DE WERELD NU

Moslimfundamentalisten zijn de ‘nieuwe’ nationaalsocialisten

moslimfundamentalisten, fundamentalistische agressie, islam

Dat moslimfundamentalisten nog steeds met een veel te rozige blik worden bezien blijft een bron van zorg voor Sam van Rooy, die hier opnieuw documenteert hoe zaken werkelijk in elkaar steken.

De leugens en scheldpartijen van Othman El Hammouchi. Zo luidde een artikel dat ik hier anderhalf jaar geleden publiceerde. Wie het leest kan nadien moeilijk nog iets serieus nemen van wat El Hammouchi allemaal opschrijft en beweert.

Zo publiceerde hij nu een opiniestuk waarin hij beaamt wat schrijver en zelfhaat-Jood Arnon Grunberg deed op de Nederlandse Dodenherdenking van 4 mei, namelijk Marokkanen als de nieuwe Joden bestempelen. Dat is niet alleen te potsierlijk voor woorden, het is eigenlijk ook een schandalige vorm van negationisme. Columnist Sylvain Ephimenco had het over ‘een gevoelloze provocatie’ en fileerde Grunberg door er onder meer op te wijzen dat een dj in Nederland toevallig een dag later doodsbedreigingen had gekregen van (Marokkaanse) moslims omdat hij muziek draaide tijdens de ramadan. Even werd de dj beveiligd, vervolgens werd het muziekprogramma afgevoerd: zelfcensuur dus, islamisering.

Pampersubsidies
Wijlen arabist Hans Jansen zei over die gelijkstelling van moslims nu en Joden toen treffend: ‘Misschien hebben wij op school niet voldoende opgelet, maar volgens mij hebben de nationaalsocialisten Joden nooit inburgeringscursussen aangeboden, of hen huursubsidie, zorgtoeslag, studiefinanciering, kinderbijslag of bijstand uitgekeerd.’ Of een sociale woning, diverse pampersubsidies, ‘jongeren’projecten en de facilitering en zelfs subsidiëring van hun geloof. Alsof in nazi-Duitsland Chanoeka voortdurend sympathiserend onder de aandacht werd gebracht, net zoals dat in onze samenleving vandaag oeverloos gebeurt met de ramadan.

De ongemakkelijke waarheid is dat West-Europa op termijn juist Judenrein dreigt te worden wegens de toenemende gevallen van islamitische Jodenhaat. Die gaat gepaard met het stijgend aantal moslims: Joodse instellingen moeten steeds meer worden bewaakt – veel meer tegen moslimtuig en jihadisten dan tegen neonazi’s.

In Frankrijk ondertekenden meer dan driehonderd prominenten (waaronder Alain Finkielkraut en Elisabeth Badinter) een manifest tegen islamitisch antisemitisme. Dat noemt Frankrijk ‘het theater van een moorddadig antisemitisme’ en maakt zelfs gewag van een ‘ongemerkte etnische zuivering’.   Sinds 2006 zijn in Frankrijk elf Joden vermoord (en daarbij soms gemarteld) door radicale moslims. Op tien jaar tijd verhuisden 50.000 Joden van de regio rond Parijs (of 10% van de Joodse bevolking) naar Israël of elders.

Nazi-Duitsland
De realiteit is dus dat de Joden nog steeds de Joden zijn, en dat jihadisten en moslimfundamentalisten de ‘nieuwe’ nationaalsocialisten zijn. Uit het befaamde onderzoek van dr. Ruud Koopmans blijkt dat Marokkaanse en Turkse moslims in West-Europa vele malen antisemitischer zijn dan niet-moslims. Jean-Pierre Rondas durfde op de Belgische opiniesite Doorbraak man en paard te noemen door te stellen dat de ‘Moslims zijn de nieuwe joden’-riedel een ‘bliksemafleider is om het debat te beletten over antisemitisme in de islam, over culturele apartheid, en over terrorisme’. Dat zal Rondas geweten hebben! El Hammouchi bestond het om zijn stuk af te sluiten met: ‘Hoe was nazi-Duitsland mogelijk? Door mensen als mijnheer Rondas.’

Misschien was nazi-Duitsland toch eerder mogelijk door mensen als CD&V-politicus Hassan Aarab, die op zijn Facebook schreef: ‘Volgens mij hebben de Duitsers destijds met opzet niet alle Joden omgebracht, zodat wij nu wel beseffen waarom Hitler de Joden aan het uitroeien was.’ Pas nog zei een islamitische prediker in Canada dat het nemen van Joden en christenen als bondgenoten gevaarlijker is dan het coronavirus.

