DE WERELD NU

Leren van geschiedenis? Over KOZP en gekke Guy

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis

Van tijd tot tijd gaan niet alleen de BLM-demonstranten, maar ook politici als Gekke Guy vrijelijk te keer over wat de geschiedenis hen wel niet heeft geleerd.

Fascisme voor, nazisme na en racisme boven, om het kort samen te vatten. Dat daarbij de gewone mensen altijd onder liggen ontgaat iedereen, maar het zijn wel de mensen tegen wie men feitelijk het hardste protesteert.  Wat dat betreft publiceerde Ronald Buijt deze week op Elsevier nog een behartigenswaardig opiniestuk.

Meest opmerkelijke aan het stuk van Buijt is niet de harde toon die hij inzet jegens de BLM-demonstranten, maar zijn kennis van zijn eigen familie, de voorgeschiedenis daarvan en hun plaats in de wereld. Dat is een zeldzaamheid waarop je weinig politici betrappen zult – meer bescheidenheid zou dan het gevolg zijn.

De tirades die Guy Verhofstadt afsteekt zijn al even onzinnig als die die BLM-demonstranten vaak debiteren. Piet Heijn was een killer en een dief, las ik ergens vandaag. Dat heb je vaak met admiraals, zeker als die rijk werden van het plunderen van vijandelijke konvooien die de rijkdommen van de Spaanse koloniën naar Europa brachten. Dat de kans op sneuvelen voor een admiraal tijdens de zeegevechten van die tijd vrijwel even groot was als die van de matrozen vergeet men voor het gemak. Dat het ging om lompe profiteurs over andermans rug is maar beperkt waar.

Dat de BLM-demonstraten hun eigen geschiedenis niet relevant vinden omdat die hen niet uitkomt is ernstiger dan het stupide gebral van Guy Verhofstadt, zal ik u zo nog uitleggen. De leidende BLM-demonstranten van het KZOP zijn Ashanti, en die kennen hun eigen geschiedenis perfect. Dat ze weigeren die op henzelf te betrekken als het niet uitkomt toont kwade wil, inhaligheid (subsidies)  en egotripperij. Ze voelen zich tekort gedaan in de erkenning van hun eigendunk.

Ze exploiteren daartoe niet alleen schaamteloos hun zwarte huid, maar zo mogelijk nog nadrukkelijker de ziekelijke domheid van de als zwakzinnigen opgeleide Amsterdamse studentjes die het zo goed met de wereld voor hebben, maar nog liever anderen de les willen lezen.

Waarom Guy Verhofstadt minder erg is? Ergerlijker is hij zeker, maar Gekke Guy heeft een duidelijk voordeel op de KOZP-maffia: hij gelooft in zijn eigen oprispingen omdat hij werkelijk denkt dat de wereld van nationalisme slechter wordt. at niet wegneemt dat zijn waarschuwingen tegen het fascisme van opkomende populisten één groot manco vertonen: hij is niet in staat zichzelf in de spiegel te zien voor wat hij zelf is. Als ophitsende schreeuwlelijken kenmerkend voor fascisme zijn heeft Guy al wat uit te leggen. Wat hij er nog meer uitgooit en hoe hij verder naar zichzelf toerekent maken zijn daden onvergeeflijk, maar dat zijn stupiditeit authentiek is kan ik niet ontkennen.

Het is niet onmogelijk iets te leren van de geschiedenis. Die KOZP-profiteurs doen precies dàt – ze hebben hun verdienmodel er op gebaseerd. Maar zonder de wil de eigen plaats in het geheel in de gaten te houden is het zinloos er allerhande wijsheden uit te debiteren. Iets dat overigens ook geldt voor de mensen die graag Winston Churchill citeren zonder veel van hem te hebben gelezen. Churchill was meer kind van zijn tijd dan velen beseffen, en beslist geen heilige.

