DE WERELD NU

Kuddegeest – laf door lafheid van anderen

Roofdieren, PKN

De lafheid binnen elites om zich af te keren van herkenbaar amoreel gedrag blijft veel mensen verbazen. Maar meestal prevaleert de kuddegeest. Alle weerstand is zinloos. En het werkt twee kanten op.

Neem nu het verhaal van Jeffrey Epstein. Dat is voldoende bekend voor wie het interesseert, maar hoe het mogelijk was dat iemand binnen elites zo ongegeneerd zijn gang kon gaan? Alsof het niet meer dan normaal was? De kuddegeest van zijn ‘vrienden’ garandeerde de veiligheid van Epstein. Instinctief moet deze beseft hebben hoe het werkt, ook binnen groepen op het hoogste niveau – en misschien daar juist sterker. Want binnen dergelijke groepen bestaat nauwelijks een moraal met een ruggengraat van ijzer, maar is elke moraal een kwestie van relativiteit. Met andere woorden: de brutaalsten binnen zo’n groep (kudde) bepalen wat goed en fout is.

Het is een heel herkenbaar proces mits je eenmaal weet waarnaar je kijken moet. Van de roetkapaffaire tot en met de linkse verdediging van moreel onverdedigbare gebruiken binnen migrantengroepen die men desondanks meent te moeten beschermen; in al deze gevallen is er sprake van dwingend leiderschap binnen sociale groepen met een zwakke eigen moraal. Elites laten zich geen normen voorschrijven, en zijn dus al snel normloos. Als je er zo naar kijkt ga je ook beseffen wat de functie van een religie als het christendom is (of zou moeten zijn!): het stelt mensen in staat zich te verdedigen tegen de terreur van de kleine kudde waarin zij verkeren (over de terreur van de allesomvattend terreur van de groepsdruk van het geheel kun je een heel andere boom opzetten).

Mensen die gewapend met een dergelijke moraal hun omgeving aan konden waren er in de omgeving van Epstein niet, zo las ik gisteren. De vrouw van wijlen John McCain klapte uit de school dat haar omgeving alles wist van de meisjes van Epstein, maar er niets tegen deed:

Sen. John McCain’s widow says “everyone” knew about Jeffrey Epstein’s sex trafficking ring, but were “afraid” to do anything about it.

Erger nog:

“We all knew about him. We all knew what he was doing, but we had no one that was — no legal aspect that would go after him. They were afraid of him. For whatever reason, they were afraid of him.”

Waarom waren ze bang van Epstein? Omdat ook anderen bang voor hem waren. Schoolmeisjes die gezamenlijk griezelen tijdens een donkere avond op hun kostschool. Ook dat is groepsgedrag, en herkenbaar hier is dat het elke zwak besef van onverteerbaar moreel afwijken van normaal gedrag wegdrukt. We waren bang, hij was eng.

Dat is voor mensen als Cindy McCain excuus genoeg. En dat zijn dan de mensen die de mond vol hebben van het morele falen van anderen? Over het algemeen hebben ze het dan over het falen tegen de normen van hun eigen kleingeestige groepjes. Gebrek aan respect voor hùn kuddegeest. Waarvan niemand weet wat die normen precies inhouden; nog minder wat ze waard zijn. Waarvan zeker is dat er tegen zondigen neer zal komen op verwijdering uit die veilige omgeving.

Dàt is de hel waarvoor zij het meest vrezen. Dus ja, Epstein is nu in de hel; hun hel. Mensen als Cindy McCain zijn niet bang vermoord te worden of iets anders vreselijks fysieks te moeten ervaren: ze zijn bang door hun ‘vrienden’ nooit meer te worden aangekeken.

Dat hoort niet de moraal van een elite zijn te zijn; het is er een van maffiosi. En zo moet er dan uiteindelijk ook mee worden omgegaan.


Over de kuddegeest hebben we het op Veren of Lood wel vaker.

7 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Wijze les uit dit stukje: het is zaak uiterst alert te zijn op de kuddegeest, waar deze ook mag opdoemen, en dat is vrijwel overal. Maar vooral moeten we alert zijn op de kuddegeest bij de elite. Dan gaan zaken mis zonder dat er controle op kan worden uitgeoefend. Dan blijft het onbestraft en vooral ook: ongecorrigeerd.