Uit alle poriën van de islamitische wereld
Over de virulente Jodenhaat die de islamitische bronnen (Koran, Hadith) kenmerkt, die uit alle poriën van de islamitische wereld komt gedropen en die een enorm probleem is binnen de moslimgemeenschappen in Europa, zwijgt El Hammouchi als het graf. Wie echter fundamentele kritiek levert op de islam of op het gedrag van Marokkaans-islamitisch straattuig, is voor El Hammouchi een racist, nazi of fascist.

Wellicht noemt El Hammouchi mij hierdoor ook een ‘propagandist’ en ‘ophitser’: omdat ik onvermoeibaar hamer op de voor hem en zijn ‘religie’ onwelgevallige feiten. Hij schrijft: ‘Men hoeft slechts de uitspraken van mensen als Sam van Rooy, Filip Dewinter, Thierry Baudet of Geert Wilders te lezen of het marsritme van het Horst Wesellied weerklinkt al in de verte.’

Zonder onderbouwing
Ziedaar het wezenlijke verschil tussen mezelf en zelfverklaard sharia-aanhanger Othman El Hammouchi: wanneer ik iets zeg, over hem of over iemand anders, dan onderbouw ik dat niet alleen met een of meerdere citaten, maar beargumenteer ik ook waarom bepaalde uitspraken volgens mij wijzen op een bepaald gedachtegoed of een bepaalde houding. Othman El Hammouchi doet dat echter niet. Zo somt hij een aantal citaten op, waarvan er enkele van mij komen, maar zonder de onderbouwing die ik erbij heb gegeven. Ik som ze op:

1)   ‘Marokkaans tuig hoort hier niet thuis.’ Wat bedoel ik hiermee? Ik vind dat Marokkaans tuig – i.e. criminelen, jihadisten, straattuig – dat de dubbele nationaliteit heeft de Belgische nationaliteit moet worden ontnomen en moet worden uitgezet. Ik vind ook dat er een bijzonder strenge selectie aan de immigratiepoort moet komen om ervoor te zorgen dat Marokkaans tuig dit land niet meer binnenkomt. Dat is overigens ook precies wat Geert Wilders bedoelde en oeverloos als toelichting heeft herhaald bij zijn ‘Minder’-uitspraak.

2)   ‘Criminaliteit is gericht tegen de niet-moslim vanuit een veroveringsdrang.’ Wat ik in mijn  boek  ‘Voor vrijheid dus tegen islamisering’ betoog, is dat het geen toeval is dat de moslim in onze contreien doorgaans criminaliteit pleegt tegen de niet-moslim, de ‘kafir’ of ongelovige. Hij kan dit immers legitimeren met de Koran en Hadith in de hand, profeet Mohammed deed het hem voor. De rode draad in de Koran en de Hadith is minachting, haat en geweld tegen de ongelovige.

Onderwerpingsmentaliteit
Ook stel ik dat de moslimjongeren voor wie zowat elke gelegenheid goed is om te rellen, te vandaliseren en de politie aan te vallen, dit ook doen uit de veroverings- en onderwerpingsmentaliteit die de islam eigen is: zij willen de baas worden over de openbare ruimte, over de straten en pleinen waar zij wonen en leven. In een recent interview met Doorbraak naar aanleiding van de rellen in Anderlecht heb ik dit ook ‘kleine jihad’ genoemd.

De Nederlandse psycholoog en publicist Timon Dias ziet, naast het feit dat ze zich als moslim identificeren, drie belangrijke overeenkomsten tussen orthodoxe moslims of ‘islamisten’ en criminele moslims: ‘Ten eerste koesteren zij subversieve intenties jegens de maatschappijen waarin zij wonen. Ten tweede verheerlijken beide groepen geweld. Islamisten verheerlijken religieus gemotiveerd geweld, terwijl islamitische criminele jongeren gang- en criminaliteit-gerelateerd geweld verheerlijken.

Elchardus
Toch is het niet ongewoon dat islamitische straatjongeren ook religieus gemotiveerd geweld, meestal gericht tegen de VS, Israël of sjiieten, verheerlijken. Ten derde hebben beide groepen een zeer sterke neiging tot het minachten of haten van Joden. Studies van socioloog Mark Elchardus toonden aan dat de helft van alle islamitische studenten in Brussel, Gent en Antwerpen antisemitisch zijn; waarschijnlijk ligt dit percentage onder islamitische criminelen veel hoger.’

3)   ‘Het probleem van de islamisering kan niet worden opgelost binnen de rechtstaat’. Hier heeft El Hammouchi, allicht bewust, het belangrijke woord ‘helaas’ weggelaten. Dit is immers de titel van een recent interview in ’t Pallieterke, waarin ik uitgebreid uitleg waarom dat mijn analyse is én waarom ik dat erg en zorgwekkend vindlees het hier. De kwaadwilligheid van El Hammouchi om precies mijn alarmerende woorden over de teloorgang van onze vrije samenleving en democratische rechtsstaat te framen als precies het tegenovergestelde, doet me denken aan een boek van Gerrit Krol getiteld: Voor wie kwaad wil’.

