DE WERELD NU

… maar premier Rutte bleef zitten

Rutte teveel

Onder Rutte gebeurde van alles in Nederland, zijn regeringen stapelden fout op fout en vele bewindslieden traden af. … maar premier Rutte bleef zitten.

De afgelopen 7,5 jaar – gedurende de laatste twee kabinetten onder leiding van premier Rutte – moesten maar liefst elf bewindslieden aftreden. De reden voor het vertrek van de bewindslieden was in alle gevallen min of meer hetzelfde: zij werden betrapt op leugens, verteld tegen het Nederlandse parlement. En zo logen ze dus ook de media en daarmee  de hele bevolking voor.

Het ging daarbij niet over kleine onbelangrijke dingetjes. Nee, het waren maar al te vaak politieke doodzonden op essentiële beleidsterreinen als sociale voorzieningen, internationale betrekkingen, veiligheid en volksgezondheid. Maar in geen enkel aftreden zag de premier – als eindverantwoordelijke – aanleiding om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden en zélf op te stappen. En ons parlement liet hem daar keer op keer mee wegkomen. Dit is volstrekt ongeloofwaardig en ondemocratisch.BegrensEuropa!

Ik loop alle tussentijdse aftredens van ministers en staatssecretarissen gedurende de kabinetten Rutte2 en Rutte3 nog even met u langs… de elf lijken die uit de kast kwamen onder het regime van onze premier.

1 – Staatssecretaris Co Verdaas (PvdA) dient op 6 december 2012 zijn ontslag in vanwege een declaratie-affaire uit de tijd dat hij als gedeputeerde werkzaam was in de provincie Gelderland. Hij verstrekte onjuiste gegevens over zichzelf bij de formatie van het kabinet Rutte2.

2 – Staatssecretaris Frans Weekers (VVD) treedt af op 30 januari 2014, omdat na invoering van een nieuw registratiesysteem bij de belastingdienst grote achterstanden ontstaan in uitbetaling van huur- & zorgtoeslagen. Rutte blijft zitten. Er vielen kabinetten om minder.

3 – Minister Ivo Opstelten (VVD)[1] neemt op 9 maart 2015 ontslag, omdat hij de Tweede Kamer opzettelijk onjuist had ingelicht over een geheime overeenkomst die het Openbaar Ministerie eerder sloot met een drugscrimineel. Rutte blijft zitten.

4 – Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) treedt op 9 maart 2015 terug. Hij was als officier van justitie betrokken bij de deal die ook Opstelten de kop kostte, en die voor de Belastingdienst verborgen moest blijven. De deal kreeg de naam Teevendeal. Hij loog hierover in het parlement. Premier Rutte blijft zitten.

5 – Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) treedt af op 28 oktober 2015 nadat uit een rapport v/d parlementaire enquêtecommissie rondom ProRail en Fyra blijkt dat ze heeft gelogen tegen de Tweede Kamer. Rutte blijft zitten. In het verleden vielen kabinetten om minder.

6 – Minister Ard van der Steur (VVD) biedt op 26 januari 2017 zijn ontslag aan. Zijn ministerschap werd gekarakteriseerd door gestuntel en het vertellen van leugens & halve waarheden over de Teevendeal. Uiteindelijk werd het de Tweede Kamer te gortig. Rutte blijft zitten.

7 – Minister Jeanine Hennis (VVD). Op 3 oktober 2017 treedt zij af nadat een onderzoeksrapport blootlegt dat 2 militairen in Mali omkwamen door nalatigheid van het ministerie van Defensie. Het mortierongeluk waarbij dat gebeurde had voorkomen kunnen worden. Rutte blijft zitten.

8 – Minister Halbe Zijlstra (VVD) stapt op 13 februari 2018 op, nadat bleek dat hij loog over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met president Poetin, waarin de laatste zou hebben verteld te streven naar een ‘Groot Rusland’. Dit schaadde de NL-se relatie met Rusland.

9 – Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) treedt af op 21 mei 2019, nadat bekend werd dat het ministerie van Justitie & Veiligheid cijfers over zware criminaliteit onder asielzoekers bewust heeft verdoezeld. Rutte blijft zitten. In het verleden vielen kabinetten om minder.

10 – Staatssecretaris Menno Snel (D66) dient op 18 december 2019 zijn ontslag in na het deels onleesbaar maken van dossiers die vele gedupeerde burgers hadden opgevraagd om inzicht te verschaffen in de redenen waarom zij door de belastingdienst lange tijd onterecht als fraudeur waren bestempeld.

11 – Minister Bruno Bruins (VVD) neemt op 19 maart 2020 ontslag, officieel wegens ‘oververmoeidheid’. Hij stortte in de Tweede Kamer in elkaar tijdens een debat over de Corona-crisis. Hij kon de werkdruk en verantwoordelijkheid niet meer aan. En trok daaruit zijn conclusies.

