DE WERELD NU

Moslims in een seculiere samenleving

Moslims

Moslims, christenen, joden of vrijdenkers, het maakt allemaal niet uit, vindt ons establishment, het hoort in elk geval niet uit te maken.

Bij iedere groepering vind je aardige en minder aardige exemplaren en geen van al die mensen zou je kwaad toe moeten wensen.

Het zou er niet toe moeten doen welke achtergrond de mensen hebben maar dat doet het wel. De samenlevingen die typisch humanistisch, protestants, katholiek, orthodox of moslim zijn vertonen wel degelijk grote verschillen. Dat zou op zich geen grote problemen hoeven op te leveren en dat doet het ook niet altijd, maar soms doet het dat wel.

De problemen anno 2017 zijn er niet met joden, de verschillende vormen van christendom of met boeddhisten[1], ze zijn er in hoofdzaak met moslims.

De moslimsamenleving in al haar varianten vertoont een onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden van iedere aard. Soennieten voor sjiieten en alawieten. Moslims tegen christenen maar ook tegen druzen. Er zijn problemen tussen Turken en Arabieren en Koerden en omgekeerd. Al die verschillen leiden in moslimlanden tot geweld. Het is de reden waarom in de afgelopen decennia praktisch alle Assyrische christenen verdreven zijn uit gebieden waar ze tweeduizend jaar hebben gewoond. Ze ontvluchtten de conflicten en de armoede in het moslimthuisland, waar ze als etnische minderheid zo gemakkelijk het slachtoffer worden van steeds opnieuw oplaaiend geweld.

De moslimsamenlevingen hebben de andersdenkenden verdreven uit Irak, ze proberen dat nu in Syrië en maken de seculieren het leven moeilijk in Turkije. Dat is raar, zou je zeggen omdat moslims uit diezelfde samenlevingen zo massaal naar het seculiere Europa komen, waar de etnische verschillen met de moslimwereld nog veel groter zijn dan in het Midden-Oosten.

Dat komt, denk ik, omdat ze als individu heel goed kunnen samenleven met anderen, maar niet als etnisch afwijkende gemeenschap. Dat is ook de reden waarom we moslims wel als buren moeten opnemen in ons land, maar het ontstaan van moslimwijken moeten voorkomen en hun cultuur buiten de deur moeten houden.

De vraag is of dat kan en zo ja hoe dat dan moet dat. Dat is vraag waar men zich in onze samenleving mee bezig moet houden. Het antwoord erop is dringend en we kunnen dit soort vragen en antwoorden niet vanwege ideologische huiver of politieke correctheid voor ons uit blijven schuiven.


  1. Het heet dat er, nadat de geweldsgolf tegen de Rohingya-moslims in Birma uitbrak, zeker 6.700 Rohingya zijn gedood in de deelstaat Rakhine. Dat schrijft Artsen zonder Grenzen in een onlangs gepubliceerd onderzoek. In werkelijkheid is de geweldsgolf gestart door de Rohingya die politieposten en militaire kampementen van de Birmese regering aanvielen. De regeringstroepen sloegen terug. De terroristen vluchtten naar het moslimbuurland Bangladesh en probeerden hun vrouwen en kinderen mee te nemen. In de chaos die toen ontstond zijn veel doden gevallen. Hoeveel precies weten we niet maar Artsen zonder Grenzen moet U niet geloven. Die zeggen maar wat.

Dit artikel over het Mosllms verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Meer over en commentaar op moslims leest u hier.

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

1 reactie

  1. Erik schreef:

    Toch zijn moslims nooit te vertrouwen, ook al woon je 25 jaar als buren naast elkaar, du moment de jihadisten op de stoep staan, zullen ze omdraaien als een blad aan de boom.
    In Iraq en Syrië wanneer de jihadisten verschenen en vroegen waar de ongelovigen wonen, werden de christenen etc direct aangewezen en hun huizen gemerkt.
    Niet meewerken met de jihadisten is voor moslims onmogelijk omdat zij zich dan als afvallige verklaren, met een direct doodstraf.