Analogieën met de jaren dertig
We leven in orwelliaanse tijden: terwijl ik me systematisch expliciet afzet tegen totalitarisme (en antisemitisme), zowel in gesproken als geschreven woord, wil een zelfverklaarde sharia-aanhanger mij brandmerken als nazi. Een zelfverklaarde sharia-aanhanger die nota bene geen greintje kritiek op de totalitaire en jihadistische fundamenten van de islamitische leerstellingen verdraagt en heeft gezegd dat hij zijn eigen dochter ‘dood’ zou verklaren, mocht het meisje beslissen geen hoofddoek meer te dragen. Wie analogieën met de jaren dertig wil maken, kan zich overigens beter gaan bezighouden met wat er in islamitische landen en gemeenschappen gebeurt qua discriminatie, apartheid en onderdrukking.

Het schrijfsel van El Hammouchi is zuiver projectiedenken en schaamteloze laster aan mijn adres. Het doet denken aan fascistoïde methodes. El Hammouchi bestrijdt de tegenstander niet met ideeën en argumenten, maar doet pogingen om hem kalt te stellen.

Doodsbedreigingen
Bijna exact 18 jaar geleden werd islamcriticus Pim Fortuyn vermoord door de groenlinkse en ondertussen alweer vrijgelaten Volkert van der Graaf, die te kennen heeft gegeven dat hij zijn moorddaad ook heeft gepleegd ‘om moslims te beschermen’. Islamkritiek gelijkstellen met moslimhaat, nazisme of fascisme kan dodelijk zijn. Islamcriticus Geert Wilders moet ondertussen al 15,5 jaar door het leven als een van de meest beveiligde mensen ter wereld. Er zijn in Nederland en Europa immers reeds talloze moslims die hem maar wat graag afgeslacht zouden zien of hem zelf zouden willen afslachten en dat ook te kennen geven in een voortdurende stroom van doodsbedreigingen.

Denk ook recent nog aan het lesbische 16-jarige meisje Mila, dat na islamkritiek duizenden bedreigingen met verkrachting en de dood ontving van moslims in Europa en moest onderduiken en van school veranderen. Dat is dus precies wat islamisering doet met onze samenleving. Wie 40 jaar geleden zou hebben gezegd dat zulke taferelen, die door de Egyptisch-Duitse schrijver Hamed Abdel-Samad ‘islamitisch fascisme’ worden genoemd, zich ook in onze contreien zouden gaan afspelen, was voor gek versleten.


Dit artikel verscheen eerder op de Belgische opiniesite Doorbraak.be

23 reacties

 1. Faraday schreef:

  Actueel voegt dit repetitief tunneldenken niks toe aan de polemiek. Het is een plaat die hier lang blijft hangen op universele menselijke eigenschappen. De moslims zijn niet het probleem de islam wel. Omgekeerd bij ons, het christelijk geloof is geen probleem, maar de christenen zijn alles behalve christelijk. De Jodenmoord in de twintigste eeuw wordt graag aan een paar hele slechte Duitsers toegeschreven. In feite deden de nazi’s enkel met Deutsche Gründlichkeit wat de afgelopen paar duizend jaar een christelijke traditie was: het verjagen, vervolgen, onteren en vermoorden van Joodse mensen.

  We leggen we de schuld van vluchtelingen aan dat Islam (fanatisme) en/of dictators maar we houden onze mond over de militaire interventies in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië en de steun aan de IS:
  https://www.conflictarm.com

  De vernietiging van Afghanistan, Irak, Libië en Syrië veroorzaakte een golf van vluchtelingen (moslims uiteraard) die in heel Europa tot politieke instabiliteit leidde en onder meer tot de Brexit heeft bijgedragen. Er zijn enkele uitstekende journalisten maar het merendeel is gewoon rommel en deze reguliere media hebben ‘onze oorlogen’ toegejuicht of zelfs gepleit voor de invasie van Irak op basis van leugens – en het nog steeds verdedigen als een ‘bevrijding’ (Tony Blair) – en nu doen alsof ze zich grote zorgen maken over het menselijk leven: ‘steun de strijd tegen corona wereldwijd’. Die huichelaars zijn walgelijk.