 2. nora schreef:

  Politieke correctheid in het algemeen is Het tegenwoordige voorbeeld van kuddegeest. Op een gering aantal mensen na weten ze dat zelf ook, maar hun grootste belang is dat ze op deze manier hun vrienden niet kwijtraken en vrijuit kunnen babbelen met wie dan ook, ook al kennen ze die persoon van te voren niet, en niet bang hoeven te zijn niet geaccepteerd te worden.Dat ze daarmee een schijnwerkelijkheid in stand houden interesseert ze geen reet. Dat hun houding kan bijdragen aan grote toekomstige ongelukken zal hen worst zijn. Ze gaan echt hun leven niet moeilijker maken door uit te gaan zoeken hoe het allemaal echt zit. En wanneer ze onverhoopt massaal te maken krijgen met de afbraak van hun wereldbeeld, dan zeggen ze: ‘we konden niet anders’ en sluiten zich aan bij de dan heersende mening.

 3. Cool Pete schreef:

  Alleen dooie vis, drijft met de stroom mee.

 4. peter klein schreef:

  Iedereen van de elite werd afgeperst !, en zo hielden ze ELKAAR in de greep.
  Hee simpel: nodig iemand uit voor een speech, verwen hem met een diner en een overnachting, doe iets in zijn drankje en begeleid hem naar zijn kamer met jonge meiden, en drááien maar met die camera’s !.
  Zo simpel ging het.
  En als je dan ook nog meisjes hebt die of gehersenspoeld/geprogrammeerd ( MKultra) zijn, of gewoon onder invloed van LSD, dan ligt de bovenwereld open.

  Er gaat nog veel geopenbaard worden, “watergate x 1000”, las ik op qmap.pub . En ook Europa ontkomt er niet aan, het is een WERELDWIJD verschijnsel-dat ook wereldwijd door trump gaat worden aangepakt ( https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/ )
  Een jarenlange militaire operatie, want de wereld -De New World Order van Bush sr ( zie YT)- is volslagen corrupt !

 5. peter klein schreef:

  P.s: vergeten waarmee ze Tump in het begin wilden wippen? Dat ie met dames van lichte zeden gedouched zou hebben in een hotel in moskou met-gouden-kranen etc ?
  Dát idee, maar dan nog veel erger. Want dames en meisjes maken vaak deel uit van een groot mensenhandel netwerk, de grootste bedrijfstak ter wereld !
  Dutroux vormde maar een splintertje daarvan
  ( wat betalen bootvluchtelingen ook alweer voor een overtocht?, Waar komen die organen ook alweer vandaan? Hoe zat het ook alweer met die adoptiekinderen van Haiti? Uit welke landen komen de dames op ‘de Wallen’? )

 6. Cool Pete schreef:

  @peter klein : waarschijnlijk heeft u gelijk. Helaas …………….

  Duidelijkste voorbeeld : Bill Clinton.

 7. Erik O. schreef:

  We hoeven het niet zo ver te zoeken. Wie binnen de Nederlandse elite durft zich negatief uit te katen over ons koninklijk huis? Wie van de NL-elite durft hardop te zeggen Nederland eigenlijk geen Oranje op de troon had behoren te hebben? Wilhelmina bezwoer tijdens haar inauguratie de Grondwet te respecteren en te verdedigen:”Zo waarlijk helpe mij God almachtig” en trad zij op 13 mei 1940 artikel 21 van de Grondwet 1922 met voeten door “de regeringszetel naar BUITEN het Rijk te verplaatsen” .
  Zij had dus nooit meer als staatshoofd terug mogen komen. Zeker gezien het feit de haar vlucht en die van haar regering de oorzaak was van het hoogste percentage(75%) afgevoerde en vermoorde joden van alle door de nazi’s bezette landen. En elke 4 mei staat de elite weer op de Dam met hypocriete smoelen om de Koning heen om te zien hoe deze een krans voor ‘de gevallenen’ legt.
  Natuurlijk zijn ze bang voor hun positie en die angst hun positie in gevaar te brengen is wat deze kuddegeest veroorzaakt.
  Kotsmisselijk word ik van die hypocriete kl……kken.