleggen wat kinderen op bepaalde momenten moeten kunnen.
Ook tijdens andere schoolvakken zouden leerkrachten aandacht moeten hebben voor rekenen en taal, vindt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad.

Alsof het hier een volstrekt nieuw idee betreft. Doelen vastleggen voor wat het onderwijs aan resultaten moet hebben, en dus wat een diploma waard is? Het is me wat.


Meer commentaar op de problemen in het onderwijs, benevens enige voorstellen hoe het beter zou kunnen, vindt u hier.

9 reacties

 1. Jan schreef:

  Zou het ook te maken kunnen hebben met het feit dat het merendeel van de leerkrachten vrouwen zijn? Kan uit ervaring spreken dat vrouwen iig andere accenten leggen, om het maar voorzichtig uit te drukken.

 2. Meester Jan schreef:

  Hoog tijd dat de inhoud en kwaliteit van de Pabo’s beter eens onder de loep genomen wordt. Dat had elke leerkracht al jaren geleden kunnen aanbevelen. Dat reken- en taalonderwijs tekort zou schieten, is een direct gevolg van overheidsbeleid door de vernieuwingsdrang. Dan hebben we ook het slepende probleem van het lerarentekort en is er nog een grote olifant in de kamer die zoals gewoonlijk niet benoemd wordt; en dat is niet de oververtegenwoordiging van vrouwen in het onderwijs, maar de leerlingpopulatie.

 3. carthago schreef:

  Debilisatie van de natie.
  @Meester Jan .Exact ! De olifant in de klas die het gehele klasniveau omlaag trekt met het achtergrondniveau van het thuisfront .
  Maar dat zal nooit benoemd worden want achterbaks de leerkrachten er voor aanspreken is veel makkelijker voor de lafbekken in die onderwijsraad .

 4. Cro Magnon schreef:

  Niet alleen de leerlingpopulatie draagt er aan bij. De lesstof bestaat tegenwoordig grotendeels uit linkse propaganda zoals klimaat, zielige asielzoekers, moslims knuffelen, Poetin en Trump zijn slecht, Biden is lief, Zwarte Piet is racisme, boeren zijn stout want stikstof. Bekijk het kleuterjournaal maar eens (niet die van 8 uur, die andere).

 5. Meester Jan schreef:

  @Cro Magnon Dat woke geneuzel komt mijn klas zo min mogelijk in, als het toch gebeurt plaats ik er kanttekeningen bij, maar vaak doen leerlingen dat zelf al. Het kleuterjounaal ken ik niet maar het jeugdjournaal heb ik al lang afgeschaft om de redenen die u opsomt. Overigens bestaat het grootste deel van de uren op school uit rekenen, taal en lezen voor de bovenbouw.

 6. Dick Ahles schreef:

  We moeten oppassen voor al te gemakkelijke oordelen over kwaliteit onderwijs en niveau PABO studenten.
  Natuurlijk is door a) de degeneratie van de maatschappelijke positie van (boven)meesters, onderwijzeressen en leraren/ressen de kwaliteit van de instroom van onze docenten afgenomen. In mijn tijd waren op de HBS-B alle docenten afgestudeerd en met een academische titel. Dat verander je in deze tijd echt niet meer. Belangrijk is en blijft dat men een roeping heeft om in het onderwijs te gaan; daar begint de eerste selectie. b) omdat al het kwaliteit naar het bedrijfsleven of hoger onderwijs gaat, lijkt de keuze om in het onderwijs te gaan qua aangeboren kwaliteit een tandje lager dan vroeger. Dat is alleen te veranderen met wijziging van de maatschappelijke status van het onderwijs en dus salarisniveaus. Die visie ontbreekt bij onze politici.

  Belangrijker nog is dat door met name de digitale en internet revolutie de eisen die men aan rekenen en taal moet stellen ingrijpend gewijzigd, terwijl de beoordelaren van het kwaliteit van het onderwijs nog in de vijftiger jaren standaarden leven.

