DE WERELD NU

Nederlandse leeuw – de eerste aanbevelingen, nog zonder uitwerking

Nederlandse Leeuw

Nadeel van een warm bad is altijd weer dat de afkoeling sneller en onplezieriger is dan je wensen zou. Dat zorgt voor koude rillingen, en Nederlandse leeuw lijkt er geen uitzondering op. De eerste tien aanbevelingen zijn gepubliceerd, en ik loop ze even met u langs.

Nederlandse leeuw

Ad1 Heel sterk, moet absoluut zo snel mogelijk worden ingevoerd. In hoeverre officiële media als de NOS dit voortaan als maatstaf zullen gebruiken moet overigens worden afgewacht.

Ad2 Hier komen al de eerste problemen. Klinkt leuk, maar wie wil je stimuleren? En hoe? Wat is je doel hier? In veel islamitische gezinnen is een grotere omvang dan in autochtone nu al standaard, en datzelfde geldt voor families van veel andere immigranten. Discriminatie lijkt me geen goede optie (niet realistisch ook). Dit gaat niet eenvoudig realiseerbaar blijken, anders dan weer eens een slinger aan de Kinderbijslag te geven.

Ad3 Herstel van het gezag van de politie is uiterst belangrijk, maar een analyse van hoe dat gezag verloren ging lijkt me belangrijker dan ‘cultuurgericht optreden’. Verder dan etnische profilering op basis van ervaring zou ik niet graag gaan. [1]

Ad4 Dat is een vraag om een analyse die belangrijk is. Wordt echter ook een groot probleem, want hierbij komt de zittende elite onmiskenbaar uitgebreid in de beklaagdenbank. Desalniettemin: heel belangrijk!

Ad5 Noodzakelijk, en dit zou eigenlijk punt 1 moeten zijn. Iedereen die nu binnen is kan duidelijk worden gemaakt dat verdere immigratie in niemands belang is, eenvoudig omdat het geld op is.

Ad6 Belangrijk, logisch en een consequente methode om verdere asielmigratie te torpederen. Noodzakelijk in de marge hiervan: het disciplineren van onwillige gemeentes die er niet aan meewerken willen. Een versnelde procedure voor ontslag van onwillige burgemeesters moet hiervan deel worden.

Ad7 Uitstekend. Dat zal niet alleen de islam, maar ook de NOS zuur opbreken.

Ad8 Klinkt leuk, gaat niet werken. Uitleg: wat zich hier wreekt is de volstrekte onkunde van mensen over hoe de islam in elkaar zit, en welke dogma’s door gelovigen als essentieel worden gezien. De islam is geen soort christendom met een andere godsnaam. Een polderislam zoals ons kennelijk voor ogen moet staan hier is een volledig nieuwe godsdienst, en zal voor niemand nog herkenbaar zijn als een vorm van islam. Met als uitsmijter, zie illustratie rechts. En alsof een overheid die een nieuwe godsdienst probeert af te dwingen al niet onwerkelijk en schizofreen is, zij zou in de eerste plaats dienen te beseffen dat dit als overheidspolitiek totaal ongewenst is. [2]

Ad9 Dat zou moeten kunnen werken, maar ook hier zit al een groot probleem, aangezien de islam voorschrijft dat Arabisch de taal van de islam is, op een manier die onvergelijkbaar is met de eertijdse dominantie van het Latijn binnen het katholicisme. Zie als illustratie ook hoe jonge kinderen in madrassa’s als belangrijkste taak hebben de Koran uit het hoofd te leren – in het Arabisch. Een vertaling van de koran wordt door strikte mohammedanen al gezien als een vorm van blasfemie.

Ad10 Dit is een goed voorstel, en ook relatief eenvoudig uitvoerbaar. Niet voor niets past Rotterdam dit al toe. Enige probleem wordt dat je de eerste (kun je ook zien als: contra-kolonisten) nieuwe bewoners die op basis hiervan zo’n wijk binnen komen extra zult moeten beschermen. Dit zal de animo niet vergroten.

Ik zie van de meeste van deze aanbevelingen natuurlijk de achterliggende redenatie wel, maar mijn probleem is dat ze in veel opzichten te weinig vergaand zullen blijken. Wat ik hier vooral uit proef is onbegrip voor wat vereist is, en waarom. Dat was te verwachten, aangezien ook rechtse mensen vaak van goede wil zijn, maar net zo slecht geïnformeerd als linkse mensen. Dit dankzij jarenlange misinformatie van media die leden en lijden aan de onwil zaken recht in de ogen te kijken. Maar dat mijn vooroordeel dienaangaande prompt uit komt is weliswaar niet onverwacht, maar ook een les hoe groot de informatieachterstand van het Nederlandse publiek feitelijk is.

Mogelijk is die laatste constatering op zich winst, maar het is ook deprimerend. Er is nog een lange, lange weg te gaan aleer de zaken effectief kunnen worden aangepakt als er eerst een nationaal bewustwordingsproces moet worden opgestart. En elk jaar dat ongebruikt voorbijgaat zal de rekening van noodzakelijke maatregelen hoger worden, moeilijker door te voeren en sociaal steeds onprettiger gaan aanvoelen.