  Irak heeft bij de vernietiging 60% van zijn drinkbaar drinkwater, 75% van zijn medische voorzieningen en 80% van zijn elektriciteit verloren. Dit veroorzaakte miljoenen doden, evenals ontheemding. We hebben het natuurlijk alleen over sterfgevallen, niet over verminking. Een sombere analyse van Salon heeft het over 2,4 miljoen Iraakse sterfgevallen als gevolg van de oorlog.
  https://www.salon.com/2018/

  Niemand weet hoeveel mensen er zijn omgekomen als gevolg van de vernietiging van Irak, Afghanistan, Libië en, bij uitbreiding, Syrië en Jemen door de Coalition of Death onder leiding van het christelijke VK en het evangelische VS. Ter wille van de discussie kunnen we een uiterst conservatief cijfer van 5 miljoen hanteren aan het aantal mensen dat stierf als gevolg van onze westerse militaire interventies, direct of ten gevolge, in het hele Midden-Oosten. Vergelijk dat eens met het wereldwijde dodental van het coronavirus: 300.000. Westerse agressieve oorlogen (tegen de moslims uiteraard) versus coronavirus: 5.000.000/ 300.000.

  Natuurlijk steunen we allemaal de lockdown en alle verstandige voorzorgsmaatregelen die worden genomen en alles wat noodzakelijk is omdat het virus zo besmettelijk is. Je hebt ongeveer 99% kans (nog steeds weet niemand het zeker) dat je deze ziekte overleeft als je hem oploopt. Als je jonger bent dan 60, is je kans op overlijden bijna zeker slechtst 1 op 500 als je het oploopt.

  Maar onthoud dit: uw overlevingskansen zijn enorm beter dan die van een burger in een (moslim)land dat ons beschaafd en christelijk westen de afgelopen jaren heeft gekozen binnen te vallen. Hebben we genoeg gedaan om dat te stoppen? Blijkbaar niet, het waren maar ‘moslims’ en het is zelfs niet historisch want de moord is nog steeds aan de gang.

  Verder groeit de wortel van het salafisme in de eerste en enigste Islamitische Staat Saoedi-Arabië, een bondgenoot van het christelijke westen met haar kruinen vol oliedollars in de wereldwijde structuren van madrassa’s. Ondanks en dankzij dat bloedgeld hebben we goede banden met dat land, echt kleur bekennen doen de grootste partijen van Vlaanderen of Nederland niet. Salafisme ontstaan rond Saoedi-Arabië is meteen de grootste maar niet de enige financier van dit kankergezwel, in het Westen heeft men voor die evolutie steeds de ogen dichtgeknepen vanwege de enorme zakken vol geld waarmee ze ook hier wapenfabrieken recht houden.

  We vergissen ons van vijand: als militaire actie burgers rampspoed bezorgt en een humanitaire crisis veroorzaakt, druist dit in tegen het doel ervan.
  Overigens willen het Westen, de VS maar vooral Israël op kop, helemaal geen democratie in de Arabische landen. Ze zijn natuurlijk doodsbang dat ze dan hun macht over de regio verliezen want als er echt democratie in de buurlanden van Israël zou komen zal het anti-Israëlische sentiment pas echt opspelen omdat de principes van apartheid van dit land dan te zwaarwegend worden.

 2. El Cid schreef:

  Als Sam van Rooy gelijk heeft? En ik denk dat van Rooy dat heeft… Dan is Arnon -de Marokkaan- Grunberg óf een idioot. Of Grunberg is bang voor de islamieten!? Allebei kan natuurlijk ook…

  Grunberg zou op reis gestuurd moeten worden naar Mumbai. En dan naar het (achter(huis van de enige rabbi die Mumbai in 2008 nog wel had.. Of anders een studiereisje naar Toulouse waar zijn vriendje Mohamed Merah een meisje van 8 jaar een pistool op haar hoofd zette en haar vermoorde. SS stijl..https://en.wikipedia.org/wiki/Toulouse_and_Montauban_shootings

  Ik vind Arnon Grunberg de weerzinwekkendste persoon die er in Nederland rondloopt… Grunberg is een lafaard van het ergste soort. Grunberg is een geschiedvervalser en een stokebrand. Er is een speciale plek in de hel voor Grunberg en mensen als Grunberg.

