DE WERELD NU

NL2021 – ‘Op 17 maart een stem vóór of tegen vrijheid’

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

Zal uw stem in NL2021 bijdragen aan een betere wereld voor iedereen of een samenleving waarin iedereen lijdzaam gebukt gaat onder digitale surveillance?

Op 17 maart 2021 kan er weer gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op basis van de peilingen van het Ipsos van 10 maart 2021 zou de VVD opnieuw de grootste partij worden met 39 zetels. In hoeverre is deze peiling betrouwbaar, gezien de gestage zichtbaar groeiende ontevredenheid onder de Nederlandse bevolking over het demissionaire kabinet, het gevoerde coronabeleid en al het ‘Ongekend onrecht dat een deel van de bevolking in onder andere de toeslagenaffaire is aangedaan?

Wat staat er na 10 jaar, na 3 kabinetten Rutte, feitelijk nog van de Nederlandse samenleving overeind? Toegenomen armoede, woningtekort, een vastlopend zorgsysteem, zorgcapaciteitstekort, niet-passend onderwijs, creatief pseudo-groen klimaatboekhouden, een boekhoudkundig gecreëerde stikstofcrisis, een al jaren tot op het bot gefrustreerd onvolledig Gronings aardbevingsdossier, oplopende belastingdruk en (energie)opslagen, het irrationeel modelleren van de samenleving waardoor steeds meer mensen vastlopen in het systeem en zo als criminelen door de overheid worden behandeld en ga zo maar door. Gaat er überhaupt nog iets, waar de kabinetten Rutte zich tegenaan hebben bemoeid, goed?

Kabinetten Rutte
In 2010 trad Rutte I aan. Op basis van het meeste aantal stemmen had dit een kabinet van VVD, PvdA en PVV moeten worden. Het werd daarentegen een minderheidskabinet van VVD en CDA gesteund door de PVV, dat na twee jaar de handdoek in de ring gooide. Vervolgens trad in 2012 Rutte II aan doordat de twee grootste partijen, VVD en PvdA, samen een meerderheidskabinet vormden. Daaropvolgend trad in 2017 Rutte III aan, gevormd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ze vormden samen een krappe meerderheid, die met regelmaat op steun van GroenLinks kon rekenen om een meerderheid te behalen. Als de grootste partijen een meerderheid hadden gevormd onder Rutte III, dan had de coalitie daarentegen moeten bestaan uit VVD, PVV, CDA en D66.

NL2021
NL2021

Echter sinds de PVV enige omvang van betekenis heeft, menen linkse partijen, VVD, CDA en D66, die allen de laatste jaren sterk op elkaar zijn gaan lijken, de stem van het volk zonder enige aarzeling aan de kant te mogen schuiven door toepassing van een cordon sanitaire. Ook Forum voor Democratie (FvD) is dit lot toegedaan. Voor het bestaan van PVV en FvD, moest Pim Fortuyn soortgelijke populariteit met zijn leven bekopen. Het lijkt erop dat de partijen die denken zomaar een democratisch verkiezingsresultaat te mogen negeren, geen vertrouwen hebben in de wet- en regelgeving die de Nederlandse rechtsstaat dient te beschermen, die ze zelf geïnitieerd en goedgekeurd hebben.

Opmerkelijk is ook dat Rutte in 2010 als premier aantrad. In 2006 verloor de VVD namelijk nog zes zetels onder zijn leiding als lijsttrekker en kreeg Rita Verdonk als nummer 2 op de lijst bijna 70.000 meer voorkeursstemmen dan Mark Rutte zelf. Zijn aantreden als premier heeft voor de partij vanaf 2011 op lokaal, provinciaal als Rijksniveau vooral geleid tot zetelverlies. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen zat de VVD weer enigszins in de lift.

Motie vaccinatiepaspoort
Op 10 maart 2021 werd gestemd over de motie van het lid Jetten over het Corona-paspoort zo spoedig mogelijk invoeren. Met een meerderheid van 110 stemmen werd deze motie aangenomen. VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus stemden allen voor deze pseudo-medische apartheid die een onwenselijke tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden creëert, naast alsnog een onethische indirecte vaccinatieplicht. En dat terwijl er in meerdere landen aanwijzingen zijn dat het Astra Zeneca vaccin mogelijk niet veilig is

‘Build Back Better’ politieke partijen
Evenals de VVD, hebben de partijen CDA, PvdA, D66 en SP op lokaal, provinciaal en/of Tweede Kamerniveau veel steun verloren bij de laatste verkiezingen. Van deze partijen was alleen bij D66 en CDA sprake van een toenemend aantal zetels tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen. 50Plus is voor het grote publiek uit beeld verdwenen sinds het vertrek van Henk Krol, waardoor het niet onwaarschijnlijk is dat deze partij op punt van verdwijnen staat.

