DE WERELD NU

Klimaathoax – verduurzaamd huis dure symboolpolitiek

klimaathoax, klimaatpolitiek 31

Als dit niet de doodsklap wordt van de ‘verduurzaming’ van eigen huizen wordt? De aanpak van de klimaathoax is niet rendabel, erkent het PBL

Dit is een belangrijker bericht dan je zo op het eerste gezicht zeggen zou. Want hier staat vrijwel letterlijk dat de klimaathoax u meer geld kost om er aan mee te doen dan u aanvankelijk werd voorgespiegeld. En dat mensen er eventueel een verplichting mee aan gaan die ze niet af zullen kunnen betalen.

Image

Zodat een verduurzaamd huis mettertijd niet als extra waardevol zal worden beschouwd als u verhuizen wilt, en uw troetelhut moet worden verkocht.

De NOS bericht;

Woningbezitters kunnen veel investeringen om hun huis duurzamer te maken maar moeilijk terugverdienen. Daarom zal hun bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen over dertig jaar veel kleiner zijn dan waar het kabinet van uitgaat, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Waarmee maar weer eens wordt gedemonstreerd: vertrouw niet direct de overheid als ze met economische berekeningen[1] komt voor zaken waarvan ze wil dat U er vrijwillig voor betaalt. Het begon zo

Het kabinet wil dat alle woningen in 2050 van het gas af zijn en energieneutraal. Dat betekent dat er per jaar zo’n 200.000 woningen verduurzaamd moeten worden. Het is de bedoeling dat daardoor de woonlasten niet omhoog gaan.

Maar

Volgens het PBL is dat voor veel huishoudens niet mogelijk, of pas na tientallen jaren. (..) Dat heeft te maken met de flinke investering die huiseigenaren moeten doen in bijvoorbeeld isolatie en warmtepompen.

Bedrijfseconomisch rendabel? Kletskoek
Even voor degenen die niet bedrijfseconomisch zijn opgeleid: een project dat na een jaar of zeven zijn investering nog niet heeft terugverdiend, wordt in het rekenende bedrijfsleven beschouwd als niet rendabel. Dat is enigszins afhankelijk van de hoogte van de rente in die periode, maar ga er van uit dat alles dat een langere paybackperiode[2] behoeft dan tien jaar, per definitie als onrendabel wordt beschouwd. En dat is het dan ook.

Het s niet helemaal ellende volgens het PBL, maar als ze het daar over no-brainers hebben, spreken ze eerst en vooral over zichzelf:

De enige investering die volgens onderzoeker Frans Schilder van het PBL overduidelijk rendeert zijn zonnepanelen. “Dat is een no-brainer. Ook zonder subsidie zijn zonnepanelen een gunstige investering.” De huidige subsidieregelingen zijn niet genoeg om overige verduurzamende maatregelen op de lange termijn financieel aantrekkelijk te maken, zegt het PBL.

Want daar komt vers twee om de hoek: hoe lang gaan de apparaten waarin je die investeringen deed eigenlijk mee? IK pretendeer niet er verstand van te hebben, maar een zonnepaneel heeft ook al een vrij lange payback naar ik dacht te weten. Waarbij je moet afwachten of dat apparaat lang genoeg mee gaat om zelfs maar break-even te spelen. En al die tijd zit het geld van je investering vast in een apparaat waarvan je moet hopen dat het niet kapot gaat, want dan kun je het weggooien. Dat er zo nu en dan eentje spontaan ontbrandt laten we verder maar buiten beschouwing.

CO2 -vermindering en PBL
Maar het meest angstwekkende aan dit klimaathoax-verhaal verscheen zoals gebruikelijk achteraan:

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving – dat zijn zowel woningen als andere gebouwen – in 2030 3,4 miljoen ton CO2 minder mag uitstoten. Dat is 7 procent van de totale vermindering van CO2 -uitstoot die in dat jaar behaald moet zijn.

Herinner u: als de geplande CO2 -vermindering niet wordt gehaald, dan is het uw schuld. En zult u het moeten compenseren. Zo werkte het met het stikstofbeleid ten aanzien van de boeren en ander milieubeleid immers ook?