In alle genoemde gevallen verdedigde premier Rutte zijn bewindslieden aanvankelijk tot de laatst mogelijke snik (vaak tegen beter weten in, zelfs als bleek dat ze de Tweede Kamer opportunistisch bedrogen hadden), om ze vervolgens keihard te laten vallen. In een normale wereld zou dit betekenen dat vanwege de aantasting van zijn geloofwaardigheid ook de premier zou terugtreden, indien een van zijn bewindslieden (die hij tot kort daarvoor nog zo hartstochtelijk verdedigde) moet opstappen. Maar voor Rutte blijkt dit niet zo te werken.

De conclusie die je mag trekken is dat Rutte het voorliegen van het parlement niet als bezwaarlijk ziet. Het gedrag van onze minister-president maakt duidelijk dat hij met het bedonderen v/d bevolking van Nederland geen enkel probleem heeft, zolang hij maar aan de macht kan blijven. En omdat het journaille van de mainstream media allang haar werk niet meer naar behoren doet komt Rutte er keer op keer mee weg. Dit is de droevig stemmende toestand van de democratische rechtsstaat Nederland, anno 2020.

 1. Sindsdien is over de handel en wandel van Ivo Opstelten nog meer boven tafel gekomen waarover het laatste woord nog niet is gezegd. Dit vooral in verband met Wildersproces2, waarin ook de premier mogelijk een rol speelt. Zie daarvoor hier op Veren of Lood

Dit artikel verscheen eerder als draad op Twitter.

10 reacties

 1. Willie schreef:

  Ook nu zit Rutte verstrengeld in leugens, blunders en slap ingrijpen in het begin van de corona .Waarbij niet het welzijn van de bevolking voorop stond maar de politiek. Hij heeft dit land met behulp van VVD, PVDA,D66,CDU en CDA in en poel van ellende gestort. Hij heeft zich aan misdaad schuldig gemaakt door de benodigde zorg aan veel ouderen niet te geven met gevolge veel doden

 2. Dick H. Ahles schreef:

  We moeten ons wel realiseren dat net zoals bij het verval van het Romeinse Rijk elke beroerde Keizer werd opgevolgd door een nog slechter exemplaar. Aftakeling gaat geleidelijk en valt daarom veel mensen gewoon niet op. Ook bij het vallen van Keizer Rutte, zullen we zien dat zijn of haar opvolger nog beroerder ons zal besturen, en nog meer kleeft aan haar pluche. Tot de val van het hele systeem onvermijdelijk is.

  Dit is een direct gevolg van het ontbreken van enige leiderschapskwaliteiten bij de huidige bestuurlijke elite en dat gebrek aan kwaliteit zal kwalitatieve mensen op afstand houden en dus wederom zwakke leiders producen.

 3. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.
  Maar dit is nog maar de oppervlakte.

  De echte staats-rechtelijke misdaden zijn : o.a. ;
  – soevereiniteit opheffen en weggeven
  Internationale verklaringen ondertekenen en invoeren, die niet rechts-geldend zijn
  – de Grondwet voortdurend schenden
  – het Parlement buiten spel zetten : door liegen, verzwijgen, beleid in gang zetten met overschot-budgetten en subsidies enz, enz, enz
  – het Referendum afschaffen
  – de Staats-Omroep handhaven : verplicht, onopzegbaar. Dus : verkiezingen manipuleren.
  Andere omroepen niet toestaan
  – dagbladen laten opkopen door Belgische uitgevers, met “EU”-geld
  Het mogelijk maken van propaganda en censuur.
  – gesubsidieerde actie-groepen, juridische processen laten voeren om beleid af te dwingen
  – de belangrijkste oppositie-volksvertegenwoordiger, juridisch doen vervolgen
  – enz, enz, enz.

  Hoog tijd voor een tribunaal.

 4. carthago schreef:

  Het cordon corrupt is het watermerk van de huidige regentenclub, waarin nota bene de linkse oppositie een fundamentele rol speelt met hun stilzwijgen en dus goedkeuring .
  75 % van de tweede kamer organiseert zich achter dezelfde broodheer :Het Eussr politburo.
  Op 21 maart 2021 mag het stemvee met toestemming van de regenten op voorwaarde van MSM voorbedrukt stemadvies zich weer naar het stemabatoir begeven.Demoncratie in ooit een gaaf land .Hoe is het zover gekomen.