Van deze zeven partijen, die voor de motie vaccinatiepaspoort hebben gestemd, kon alleen GroenLinks op alle 3 niveaus rekenen op forse winst tijdens de laatste verkiezingen. Maar hoelang dit in stand blijft is maar de vraag, omdat al hun ‘groene’ plannen in de praktijk alleen maar leiden tot milieu- en horizonvervuiling, creatief ‘gitzwart’ milieuboekhouden en onderaan de streep desastreuze effecten voor milieu en klimaat tegen een forse lastenverzwaring voor vele huishoudens in Nederland.

NL2021
NL2021

Daarbovenop lijken deze zeven partijen eveneens, op basis van aangenomen moties omtrent corona, warm pleitbezorgers van de ‘Build Back Better’ Great Reset agenda van het World Economic Forum (WEF), die tevens steun geeft aan de uitrol van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Die duurzame doelen waarvan China dankbaar gebruik maakt om de gedwongen abortussen en sterilisaties van Oeigoeren aan de wereld uit te leggen als geboorteplanning; het ware gezicht van de SDG doelen.

Ook de Europese Commissie geeft nu openlijk in een draadje op Twitter aan achter de WEF ‘Build Back Better’ agenda te staan. Maar wanneer werd de Europese bevolking eigenlijk ooit geconsulteerd over de vraag of ze achter deze ‘life changing reset’ staat waarin de digitale surveillance in 2030 in dusdanige mate zal zijn toegenomen dat alle vrijheid, bezit en privacy van Europeanen is ontnomen en ze zijn gereduceerd tot digitale slaven?

NL2021

Testsamenleving
Sinds 8 maart 2021 loopt er een internetconsultatie over de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’, waarvoor slechts een week de tijd wordt gegeven aan de Nederlandse bevolking om te reageren, voor een wet die voor onoverzienbare termijn hard ingrijpt in het dagelijkse leven van mensen. Via het wetsvoorstel wil men namelijk testbewijzen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca, een en ander met inbegrip van doorstroomlocaties. Daarnaast wil men het testbewijs ook gaan afdwingen voor toegang tot middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Ook het gedwongen testen als alternatief voor vaccinatie draagt echter bij aan dezelfde pseudo-medische apartheid en een wereld waarin je je kan afvragen of je kinderen hierin wil laten opgroeien. Vóór 2020 werden gezonde mensen namelijk niet gedwongen om medische handelingen te ondergaan om sociaal-maatschappelijk mee te mogen doen. Het is onder geen enkel beding recht te praten dat je 100% gezonde mensen onderwerpt aan een testsamenleving.

Great Reset als onverkoopbare virologische oplossing
Voor 2020 liepen chronisch zieken en ouderen een vergelijkbaar gezondheidsrisico op eventueel overlijden door bijvoorbeeld griep, maar toen vonden we de gezondheidsrisico’s acceptabel en namen we als samenleving onze toevlucht niet tot onwetenschappelijke ‘social distancing’, mondkapjes, avondklok, (indirecte) vaccinatieplicht, sociale uitsluiting en gedwongen quarantaine.

Maar nu moeten we zogenaamd geloven dat er een groter virologisch risico is dan bij griep en dat we dat gaan oplossen door een ‘Great Reset’ agenda waarbij we nog meer mensen wereldwijd gaan ophokken in megasteden en alle gewone mensen op de wereld van alle bezit beroven, zodat nog meer spullen door meer handen gaan en we daardoor juist het virologisch risico verhogen. Gedwongen worden tot een ‘social credits’ basisinkomen en niks bezitten, zodat je dagelijks verplicht wordt te leasen, wil je morgen er nog verzekerd van zijn dat je een onderbroek aanhebt, onder het mom van het WEF ‘mantra’: “You will own nothing. And you’ll be happy!”

Het is alsof de wereldbevolking als een pan kikkers langzaam wordt gekookt en de meerderheid van de kikkers vooralsnog niet de neiging heeft eruit te springen, omdat het voor de ‘goede zaak’ nog wel ‘even’ kan. Voor wie deze dystopie ongeloofwaardig klinkt, luister naar gezondheidsadviseur en politica Ilana Rachel Daniel, die vertelt hoe deze pseudo-medische apartheid zich reeds openbaart in voorland Israël.

Emo TV
Programma’s als Jinek dragen daarbij niet bij aan collectieve bewustwording. In het programma gaat schrijver Tommy Wieringa uit zijn plaat door de persoon Baudet en de tekstuele inhoud van een van de tweets van deze laatste. Terwijl de aandacht van de kijker zo wordt gericht op de tekst die weliswaar stevig door Baudet is aangezet, maar inhoudelijk niks op aan te merken valt, heeft niemand het over de cijfermatige claim van Baudet dat er slechts 151 mensen onder de 70 jaar aan corona zouden zijn overleden.