 3. Neef Jansen schreef:

  In de linkse analyse steekt het kwaad in de Westerse cultuur en is alle niet-westerse cultuur eerst en vooral slachtoffer van de Westerse cultuur. Aldus gezien kan de islam niet anders dan ook een slachtoffer zijn, een religie van de vrede die ook een soort van socialisme is (sakat) en die aldus een culturele verrijking is die we moeten verwelkomen in ons midden en waarvoor we de grenzen open moeten zetten en die we tegen kritiek moeten beschermen, vooral als die kritiek afkomstig is van blanke witten mannen die overwegend toch al neiging hebben tot racisme en nazisme. Als je althans enige tijd luistert naar uitspraken van Groen Links en Grunen en aanverwante Linkse Kerk bewoners, dan lijkt het er zeer op dat deze mensen dit allemaal zo denken. En betogen als van Sam van Rooy zullen in die Linkse Kerk helemaal niet landen, niet begrepen worden, of zullen zelfs worden weggezet als weer een zoveelste witte mannen verhaal. Ondertussen vraag ik mij af wat hij vindt van het stenigen van verkrachte vrouwen. Dat is onderdeel van de sharia, en dat moet worden ingevoerd overal daar waar moslims in de meerderheid zijn. Amputeren, onthoofden, ook sharia, heeft Grunberg daar een mening over? De permanent oorlog tegen andersdenkenden, centraal leerstuk van de islam, manifest in bijvoorbeeld straatoverlast, criminaliteit en terreur, heeft Grunberg daar misschien een mening over? Hij lijkt iemand met een gespleten moraal. Bepaalde dingen neem je waar, en keur je af, en andere beslist niet. Pertinent niet. En dat is het probleem van Links tegenwoordig. Die gillende hypocrisie. Dat niet willen weten. Dat wegkijken. Dat kanonharde meedogenloze wegkijken.

 4. Ravian schreef:

  Samengevat; de Marokkanen zijn niet de nieuwe Joden, zij zijn de nieuwe Nazi’s.
  En dat “Marokkanen” kun je dan rustig vervangen door “islamieten”.
  Wordt tijd dat dit eens doordringt in al die linkse deugkoppen.

 5. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel. Zoals gebruikelijk van Sam, en Wim, van Rooy.

  Verplicht leesvoer voor politici.
  En voor iedereen.

 6. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : heel goed verwoord en duidelijk gemaakt.

  Het is bedroevend, dat zo’n Grunberg dit waarschijnlijk niet leest, noch de moed zal hebben er op te antwoorden.

 7. Neef Jansen schreef:

  @ Cool Pete — Socialisme en islam lijken elkaar te hebben gevonden in een gezamenlijke haat jegens de Westerse cultuur. En dat lijkt mij te dateren vanaf al zeker de jaren ’80 van de vorige eeuw. Daarnet nog vond ik weer dit bijvoorbeeld op socialisme.nu, de drie sprekers op een marxisme meeting: Anja Meulenbelt, socialist en feminist, Ibtissam Abaâziz, Meld Islamofobie, en Janneke Prins, Internationale Socialisten. Hoe je het voor elkaar krijgt om als feminist achter een tafel te zitten samen met een activistische moslim is mij een raadsel. Arnon Grunberg lijkt mij in gelijke mate onwetend aangaande de islam. Die man weet er niets van waarschijnlijk. Wil er ook niets van weten waarschijnlijk. En zou je hem een lijstje sturen met titels van islamkritische boeken, dan zal hij die waarschijnlijk meteen bestempelen als: verzonnen door extreem-rechts. Deze mensen hebben een tunnelvisie, een cocon van eigen absolute waarheid, zijn onbereikbaar met argumenten. Daarom denk ik dat alleen massale verkiezingsoverwinningen van FVD, PVV, VLB, AFD, enzovoort, verschil kunnen maken. En anders dan wordt het in deze contreien (West-Europa) steeds meer als in Libanon, ooit het Zwitserland van het Midden-Oosten, nu haast bezwijkend onder corruptie, criminaliteit en veel te veel islam.

 8. Ravian schreef:

  @ Cool Pete

  Ook als hij het zou lezen, en zou antwoorden, schoot je daar niets mee op.
  Dit soort lieden zijn gewoon te ver heen om nog een zinnige discussie mee te kunnen voeren.
  Het enige wat je kunt doen is hun geraaskal grondig fileren, zoals in dit artikel gebeurd, en hopen dat de gemakkelijk beïnvloedbaren (driekwart van de bevolking) die er naar geluisterd hebben ook dit artikel voor ogen krijgen.
  Dat is ook meteen de kern van het probleem; Grunberg komt op “prime time” televisie, en dit artikel wordt door een paar duizend mensen gelezen, waarvan het merendeel ook nog eens niet tot de bovenvermelde driekwart gemakkelijk beïnvloedbaren behoort.
  Daarom is de macht over de MSM cruciaal.
  Degene die de MSM controleert, die controleert de publieke opinie, en bepaald dus vervolgens wat er in de “democratie” gebeurt.
  Met echte democratie heeft het dan allemaal weinig meer van doen.

