DE WERELD NU

NL2021 – Algemene Politieke Beschouwingen 2020

NL2021

NL2021 betekent een politieke begroting in september 2020. Zodat ook de Algemene Politieke Beschouwingen een sterkere politieke lading hebben dan anders.

Des te opmerkelijker was wat gisteren gebeurde. Het leek er sterk op dat veel partijen de Corona-periode met stomheid geslagen heeft, zodat ze terugvielen op wat zich het best laat omschrijvingen als stemverklaringen. Back to the basics, om toekomstige keizers er aan te herinneren waarvoor ze ooit stonden? Het leek er sterk op. Daarbij werden krompraat en hyperbolen niet geschuwd – zoals vaak in de politiek gelardeerd met pijnlijke onkunde. Die door een even onkundige pers niet werd becommentarieerd als zij afkomstig was van partijen die tot het eigen ‘kamp’ behoren.

NL2021De opening van Geert Wilders stak daar overigens wel heel fel bij af, wellicht dat de vlakheid – hulpeloosheid bijna – van zijn concurrentie daarbij zo schraal afstak? Het was hoe dan ook weer spektakel, en alleen daar om al het beluisteren waard.

Opmerkelijke momenten:
De verbale klappen voor en de extreem domme vragen van CU-leiders GJ Segers en de verfijnde humor waarin SGP-leider Van der Staaij zijn vragen aan Wilders verpakte.

Duur: 2 uur 3 minuut 9 seconden

De grootschalige Teletext-samenvattingen van de NOS bevallen me ditmaal wel. ook omdat ze nuttig zijn voor het punt dat ik maken wilde.

De kritiek op wat de PvdA plotseling ‘marktdenken‘ heeft gedoopt (en in de ban heeft geslagen) komt nogal uit de lucht vallen, en verraadt een totaal gebrek aan kennis van zaken. Heeft iedereen die bij die partij ooit een degelijke opleiding volgde en enige ervaring elders opdeed intussen het zinkende schip verlaten? Je krijgt heel sterk de indruk.

Op de SP kom ik verderop nog terug, over GL kun je alleen concluderen dat ze nog steeds niet begrijpen hoe mens en maatschappij in elkaar zitten. Waarschijnlijker is dat ze het niet weten willen. Geld wegsmijten middels cadeautjes aan het bedrijfsleven? Over de windmolensubsidies zegt Klaver dit niet, en daarop is het met dezelfde woorden een veel realistischer kritiek. Dat investeringen die met beleid worden gedaan altijd werk opleveren lijkt voor de linkse partijen nog steeds abracadabra.- zie ook wat zijzelf investeringen noemen.

En dat ging vandaag vrolijk verder. Al werd er herkenbaar gewerkt aan een veganistisch kluifje voor Klaver.

Dijkhoff is de eerste bij wie we de hulpeloze greep naar de eigen basisideologie zien.

Het vermijden van het onderwerp EU en de aanpalende smoesjes over de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven zijn dan wel weer heel kenmerkend voor de VVD onder Rutte. Behalve zijn omtrekkende beweging aangaande Corona poogde Dijkhoff alles te vermijden dat de Nederlandse burger belangrijk vindt of regelmatig mee te maken heeft. En zéker ook wat Wilders noemde. Hè? Nee. Bah!

NL2021

In de drang wat te poetsen aan zijn eigen profiel vloog Roboropje gisteren weer uit de bocht. Kenmerkend is dat D66 nationalisme alleen lijkt te kunnen definiëren als tegenstelling van het eigen internationalisme, en dan alleen nog in absolute zin.