Het PBL wil om haar eigen bestaan zinvol te maken kennelijk ook dat er hogere subsidieregelingen (want nu zijn de huidige te laag, zeggen zij zelf) komen voor gezinnen die zo dom zijn hier nog in te trappen. Dat wordt op z’n best een selectieve subsidie, want als iedereen deze krijgen zou, is het niets anders dan een voorschot van de overheid dat ze via belastingheffing weer terug komt halen.


 1. Ooit (vroeg in de jaren tachtig al) werd een campagne gestart om energie te bezuinigen – dat was ook goed voor uw eigen portemonnee, zo werd er bij gezegd. Dat bleek niet waar. Aangezien de energiebedrijven door dat energiebewustzijn minder gingen verdienen, werden de prijzen verhoogd.
 2. Na de payback (geld er uit wat je er aan geld in stopte) volgt eerst nog de periode waarin de cost of capital moet worden terugverdiend. Het maakt daarbij niet uit of je rente betaalde omdat je geld leende, of dat je rente miste (oh nee, kunstmatige lage rente) op je eigen kapitaal. Daarna ga je pas iets verdienen, en het gemiddelde rendement dat je dan behaalt is .waarmee je definitief bepaalt of het een verstandige investering was. Dertig jaar? Vergeet het maar.

Meer over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood.

31 reacties

 1. carthago schreef:

  De saldering van zonnepanelen gaat per 2023 stapsgewijs verdwijnen ,dat betekent dat nog maximaal één derde wordt “verdiend” aan het zelf opwekken van stroom ,de rest is / wordt belasting .Je gaat dan belasting betalen over zelfopgewekte stroom .Leuk zo’n warmtepomp ……voor de roverheid .Bovendien moet je dat lawaaikreng al na 15 jaar compleet vervangen a raison E 5000,- minimaal en is de warmteopbrengst voor cv maximaal 50 graden ,waar 75/ 80 graden nodig is.
  Zonnepanelen moet je na 25 jaar vervangen en zijn niet recyclebaar op essentiële onderdelen .
  Tel uit je verlies .

 2. Heniusz schreef:

  Die berekening had ik al lang gemaakt. Om mijn woning aan te passen op de wijze die de woningbouwvereniging met vergelijkbare woningen doet, kost makkelijk rond de € 100000,-. Dat geld is in geen 100 jaar “terug te verdienen” en ik ben 61… Heb wel een stel zelf gefinancierde zonnepanelen, dus ben ik ook heel blij met die sufl*l van een Wiebes… Terugverdientijd zal ik net redden voor 2023, maar van verdere “besparing” zal nauwelijks nog sprake zijn. Hoe bedoel je: “betrouwbare overheid”?

 3. El cid schreef:

  “,als ze het bij het PBL over no brainers hebben dan hebben ze het vooral over zichzelf”😂😂😂

  Zit je dan met je deug -laag -rendement -verwarmingsketels.

 4. Ernie van de Wal schreef:

  Chinese zonnepanelen hebben doorgaans 10 jaar volledige garantie en zijn na ca. 18 jaar aan vervanging toe. Bij een ideale ligging, op het zuiden en zonder schaduw verdien je ze in 5 jaar terug. Er zijn merken, die vanwege een totaal andere bouwwijze 25 tot 30 jaar volledige garantie hebben en ca 40 jaar meegaan. Die verdien je in ca. 7 jaar terug.

  Vwb de warmtepomp. Radiatoren van de verwarming gaan uit van een hoge temperatuur en zijn bij de lage temperatuur van de warmtepomp onbruikbaar. Je moet overal in je woning vloerverwarming aanleggen.
  Dan heb je nog zonnepanelen nodig om die warmtepomp aan te sturen. Want als je woning van het gas af gaat en je neemt stroom op uit verbranding van “biomassa”, dan span je het paard achter de wagen.
  Die investering bedraagt een veelvoud van die € 5.000 ,= voor enkel die warmtepomp.

  Als die stroom van windmolens komt wordt het tragi-komisch. Die dingen presteren pas als het harder waait dan windkracht 2. Volgens buienradar leveren die dingen de komende 14 dagen in mijn omgeving slechts 5 dagen stroom op.