 5. nora schreef:

  Er zit een weeffout in het systeem van benoemen van ministers en staatssecretarissen.
  Elk van de aan de regering deelnemende politieke partijen mag uit zijn gelederen een persoon naar voren schuiven voor het ambt van minister of staatssecretaris. Er zijn geen bindende voorwaarden waaraan zo’n persoon moet voldoen. Er worden geen eisen gesteld aan de geschiktheid voor zijn/haar functioneren op die plaats. Zelfs wordt er vaak totaal niet gekeken naar hun gebrekkige vooropleiding wat betreft het ambt dat zij gaan vervullen (Hennis, de Jonge en vele vele anderen)
  Er wordt gekozen uit degenen die zich een weg omhoog hebben gewerkt in de partijgelederen of die al lange tijd bewezen hebben dat ze een loyale partijmedewerker zijn. Deze mensen worden ‘beloond’ met een plek in de regering. Kwaliteiten aangaande de bewuste ministerpost zijn sowieso niet aan de orde.
  Daarnaast is de ervaring niet alleen dat goed management ook goed management aantrekt, de leider van het geheel is zelfs allesbepalend voor hoe degenen die hij aanvoert zich zullen ontwikkelen. Een werkelijk goede leider zorgt dat zijn hele team goed loopt. Dat geldt niet alleen voor de leider van een land, maar geldt voor alle leiders, van een directeur van een basisschool tot de directeur van een gezondheidsorganisatie tot een directeur van de Nederlandse Bank. Te veel benoemingen die niet hadden moeten plaatsvinden en te weinig openstaan voor het zoeken naar kwaliteit bij de in het systeem nog niet bekenden.

 6. Raymond Peil schreef:

  Het partijkartel van De Grote Leider regeert met ijzeren vuist. Eens ook met @nora en @Cool Pete

 7. Cool Pete schreef:

  Vervolg :

  als die Rutte zegt :
  – wie niet spreekt wordt niet gehoord = ik heb propaganda en censuur ingesteld [ o.a. NOS].
  – Nederland is een gaaf land = ik ga er een gewest van “EU”-konstrukt van maken
  – we gaan er nog aan verdienen = ik ga, buiten democratie om, x tientallen / hinderden miljarden uitgeven; zonder rendement, plus kapitaal-vernietiging; plus geld-ontwaarding.
  – ik hou van iedereen evenveel = onbeperkte illegale immigratie : omvolking + islamisering
  – Merkel is een goede vriendin = Merkel, Macron en ik, bepalen wat er gebeurt. En met democratie hebben wij niets te maken.
  – we houden ons aan de deskundigen = ik heb overal stro-mannen gezet en vertel ze wat ze mogen zeggen / moeten verzwijgen
  – we doen het om de kwetsbaren te beschermen = ik saneer de ouderen uit : versterven; plus bezuinigen. Hahaha.
  – verklaring is niet bindend = we hebben het al in het geheim in werking gesteld
  – draagvlak = belangen-groepen + gemanipuleerde instituties gesubsidieerde actie-groepen
  – vvd is rechts = ik ben socialist en heb de vvd gekaapt
  – ik herdenk 4 mei = de Nazi-oorlogs-archieven blijven gesloten.
  – Nederland is ten diepste socialistisch = ik volg de lijn XiJingPin : corporatisme en total control.
  – de ergste crisis sinds WO II = we maken geintjes, en gaan op reces.

  De lijn kan nog veel meer uitgebreid worden. Maar u krijgt de indruk.
  Zijn “nieuwe normaal” is de nieuwe waanzin, Die Neue Ordnung.
  Rutte ? Madoff, Holleeder en Goebbels waren stukken eerlijker.

 8. Cool Pete schreef:

  Hoe Nederland er, dankzij Gau-Leiter Rutte, uit gaat zien ?

  – over 5 jaar : als Venezuela
  – over 10 jaar : als Libanon
  – over 15 jaar : als Lybie.

 9. Grapjas schreef:

  De EUSSR wenst het. Brussel- laven zullen elke ‘ Democratische’ verkiezing winnen. Net zolang als nidig is van ONS land een provincie van Groot-Europa te maken. Daarna zijn verkiezingen toch overbodig- want geen soevereine regering meer te kiezen. Geef het 30 jaar.

 10. Patrick schreef:

  Wat een onzin-opsomming van inderdaad uit vele partijen opgestapte bewindslieden. Daar kan de premier niks aan doen, wat moet hij met iemand die bonnetjes verdoezeld van de PvdA? Of D66 die inderdaad verdoezelde dat er veel criminaliteit heerst onder immigranten. Weet u wel hoeveel bewindslieden er door de jaren heen aftreden? Als je zo lang zit als Rutte en honderden ministers en staatssecretarissen voorbij ziet komen is dit niks bijzonders. Sommige verhalen zijn niet fraai maar als het kabinet valt zit er volgende week weer…precies, onze Mark, en gelukkig maar. Misschien wilt u daar stroopwafel Krol, of BMW Klaver?
  Recordaantal gevallen ministers onder Balkenende | De Volkskrant
  Wenen vervangt vertrokken FPÖ-ministers na schandaal – Telegraaf
  De aftakeling van Paars, falen versus verantwoordelijkheid en
  bewindslieden, die uit de school klappen over geheime beraadslagingen in de ministerraad. (Boek)
  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/11/27/gevallen-op-het-binnenhof/Proefschrift+Charlotte+Brand+Gevallen+op+het+Binnenhof+BZK.pdf
  Etc etc etc.