Dat is dan nog onverlet het kabaal dat hierover beslist zal losbarsten. Want reken er maar op dat er vandaag gekrijst gaat worden over mensenrechten, discriminatie en niet te vergeten: white privilige.

Uiteindelijk zullen we moeten wachten op de toelichting die Nederlandse Leeuw er bij verschaffen zal. Maar ik voorspel dat het gekrakeel er over niet  minder worden zal. Het beste dat we kunnen verwachten is dat er nu een nationale brainstorm over los barst, maar vooralsnog ben ik niet heel optimistisch over de kansen daar op.


 1. Punt 3 bleek gisteravond op Twitter multi-interpretabel. Ik geef een serie tweetjes die hierover langskwamen waaraan ik zelf ook deelnam:

Nederlandse Leeuw

Nederlandse Leeuw

Nederlandse Leeuw

Wat het hoe dan ook laat zien is dat het noodzakelijk is geworden dit landelijk te bespreken.

2. De ‘staatsreligie’ in Marokko is niet zozeer een staatsreligie, maar eerder een vorm van knevelarij die de koning (een hóógst on-islamitische instelling) vrijwaren moet van moeilijkheden. Maar hoe ga je dat in Nederland afdwingen? De standaard-Nederlandse aanpak is met geldboetes en gebiedsverboden. Of dat hier zal werken? Uiterst kwestieus.


© foto boven dit stuk onze anonieme huisfotograaf (naam etc bij de redactie bekend).

11 reacties

 1. Karina schreef:

  Goede stukken over deze avond al gelezen bij GeenStijl en Frans G.
  Fijn te horen over over de eenheid van het gezelschap.

  Echter:
  De top 10 van de Ned.Leeuw klinkt misschien volwassen en redelijk maar deze zo te proberen oplossen zijn ze zeker al 25 jaar te laar mee.
  Alleen punt 1-5-6 zijn haalbaar en effectief.

  De opgelegde linkse tolerantie is doorgeslagen. Bovendien is de islamitische cultuur niet aan te pakken met handschoenen. Meeste van bovenstaande oplossingen zijn te mild en onuitvoerbaar.

  Om de weegschaal in balans te krijgen moet deze doorslaan naar de andere kant (Wilders). En aan Wilders zijn denkwijze mankeert niets ook al proberen ze dit op te leggen.

 2. Dick Kraaij schreef:

  Ad5 is diverse malen door een Syp Wynia van Elsevier betoogd en onderbouwd en evident de reden waarom Trump het niet alleen van de blanke stem kon en moest hebben: “Close the Door Behind Me”, dat roept steevast de laatst binnengekomen groep immigranten. (Hetgeen bevestigt dat immigranten ook maar egocentrische mensen zijn en niet de heiligen waarvoor sommige MSM ze maar al te graag houden). Verklaart ook waarom de PVV een fors allochtoon electoraat heeft, inclusief Turken en Marokkanen.

  De auteur hoeft mij niet te overtuigen van het feit dat rechtse mensen (ook) van goede wil zijn. Het probleem is dat de Grunbergs en Leo Lucassens van deze wereld dat niet zijn en om deze reden zelf allesbehalve deugen. Er is nog een lange, lange weg te gaan. Helaas is dat een understatement. Hopelijk krijgen Hannibal en ikzelf ongelijk, want als we afwachten zal de wal het schip keren. En dat zal dan gepaard gaan met een oordovende klap die wellicht het begin van een burgeroorlog inluidt. In Nederland misschien als laatste West-Europese land, maar toch: in Nederland. Hoe minder we afwachten, des te minder hard de botsing van het schip met de wal. Er is dus alle reden voor de politiek om in ieder geval iets te doen en niet te luisteren naar de degenen die de Nederlandse Leeuw blijven demoniseren.

 3. Voight-Kampff schreef:

  Hannibal bespaar je de moeite. De Nederlandse Leeuw is niet in staat om de juiste vijand te identificeren en een adequate probleemstelling te schetsen door gebrek aan intellectuele capaciteiten. Indien ze even zouden doordenken dan zouden ze niet blijven hangen bij de symptomen van het probleem, maar doorgronden ze het fundamentele probleem namelijk de Nederlandse overheid (inclusief het parlement) die dit alles heeft gefaciliteerd.

  Competentie Nederlandse Leeuw: negatief.

  Volgens mij zijn de werkelijke fundamentele problemen in Nederland de volgende:
  - Geen volkssoevereiniteit als absolute macht binnen de staat;
  - Geen nationale wetten die internationale verdragen overstijgen;
  - Geen gekozen minister-president;
  - Geen constitutioneel hof.

  Zo af en toe komt er een goedbedoelende gehersenspoelde naar voren die niets beters weet te melden dan dat de staat soeverein is (terwijl de staat autonoom is en het individu soeverein). En dat is het dan. De Nederlandse overheid is blij met dergelijke slaven.