  Het probleem wat Carthago aanstipt is het overheidsbeleid.
  Je elektriciteit en je gas krijg je bijna cadeau bij de belasting die je erover betaalt. Dus als alle woningen energieneutraal zijn loopt de overheid zoveel belastinginkomsten mis, dat er een gigantisch tekort in de staatsbegroting ontstaat.
  Als burger heb je dus, en je investering in dat energieneutrale huis en de belasting die je nu over je energie betaalt. Alleen wordt die anders geheven.

  Dat geldt ook voor de elektrische auto. Nu wordt dat gesubsidieerd maar zodra het Nederlandse wagenpark voor meer dan 15% uit elektrische auto’s bestaat, wordt dat middels kilometerheffing net zo keihard belast als de dieselauto nu. De overheid kan die belastinginkomsten nou eenmaal niet missen.

  Overigens ben ik wel voorstander van een zuiniger energiebeleid. Alleen moet dat in redelijkheid gebeuren en wat er nu gebeurt is dat de waanzin heerst.

 5. Willie schreef:

  Waar is Greta eigenlijk?

 6. Cylin schreef:

  Het is wachten op een voorstel van GroenLinks om de gasprijs te verhogen zodat een en ander wel rendabel wordt.

  Het echte probleem is natuurlijk dat het voor het klimaat allemaal weinig uitmaakt, en dat we met ‘van het gas af’ de wereld niet gaan redden.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Ernie van de Wal 24 augustus 2020 om 11:05 Ik wil eerst @Ernie van de Wal complimenteren met zijn inhoudelijke reactie. Aansluitend wil ik aandacht vragen voor zijn slotzin: “Overigens ben ik wel voorstander van een zuiniger energiebeleid. Alleen moet dat in redelijkheid gebeuren en wat er nu gebeurt is dat de waanzin heerst.” Niets aan toe te voegen. Overheid luister.

 8. Teunis schreef:

  Afgezien van de financiële kant van de zaak valt er ook iets voor te zeggen om zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn wat energie betreft. In die zin is het heel “rechts” om je eigen stroom op te wekken.

 9. Fran schreef:

  Schrap de handtekening onder dat klimaat gedrocht van Parijs.
  Kleine moeite, grote bevrijding.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  @Teunis 24 augustus 2020 om 11:51 Het subsidiariteitsprincipe, waar je ook burgerlijke zelfredzaamheid inbegrepen verantwoordelijkheid voor de eigen energievoorziening onder zou kunnen scharen, komt uit de Rooms-Katholieke koker. Als het wordt toegepast zit het altijd ingebed in breder beleid. Dat beleid moet dan zo veel mogelijk faciliterend zijn en niet controlerend. Dat beleid moet ook gepaard gaan met maximale openheid, ook ten aanzijn van de redelijkheid van de verwachtingen. Op al deze fundamentele punten scoort het huidige energiebeleid beschamend laag. Het is onbegrijpelijk dat Tweede Kamerleden, ook al behoren ze tot het stemvee van de coalitie, dit laten passeren. Waar zijn de Omtzigten als je ze nodig hebt? Of zouden bepaalde beleidsgebieden stieken een Ruttiaans onaantastbaarheidsstempel hebben gekregen?

 11. carthago schreef:

  @Ernie van de wal .Wanneer de saldering stopt betaal je belasting over zelfopgewekte energie.Voorbeeld .Je wekt 4000 kw op ,levert aan het net .Je ontvangt 7 cent .Je verbruikt bijv. echter ook 4000 kw en neemt dat af van het net ( inclusief belasting) .Je betaalt over je zelfogewekte stroom dus alsnog 17 cent belasting .Er is geen sprake meer van Verrekening .

 12. Henk Albarda schreef:

  Willie, Greta… Dat vroeg ik me ook al af.

  Het is overigens een troostvolle gedachte dat waar behalve hier, een behoorlijke minderheid tijdelijk achter dat gestoorde wicht aanholde, die hype alweer over lijkt te zijn. Timmerfrans is, denk ik, zijn knopen aan het tellen, waar hij nu nadruk op moet leggen om nog meerdere jaren zijn Eur 500.000,// per jaar binnen te kunnen blijven graaien.

  Het geeft mij het vertrouwen dat de andere hypes ook relatief snel verdwijnen. Bedenk dat, behalve de klimaat hysterie, de andere hypes van vandaag na januari 2020 zijn begonnen, dus de weldenkenden zich moeten realiseren dat ook al die hypes mogelijk alweer in 2021 of 2022 vergeten zijn.

