DE WERELD NU

Links Nederland, Irak en Halsema-fatsoen

LInks Nederland

LInks Nederland heeft er in algemene zin ook een handje van, maar dat Femke Halsema zichzelf als een visitekaartje van fatsoen ziet vond Toon Kasdorp zeer ergerlijk.

Mevrouw Halsema, toen nog fractieleider van GroenLinks, verklaarde gedecideerd dat de Amerikaanse aanval op Irak in strijd was met het Volkenrecht. Nu is zij zelf, voor zover ik weet, geen volkenrecht juriste en ze zal het dus van anderen hebben gehoord. Niet van de officiële Nederlandse, Britse of Amerikaanse deskundigen, die de positie hadden ingenomen dat het politiek de voorkeur had om brede steun te krijgen in de Veiligheidsraad maar dat er juridisch geen behoefte aan bestond. Ook de Fransen hebben we op het punt van de Volkenrechtelijke merites van het Amerikaanse standpunt niet gehoord. Chirac en De Villepin volstonden in hun afwijzende standpunt met duidelijk te maken dat de oorlog ongeoorloofd is, maar trokken daar geen juridische jas bij aan.

Dat is ook verstandig want, zoals zo vaak in het Volkenrecht, we weten het niet. Er zijn in dit geval geen rechters aan wie de zaak kan worden voorgelegd en het Charter van de Verenigde Naties laat na, in afwijking van wat Mevrouw Halsema en anderen suggereerden, om de Secretaris-Generaal of de Raad zelf aan te wijzen als de bron van authentieke interpretaties van Veiligheidsraad-resoluties. Met name bij resoluties die geformuleerd zijn om onverenigbare standpunten te verenigen laat dit een leemte. In dubio abstine zeggen dan sommigen, maar ook dat is geen overtuigend adagium.

Waarom doet Mevrouw Halsema dan alsof? Acht zij het in ons land waar het Volkenrecht zo hoog in aanzien staat een extra argument om haar anti-oorlogsstandpunt kracht bij te zetten? In dat geval moeten we toch twijfelen aan de integriteit van haar politieke optreden. Een dergelijke uitspraak zou een politica niet lichtvaardig moeten doen en zeker niet met een deskundige stelligheid die nergens op is gebaseerd.

Bij Mevrouw Halsema zou zoiets overigens niet de eerste keer zijn. Tijdens een van de debatten voor de verkiezingen in 2003, ik meen het laatste en beslissende debat, bracht zij naar voren dat men haar politieke tegenstanders zo weinig hoorde over statistieken betreffende allochtonen als die met hun opvattingen in strijd waren. Zij noemde als voorbeeld een net ervoor verschenen rapport van het CBS waaruit zou zijn gebleken dat de werkloosheidscijfers van allochtonen de laatste jaren sterk verbeterd waren en dat wat de jongeren betreft ruim boven de negentig procent aan het werk was.

Mat Herben, haar directe tegenstander in het debat was overbluft en ging op haar uitspraak niet in. Ik had mijn computer bij de hand en kon het rapport meteen vinden op het internet. Wat bleek? Mevrouw Halsema had als werkloze allochtonen aangemerkt degenen die een WW uitkering ontvingen en alle anderen die in de WAO of in de bijstand zaten of een andere uitkering ontvingen gemakshalve als werkend aangemerkt.

Doet ze zo iets nu expres of uit onnozelheid? Ik vermoed het eerste, want ik houd haar wel voor redelijk intelligent. Maar als het niet het een is, dan het ander, Mevrouw Halsema is dan niet fatsoenlijk en dat is ernstig voor een linkse politica, die zo vaak te onpas beweert dat alles wat niet links is onfatsoenlijk is in deze wereld.


Dit artikel over de gedragingen van Links Nederland verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

2 reacties

  1. Bennie schreef:

    Wordt tijd dat ze van haar bezemsteel valt en in de WIA terecht komt.

  2. oude vlegel schreef:

    Halsema en Pechtold zijn verantwoordelijk voor de motie in 2010 om de Islam in Nederland welkom te heten. Dat we dit nooit vergeten.