 9. Ravian schreef:

  @ Faraday

  Je hebt zelf last van tunnelvisie, en het is je eigen plaat die blijft hangen.
  Je hebt het over christelijk antisemitisme, terwijl het antisemitisme in de westerse wereld voor 99% op het conto komt van islamieten en socialisten.
  Je hebt het over onschuldige moslims, terwijl het overgrote deel van de moslims andersdenkenden als minderwaardige wezens ziet die straffeloos uitgebuit en gedood mogen worden.
  Je hebt het over politieke instabiliteit veroorzakende “vluchtelingen”, een probleem dat zuiver veroorzaakt is door deugers zoals jij zelf (en 99% is sowieso geen vluchteling, maar wel antisemiet).
  En waar je het vooral niet over hebt dat is over de redenen voor al die militaire interventies in een regio die niets anders doet dan internationaal terrorisme sponsoren en de rest van de wereld pogen te islamiseren.
  Vervolgens haal je er dan nog de Corona crisis bij, die met de hele zaak niets van doen heeft.
  En uiteindelijk kun je dan niet nalaten nog even stevig naar Israël te schoppen, de enige democratie die in het hele midden oosten te vinden is, waarmee je jezelf stevig in je antisemitische kaarten laat kijken.
  Verder blijk je dan ook nog eens te denken dat een democratie in de islamitische wereld een realiseerbare optie is, een overtuiging die wel meer voorkomt in links luchtfietsers land.
  Je hebt geen kennis van zaken mijn beste, en daarom heb je ook niets te zoeken in deze “polemiek”.

 10. Neef Jansen schreef:

  @ Faraday – De nazitop was van plan het christendom uit te roeien (vanwege naastenliefde en Gij zult niet doden) en overwoog of de islam mogelijk een goede religie is (krijgerscult) voor het Derde Rijk. U kunt hierover lezen in goede geschiedenisboeken. Het nazisme is aanhanger van een etnisch nationalistisch sociaal-darwinisme van ‘het recht van het sterkste ras’. De islam is ondertussen door zeker 20 auteurs in vele boeken uitputtend onderbouwd omschreven als een premodern fascisme. En tegenwoordig zijn het crypto-communisten die de islam faciliteren de Westerse cultuur te infiltreren en op termijn af te breken. Ook dit is uitputtend beschreven. Zoek bijvoorbeeld naar boeken die gaan over ‘cul;tuurmarxisme’. De Westerse cultuur is trouwens de enige cultuur die democratie en wetenschap en mensenrechten heeft voortgebracht, en die cultuur heeft zich kunnen ontwikkelen op basis van christelijke ideeen. Ook daar kunt u tegenwoordig minstens vijf goed onderbouwde boeken over lezen.

 11. Faraday schreef:

  Het christelijke misverstand “de Joden hebben Jezus gekruisigd” heeft in de afgelopen tweeduizend jaar afschuwelijke gevolgen gehad voor het Joodse volk. De Joden hadden Jezus vermoord, werd er gezegd, en daarvoor moesten zij worden gestraft. Honderdduizenden, misschien zelfs miljoenen Joden zijn als gevolg van dit misverstand gedood. Door christenen, ja dat is duidelijk voor iedereen, nu de laatste negationisten zoals Ravian nog. Overigens klopt er natuurlijk niks van de christelijke bewering want Jezus is gekruisigd door Romeinse soldaten.

  Verder hebben negationisten het voortdurend over de chronische gevolgen maar niet over de vermijdbare oorzaak: regimewissel in de landen waar de meeste vluchtelingen vandaan komen of op doorreis zijn was het doel van de Verenigde Staten met de hulp van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Verenigd Koninkrijk en nog anderen: het vrije christelijke westen of hoe anders zullen we dat noemen, de kruistochten terug van nooit weggeweest? Overal waar er olie in de grond zit komt Uncle Sam zijn feestje bouwen. De evangelisten blijven doen waar ze goed in zijn hé. De laatste eeuw gepleegde wandaden door de uw genoemde islamitische wereld komt niet tot aan de enkels van uw democratisch Westen. Christelijk maar bestendig met de knieën in het bloed, hoe zou dat toch komen dan? Waarom vallen we die draak aan en veroorzaken zo miljoenen slachtoffers gedurende de laatste twee decennia. Niemand heeft het terrorisme de afgelopen jaren zo gestimuleerd als de Verenigde Staten en dat heeft in belangrijke mate bepaalt hoe de wereld er momenteel uitziet! Zoals Donald Trump het uitte tijdens zijn verkiezingsmeeting: “Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake, George Bush made a mistake. We can make mistakes. But that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East.” met natuurlijk de erfenis voor Europa met al die wraakbeluste vluchtelingen.

  Het is echt niet zo moeilijk om dit te snappen. We leven nou eenmaal in een wereldwijde samenleving, hoe erg sommige mensen die ook willen ontkennen en duidelijker kan ik het niet maken want meer smaken zijn er niet Ravian.

