DE WERELD NU

Middenkader CDA vrijwel unaniem tegen rol oude prominenten

Vandaag opent de Volkskrant met schokkend nieuws voor de CDA-prominenten die de afgelopen week zo’n stampij hebben gemaakt: bij het middenkader van het CDA is het De Volkskrant bij een telefonische rondgang nauwelijks gelukt mensen te vinden die een goed woord over hebben voor de acties van de partijprominenten.

CDA-middenkader
De Volkskrant heeft zaterdag en zondag willekeurig zitten bellen met actieve CDA’ers: raadsleden, wethouders, bestuursleden en andere lokale semi-prominenten. Als men op een tegenstander van de besprekingen stuitte, was deze nog steeds van mening dat eerst het eindresultaat van de onderhandelingen moest worden afgewacht.
Critici van de PVV zijn desondanks bereid te denken over samenwerking, niet in het minst door de verkiezingsuitslag. Over de ontijdige bemoeienis met de onderhandelingen lijkt de communis opinio te kunnen worden gedefinieerd als:

‘Het zijn net kleine kinderen, die prominenten. Die denken dat ze nog steeds de dienst uitmaken.’

Er zijn er genoeg die de verschillen met de PVV niet groot vinden:

‘Wat Wilders zegt, is niks nieuws, maar hij zegt het wat korter. Een meerderheid vindt dat het wat scherper kan.’

Scheuring
Sommigen vrezen een scheuring in de partij, maar anderen laat dat onverschillig. ‘Mensen zijn vrij om zich bij ons aan te sluiten of niet.’ Veel semiprominenten vinden dat er al een scheuring heeft plaatsgevonden. Ze wijzen op het weglopen van grote aantallen kiezers, of op het gapende gat tussen landelijke en lokale partij.

Vrijwel alle ondervraagden tonen groot vertrouwen in de onderhandelaars. Als die met een akkoord komen, zal dat ‘binnen de kaders’ liggen zoals het CDA die heeft vastgesteld zo meent men.

Maurice de Hond
Een meerderheid (69%) van de CDA-kiezers keurt volgens de peiling van zondag de kritiek van Lubbers af. Niettemin daalt ook de steun van de CDA-achterban voor het beoogde kabinet.

De gevolgen van dit artikel zijn ongetwijfeld heel groot. Dit slaat de basis onder de positie van de prominenten finaal aan gruzelementen, en hun rol lijkt hiermee uitgespeeld. Het is niet alleen denkbaar wat men nog in stelling zou kunnen brengen na het offensief van de afgelopen twee weken, maar nu blijkt dat ook nog gebaseerd te zijn op een schromelijke overschatting van het eigen belang en positie. Heel wel mogelijk dat er nog een paar prominenten zich beschaamd uit de partij zullen terugtrekken, maar dat zal niet meer zijn dan een voetnoot van het Waterloo van de generatie uit de jaren zeventig en tachtig.

Volkskrant
Het onderzoek van de Volkskrant betekent niet alleen een verpletterende overwinning voor Maxime Verhagen middels een tegenaanval vanuit onverwachte hoek, maar het toont ook een breuk in de algemene houding van de media van de afgelopen weken.

Het is ironisch dat juist De Volkskrant, van origine een katholiek blad en in de afgelopen decennia vaandeldrager van een zeer links gedachtegoed, de oude regentenkliek binnen het CDA deze vernietigende klap toebrengt. Hiermee staat vrijwel vast dat de formatie de komende weken een relatief rustig vervolg zal hebben, met waarschijnlijk een akkoord als afsluiting.

Congres
Het CDA-congres zal zeker nog enige harde noten kraken, maar of dat zal gebeuren in de aanwezigheid van de gevallen grootheden van weleer moet worden betwijfeld. Het Volkskrantonderzoek toont ondubbelzinnig dat het congres hen niet vriendelijk gezind zal zijn.

Het is een historische week geweest met een zowel fraaie als toch verrassende ontknoping. Te stellen dat er een tijdperk is afgesloten is niet teveel gezegd.

 

 

Eerder verschenen op Dagelijkse Standaard.