  Met alle info die echt pas tussen eind 2019 en heden is losgekomen, vele projecten van beroepsleugenaar rutte een voortijdig einde gaan vinden.

  Natuurlijk ben ik het met iedereen eens die vreselijk baalt dat rutte ons land jaarlijks vele miljarden over de balk gesmeten emoties kost. Onder emoties versta ik ook de klimaat hysterie.

  Ernie van de Wal, ik meen het een keer met argumentatie niet met u eens te zijn.
  Als alle elementen in uw reactie bij dit artikel zouden worden doorgerekend op feitelijk ´veilige productie in Nederland´ , op milieu, GEEN klimaat!, ‘ technisch verantwoorde wijze, onzekere levensduur, opruimen na levenscyclus, en zo kan ik het lijstje nog doorgaan, zijn zonnepanelen op daken of onrendabel, of gevaarlijk ivm zelfontbranding, of voor mij als geen zonnepaneel belasting betalende burger een oneerlijke aanslag, dat u met uw zonnepanelen uiteindelijk op oneerlijke gesubsidieerde wijze wegkomt.

 13. Willie schreef:

  Is dit niet zelfde als de hysterie met dat veevoer bij de boeren. Volgens het NOS journaal ging Schouten nu wat anders verzinnen, let wel verzinnen niet onderzoeken .Het volgende debacle is onderweg.

 14. Jan de Jong schreef:

  Dit heeft allemaal niets klimaat te maken, maar met een opgedrongen papieren werkelijkheid. Zelfs de tegenstanders hebben het nu over ‘klimaat’, zoveel heeft de propaganda al bereikt.

 15. Ernie van de Wal schreef:

  @Carthago. Het principe is mij bekend. Ik gaf enkel het “waarom” weer; de overheid loopt teveel belastinggeld mis. Zou de overheid het salderen ongemoeid laten, dan zou de belasting op brood omhoog moeten, omdat we teveel eten en overgewicht de maatschappij teveel geld kost. O.i.d.

  De enige eerlijke oplossing zou zijn dat de overheid een plan lanceert, waarin zij zodanig op haar uitgaven gaat bezuinigen, dat zij het gemis aan belastinginkomsten door zonnepanelen daarmee kan compenseren.
  De kans dat ik binnen een uur vanzelf verander in een knap jong meisje is aanzienlijk groter dan de kans dat de overheid met zo een plan komt.

  Overigens wordt de soep weer ietsje minder heet gegeten van u stelt; vaatwasser, wasmachine en wasdroger kunnen bij daglicht draaien, zodat de opgewekte energie zonder teruglevering direct geconsumeerd wordt. Bij elektrisch koken kookt de gemiddelde mens 8 maanden van het jaar bij daglicht. Led verlichting reduceert de behoefte aan elektriciteit enorm en men werkt driftig aan betaalbare accu’s.
  Bij een gebruik van 4.000 kWh zou ik niet meer dan 3.600 kWh aan vermogen opwekken. Daarmee wordt de investering in de zonnepanelen minder en wordt er in de zomer minder stroom doelloos teruggeleverd.
  Is ook beter voor het elektriciteitsnet.

 16. carthago schreef:

  @Ernie .Duidelijk .Dank voor je reactie!

 17. Ernie van de Wal schreef:

  @Henk. Solarwatt produceert zonnepanelen in Dresden (Duitsland) met zowel achter als voor een glazen plaat. Brandbestendig en 30 jaar volledige garantie. Sunpower is een Amerikaans merk dat milieubewust zonnepanelen produceert in Mexico. Deze panelen hebben een afdichting aan de achterzijde van koperfolie en krijgen 25 jaar volledige garantie. Levensduur wordt gesteld op 40 jaar. Omvormers van SMA worden in Dresden gebouwd en Solar Edge is een Israëlisch merk.

  Zonnepanelen op zich worden wel heet, maar ontbranden niet. Slechte stekkerverbindingen die de gelijkstroom van de panelen naar de omvormer doorvoeren kunnen zeker bij indaksystemen brand veroorzaken.

  Ik ben het overigens wel met je eens dat panelen met een beperkte levensduur de kosten van productie, transport en recycling (waarschijnlijk) een veel te grote belasting op het milieu leggen om als duurzaam alternatief voor elektriciteit uit de centrale te kunnen dienen.