  Kinderen en studenten kunnen uitstekend spellen, schrijven, vertalen en rekenen door de computers die ze altijd onder handbereik hebben. Daar hebben ze geen PABO-docent voor nodig. Communicatie gaat allang niet meer via tekst, maar is verschoven naar video en marketing teksten met maximaal de lengte van een A4-tje.

  Dus zolang er niet serieus gesproken worden over de invoering vanaf de basisschool van programmeren, IT en video-editing is al die discussie over de onderwijsverloedering, rekenen, spelling en taal, een achterhoede gevecht.

  En verder moeten we ophouden te denken dat verplicht gestandaardiseerd onderwijs van 4 tot 18 essentieel is voor de toekomst van al onze kinderen; het nut van lang en boring onderwijs wordt schromelijk overschat.

  https://youtu.be/zDZFcDGpL4U

 7. carthago schreef:

  @Dick Ahles. You tube bijv kan, mits correct uitgelegd, inderdaad prima functioneren in het onderwijs ,vooral als naslagwerk en hulp bij huiswerk. .Maar hoe is te verklaren dat 25% van de 15 jarigen het minimale niveau van lezen niet haalt?

 8. yukio schreef:

  Onderwijs is een kwestie van inspireren en disciplineren. Heeft niets met computers te maken maar meer met gezag en talent aan de kant van de leraar. Het verwerven van kennis is natuurlijk ook een doel, maar dat komt voor de meesten neer op peentjes zweten, herhalen, uren maken etcetera (al of niet met voor je neus een computer), dus op discipline, volhouden e.d. Ten diepste is onderwijs evenwel een morele zaak omdat het onderwijs als doel heeft onze beschaving overeind te houden via de overdracht van normen, waarden en kennis. Het overgrote deel van de mensen die zich bezig houden met onderwijs zijn ideologen die (a) de mogelijkheden van de mens en de wetenschap overschatten, en (b) geen notie hebben van het waarom van een Traditie om via Gouden Standaarden een civilisatie in stand te houden. Daarnaast is ook nodig dat meer onderwijskundigen meer afweten van neurowetenschappen omdat om te weten hoe je leert, je moet weten hoe je brein werkt

 9. Dick Ahles schreef:

  @Cartago Het was geenszins mijn bedoeling met mijn reactie het probleem van toenemende analfabetisme onder jongeren en de ongetwijfeld altijd nodige verbeteringen in het PABO-systeem te bagatelliseren.

  Het enige waar ik aandacht voor wilde vragen dat we moeten oppassen als zelf goed opgeleid, schrijvend en lezend volksdeel met ongetwijfeld meer dan gemiddeld intelligentie, een geconditioneerde reflex hebben over de vaardigheden (minimaal niveau van taal en rekenen!) die wij jongeren via het overheidsopleidingen systeem meegeven om te ‘overleven’ in hun volwassen tijd.

  Sinds de komst van de televisie als massa medium, de computers, de spelcomputers en vervolgens internet is de informatie-wereld van jongeren zo fundamenteel veranderd dat het een wonder zou zijn als schoolsystemen die qua structuur en inhoud gefundeerd zijn in de tweede helft van de 19de eeuw daarvoor adequaat (te maken) is. In dat kader is verbeteren van de Pabo-opleiding/studenten misschien wel een achterhoede gevecht.

  En ja, is die gemeten 25% verontrustend? Mogelijk, maar dan moet je wel een idee hebben welke minimale eisen we aan welke op te leiden jongeren voor wat moeten stellen. Dat zal nog niet meevallen te formuleren.

  Tenslotte moeten we ook wel constateren met alle onderwijsvernieuwingen sinds 1970 en het uitblijven van resultaten daarvan, dat onze overheid met hun politici, bestuurders en ambtenaren niet in staat zijn onderwijs fatsoenlijk te regelen. In dat kader zou het verbeteren van de PABO trekken aan een dood paard zijn.