Eind januari 2021 was er echter op basis van RIVM cijfers reeds sprake van 1287 Corona-doden tot 70 jaar. Gezien mensen met een positieve PCR ‘test’ veelal als Corona-dode worden aangemerkt, ook al zijn ze overleden aan onderliggend lijden, is bijstelling naar beneden in zekere mate, zoals Baudet doet, te rechtvaardigen. Het was dan ook interessant geweest als Jinek de moeite had genomen om tevens Baudet uit te nodigen zodat hij de cijfers kon toelichten, waarop dan een levendige discussie tussen de gasten had kunnen ontstaan of de mate waarin hij de cijfers verlaagd heeft, geloofwaardig is. Want wie wil nu niet weten op welke data hij zich baseert?

Daarentegen lijkt Jinek liever te kiezen voor programmavulling op basis van onderbuikgevoelens dan kwaliteitstelevisie te leveren, terwijl de griep tot op de dag van vandaag voor haar eigen jonge gezin nog steeds dodelijker is dan Corona.

De irrationele angst voor corona is allang niet meer te rechtvaardigen omdat circa 80 procent van de mensen, waarover het RIVM zegt dat ze aan corona zijn overleden, reeds de gemiddelde levensverwachting hadden bereikt en daardoor niet onwaarschijnlijk hoe dan ook afgelopen jaar waren overleden. Tevens zijn er tussen 2004 en 2014 circa 95.000 mensen minder overleden, ondanks de sinds de eeuwwisseling gestaag toenemende vergrijzing. Slechts 5 procent van de 13.485 mensen die voor eind januari 2021 aan Corona zijn overleden waren jonger dan 65 jaar, waarbij ook nog eens sprake was van onderliggend lijden.

Daarnaast zouden social media als Twitter zich beter afvragen in hoeverre het wenselijk is om onder de ene tweet wel een disclaimer te plaatsen en bij de andere niet. Dagelijks maakt de ene na de andere politicus zich namelijk al dan niet bewust schuldig aan misinformatie. Op basis daarvan is het niet fair bij de ene politicus wel te waarschuwen en de andere vrijuit te laten gaan.

Zou het niet veel meer bijdragen als de mainstream media (MSM) bijvoorbeeld ook eens een evenwichtige transparante uiteenzetting geeft van de Great Reset die men op dit moment onder andere over Europa aan het uitrollen is en waarover elke Europeaan het recht heeft correct geïnformeerd te worden, gezien de ingrijpende impact die het zal hebben op het leven van élke Europeaan?

‘Agenda 2030’, gedoemd tot falen
Op basis daarvan kunnen het World Economic Forum, de Verenigde Naties en de Europese Unie zich maar beter snel bedenken voordat ze alle Europeanen alles gaan ontnemen waarvoor mensen al heel hun leven lang hard werken. Ook al wordt mogelijk op termijn bij wet vastgelegd dat mensen van alles wat ze bezitten onteigend zullen worden, al dan niet door misleiding van het kwijtschelden van alle schulden, dit is en blijft diefstal. Beroving door machtsmisbruik van overheden en ondemocratische instanties, waarbij dan andere krachten gaan spelen waarvan Europeanen gebruik mogen maken om op te komen voor hun rechten.

Voor iedereen in de wereld en dus ook overheden en andere instanties geldt namelijk: “Watch out what you wish for!” Als iets nu al duidelijk is, is dat deze overheden en organisaties hun ondemocratische Agenda 2030 nooit zullen oogsten, omdat niemand afhankelijk wil zijn van een construct dat het allesbehalve goed met je voorheeft. Op dit moment maken ze nog misbruik van het gegeven dat vele mensen overdag aan het werk zijn en ’s avonds weinig tijd overhebben om zichzelf op een andere manier te informeren dan via de MSM. Maar dit zal snel veranderen.

Op dat massaal afhankelijk maken van mensen die volledig onafhankelijk kunnen voorzien in hun levensbehoeften wordt al een jaar lang vanuit de overheid actief gestuurd. Ondernemers moesten hun ondernemingen voor lange(re) duur sluiten, de staatsschuld die met name ten laste komt van jongere en toekomstige generaties laat de overheid ongegeneerd oplopen, ondernemers worden ondanks het Corona-beleid hogere lasten opgelegd, kinderen en jongeren wordt deugdelijk onderwijs onmogelijk gemaakt, woningeigenaren wil men hoger belasten, jarenlange doorslaande nivellering moet nog verder worden opgevoerd, pensioenen zijn gereduceerd tot Russische roulette…

Het Nederlandse overheidsbeleid is erop gericht om allen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, in de vorm van financiële zelfstandigheid, te kortwieken en knechten. Zo zijn afgelopen jaar 20 procent meer ondernemers gestopt om faillissement en dus erger te voorkomen.