 18. Kanaloa01 schreef:

  Gezinnen met een eigen woning van ongeveer 1998 zijn veel meer kwijt als de opgegeven €35.000.
  offertes hebben ons het volgende geleerd bij een redelijk geïsoleerde woning:
  Extra beneden vloerisolatie: €1500,00
  Extra muurisolatie: -1200,00 minimaal
  Extra dakisolatie: de aannemer wilde geen offerte opmaken omdat er een volledig nieuwe beplating incl. isolatie aangebracht moet worden. reken €3000,00
  Fijnmazige vloerverwarming beneden en boven: €6000,00 minimaal
  Nieuwe vloeren geschikt voor vloerisolatie(bijv. PVC): €4000,00 per verdieping (kan minder met boven linoleum) stel €6000,00
  Warmtepomp die die vloeistof circuleert tot 150 mtr. diep: €25.000 a €30.000 iedere 10 a 15 jaar vervangen.
  Een warmtepomp die de warmte uit de lucht haalt is ongeschikt want die kan de woning verwarmen tot + 4 graden en maken bovendien, zoals eerder opgemerkt en zo als me verteld is door mensen die zo’n ding hebben een flink kabaal. Totaal €42.700,00
  Daar is nog niet bijgerekend de inductie kookplaat waarvoor de meterkast moet worden aangepast , samen ongeveer €3000,00. en niet te vergeten dat als u van het gas afgaat de energie maatschappij met een rekening komt voor het AFSLUITEN van het gas, ook ongeveer €800,00
  Dit zijn dan de maatregelen voor een redelijk geïsoleerde woning uit 1998 , voor oudere woningen zijn de kosten vele malen hoger. Dan vergeet ik nog de aanleg van zonnepanelen van ongeveer €5000,00.
  Een kennis heeft ongeveer 15 jaar geleden een zogenaamde energie neutrale woning laten bouwen en ook nu nog is zijn grootste probleem de warmtelekken. De warmtepomp die water oppompt verbruikt jaarlijks ongeveer 4000 KW. Hij noemt de woning energie neutraal omdat hij ook zijn aandelen in windmolens meerekent.
  Voor eventueel belangstellenden wil ik de offertes van de aanbieders wel mailen.

 19. Bennie schreef:

  @Cylin, het grote probleem is de bevolkingstoename, meer vervuiling en meer energie nodig en vervolgens nog meer vervuiling.

 20. Kanaloa01 schreef:

  Ik ben vergeten te vermelden dat mensen van boven de 65 geen lening van de bank krijgen voor het verduurzamen.

 21. Ferdinand K schreef:

  Grtha en Luisa Neubauer zijn do 20 uagystus jl de gehele dag in bespreking geweest met Dr. Merkel in Berlijn.

 22. Mike Brandenburg schreef:

  Sinds de energie bedrijven zijn geprivatiseerd zijn de prijzen van energie niet echt gestegen, gekeken naar inflatie zijn ze zelfs gedaald, olie en gasprijzen zitten momenteel op een historisch laag niveau, de hoge prijzen worden echter elke keer weer ook hier op de site in de schoenen geschoven van de energiebedrijven, terwijl de energierekening toch echt voor bijna 70% uit belastingen en verkapte belastingen onder een andere naam bestaat. Ook afgelopen jaar gingen de pijzen wederom flink omlaag echter ging de geheven belasting door de overheid flink omhoog.

  Indien de overheid enkel een BTW van 21% over energie dan wel brandstof zou handhaven dan zou per direct de energie rekening met minimaal 45% dalen. Wat tevens al die duurzame oplossingen zoals zonnepanelen in een klap volledig onbetaalbaar zou maken, immers we zouden de investering zelfs in 25 jaar niet terugverdienen. Zonnepanelen zijn uiteindelijk rendabel door de fictief hoge energieprijs, stop vandaag met de vele energieheffingen enmorgen word er geen paneel meer verkocht.

  Uiteindelijk indien men zonnepanelen ontwikkelt die zonder subsidie kunnen concureren met werkelije energieprijs, dat is direct het moment dat de overheid de aanschaf, bezit en productie van zonnepanelen gaat belasten.

