DE WERELD NU

NL2021- Onderwijs – gaat D66 echt los op artikel 23?

schoolstrijd, diversiteit, Haga-Lyceum, schoolstrijd, onderwijs, Schoolprestaties

Ergens – op een zijtoneel van NL2021 – zijn D66 en ChristenUnie gebotst over de interpretatie van artikel 23 van de Grondwet, waarmee begin 20e eeuw de toenmalige schoolstrijd in het onderwijs werd beslecht. En als het christendom gebasht wordt, zit de staatsomroep bij voorkeur op de eerste rij;

Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zijn met elkaar gebotst in een onderwijsdebat. Mirjam Bikker (ChristenUnie) zei dat scholen “binnen de grenzen van de wet” leerlingen mogen weigeren als die het niet eens zijn met de overtuigingen van de school. Paul van Meenen (D66) ziet daar niets in en pleitte in het debat in Nieuwspoort voor een acceptatieplicht in het onderwijs.

Het punt van Bikker werd weliswaar eerder terug genomen door minister Arie Slob:

Onderwijsminister Slob van de ChristenUnie kwam in november vorig jaar onder vuur te liggen, omdat hij in een Kamerdebat zei dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit, zolang er maar sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen. Een dag later nam hij die uitspraken terug.

Maar het blijft een sterk punt, omdat het is gefundeerd op de vrijheid van vereniging. U weet wel, de vrijheid van ieder om clubs op te richten met gelijkgestemden – mits die gelijkgestemden maar niet uitsluitend blanke mannen zijn. Want van de exclusief blanke mannenclub wil iedereen lid zijn, en als die hun lidmaatschap dan niet openstellen, roepen allerlei lieden met een minderwaardigheidscomplex plotsklaps uit volle borst: DISCRIMINATIE!! Met als gevolg dat een rechter hen snel hun zin geeft.

Maar dat die vrijheid van vereniging aangaande het onderwijs een probleem aan het worden is, wil er bij D66 kennelijk niet in. Vreemd genoeg lijkt men daar te denken dat de hele bevolking vindt dat objectief neutraal onderwijs, gelardeerd met enige religieuze belevingsmomenten – zoals de christelijke scholen hun onderwijs organiseren zegt u maar – voor iedereen een ideaalbeeld is dat moet worden nagevolgd. Dat ze daar bij de islamitische persuasie heel anders over denken wil er bij D66 maar niet in. Dat een gelijke behandeling van ongelijke grootheden tot ongelukken leidt overigens evenmin.

Van Meenen noemde artikel 23 een groot goed, maar wel een die volgens hem toe is aan een wijziging. Als het artikel niet wordt aangepast “in termen van inclusie en toegankelijkheid”, begint de echte strijd ertegen pas. Van Meenen: “Het kind moet op de beste plek komen en dat kind bepaalt met zijn of haar ouders waar dat is”.

Kondigt D66 hier een nieuwe schoolstrijd aan? Zijn ze daar zó dom? Dan zullen ze dat beter moeten verpakken dan als een strijd tegen het christendom. Want dat christendom zou dan plotseling nog wel eens op de meest verbazingwekkende verdedigers kunnen mogen rekenen. Niet dat christelijke scholen me nu zo speciaal lief zijn, maar om waar we het tegen in zouden ruilen als we het aan D66 over zouden laten het onderwijs opnieuw in te richten. Wie denkt dat critical race theory iets is waar de maatschappij beter van wordt – of worden kan – wordt vriendelijk verzocht dat eerst op schrift te stellen alvorens aan het bestuurlijk grasduinen te slaan.


Meer commentaar op de problemen in het onderwijs, benevens enige voorstellen hoe het beter zou kunnen, vindt u hier.

16 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Bij onderwijzers is er een toenemende beduchtheid om het te hebben over de Holocaust, de evolutietheorie, Israel, en of vrouwen daadwerkelijk menstrueren en mannen niet. Het heeft te maken met totalitaire wanen die als zij eventueel aan de macht komen zullen afschaffen: wetenschap, democratie, mensenrechten, de moderne rechtsstaat, deugdelijke geschiedschrijving, en zo voort en zo meer. Persoonlijk ben ik er een groot voorstander van om deze wanen zo klein en marginaal mogelijk te houden. En wat mij betreft mogen mensen daar heel ver in gaan. Ik heb geen zin om ooit nog eens te moeten geloven dat de Aarde plat is bijvoorbeeld.

 2. Jan de Jong schreef:

  Vrijheid van vereniging, natuurlijk. Maar niet gefinancierd uit de onderwijsbegroting. Weg met Artikel 23. Had Paars 25 jaar geleden moeten regelen.

 3. Dick Kraaij schreef:

  @ Jan de Jong Ik had dit Paars niet toevertrouwd. Gezien de anti-christelijke, eurofiele, pro-immigratie, pro-islam bias. Dan was het resultaat geweest wat hier wordt geschetst: christelijk onderwijs zo lastig mogelijk maken, compenserende neutraliteit (lees: voortrekken islam).