In de zin van wat we weten van de persoon Roboropje is de 2e alinea hierboven redelijk hilarisch, en wellicht had iemand hem uit kunnen leggen dat de APB niet de plek zijn voor persoonlijke goede voornemens die hij beter aan zichzelf kan doen op de 1e januari. Zijn uithaal naar de bioindustrie klonk aardig,. maar was helaas uitermate ongeïnformeerd. Zonder het letterlijk te zeggen hing hij deze gehele intentie op aan de wederzijdse Corona-besmettingen tussen mensen en nertsen. Maar a)

de nerts is geen exotisch dier, van oorsprong was het dier ook in Nederland inheems

En b)

niet via iedere diersoort is wederzijdse besmetting van tijdens een epidemie automatisch mogelijk. En ook hier wilde ik van opmerken dat het niet om exoten hoeft te gaan van wie men een onplezierige ziekte kan oplopen. Ik noem even de Q-koorts bij geiten.

Opnieuw een herkenbare uitglijder bij opportunistisch gemanoeuvreer.

Over opportunisme gesproken:

NL2021

Het vastleggen van een dergelijk streven bevordert alleen het activisme van de Urgenda-achtigen. Hebben we daarvoor nog niet genoeg leergeld betaald? Het leidt tot onmogelijkheden. Evenzo is het opbieden tegen de EU niet gezond. Het doet mij te veel denken aan de kreet van jonge scholieren zonder veel hersens die op instigatie van anderen protesteerden met de kreet  “CO2, weg ermee“. Wie beter weet, beseft dat dat niet kan zonder het leven op Aarde onmogelijk te maken.

Maar gezien de intellectuele vermogens die de rechterlijke macht in dezen tentoon heeft gespreid, zou het me niet verbazen dat ook een wettelijk opgenomen streven tot het uitbannen van CO2 voor de volle 110% bij uitvechten door activisten nog zou worden toegekend ook.

Amusant werd het met het CDA. Waar Dijkhoff wegen zocht om het liberalisme i stelling te brengen, kreeg Heerma de spruitjeslucht moeiteloos in het geweer.

NL2021

Om meer samenleving te verkrijgen zal de komende vijftig jaar minstens het omgekeerde beleid van dat van het CDA sinds pakweg 1970 moeten worden gevoerd en om te slagen zullen we ook geluk moeten hebben. Iets met integratieproblemen en zo. Maar dat schijnt Heerma allemaal niet te snappen? Niet te willen snappen natuurlijk; het is ideologie per slot van zake.

In 2040 een coöperatieve samenleving? Dat is werkelijk van God los, want wat daarvoor nodig is is hoogst onbeschaafd. Wat individualisering met Corona te maken heeft lijkt me overigens lastig uit te leggen – juist de drang tot groepsgedrag maakte het uit elkaar houden van mensen moeilijker dan gezond was.

Maar goed, Heerma ‘wil worden nagevolgd’. Wie zo gek is verdient eigenlijk geen serieus commentaar. Terzijde: als het hem menens is met die woningbouw lijkt een inkrimping van het ministerie van Milieu meer aangewezen dan een bestuurlijke uitbreiding met meer woningbouwambtenaren.

Dat de collectivisering op CDA-wijze van de maatschappij al net zulke enge bij-effecten zal hebben as de manier waarop de PvdA daar naar streeft mag overigens ook niet ongenoemd blijven.

En als we het over ideologisch geblaat hebben kunnen we de SP niet overslaan. Veel SP’ers zijn heel redelijke mensen, tot een kapitalistisch/economisch liberale invalshoek wordt bereikt, waarna een monoloog over de kwaden van het kapitalisme volgt. Heel opmerkelijk, een gemiddelde hersenspoeling verklaart het niet, hier is intellectueel misbruik kenbaar.

NL2021

Dus als Lilian Marijnissen het neoliberalisme in denkt te zien zakken gaan de sluizen open. Zo’n opmerking over afscheid van bezuinigingen is dan ook op zijn best tendentieus, op zijn scherpst een observatie zonder kennis van zaken. Ik tendeer overigens naar dat laatste. Het verbaast me altijd weer hoe weinig mensen die de hele tijd over economie oreren daar verstand van kunnen hebben. Dat wordt des te pregnanter als ze daar haar zorgen over vermoeidheid bij zorgmedewerkers aan toevoegt – technisch gezien een uitstekende economische observatie die ze in een andere context nooit uit haar mond zou krijgen..

