DE WERELD NU

NL2021 en Prinsjesdag – verkiezingsagitprop viel in water

nieuwe politieke centrum, politiek

Met een begroting die de regeringspartijen een  kans moet geven tijdens NL2021 had de staatsomroep dinsdag een zware klus hen bij te staan.

Dat ook de tegenbegroting van ‘links’ niet met gejuich ontvangen werd, maar werd afgedaan met een kwalificatie als ‘dat doen ze nu eenmaal altijd’ was kenmerkend. Overigens zijn tegenbegrotingen zeldzamer dan de NOS wil doen voorkomen. En kondigde Jesse Klaver niet eerder deze kabinetsperiode aan zelfs geen oppositie te voeren omdat het kabinet al zijn wensen had vervuld?

NL2021

Overigens is een begroting wel iets anders dan een wensenlijstje (meer geld naar cultuur, ontwikkelingssamenwerking, en meer steun voor iedereen die het ook moeilijk heeft) indienen en er onder te zetten dat ‘de rijken’ maar moeten betalen. Dat wijst in dit geval niet alleen op de gebruikelijke gemakzucht, maar ook op gebrek aan kennis en veel onkunde. Het doet sterk denken aan de klassieke linkse manoeuvre de bevolking zwaarder te belasten door bedrijven voor hogere belastingen aan te slaan. Die berekenen die hogere belastingen ALTIJD door (of gaan ten onder) en maken zo de cirkel weer rond. Maar zowel de linkse partijen als de bevolking schijnt het tevreden te stellen. Hetgeen ook nog eens illustreert dat de gevolgen van ingezet beleid nooit onder ogen worden gezien.

En dus turfde de NOS braaf de positieve reacties van werkgevers en vakbonden (de kongsi die hun overleg heeft geregeld in de SER), MKB-Nederland toont zich gematigd positief over een maatregel (afbouwen zelfstandigenaftrek) die voor het ware kleinbedrijf funest zal blijken, en laat daarmee zien waar zij haar belangen ziet. De FNV stelde zichzelf gerust met het woord investeringen, en keek weg van solidariteit met de inwoners van Nederland, die door het kabinet met koopkrachtplaatjes werden gefopt.

NL2021

Zoals bijvoorbeeld ook het zorgpersoneel werd gefopt. 2 miljard klinkt als een hoop geld, maar als eenmalige uitgave is het een fooi vergeleken met een structurele verhoging van – bijvoorbeeld – een tientje per maand. Maar dat soort structurele koopkracht was door achtereenvolgende kabinetten-Rutte nu net met medeweten van vakbonden en linkse partijen weg geknabbeld. Niet om de staatsschuld structureel te verminderen, maar ten behoeve van Zuid-Europa, de klimaathoax en derhalve enige schouderklopjes vanuit Brussel. Ook al bleek dat pas later.

NL2021

Eenzelfde ad hoc aanpak zien we met het lerarentekort: echt een lerarentekort is er niet, er is een tekort aan mensen die in sociale hellholes willen werken zonder uitzicht op verbetering van de daar verslechterende omstandigheden. Op de keper beschouwd zijn er leraren genoeg opgeleid – extra opleidingsplaatsen zijn derhalve inderdaad onnodig. Dat ook de mensen in het onderwijs de afgelopen tien à twintig jaar financieel zijn afgeknepen geeft de vakbonden het excuus over geld te praten in plaats van over een wrakkig sociaal beleid – waaraan ze zelf via ‘de polder’ immers zeker zo schuldig zijn.

NL2021

En dat brengt ons tot de laatste hindernis die de staatsomroep dinsdag nemen moest: wat vinden we van dit kabinet? Dat het vertrouwen in kabinet en overheid stijgt in tijden van crisis is normaal; onderstaand bulletin laat echter vrijwel ongemerkt iets zien van hoe dit bij de staatsomroep in elkaar wordt gestoken. Een mderheid heeft vertrouwen in dit kabinet? De auteur van Teletext kwam er even niet uit (of vond het bijzonder onlogisch klinken…) en vergat het later aan te passen – het is namelijk een tè onlogische typo om natuurlijk te zijn (bekijk daarvoor ook uw toetsenbord).

