DE WERELD NU

Niet-integratie uit liefde voor Europa

liefde voor Europa, EU top

Aan liefde voor Europa (niet: de EU) ontbreekt het te vaak tegenwoordig. Toch ziet Sid Lukkassen hoop gloren in onverwachte hoeken.

Hakan Külcü is advocaat en rechtsfilosoof en bovenal een kleurrijke ziel waaraan ik reeds een artikel wijdde. Destijds constateerde hij dat Westerse meisjes zich te sletterig zouden gedragen en dat de Westerse vrijheidsdefinitie te ver is opgerekt. Dit zette hij af tegen de cultuur van veel allochtonen, waarin het eergevoel nog vitaal zou zijn. Ik stelde vast dat hij toch wel een punt had: kortstondige impulsbevrediging kan geen beschaving overeind houden.

“Om te blijven bestaan heeft een cultuur een verenigend richtpunt nodig en dat kan niet voortkomen uit de grillen van de massa of de persoonlijke smaak van het individu.” (Avondland en Identiteit, 2015, p. 10)

Maar nu schrijft Külcü een afscheidscolumn in De Limburger en gaat hij nog een stapje verder. Het ventileren van zulke pure conservatieve denkbeelden is tegenwoordig taboe en de auteur begrijpt dit zelf ook. Daarom stelt hij:

“Andere media laten slechts ultramoderne en geïntegreerde allochtonen aan het woord. Ik keer in mijn laatste column terug tot de kern van mijn boodschap: ware liefde voor Nederland en Europa maant mij tot niet-integratie.”

Zijn uitspraak legt de opzet van de mainstream media bloot. Die voeren ‘geïntegreerde’ migranten op: allochtonen die een genotzuchtig wereldbeeld uitdragen. Zo laten zij de blanke doorsnee Nederlander geloven dat de integratie perfect verloopt en dat er geen enkele dreiging van de bevolkingsverandering uitgaat. De illusie wordt gevestigd dat Nederland gewoon Nederland zal blijven – immers, de allochtonen die in de media aan bod komen zijn net zo hedonistisch als de gemiddelde Hollander. En zo voeden mainstream media dat wat mijn dialoogpartner Jan School noemt ‘de illusie van Frans Timmermans’:

Timmermans acht het waarschijnlijk ondenkbaar dat zij die ‘aangeraakt’ worden door onze cultuur, deze niet uiteindelijk zullen omarmen.” (Kerkgangers en Zuilenbouwers, 2018, p. 9)

Immers, Timmermans is een ontkerkelijkte katholiek, die zijn geloof in Bijbelse wonderen heeft verruild voor politieke wonderen. De EU is eigenlijk een poging om de mensheid weer tot eenheid te verbroederen en de toren van Babel alsnog af te bouwen. Vandaar ook dat gedoe met zoveel tolken in de EU en de verheerlijking van migratie. De klimaatverandering is de seculiere Apocalyps. Külcü maakt ons er attent op dat niet-Westerse migranten lang niet zo makkelijk zullen meegaan in deze seculiere droomvisioenen.

Omdat het toch zijn laatste column is, is er geen terughoudendheid. De auteur beschrijft wat kan worden opgevat als een definitieve afrekening met de Westerse cultuur. Daarbij vloeit het proza over in een mysterieuze beeldspraak, over Europa als een dijk die op het punt staat in te storten onder druk van een energieke kracht aan de buitenring. Maar tegelijk slaat deze “dijk” op een verdedigingsmechanisme binnen de ziel van de oosterse migrant, die zich niet te veel met het modernisme moet inlaten. Het is bekend dat Külcü goede banden onderhoudt met de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging: het type conservatief dat de islamimmigratie ziet als vitaliteit brengende partner in de strijd tegen een doorgeslagen Verlichting en ontspoorde moderniteit. Vitaliteit is precies het woord dat Külcü gebruikt:

“Het cultureel lichaam van de oosterse mens is vitaal doordat het oog heeft voor de waarde van hiërarchie, verplichting en gemeenschapszin.”

Tegelijkertijd benoemt hij dat de rationaliteit van het antieke Athene – denk aan Plato en Aristoteles – van belang is om de diepere geest achter de gestelde regels te begrijpen. Met zijn kritische noot over het “blind volgen van regels” zinspeelt Külcü wellicht op de islam, maar dat woord vermijdt hij. Wél expliciet noemt hij het “imploderen” van het christendom.

Hij heeft het over een humanistische debatcultuur die volgens hem in West-Europa het volgen van rationalisme vergt. Maar hij schetst tegelijk een West-Europese cultuur die “week” en “decadent” is, met daarbij dat allegorische beeld van onze cultuur als een doorslaande dijk – hoe gepast tegen de achtergrond van het stijgende water. Aanzwellende vloedgolven, zowel vanuit het klimaat als vanuit de immigratie-tsunami, dreigen het Avondland te overweldigen. We zien Europa voor ons als eens een stralend baken omringd door groene velden en dijken, maar waar nu een somber schemerlicht invalt terwijl een kolkend duister water steeds hoger oprijst rond de randen.