Wijziging electorale steun
Ondertussen heeft de PVV zich sinds haar bestaan gemanifesteerd tot een stabiele partij, die bij de laatste drie Tweede Kamerverkiezingen telkens kon rekenen op dermate veel stemmen dat ze telkens tot de top-3 grootste partijen behoorde. Een ander opmerkelijk iets is dat uit het niets FvD de grootste partij werd tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen. Tevens is het aantal stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor lokale partijen tot bijna 30 procent doorgegroeid.

De koers die de eerder zeven genoemde partijen al zeker 20 jaar varen, vindt steeds minder electorale steun. Is dat de reden dat nu gekozen wordt voor het invoeren van een pseudo-medische apartheid waarbij een tweedeling ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden? Op de vraag: “Ondernemers moeten klanten die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona kunnen weigeren?”, antwoordde Rutte als volgt: “Nee, dat kan ‘nu’ nog niet.”

NL2021

Sinds het gevoerde Corona-beleid groeit de bestaande onvrede over het huidige demissionaire kabinet verder door en lijkt haar hoogtepunt te naderen. Ondanks dat peilingen aangeven dat de VVD de grootste partij wordt, is het net zozeer aannemelijk dat deze peilingen er volkomen naast zitten. In 2017 behaalde de VVD 33 zetels en op basis van de huidige reacties vanuit de bevolking rond het optreden van Mark Rutte is het zeer ongeloofwaardig dat de VVD nu zelfs op 39 zetels zou uitkomen. Of er zou verkiezingsfraude in het geding moeten zijn, dan is al het ondenkbare uiteraard mogelijk?!

Deze verkiezingen gaan niet alleen om het gevoerde Corona-beleid en lockdowns, maar ook over hoelang de Nederlandse bevolking nog accepteert dat de democratie ter zijde wordt geschoven in de vorm van onder andere een cordon sanitaire en het achterna lopen van allerlei ondemocratische constructen zoals het WEF, de VN, de World Health Organization en de Europese Unie.

17 maart: vóór of tegen de Great Reset
Op basis van het Corona-beleid van afgelopen jaar lijkt de vraag die op 17 maart vooral dient te worden gesteld: “Bent u vóór of tegen de Great Reset?”

Wie wil dat de wereld wordt gereduceerd tot een dystopisch slavensysteem kan het best VVD, CDA, D66, PvdA, SP, GroenLinks of 50Plus stemmen. Alle PvdA-stemmers krijgen dan D66-er Sigrid Kaag als premier er gratis bij. Maar gezien ze heeft aangegeven dat ze de SDG VN doelen in Nederland coördineert, is de kans zeer reëel dat bij een coalitiemeerderheid waarin een of meerdere van deze partijen zetelen, Kaag hoe dan ook premier wordt. Dan krijgt Nederland een premier die de repressieve Israëlische testsamenleving als voorbeeld ziet.

Voor wie nog enige kans wil maken op een menselijke samenleving waarin iedereen het recht behoudt op een kansrijke toekomst, blijven drie stemsmaken over: niet stemmen, PVV of FvD stemmen of op een nieuwe partij stemmen die de Great Reset niet steunt. In het geval van niet stemmen maak je het statement dat niemand het recht heeft om macht over je uit te oefenen, maar loop je het risico dat de Great Reset partijen een meerderheid behalen.

Op basis van eerdere verkiezingen, fors toegenomen maatschappelijke ontevredenheid onder uiteenlopende kiezers over regerende en regeringsteunende partijen en de ledenaantallen van politieke partijen is de kans reëel dat PVV en FvD veel stemmen zullen behalen, maar zullen er ook kiezers zijn die zich (al dan niet ingegeven door de publieke opinie) niet kunnen vinden in een van deze partijen.

Dan blijft de derde mogelijkheid over om op een nieuwe partij te stemmen. Echter zal je je dan goed moeten informeren om je ervan te vergewissen dat ze de ‘Build Back Better’ agenda niet steunen of (onbewust) faciliteren en is er een zekere kans dat de partij waarop je stemt te marginaal blijft om überhaupt een zetel te behalen. De meest kansrijke nieuwe partijen, die niet gelieerd ogen aan de WEF agenda, lijken de Boer BurgerBeweging (BBB), Lijst Henk Krol, Lijst 30, Code OranjeVrij en Sociaal Nederland.

NL2021

Verkiezingsprognose
Op basis van de ledenaantallen voor politieke partijen, de verkiezingsuitslagen van eerdere verkiezingen, de groeiende maatschappelijke onrust, de ‘Wat stem je’ peiling en uitgaande van een eerlijk verkiezingsverloop op 17 maart, lijkt een verkiezingsresultaat waarbij Forum voor Democratie de meeste stemmen zal behalen het meest voor de hand liggend.