 23. Stoner schreef:

  @ Kanaloa01 24 augustus 2020 om 14:55

  Warmtepomp die die vloeistof circuleert tot 150 mtr. diep.

  LOL, moest gelijk denken aan die aflevering van engineering mistakes/catastrophes/disasters.
  Een honderden jaren oud dorp helemaal naar de klote omdat zo’n bomenknuffelaar, die een nieuw huis net buiten het dorp liet bouwen en dacht laat ik mijn huis verwarmen met een warmtepomp.
  Zo gezegd en zo gedaan. Meneer laat een bedrijf komen om dat aan te leggen, zover zo goed.
  Maar toen begonnen huizen in het dorp te scheuren.
  Wat blijkt:
  Het dorp is gebouwd op anhydriet en met die warmtepomp boren hebben ze daar doorheen geboord.
  Wat blijkt onder het anhydriet zit het grondwater en doordat mooie gat wat ze geboord hadden stond die laag anhydriet bloot aan het water.
  Laat anhydriet nou gek zijn op water, maar wanneer anhydriet water opneemt zwelt het op.
  Meerdere pogingen gedaan om het op te lossen (nog niets succesvol) maar het dorp is wel helemaal naar de kloten, mensen die hun huis moesten verlaten enz enz.
  Als ik daar had gewoond, had de beste man een verdomd goede verzekering moeten hebben want ik zou een zeer forse schadevergoeding eisen.
  Moraal van het verhaal, leuk idee zo’n warmtepomp die de aardwarmte gebruikt, helaas is het niet overal zomaar toepasbaar zoals velen denken.

 24. carthago schreef:

  @Stoner .Mooi verhaal ,lachen .Een soort Atlantis 2.0.

 25. Erik schreef:

  NEEN
  Het is de aankondiging van hogere belastingen op gas, en de energie armoede voor de lagere inkomens.
  Hie die ellendelingen zich nog links kunnen noemen?….”…

 26. Ernie van de Wal schreef:

  @Mike Brandenburg
  De overheid zou ervoor kunnen kiezen om alle belastingen enkel via de inkomstenbelasting te innen. Dan betaalt Jan Modaal ca. 55% belasting en breekt de pleuris uit. Dus camoufleert de overheid die lastendruk door alles een beetje (what’s in a name) te belasten.
  Laat ik het zo stellen: Wanneer u vrijdags de weekendboodschappen doet, haalt de belastingdienst meer inkomsten binnen dan de eigenaar van de supermarkt.
  En zo wordt ook energie belast. Dat was al zo, toen enkel nog de progressieve baardaap uit -zuiver ideologiese motieven zonnepanelen aanschafte.

  Hoewel een sigaar uit eigen doos, is het niet onredelijk, dat de overheid fiscaal een beter gedrag stimuleert.
  Energie is niet oneindig voorradig, ook kernenergie heeft een afvalprobleem en waarom zouden we niet bewuster met energie omspringen, waar eenvoudig haalbaar?
  Belasting op energie zorgt ervoor dat zuinige ledverlichting zo grootschalig verkocht wordt, dat er betaalbare verlichting wordt geproduceerd, die niet voor de gloeilamp onder doet. Woningen isoleren helpt verspilling van gas te voorkomen.
  Tussen tochtige enkel-glasramen van een doorzonwoning en een energieneutrale woning zit natuurlijk een ruime marge, waarbinnen men redelijker wijze en betaalbaar het energieverbruik kan verlagen.

  Voor zonnepanelen geldt dat ook. Panelen op zich zijn overigens niet duur. Maar het spul moet wel verkocht, en aangelegd worden. Met de nodige randapparatuur. De prijs van (goedkope) panelen bedraagt ongeveer 40% van een werkende installatie.

  Punt 1 in deze is, dat de overheid te ambitieus is. Een warmtepomp, zoals Kanaloa01 schrijft leidt er enkel toe dat je de burger op torenhoge kosten jaagt. Moet je niet willen.

  Punt 2 in deze is, dat je (met salderen) niet gaandeweg het proces de spelregels moet veranderen. Dat het spel consequenties heeft en nooit 100% rechtvaardig zal zijn, houdt je; Een deel van die belasting zal anders worden geïncasseerd.
  Maar: een overheid die echt duurzaam wil opereren zal in beginsel (en vergaand) haar uitgavenpatroon moeten aanpassen aan de verminderde belastinginkomsten op energie. Er zijn genoeg bodemloze putten waar bezuinigd kan worden.