Zelf zie ik er echter geen heil in om het gebrek aan realiteitszin van de gemiddelde hedendaagse West-Europeaan te compenseren met een letterlijk geloof in wonderen die staan opgetekend in sprookjesboeken. De ellende van nu ligt al besloten in de weeffouten van toen. Athene werd overschaduwd door Jeruzalem en binnenkort wellicht door Mekka. Toch heeft Külcü beslist gelijk wat de vervalsymptomen van onze cultuur betreft. Wat een genot om zulke zuivere conservatieve denkbeelden te mogen lezen! Als het onder ogen zien van de realiteit mij niet zo kritisch maakte op de mainstream media, dan zou ik er bijna een abonnement op De Limburger voor over hebben. Bijna, want zijn column is nu beëindigd, dus hoeft het niet meer.


Als u zin heeft om mijn nieuwste crowdfunding te ondersteunen, dan heel graag! Het betreft een onderzoek naar identiteitspolitiek waarin ik samenwerk met prof. Paul Cliteur: https://www.voordekunst.nl/projecten/8227-studie-naar-identiteitspolitiek-1


Meer van Sid Lukkassen op Veren of Lood vindt u hier.

 

 

8 reacties

 1. Voight-Kampff schreef:

  Mijn waardering voor het artikel; kort en to the point.

  Even een kleine relativering en toevoeging m.b.t. het kernbegrip van een samenleving, namelijk homogeniteit.

  – “Om te blijven bestaan heeft een cultuur een verenigend richtpunt nodig en dat kan niet voortkomen uit de grillen van de massa of de persoonlijke smaak van het individu.”

  Het is een mooie zin, maar inhoudelijk niet correct. Ik beweer dat een cultuur een resultante is van de grillen van de massa en de persoonlijke smaak van het totaal aan individuen.

  Als advocaat van de duivel. Indien de wens tot vernietiging van een cultuur bestaat dan dient men haar slechts van een richtpunt (terecht of onterecht) te voorzien en daarop vervolgens in te hakken (terecht of onterecht).

  M.i. slaat Lukassen de spijker op zijn kop met zijn constatering over het gebrek aan realiteitszin van de gemiddelde Nederlander die niet inziet dat wij nu eenmaal zijn omringd door een vijandige wereld: “Zelf zie ik er echter geen heil in om het gebrek aan realiteitszin van de gemiddelde hedendaagse West-Europeaan te compenseren …”

  Aan de dualiteit van opkomst en ondergang van een beschaving en dominantie en onderwerping van het individu is nu eenmaal helaas niet te ontkomen. Het is slechts te hopen dat men in de opwaartse trend is geboren om te leven. In zijn algemeenheid kan dan ook gesteld worden dat iedere niet-homogene samenleving op termijn per definitie (wetmatig) onderuit zal gaan.

  Nawoord:

  – Indien Cliteur en Lukassen afdalen naar de bron van alle problemen in Nederland en een onderzoek doen naar de gecorrumpeerde grondwet en staatsinrichting (staatsvorm en bestuursmodel) dan doneer ik graag en lever tevens mijn bijdrage. Ook geef ik graag voor een onderzoek naar homogeniteit versus non-homogeniteit in een samenleving m.b.t. bestaansrecht.

  – In een samenleving zijn er slechts twee essentiële waarden; veiligheid en vrijheid. Het vereenzelvigen van identiteit en politiek is niet correct. Identiteit is een individuele zaak.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel, weer, van Sid Lukkassen.

  De analyse eronder, van Voight-Kampff, is even subliem.

  Hoewel mijn overtuiging is :
  volledige democratie + rechtvaardige wetten ,
  zal het verdedigd moeten worden.

  Vrijheid en veiligheid bestaan alleen als gewapende mannen de wacht houden.
  Everybody has had to fight, to be free.

  De beste cultuur moet blijven gelden. Anders overwint de slechte.
  Socialisme + islam, de Westerse beschaving kapot laten maken,
  is volkomen onzinnig.

 3. Cool Pete schreef:

  Aanvulling :
  ik pleit voor :
  0. Nederland UIT dat “EU”-konstrukt.
  1. – Nieuwe Grondwet. Als Frankrijk, V.S.
  – Opgeschoonde wetgeving.
  – Constitutioneel Hof.
  2. – Militaire dienstplicht
  – Sociale dienstplicht
  – Nationale reserve.

 4. Gerrit Joost schreef:

  @ Sid Lucassen, @ Voight-Kampff, @ Cool Pete – met dank voor de de u teweeggebrachte overpeinzingen. Hier kan ik menigmaal het glas op heffen.

 5. Cool Pete schreef:

  Voor iedereen : KEEP THE SPIRIT ! STAY STRONG !

  Zoals een lied van Tom Petty :

  Out in the open, I stand my ground, and I won’t back down.

 6. Voight-Kampff schreef:

  @ Gerrit Joost.

  Doet me plezier. Dank en proost!

 7. Friese canadees schreef:

  Pacem para bellum leerden we vroeger op gymnasium
  En daar houd ik het op

 8. Marcel schreef:

  “Het cultureel lichaam van de oosterse mens is vitaal doordat het oog heeft voor de waarde van hiërarchie, verplichting en gemeenschapszin.”
  Ik pleit dan toch vooral voor de inzichten van Peterson in deze dan voor de Islam.