Echter of zij dan ook daadwerkelijk zullen regeren, zal mede afhankelijk zijn van het aantal stemmen die andere partijen, die bereid zijn met hen mee te regeren, hebben behaald. Mocht dat niet leiden tot een levensvatbare coalitie, dan zou wel eens het meest ondemocratische kabinet in Nederland aan de macht kunnen komen, als de partijen die de Great Reset aanhangen, blijven vasthouden aan hun voorgenomen cordon sanitaire.

NL2021

Elke stem telt
Wie toe wil naar een robuuste sociale samenleving voor iedereen, zal zich bij het uitbrengen van zijn stem vooral de vraag dienen te stellen: “Welke stem is niet alleen goed voor mezelf, maar vooral ten gunste van de gehele samenleving, zodat íedereen op lange termijn ook gegarandeerd is van een samenleving waarin allen ertoe doen?” Want als zoveel mogelijk mensen verzekerd zijn van een kansrijke toekomst, wordt de kans des te groter dat die toekomst ook voor jou goed zal zijn.

Veel wijsheid is iedereen toegewenst om een keuze te maken die ons als samenleving als geheel vooruithelpt! Of zoals de Israëlische politica Ilana Rachel Daniel ook hardop uitspreekt, dat dit mogelijk wel dé en enige kans voor ons allen is om de wereld samen mooier te maken ten behoeve van 8 miljard mensen op de wereld. Wat kiest u?


Dit essay over de perspectieven bij NL2021 verscheen eerder op de Groningerkrant.nl

Meer over NL2021 vindt u hier.

11 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Als Fries stel ik vrij simpel- ik ben een vrijgeboren mens. De Hollander die mij dat wil afpakken kan een bijl koppen. Net als vroeger. Schapengemeenschap.
  En mij als principieel deze freak- ‘ vaccins’ weigerende vervolgens dw toegang ontzeggen tot winkels etc? Je zaak de fik in.
  Deze Hollandse ‘verzetscultuur’ (*kuch*) dwong mijn opa al een ster op de borst te doen. Probeer dat nu nog eens op basis van al dan niet een ‘vaccin-vinkje’? Een oorlog kan je krijgen. Wij zijn het massale veraad van de Hollander in het Noorden nooit vergeten. De dappere meeheulers.

 2. Cool Pete schreef:

  Goed artikel, zoals altijd, van Vicky van Lommel.

  Er zijn maar 2 partijen, die strijden voor de vrijheid van de burger,
  en voor de onafhankelijkheid van ons land :
  – Partij voor de Vrijheid
  – Forum voor Democratie

 3. Fran schreef:

  @ Cool Pete

  Helaas moet ik u hier afvallen…

  De enige die gaat voor individuele vrijheid is FvD.

  Met het corona beleid gaat ook de pvv mee met de ingezette dystopische stroom. En dat is een strategische misser en een gevaarlijke ontwikkeling voor wat betreft art.11GW en de Code van Neurenberg.

  Zie nog even het stemgedrag van de 2e kamer op dit punt rond minuut 32:30

  https://www.youtube.com/watch?v=Rk2DHXOT3Ds

  Binnen de huidige politieke orde is er maar één keuze als het om je persoonlijke vrijheden van anderen, jezelf en toekomstige generaties gaat.

 4. hans schreef:

  Een stem op de FvD is een stem op Rutte.

 5. Anonymous schreef:

  Het doel is controle, niet alleen nationaal, maar internationaal. Daarvoor zijn, voor ons land, meerdere geitenpaadjes neergelegd: de Noodwet, veranderingen Kieswet, EU, Verdragen, Akkoorden, geinstitutionaliseerde propaganda over de gehele MSN, en de mars door de instituties die het mogelijk maakt met twee maten te meten, tegenstanders monddood en desnoods brodeloos te maken.

  Controle wordt makkelijker gemaakt door steeds verregaandere surveillance en bijbehorende profilering (vaccinatiepaspoorten, liefst elektronisch, helpen daar enorm bij), en het murw slaan van het volk door klassenjustitie, stijgende lastendruk, dalende sociale zekerheden, vernietiging van eigen cultuur en omgeving, kapotmaken MKB (grootste werkgever), subsidies voor voornamelijk maatschappij afbrekende partijen, obstructie van maatschappij opbouwende partijen, aangaan van lange termijn verplichtingen die verwoestend zijn voor de toekomstige levensomgeving en BNP, afdracht van gigantische bedragen richting buitenland, massa inname van economische gelukzoekers, aanwakkeren van angst en onzekerheid, zoveel mogelijk personen afhankelijk maken van de Staat.