  Indien de Nederlanders niet in staat zijn om de problemen te duiden en aan te pakken bij de wortel dan zal er geen wezenlijke verbetering optreden.

  Samenvattend; de Nederlandse overheid is de vijand en de dreigende ondergang van de Nederlandse rechtsstaat is het probleem.

  Wat dit laatste betreft; ik kijk uit naar je artikel over de op handen zijnde overdracht van de Nederlandse autonomie aan het EU-construct (Duitsland en Frankrijk), na het akkoord gisteren van het SPD congres m.b.t. een grote coalitie!

 4. D. G. Neree schreef:

  “Ad7 Uitstekend. Dat zal niet alleen de islam, maar ook de NOS zuur opbreken.”

  en de SP, lol.

 5. Voight-Kampff schreef:

  Een knappe jongen (of meisje) die in staat is om het Nederlandse gehersenspoelde volk (slaven) uit te leggen dat ze soeverein is. Dat is zoiets als uitleggen hoe een roos ruikt. Ondoenlijke zaak!

 6. D. G. Neree schreef:

  Voight-Kampff, helemaal mee eens. Het hele systeem is al zo door en door verrot, dat de bezem erdoorheen moet. Volksvertegenwoordigers moeten trouw zweren aan het NLe volk en niet aan de Kroon. De indirecte democratie is gecorrumpeerd door het partijenstelsel, dat alleen maar dient om mensen een carrière te bieden over de rug van de NLe kiezer.

  Alle problemen die we nu hebben is het gevolg van de toenemende corrumpering van dit “democratische” stelsel. Symptoombestrijding kan alleen als ook de oorzaken aangepakt worden. Op dit moment worden we uitgeleverd aan een “vreemde mogendheid”, de EU en de burgers/kiezers staan hier blijkbaar machteloos tegenover. Zo machteloos, dat het corrupte partijkartel steeds brutaler en oppressiever wordt, tot alleen een opstand nog tot de mogelijkheden behoort, als de Nederlanders dan al nier ondertussen zo verdeeld zijn, dat er idd een burgeroorlogssituatie ontstaat. Balkanisering.

  Maar zelfs de gebeurtenissen in Zweden veroorzaakt hier geen rimpeltje. Weer een aanwijzing dat het tuig dat nu onze regeringen vormt het geen zak kan schelen wat er met de mensen en het land dat ze zeggen te dienen gebeurt en dat onze regering onze vijand is.

 7. D. G. Neree schreef:

  excuses voor de grammaticale slordigheden.

 8. Voight-Kampff schreef:

  ‘’Cultuurgericht optreden”.

  Even een aandachtspuntje w.b. cultuur in een vrije samenleving. Cultuur is geen onderwerp voor social-engineering van een overheid, maar een resultante van alles wat door menselijk handelen wordt gemaakt. M.a.w. voor een overheid in een vrije samenleving is geen rol weggelegd op het culturele vlak.

  Het is van een bedroevend niveau; de Nederlandse Leeuw (hoe goed bedoeld ook).

 9. Cool Pete schreef:

  De uitkomsten van deze 1e vergadering “De Nederlandse Leeuw” vind ook ik,
  erg teleurstellend.. Er wordt weinig fundamenteels gebracht. Dit is pappen en nat houden.
  Op een “gematigde islam” hopen, is waanzin: die heeft- en zal nooit bestaan.
  Moslims zelf, zeggen dat als duidelijkste !!!

  Een belangrijk punt als : militaire- en maatschappelijke dienstplicht voor staats-burgers,
  mis ik ook.

  @Voight-Kampff brengt uiterst belangrijke, fundamentele zaken in

  Bijeenkomsten als “DNL” kunnen we het best: 4 x ver jaar houden [ za / zo ] .
  Laat dit een aanzet / begin zijn, van een grote maatschappelijke discussie / beweging.

 10. Voight-Kampff schreef:

  @ D.G. Neree. Inderdaad. We zullen naar een democratie moeten waarin de volksvertegenwoordigers onder direct bereik van de kiezers vallen. Als het ware om de hoek wonen, herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Hierbij valt te denken aan, pak ‘m beet, een groep van 500 volksvertegenwoordigers. In combinatie met een gekozen minister-president kunnen we de politieke partijen bij het grof vuil zetten of minstens vleugellam maken.

  Daarna hoeven alleen nog maar de disfunctionele Nederlandse rechtsstaat te hervormen op alle drie gebieden van de Trias Politica (zoals boven aangegeven).

  Volkssoevereiniteit wordt opgenomen in de grondwet als absolute macht in de staat en klaar zijn we.

  Hiermee wordt de Nederlandse rechtsstaat weer functioneel.

  Lijkt me een goed plan voor het begin 🙂

 11. Voight-Kampff schreef:

  @ D.G. Neree.

  Dus, een democratie op basis van een districtenstelsel met, zo voor de vuist weg, 500 districten!

  Volksvertegenwoordigers aan de lijn van het volk. En een regering aan de lijn van de volksvertegenwoordigers (parlement).

  De oplossing tot een functionele autonome Nederlandse rechtsstaat met een soeverein volk is simpel!