En laten we wel zijn: als de meerderheid van de bevolking zich zorgen maakt om de oplopende staatsschuld en mordicus tegen de overheveling van tientallen miljarden naar Zuid-Europa is, dan moet je het tenminste toch vreemd noemen dat men met het kabinet an sich wel tevreden is. Toch? Volgens IPSOS in opdracht van de NOS, dat wel.

Want heeft dit kabinet zoveel gedaan om de sociale cohesie in het land te verbeteren?? Laat me niet lachen, de sociale fragmentatie is erger dan ooit, en men kijkt er van weg uit angst iets fout te zeggen.

En ziet, de realiteitszin was er wel, maar werd door de berichtgevers in zoveel stukjes geknipt dat bij alles hierboven niet werd geschreven over het totaalbeeld, maar over al die stukjes beeld.

NL2021

Het gaat nog wel, maar de toekomst ziet er somber uit. Dit is het ultieme defaitisme – niet willen klagen uit angst dat het nog weer erger wordt en het dan consequenties gaat krijgen die men zelf niet meer aan kan.

Dat het allemaal ook nog eens aan Corona wordt opgehangen klinkt redelijk, maar dan wel hoofdzakelijk door de ‘Corona’-maatregelen die de EU aan Zuid-Europa verstrekte. Het is een prettig idee dat we miljoenen mensen bijstaan om nog voor hun 60e met pensioen te gaan en rijker te zijn dan wij. Alleen, hoe dat te rijmen valt met onze afkeer van slavernij is onbegrijpelijk. Hoor onze ketenen eens rammelen als Rutte weer eens gaat overleggen in Brussel.

Enfin, ook volgend jaar zal men u vertellen dat u nog tevredener geworden bent. De vertaling van What a wonderful world vertaalt immers als Wat een wonderlijke wereld, in politiek-Haags?


Meer over de start van het nieuwe politieke jaar richting NL2021 met de Algemene Politieke Beschouwingen (van mij later vandaag nog apart) gisteren en vandaag vindt u hier,

3 reacties

 1. Willie schreef:

  Het is natuurlijk schandalig dat de FNV zijn leden laat verrekken en toejuicht dat er miljarden naar het zuidelijke landen gaan

 2. Henk Albarda schreef:

  Het enige wat mij bij dit op zich goede verhaal verbijsterd, is de voortdurende klacht van iedereen op ‘rechts’ dat deze regering en rutte onverminderd populair blijven.

  DAT IS NIET WAAR!

  Wanneer, spagaat rechtse klagers, krijgt u in de gaten dat u enerzijds de peilers onbetrouwbaarheid verwijt en anderzijds zich beklaagd over het vertrouwen dat de Nederlander in deze paljassen regering heeft volgens diezelfde peilers?

  Slechts 1 peiler in Nederland heeft een enkele keer enige realiteitszin, MdH.

  De overige worden betaald om een vooraf bepaalde uitslag te produceren.

  Willie, het FNV laat de eigen mensen al 25 jaar stikken, alleen wenste de SP dat niet te erkennen. Ik ben overigens een voorstander van opheffing van het FNV, sinds ene W Kok, kwartje van Kok, voor het FNV op de barricades ging en intussen heel stilletjes alweer 20 jaar een jaarlijks miljoenen euros inkomen binnen harkt.
  U weet dat hij het globalistisch LUXE Nijenrode heeft gevolgd?

  Ik ben FvD kiezer en zolang FvD blijft bestaan, blijf ik kiezer FvD.

 3. Willie schreef:

  Henk ik ben afgehaakt toen ze de grondwet voor de EU steunde en veel geld staken in de campagne hiervoor.