  Voordeel van deze stroomversnelling aan totalitaire machtsvergaring is dat zoiets, steeds sneller, dusdanig naar het hoofd stijgt, dat zelfs de grootste volgers van MSN propaganda niet langer kunnen ontkennen dat ze besodemieterd zijn. Hetgeen weerstand oproept, en dat proces is al een tijdje gestart in Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italie, en noem maar op (maar daar hoort u niets over in de MSN, het wordt angstvallig verzwegen). In de Oost-Europese landen kunnen ze het helemaal vergeten, de bevolking daar heeft aan den lijve ondervonden hoe het is om onder socialistische dictatuur te leven, en daar zijn ze nog wel van: vrijheid of de dood (hoort u ook niets over in de MSN, enkel stigmatiserende propaganda). Die zijn alleen met een overweldigende invasie te knechten, en dat gaat alleen lukken met de inzet van onze gehersenspoelde zonen en dochters (bijvoorbeeld door de marxistische traditie van gezinnen op te breken; kinderen tegen hun ouders).

  In het Westen was de tactiek meer het uitmelken van de bevolking, het verdringen van lokale cultuur, en desnoods neerslaan van de oppositie.
  Op een gegeven moment is zo’n wingewest dat zat, zie bijvoorbeeld (met veel leerzame parallellen met actuele gebeurtenissen): https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie

  Maak niet normaal wat niet normaal is, of leer opnieuw de lessen uit de geschiedenis der mensheid.
  Kijk daarbij ook naar wat voor typen leiders de kaarten in handen hebben (toen en nu), en wat ze daarmee bewerkstelligen, en vooral ook hoe. Neem, bijvoorbeeld, biomassacentrales, welke typen leiders (tot aan de EU toe) zitten dat nog steeds door te drukken, en hoe?

  Hebben we geschiedkundigen in de Tweede Kamer?

 6. Cool Pete schreef:

  @Anonymous : dat is de goede uitleg : het partij-kartel, en alles dat er aan verbonden is, is gericht op controle, knechting.

  @hans : flauwe kul; leugen.

  @Fran : verschillen zijn er. Maar PVV en FvD zijn samen nodig, voor verandering.

 7. Thierry Baudet FvD doet het goed in de peilingen ♥ Dus wordt er door de Jezuïeten – die achter de schermen o.a. de banken en de Mainstream Media beheren – een lastercampagne opgezet om een schutkring of ‘cordon sanitaire’ om FvD heen te leggen. 👁 Screenshots van gesprekken uit WhatsApp-groepen van Forum voor Democratie zijn met uitspraken van hem in – en uit hun verband gebracht… Op voorhand willen ze Forum hiermee van regeringsdeelname uitsluiten… Politiek is voor de Jezuïeten die achter de schermen aan de touwtjes trekken ‘de amusementsafdeling voor het volk’ … 👀

  … Verkiesbare partijen die niet doen wat de Jezuïeten willen, worden op die manier bij voorbaat uitgesloten….
  … Als ‘religieuze vrijmetselaars’ zijn zij in de geschiedenis uit vele landen verjaagd en weggehoond wegens misdaden tegen de menselijkheid ☠️ Zoals het herinvoeren van de Inquisitie… Portugal en de Nederlanden ontdeden zich van hen in 1578, Frankrijk in 1594, Venetië in 1606, Napels in 1622. Haar statuten zijn op bevel van het Franse Parlement in 1761/62 in het proces van Pater Lavalette gepubliceerd 🧐 In 1816 werden ze uit St. Petersburg verdreven. En in 1820 uit een groot gedeelte van Rusland… … Sinds ±1880 bezitten zij weer de macht over de centrale banken en vrijwel alle media. https://www.youtube.com/watch?v=6s30FtVQfdM

 8. scherpschutter1943 schreef:

  zowel van Agt als Lubbers hebben bij de jezuieten in nijmegen gestudeerd, Dat was te merken aan de achterbakse klerestreken die ze het volk leverde. Wie er nu nog stiekum de jezuitenleer aanhangen in de politiek weet ik niet maar dat ze er zijn staat vast. Die het meest op de voorgrond treden dat zijn de ïk”politici. Die bedrijven de politiek van ik wil, ik vind . Ik denk zeggen ze niet want ze denken niet. Een ieder die het daar niet mee eens is kan wat hen betreft aan het gas. Hoewel men zich niet bedient van dit soort platvloerse taal zeggen ze in fraaie volzinnen, doorspekt met moeilijke woorden vrij vertaald, “dat u allen de tering kan krijgen, voor nu en later” Laat mij u leiden naar het grote lijden.

 9. Anonymous schreef:

  @Cool Pete, niet zozeer het partijkartel, zij zijn slechts trekpoppen, makkelijk vervangbaar, meer de personen daarachter die werkelijk aan de touwtjes trekken (alles behalve democratisch dus), middels lobbyen, chantage, controle MSN, controle “wetenschappers”, controle inspecteurs, controle OvJ, controle rechters, noem maar op.