 27. carthago schreef:

  @Ernie van de wal.Mee eens. Innovatie levert tot nu toe alleen voor de roverheid het meeste financiële voordeel op .Zodra een lampje minder stroom verbruikt met dezelfde lichtopbrengst ,verhoogt de roverheid de energiebelasting .Dweilen met de kraan open is bijv ook lucratief voor de roverheid want zelfs op water wordt al belasting geheven .

 28. Johan P schreef:

  @Ernie van de Wal
  Het idee dat die panelen 30 of 40 jaar mee gaan wordt wel verkocht, maar nog niet bewezen. Laten we wel zijn, 40 jaar terug werd er niet bepaald veel aan gedaan, dus het idee dat dergelijke panelen inderdaad al in het veld ijn gtest op een dergelijke levensduur is flauwekul. Die bedrijven geven een garantie af die langer is dan ze zelf al bestaan, dus in hoeverre die garantie waarde heeft valt nog te bezien.
  Er werd van windmolens eerst ook gezegd dat ze 20-25 jaar mee zouden gaan, het probleem is dat de terugverdientijd ruwweg 20-25 jaar is, maar dat die krengen voor die tijd al vervangen moeten worden en dus feitelijk onrendabel zijn.

  En bij zowel die windmolens als de zonnepanelen komt dan nog eens het probleem van het afval, de wieken van fiberglas zijn eigenlijk niet te recyclen of af te voeren anders dan ergens storten. Zonnepanelen zijn in dat opzicht nog een stuk erger. En beide zijn alleen te doen dankzij enorme subsidies en dus principieel niet rendabel op dit moment.

  Dan komen we bij het volgende punt. U stelt dat de belasting anders flink omhoog zou moeten. Ik ben het daarmee fundamenteel oneens. De overheid moet leren de tering naar de nering te zetten. Het is een probleem met iedere overheid dat die blijft groeien, maar in feite grotendeels overbodig is. De belastingdienst zou gemakkelijk met 2/3 kunnen worden verkleind als men het systeem vereenvoudigde. Dat geldt ook voor heel veel departementen en regelgeving. Zowel op lokaal als op landelijk niveau. Om nog maar te zwijgen over Europees niveau.

 29. Ernie van de Wal schreef:

  @Johan P.
  Testen van die panelen gebeurt onder een zware simulatie 24/7. Waar zonnepanelen in gebruik ca. 10 uur per dag in het licht liggen, waarvan grote delen in wat diffuus licht (winterdagen / bewolking) liggen die panelen dus 24/7 in de felle zon en zo worden meer tests gedaan. Men heeft dus goed inzicht in wat men van die panelen mag verwachten. Er zijn ook stevige kwaliteitsverschillen in de gebruikte materialen, waarbij de kunststof folie aan de achterzijde, alsmede de kit de zwakke schakels zijn. Sunpower (jaren ’79 gestart) en Solarwatt (1993, glas/glas sinds 1998) gebruiken die betere materialen en hebben beiden een behoorlijke track-record.
  LG timmert ook behoorlijk aan de weg met glas/glas panelen.

  Overigens zit er in Nederland -in tegenstelling tot windmolens- geen enkele subsidie op zonnepanelen.
  Hoe dat met recyclen zit kan ik niet goed achterhalen. Bij Solarwatt houdt je voornamelijk glas over en silicium. Bij andere merken houdt je daarnaast kunststof over.

  Misschien moet je iets meer googlen.

  Bij mijn vermeende belastingverhoging lijkt uw fantasie het te winnen van uw leesvaardigheid.
  Ik stel dat belastingen gespreid worden geïnd omdat je de woede van de bevolking op je hals haalt als je die belasting op 1 plaats int. Dan ziet de bevolking ineens dat ze wel heel erg veel belasting betalen.
  Door dat vakkundig te verspreiden verdoezelt de overheid de torenhoge lastendruk.

  Dat een kleinere overheid dringend gewenst is en de tering naar de nering moet zetten ben ik roerend met u eens.

 30. Ernie van de Wal schreef:

  Jaren 79 moet zijn: jaren ’70

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.