Niet dat dat hoeft. Het zijn juist de mensen die zichzelf bij leven al als heilige wensen te afficheren die zichzelf het minst in de spiegel herkennen voor wat zij zijn. Wat zij van de geschiedenis hebben geleerd is waarvan zij een afkeer hebben, en ze projecteren dat indiscriminatoir op wie het niet met hen eens is. Dat alleen garandeert al dat ze niet in staat zijn zichzelf in het grotere geheel te plaatsen.

Wie echt wat van de geschiedenis leren wil, zal haar eerst moeten leren begrijpen. Zo’n Guy Verhofstadt is daartoe geenszins in staat, zijn gegil is zijn autobiografie en zijn opinies vallen samen met die van wie hem het beste betaalt, mits binnen de grenzen van zijn Ideale superstaat.


Meer over geschiedenis vindt u hier.

4 reacties

 1. Thomas schreef:

  KOPZ is gewoon een verdienmodel van rijke negers met communistische ideeën. Net als Hollywood waar de sterren zich baden in weelde en kritiek hebben op zogenaamde “racist” Trump. Neem als voorbeeld Sylvana. Ze was presentator bij het televisieprogramma TMF, trouwde twee keer met een witte miljonair, maar geen arme zwarte man waar ze zogenaamd voor opkomt. Dan Akwasi, die heeft een miljoenen portefeuille in vastgoed.
  Afriyie wordt zwaar gesubsidieerd met zijn stichting “Nederland Wordt Beter”.

  Het zijn gewoon aandachtstrekkers, beroepsactivisten.

 2. karton schreef:

  @ Thomas op 12 juni 2020 om 16.40 uur. Dus……….eigenlijk parasieten van de meest afgrijselijke soort ?!

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Leren van geschiedenis is vooral een kwestie van patroonherkenning. Ongeveer op dezelfde wijze als Miss Marple van Agatha Christie die de karakters in een moordscene kon relateren aan haar dorp, St. Mary Mead. Het huidige BLM verhaal heeft wel met geschiedenis te maken, maar niet met leren. Het is een uitvloeisel van onverwerkte lessen uit de Tweede Wereldoorlog en de Burgerrechtenbeweging. WO2 heeft geleid tot internationale (juridische) verdragen die mensenrechten, op zich belangrijk, te veel los zien van andere zaken, die politiek ook belangrijk zijn. De Burgerrechtenbeweging ging om de (juridische) gelijkberechtiging van burgers in de VS. De rassenwetten zijn al bijna 60 jaar weg. Blijft over een sociale problematiek. En sociaal in dit geval is heel breed. BLM is de grootste simplificatie van die problematiek ooit. De rhetoriek van de narratieven weerspiegelt dat. Het is onverdraaglijk. En dan de nevenverschijnselen. Rellen, standbeelden: Columbus, Piet Hein. Columbus zocht een korte route naar Oost-Azie om de Arabische tussenhandel (letterlijk) te omzeilen. Met de kalifatistische islam was Spanje al sinds 711 in oorlog. Je zou kunnen zeggen dat de Spanjaarden misschien zo hardvochtig op het protestantisme reageerden door hun ervaring met de onderdrukkingspraktijken van de islam. Piet Hein veroverde de zilvervloot in 1628 op Spanje, waarmee we op dat moment al 60 jaar in oorlog waren. Is de les soms dat je je als land niet meer mag verdedigigen tegen intolerantie. De lessen die men ons probeert op te dringen uit de geschiedenis zijn totaal tegengesteld aan de BLM idealen. Als ik een historische les mag trekken uit BLM dan is het dat een beweging van en voor simplisten is, elk ras onwaardig.

 4. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Over “blm” wat hoofdzaken :
  – gefinancierd door George Soros; net als “antifa.
  – aanhangers “critical race theory” : marxisme; plus bereid tot geweld.

  Over gestoorde Guy V. :
  – helaas heeft hij als voorzitter fractie in “E.P.” grote invloed; ook in de media.
  – hij is wel belezen, maar volkomen de weg kwijt [ en alcoholist ]
  – beide aspecten, maken hem zeer gevaarlijk en destructief.