  In een echte democratie bestaat zoiets als echte vrijheid van de pers, een constitutioneel hof, ministers en andere ambtenaren die daadwerkelijk volledige verantwoording dienen af te leggen aan het volk, of anders uit functie gezet worden, die dus het Staatsrecht eerbiedigen, een rechtelijke macht die Vrouwe Justitia (blind) volgt in daad en eer, defensie die ongevraagd opkomt voor de grondrechten, medici die trouw zijn aan hun eed (thou shall do no harm), ambtenaren die eerder ontslag nemen dan afwijken van hun eed, leerkrachten die leren hoe te denken in plaats van wat te denken.

  Aan dat alles ontbreekt nogal het nodige de laatste tijden, het is tijd voor een opschoon actie. Weg met hen die hun eigen ideologie boven nationale democratie plaatsen (zij zijn niet democratisch, eerder dictatoriaal), wie heeft hun het recht gegeven om rechter, jury en beul tegelijkertijd te zijn? Welk menselijk falen is hun deel dat zij menen het beter te weten dan de andersdenkenden? Democratie is een zwaar bevochten verworven mensenrecht, waarom zijn zovelen daar zo laconiek over? Dergelijke rechten zijn niet vanzelfsprekend, het is feitelijk geen geboorterecht, want het enkele wat het in stand houdt is een mondig volk, desnoods een volk dat weerstand biedt als die basis mensenrechten geschonden worden. De hedendaagse jeugd heeft geen benul, de jonge ouders hebben het te druk, het is aan de ouderen (zij die echt nog weten hoe het ook kan), om de handschoen op te pakken.
  Ja, wij zullen voor gek verklaard worden, maar aan de andere kant, wij hebben verzuimd om onze kinderen te beschermen tegen al die hersenspoelingen, hun hele opleidingsleven lang. En die gemakzucht bijt nu terug.

  Zoals altijd, goede tijden kweken zwakke mannen, en dat veroorzaakt slechte tijden. Er was niet genoeg weerstand, dus “zij” grepen die kans. Wat vandaag de dag aan de hand is, had nooit, echt nooit, op geen enkele manier, ook maar een schijn van kans gehad in de jaren 50 en 60, simpelweg omdat men toen nog de eigen levendige ervaring had van hoe het is om onder dictatuur te leven.

  Dus wees eens echt eerlijk tegen uzelf: had u die injectie(s) met experimentele medicamenten, en bijbehorend verplicht “vaccinatiepaspoort” ook geaccepteerd (voor uzelf en al uw naasten) als u niet angstig, onzeker, en eenzijdig ongeinformeerd zou zijn? U doet het, omdat het de enkele uitweg is die u gegeven wordt van hogerhand. U wordt gechanteerd en bedrogen. U bent niet volledig, zonder voorbehoud, in begrijpelijke bewoordingen, geinformeerd. Iets wat een wettelijke eis is, zelfs op EU niveau. Maar daar heeft “men” zich niets van aangetrokken, u kreeg propaganda door u strot geduwd, en u heeft het maar te slikken, “bek houden en luisteren” (vrij naar Rutte), zo rollen onze zogenaamde “volksvertegenwoordigers” heden ten dage.
  Zij zijn geen oprechte volksvertegenwoordigers.

  Voelt u zich oprecht vertegenwoordigd door politici die miskleun op miskleun stapelen, het ene zeggen maar het andere doen? Keer op keer op keer?

  Desnoods gaan we weer terug naar naar het Plakkaat van Verlatinge, andere tijden toen, maar nog steeds actueel.
  Volksvertegenwoordigers dienen de wil van het volk te vertegenwoordigen, alles daar afwijkend van is bedrog. Hun functie onwaardig.

  En democratie is recht doen aan alle stemgerechtigden, ook dat deel wat u niet bevalt. En immer waakzaam dat de meerderheid niet de minderheden tot tweederangs burger brengt, maar niet zover dat minderheden de meerderheid tot tweederangs burger brengt.

  Anderen op voorhand uitsluiten op basis van een eigen ideologische, of religieuze, levensopvatting, is per definitie democratie vernietigend, en dient stevig geweerd te worden, want democratie onwaardig.

  Kunt u inbrengen dat tolerante mensen niet moeten toegeven aan intolerante mensen, helemaal mee eens, tenzij u selectief bent in welke groeperingen zogenaamd intolerant zijn, en welke niet, want dan bent u slechts een maatschappij verkrachtend persoon van uw eigen wensdenken die beweerde principiele standpunten als fluide ziet, iets wat inherent iedere logica van de definitie van principieel schendt.
  Simpel gezegd, u praat poep dan, doet alleen maar aan wensdenken, en alles wat u niet bevalt is de schuld van een ander. U bent toevallig niet zo’n iemand die vooral anderen windmolens en biomassacentrales toewenst, maar absoluut niet in uw eigen gegoede wijk? Hoe walgelijk hypocriet zou dat zijn.
  Het zelf beter weten, het anderen opdringen, maar er zelf geen last van willen hebben. Biomassa, windmolens, zonneparken, AZC’s, sociale woningen met twijfelachtige inhoud, compleet gestoorden woonachtig in je buurt, politie die geen reet doet tegen echte gekken, dat allemaal ieder ander door de strot duwen, maar niet in je eigen buurt. Wat voor walgelijk hypocriet wensdenkend verachtelijk persoon ben je dan? En dat is “elite”?