Ergo, vanuit een bepaalde onzekerheid zien we een Kamer met partijen die zich bij de APB op hun kernwaarden hebben teruggetrokken, zonder al in staat te zijn vanuit die kernwaarden voorstellen voor een solide toekomstig beleid te genereren.

Het is niet vreemd dat Wilders en Baudet de APB domineren. Wilders maakt zijn rol van oppositieleider meer dan waar:

Merk overigens op hoe kundig Rutte dit omzeilt. Dat het elders slechter ging betekent niet dat het in ons land goed werd aangepakt. Internationale lijstjes? Dat is Viva-politiek.

En de krampachtige pogingen van Asscher om relevant te lijken irriteren alleen maar.

NL2021

We mogen hopen dat zijn partij men na NL2021 definitief aan de dijk zet. Wàt een prutser.


Meer over de start van het nieuwe politieke jaar richting NL2021 met de Algemene Politieke Beschouwingen gisteren en vandaag vindt u hier,

6 reacties

 1. Karina schreef:

  Ooit heb ik in één mijn reacties vermeld dat zowel Geert Wilders als Baudet ontstellend slecht debatteren.
  Geert praat te langzaam en herhaald teveel.
  Baudet zoekt tijdens zijn spreektijd teveel naar mooie woorden en zinsconstructies.

  Sinds gisteren ben ik volledig gedraaid. Niet alleen de woorden, maar ook de lichaamstaal van Wilders was onbetaalbaar. Ik heb genoten van zijn onverschillige en verveelde houding hoe hij zijn collega’s behandelde wanneer zij dachten Wilders even te kak te kunnen zetten. Ze werden overrompeld door een scherpe verklaring en als een lastig kind af geserveerd.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Het redelijke midden is ver weg. Polarisatie gegarandeerd. Dat er sprake is van een wooncrisis, zoals Heerma van het CDA beweert, is een waarheid als een koe. Dat God politici heeft geschapen om gezamenlijk het redelijke midden te ontdekken behoort kennelijk tot niemands kernwaarden. Het is een bizar schouwspel. Asscher zou er goed aan doen het voorbeeld van zijn Deense collega’s over te nemen. Hannibal heeft gelijk: Geen van de partijen is in staat “vanuit die kernwaarden voorstellen voor een solide toekomstig beleid te genereren.” De vragen van PVV en FvD hebben de noodzaak daartoe voldoende aangetoond. Ze vertegenwoordigen een breed spectrum aan kiezers. Het negeren van die noodzaak is van elke redelijkheid gespeend.

 3. Jaan schreef:

  De haat tegen Wilders zit bij links erg diep. Ik kwam gisteren de weduwe van de overleden huisarts tegen. ze heeft dertig jaar geleden voor de PvdA inde gemeenteraad gezeten. Ik maak altijd een babbeltje met haar en help haar wel eens met dingen. Ze weet heel goed dat ik PVV stem. Het eerste wat ze vroeg was of ik de algemene beschouwingen gekeken had. Ik zei nee.
  Ze begon: “Die Wilders dat is me toch wel een enorm grote viezerik, alles wat hij zegt is gelogen enz. enz. Ik zei maar niks, want ik had geen zin in haar verdere gezeur, maar links is goed de weg kwijt, want zij is voor een linkse nog redelijk normaal

 4. Frits Bosch schreef:

  Geert Wilders is al vele jaren de beste parlementarier nmm. Hij is to the point en spreekt voortreffelijk. Hij is de juiste persoon om de zwijnestal die ontstaan is na 10 jaar Mark Rutte op te ruimen. We mogen dankbaar zijn dat we zo’n oppositieleider hebben. Een waardig opvolger van Pim Fortuyn.

 5. wim schreef:

  @ Jaan. Arrogantie vraagt om een passend antwoord. Altijd! Gemiste kans. waarom zou (hoezo nog redelijk normaal) links altijd hun ‘gelijk’ van de dagen mogen schreeuwen en jij je mond moeten houden voor de lieve vrede die geen vrede is?

 6. Wim schreef:

  dagen = daken