 12. Faraday schreef:

  @Neef Jansen 17 mei 2020 om 00:28
  @Ravian 16 mei 2020 om 23:58
  Wiki: Onder historici bestaat geen volledige consensus over het tijdstip waarop de nazitop besloot het Europese Jodendom te vernietigen en in hoeverre dit een vooropgezet plan was. Binnen de historici zijn er die het ‘intentionalisme’ aanhangen, dat uitgaat van een vooropgezet plan, en diegenen die het functionalisme aanhangen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de ‘oplossing’ uit praktische overwegingen in deze richting is gegroeid. Algemeen wordt wel aangenomen dat de grote lijnen van de Endlösung gedurende de zomer en de herfst van 1941 vast kwamen te liggen. Rond november 1941 werden de eerste vernietigingskampen actief; achtereenvolgens Bełżec, Sobibór, Treblinka, Chełmno, Majdanek en Auschwitz-Birkenau.

 13. Neef Jansen schreef:

  @ Faraday — Adolf Hitler in een van zijn Tischreden: “De wet van selectie rechtvaardigt de onophoudelijke strijd door de sterkste te doen overleven. Het christendom is een rebellie tegen de wet van de natuur, een protest tegen de natuur.” Frits de Lange, Gevoel voor verhoudingen. God, evolutie en ethiek, Kok, Kampen, 1997, p. 56. “Vervolgens had Hitler in 1937 bedacht dat het christendom eens en voor altijd geëlimineerd zou worden.” Tom Holland, Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde, Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2020, p. 497. Over het christendom als basis van de moderne Westerse cultuur, zie internet met trefwoorden: Rodney Stark, Victory of Reason, James Hannam, Gods filosofen, Thomas Woods, Bouwmeesters van Europa, Charles Murray, Het menselijk genie, Tom Holland, Heerschappij. — Over de islam als uitermate vijandig jegens filosofie en wetenschap: Robert R. Reilly, The Closing of the Muslim Mind. —- Over de nauwe contacten van nazisme en islam: Hitler blijkt al in 1926 kennis te hebben van de islam. Diverse nazi-kopstukken bevestigen Hitlers interesse voor de islam vanwege dat de islam met geweld andere culturen aan zich onderwerpt. Hitler verlangde ernaar de islam tot officiële religie te maken van de SS. Heinrich Himmler streefde naar een fusie van nazistisch bloed en ras en islamitische ideologie en spiritualiteit. Himmler realiseerde ook een islamitische SS-divisie. De nazi’s hadden nauw contact met Amin el-Husseini, voormalige moefti van Jeruzalem, die vele malen opriep tot genocide tegen de joden en die ook de nazi’s stimuleerde zoveel mogelijk joden te doden. Die moefti zorgde er aldus voor dat ongeveer een miljoen joden niet konden vluchten maar werden afgevoerd naar de concentratiekampen. Hij vormt daarmee een van de drijvende krachten achter de Holocaust. Zie: https://gellerreport.com/2019/08/bostom-islam-hitler.html/?fbclid=IwAR0Ejjczf6LYntS0rAa5I7PcUei_rn26xh4Mt-7T5XAgVik_OQTOPZat8pM

 14. Ravian schreef:

  @ Faraday

  Je vergeet voor het gemak even te vermelden dat het de islam was die de joden het midden oosten uit gejaagd heeft, en dat zonder die gewelddadige actie het conflict tussen joden en christenen nooit ontstaan was.
  En je blijft ook wegkijken van de gedragingen van de islam die de aanleiding waren voor al die westerse inmenging in het midden oosten.
  Verder dringt het blijkbaar ook niet door dat al het Europese antisemitisme van de afgelopen honderd jaar, met de holocaust als triest dieptepunt, niet van christenen maar van socialisten uit ging.
  Je kijkt dus weg van zowel de oorspronkelijke oorzaak als van het werkelijk relevante antisemitisme van de afgelopen honderd jaar of zo, en praat enkel over aan christenen te relateren antisemitisme dat er feitelijk allemaal weinig meer toe doet, om je eigen linkse kerk schoon te praten.
  En dan kom je ook nog met het door globalistische salonsocialisten gecontroleerde antisemitische Wikipedia op de proppen om je linkse waandenkbeelden te onderbouwen.
  Ga toch elders luchtfietsen man.

 15. Faraday schreef:

  @Neef Jansen 17 mei 2020 om 14:32
  Het gellerreport van Pamela Geller een Amerikaanse anti-moslim extreemrechtse politieke activist en een fervente zionist. Ze promootte verder samenzweringstheorieën over president Barack Obama en heeft genociden ontkend waarbij moslims het slachtoffer waren, zoals die van Albanezen in Kosovo , Bosniërs in Srebrenica en de Rohingya in Myanmar en dat gaan we beschouwen als een/uw referentie? Elke halve zool in Hollywood’s gaarkeuken mag daar de grootste onzin uitbraken omwille van eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten en dus daar gaan we weer, nog even en de holocaust heeft niet plaatsgevonden.