 4. carthago schreef:

  De samenscholende olifanten in de klas blijven net zo lang toeteren totdat de salafisten de leesboekjes mogen uitdelen .

 5. Anders schreef:

  Admin, het is jullie kennelijk nog niet bekend dat er geen rechten aan de grondwet ontleend kunnen worden. Zie artikel 120 van de grondwet. Dit artikel is een toetsingsverbod. Het verbiedt rechters om wet en regelgeving te toetsen aan de grondwet. De grondwet heeft geen juridische waarde.

 6. carthago schreef:

  @anders.Er staat alleen dat rechters de grondwet niet maken .

 7. carthago schreef:

  Alleen de raad van state toetst een nieuwe wet aan de grondwet .De rechter oordeelt of een wet bij een zaak gevolgd wordt.

 8. Neef Jansen schreef:

  @Carthago — Wat is eigenlijk het nut van een Grondwet? Mijn vermoeden is dat het te maken heeft met de continuiteit en kwaliteit van samenleven waarop die Grondwet betrekking heeft, is ’t niet? Maar waarom heb ik dan de indruk dat sinds het drammerig benadrukken van de multiculturele samenleving, er gedaan wordt alsof die Grondwet niet bestaat? Of maar een beetje? Of enkel in die zin dat het zo uitkomt? In ieder geval, voor de islam is de Grondwet non-existent. En direct als de islam ergens de macht daartoe heeft, zal zij heel die Grondwet en alles wat daaraan gekoppeld is, aan de kant schuiven. Je krijgt dan de ‘vredevolle en hoogstaande’ cultuur van stenigen, amputeren en onthoofden. — Zo’n Kaag, zou die nou weten wat islam eigenlijk is? En pietje Klaver?

 9. Dick Kraaij schreef:

  @ Neef Jansen Een besef van wat islam inhoudt en er niet naar handelen. Hoei!

 10. carthago schreef:

  @Neef Jansen .Mee eens.Het is heel jammer dat er eigenlijk geen jurist, noch een rechter het toestaan van een activistisch grondwetveroordelend geloof zoals de islam ,aanvechten en er een verbod op eisen .Met dat gebrek aan daadkracht is de ondergang van de samenleving reeds ingezet.
  Behalve wilders is er ook geen politicus die het aandurft de pislam te verbieden ,misschien pas na een burgeroorlog.

 11. Anders schreef:

  @carthago raad van state adviseert de regering, meer niet. De grondwet heeft weinig/geen waarde. Als je grondrechten wil claimen zal je naar het evrm moeten. Zoek even op termen als: constitutionele toetsing, toetsingsverbod, artikel 120gw. Paul Cliteur heeft hier een goed artikel over geschreven maar ik kan het zo snel niet vinden.

 12. Anders schreef:

  Het artikel heet: Argumenten voor en tegen constitutionele toetsing – Paul Cliteur.

 13. Neef Jansen schreef:

  @Carthago — En dan te bedenken dat op diverse plaatsen in Europa al de sharia van toepassing wordt geacht, wat maakt bijvoorbeeld dat je niet of nauwelijks nog vrouwen in het straatbeeld ziet, behalve dan als zwaar ingepakte spoken. De sharia bepaalt ook dat in een moskee de sharia geldt, en dat in ook de ruimte tussen moskeeen de sharia geldt. Verder is in de sharia gesteld dat als moslims ergens in de meerderheid zijn, dat dan de sharia van toepassing moet zijn. In de islam is ook bepaald dat alles aan niet-islamitische wetten en ook natuurwetenschappelijke wetmatigheden verworpen moet worden, zodat aldus in al het onderwijs in gebieden waar de sharia geldt geleerd moet worden dat de Aarde plat is en dat de Zon er omheen draait en dat het drinken van urine van kamelen gezond is en dat muziek verboden is en dat ook humor, alcohol, kritisch en zelfstandig denken, sport, islamkritiek, enzovoort, verboden zijn en dat overtredingen te straffen zijn met zweepslagen, amputaties, kruisiging, onthoofding, enzovoort. Maar goed, ik weet zeker dat de Kaag-en-Klaver-deugwereld er niet van wil weten en zal zeggen dat het allemaal verzonnen is door Wilders.

 14. Anders schreef:

  @carthago
  Ps heb je het idee dat onze grondrechten het afgelopen jaar een rol hebben gespeeld bij alle maatregelen?

 15. carthago schreef:

  @Anders.Nee ,dat heb ik inderdaad niet,integendeel. Mijn idee is dat de regentenkliek maatregelen doordrukt in de hoop dat grondwettelijke toetsing,als gevolg van hun zelf gecreëerde verwarring door incompetentie, achterblijft. En het meest dramatische is dat bijna geen politicus, rechter of jurist aan de alarmbellen trekt.Een gijzeling met als excuus covid1984.

 16. Anders schreef:

  @carthago de grondwet verbiedt toetsing van de grondwet. Zo f*cked up is het.