  Doe mij maar een vaderland zonder zo’n “elite”. Liever kwijt dan rijk, zo’n “elite”, want ze maken meer kapot dan je lief is. En het ergste is, het interesseert die “elite” geen ene malle moer.

  Maar oh wee als zo’n “elite” ook maar een heel klein beetje last zou kunnen krijgen van wat die “elite” allemaal uitbraakt over het gewone volk, dan wordt geeist dat de politie, ME, leger desnoods, onmiddellijk opgetrommeld wordt, om de “elite” te beschermen van zoiets onwelgevallig als een luidruchtig persoon in de late uren. Verschrikkelijk, een luidruchtig ongewenst persoon in je eigen wijk, waarom grijpt de politie niet in!? Zoveel belangrijker als een verkrachte dochter, of een doodgestoken zoon, toch?

  Beseft zo’n “elite” wel dat een eventueel volksgericht zich volgens dezelfde richtlijnen uitgevoerd gaat worden? Uw enkele fout, namelijk dat u in een gegoede wijk woonachtig bent, is dan al genoeg.
  Immers, u deed, en doet, niets, om het voor de mensen in de minder gegoede wijken beter te maken, eerder erger. Kunt u allerlei leuke sponseringen hebben gegeven, leuke PR artikelen de wereld ingeholpen via Marketing, maar wellicht aan de verkeerde personen, in de ogen van het “gepeupel”. Die overigens met meer zijn (schijnt een belangrijk politiek argument te zijn). Met argumentatie hoeft u in ieder geval niet aan te komen. U luisterde toen niet naar het gepeupel, zo’n betrokkenheid en begripsvorming kan wederkerig worden. Is slechts de geschiedenis der mensheid.

  Heeft de “elite” al door dat ook zij optioneel zijn?

 10. Jim schreef:

  @Fran: “De enige die gaat voor individuele vrijheid is FvD.
  Met het corona beleid gaat ook de pvv mee met de ingezette dystopische stroom.”

  Vrees dat je hier inderdaad gelijk hebt. Het valt me zwaar tegen van de PVV dat het, in tegenstelling tot FVD, aangaande corona nauwelijks voortschrijdend inzicht heeft getoond. Wilders heeft hier in mijn ogen een gouden kans laten liggen. Als hij FVD had gesteund was het maatschappelijk verzet tegen de regering cq. gevestigde orde veel meer van de grond gekomen. En had de PVV daadwerkelijk een rol van betekenis kunnen gaan spelen en iets kunnen veranderen. De PVV heeft weliswaar geprotesteerd tegen de avondklok, en gestemd tegen een vaccinatiepaspoort- en verplichting. Maar het stemde inderdaad niet voor het stopzetten van de maatregelen en zijn voortdurende gedram dat het vaccineren niet snel genoeg gaat is zelfs irritant. Want over de veiligheid van die vaccins maakte hij zich kennelijk nooit zorgen, hetgeen ook al weer door de realiteit is achterhaald. De handelwijze van de PVV inzake corona blijft in elk geval louter wat gerommel in de marge en zet totaal geen zoden aan de dijk. Wilders heeft zelfs gezegd dat hij nog nooit had gehoord van Build back better en The Great Reset. Dat is simpelweg ongeloofwaardig. Wellicht is hij bang is voor stem- en zetelverlies omdat hij er van uit gaat dat de meeste Nederlanders inzake corona nog in de angstmodus zitten. Steeds meer Nederlanders twijfelen over het gevaar en ernst van corona (zie b.v. de behoorlijke opkomsten bij de verkiezingscampagne van FVD) en veel daarvan had Wilders aan zijn kant kunnen krijgen. Nu neigen veel van die mensen (waaronder ik) naar FVD. Maar helaas veel ook niet omdat FVD, in elk geval voorlopig, een beschadigde, aangeschoten partij is gemaakt/geworden en daar op stemmen voor hen een stap te ver is. Ik heb veel waardering voor de PVV, maar het heeft hier m.i. een kans voor open doel gemist.

 11. Cool Pete schreef:

  @Anonymous : u ziet het goed; en ik weet het; ben er zelf, sowieso vanaf 11-9-2001 mee bezig.
  ‘Linkse” Deep State, geholpen door MSM en big tech, grijpt overal de macht; na decennia voorbereiding.