 16. Faraday schreef:

  @Ravian 17 mei 2020 om 18:30
  Sorry, maar dat is gewoon niet waar.

 17. El Cid schreef:

  Ondanks de aanwezigheid van het linkse trolletje (nietus riep hij heel hard Ravian :-). De stelling is dat moslim fundamentalisten de nieuwe nationaalsocialisten zijn. Kijken we vandaag even naar de ramadan bombathon dan is de stelling te beoordelen als: hartstikke juist. We zijn pas op dag 24 van de ramadan en we hebben 124 door de islam geinspireerde aanvallen die aan 542 mensen het leven gekost hebben.
  Alle andere ideologieën bij elkaar: 0 aanvallen, o doden. inclusief nazi’s.

  Zo deed Michael Faraday dat graag. Empirisch onderzoeken. Moet je wel de stront uit je linker oog halen..dat dan weer wel.

 18. Neef Jansen schreef:

  @Faraday – Ik kan in uw respons geen deugdelijk argument ontdekken dat het door mij geponeerde weerlegt. Over de nauwe contacten van de Groot-Moefti met de nazi’s kunt u lezen in de Holocaust Encyclopedia: https://encyclopedia.ushmm.org/search?query=al-Husayni&languages%5B%5D=en En in dit artikel: https://likoed.nl/2018/03/moslims-en-nazis-zijn-natuurlijke-bondgenoten/ — Achtergrondinformatie over dr. Andrew Bostom, de auteur naar wiens artikel ik wijs: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_G._Bostom.
  Mijn indruk is dat Bostom iemand is die boeken schrijft die deugdelijk onderbouwd zijn. De informatie die hij geeft kan niet passen in de eigen absolute opinie, maar is enkel te weerleggen met meer adequate informatie. — Nog een andere stem in deze: Prof. mr. dr. Afshin Ellian: “Nazi-Duitsland pleegde genocide, daarbij geholpen door grootmoefti Al-Husseini en andere moslims. In 1945 had het islamofascisme in Neurenberg kunnen worden ontmanteld.” https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/blog/2015/10/bij-uitroeiing-van-joden-kreeg-hitler-hulp-uit-islamitische-hoek-2707721W/

 19. Ravian schreef:

  @ El Cid

  Yeah, ik heb ook eens goed gelachen om dat zwaktebod.
  Wat een armoede…

 20. Neef Jansen schreef:

  @ Faraday — Als je wil weten waar Andrew Bostom over schrijft, zoek dan met het trefwoord ‘Muhammad Amin al-Husayni’ in de Holocaust Encyclopedia op internet. Verder kan ik in uw respons niets ontdekken wat lijkt op een weerlegging van wat ik schrijf.

 21. Cool Pete schreef:

  @Faraday : zo ongeveer niets van wat u beweert, is historisch juist. Het ontbreekt u volledig aan uitgebreide, laat staan diepe kennis van de geschiedenis. Ook uw beweringen over de afgelopen decennia, zijn gewoonweg onjuist.

  Laat ik het zo samenvatten : zonder bemoeienis van andere culturen, en van vooral de Westerse cultuur: met de Arabische wereld :
  leefden ze daar nog als dun verspreide kamelen-houders in schamele tenten in de woestijn.

 22. Ravian schreef:

  @ Cool Pete

  Exact, de huidige welvaart in grote delen van de wereld was er zonder de “foute” blanke westerling helemaal niet geweest.
  De Arabieren kennen enkel welvaart omdat de blanken olie in hun zandbak gevonden hebben, alle apparatuur en kennis geleverd hebben die nodig is om die olie uit de grond te halen, en een moderne maatschappij gecreëerd hebben waarin olie in plaats van bodemverontreiniging iets van grote waarde is.
  Maar voor socialisten, die vinden dat er geen verband behoort te bestaan tussen prestatie en beloning, is dat allemaal lastig te begrijpen.
  Voor hen zijn inventieve en hardwerkende mensen gewoon een resource voor de domme en werkschuwen om van te profiteren.
  Dat is de “ethiek” van het “socialisme”.
  En het meest walgelijke van het hele gebeuren is nog wel dat deze zogenaamde “socialisten” zich vervolgens ook nog moreel verheven voelen boven degenen waarop zij parasiteren.
  Dat hele vunzige “socialisme” moet weer snel terug naar de stinkende met afgunst en jaloezie gevulde beerput waar het ooit uit ontsnapt is.

 23. Walter Claeys schreef:

  Mij verbaast het niet dat Othman El Hammouchi zijn universtaire studie “wiskunde” heeft stopgezet: zijn logica houdt geen steek.

  Overigens is het “Horst Wessellied”.