DE WERELD NU

Klimaathoax – het kan steeds gekker – en duurder

Nederland, klimaathoax

Met de klimaathoax zijn we nog wel een tijdje zoet. Hoe langer het speelkwartier duurt, des te ernstiger de gevolgen. Nu ook door de massa-immigratie.

Wat bijna grappig is, is dat de klimaathoax nu ook in botsing komt met de massa-immigratie, die andere grote hobby van verdwaasden met goede bedoelingen:

Klimaathoax

Hierover schrijft de NOS:

Bouwprojecten ter waarde van 14 miljard euro staan op losse schroeven door de uitspraak van de Raad van State (RvS) over de beperking van de stikstofuitstoot. Dat heeft ABN Amro berekend. Door die stikstof-uitspraak kunnen allerlei bouwprojecten niet doorgaan.

Waarom is de bouw van nieuwe wijken zo noodzakelijk? Omdat de bevolking groeit door de continue instroom van gelukszoekers! Indirect wordt hier derhalve gezegd dat de massa-immigratie slecht is voor het klimaat. Laat ze het maar niet horen, maar een feit is het eigenlijk wel.

Niet dat ik problemen heb met de hand houden aan milieunormen. Maar de hysterie die op dit gebied vaak heerst (de uitspraak van de RvS is daar de facto een voorbeeld van – anderzijds kun je lagere overheden er anders niet mee vertrouwen is reeds vaker gebleken) komt nu dus in botsing met de volslagen doorgedraaide hysterie rond het klimaat en “de rol die Nederland daarin kan spelen”. Of ik overdrijf? Helaas niet:

Voor alle bouwprojecten die stikstof uitstoten, moet sinds de uitspraak aangetoond worden dat die geen effect hebben op ruim 118 natuurgebieden die last hebben van te veel stikstof. Als dat effect er wel is, moet de zogeheten ADC-toets doorlopen worden. ADC staat voor Alternatief, Dwingend en Compensatie.
Eerst moet er een alternatief voor het project gevonden worden. Is dat er niet, dan wordt bekeken of er een dwingend algemeen belang is om het project door te laten gaan. Als er zo’n belang is, dan moeten er maatregelen genomen worden om de stikstofuitstoot te compenseren.
ABN Amro verwacht dat alleen woningbouwprojecten in gemeentes met een woningtekort die ADC-toets zullen doorstaan, omdat er dan sprake is van een groot publiek belang om meer te bouwen.

Compensatie? Binnen de gemeente, of krijgen we de waanzin dat ergens in Noordoost-Groningen de jacht op stikstof wordt geopend ten behoeve van de uitbreiding van Utrecht met woningbouw voor nieuwe generaties vers geïmporteerde kanslozen? (Hedwigepolder-systeem?)

Hoe weinig doordacht dit alles gaat, blijkt nu diverse elementen die ook een grote rol moeten spelen zelf hun mogelijkheden eens hebben doorgelicht. Zo is er het capaciteitsprobleem van het elektriciteitsnetwerk: Dat wordt door de NOS dan verkocht als dat het elektriciteitsnetwerk dringend aan uitbreiding toe is. Dat was me eerder al bekend, maar enfin, de NOS zocht nog een goed moment het zo ongemerkt mogelijk te melden.

Dit laat allemaal zien dat alvorens te komen met een nationaal Klimaatplan/akkoord (om te brullen, nog steeds), het noodzakelijk was geweest eerst te komen met een Nationale Energiestrategie en van daaruit verder te bouwen. In plaats daarvan bouwt het kabinet voor haar cronies eerst een dak en wat bovenverdiepingen, en begint nu na te denken over een fundering die mogelijk noodzakelijk zou zijn. Oh ja, en een schoorsteen.

Klimaathoax

En wat die cronies van het kabinet nu doen zal merkwaardig veel lijken op de problemen waar Amsterdam nu mee zit moeten we vrezen. De Amsterdamse hubris was een groot energiebedrijf te vestigen op basis van vuilverbranding waarmee de eigen burgers konden worden verwarmd – en dat allemaal in de hoop dat de gemeente daarmee goedkoper uit zou zijn. En het was allemaal veel beter voor het klimaat (over het milieu werd even niet gesproken). Wat kom er fout gaan?

Welnu, dat plan werd AEB, en de schade is nu al gigantisch (zie links onder dit artikel). Zó groot, dat het zittende gemeentebestuur al heeft gemeld te overwegen de hele boel te verkopen? Dat geef een aardig idee hoe groot de problemen zijn, en hoe weinig er nog van in de openbaarheid kwam. Als socialistische gemeentebesturen gaan voorstellen door hen als nutsvoorzieningen beschouwde bedrijven te verkopen, weet je hoe hoog de nood gestegen is.

De gemeente Amsterdam overweegt de noodlijdende afvalverwerker AEB te verkopen. In een brief aan de gemeenteraad staat dat naar meerdere varianten voor een verkoop wordt gekeken. Zo kan het 100-procent-aandelenbelang van de gemeente (gedeeltelijk) verkocht worden aan nieuwe aandeelhouders, of kunnen bedrijfsonderdelen van de hand gedaan worden.
Een verkoop is een nieuw scenario voor de afvalverwerker, naast de herstructurering waar al onderzoek naar werd gedaan. De gemeente zegt in de brief alle opties open te houden. “Vooropstaat dat ook in de toekomst de publieke dienstverlening gegarandeerd is, maar dat hoeft niet met AEB in de huidige vorm te zijn.”

Maar ook:

Voor de problemen ontstonden, had de gemeente al een lening van 108 miljoen uitstaan bij de afvalverwerker, die voor 145 miljoen euro in de boeken staat.

Tel uit je winst.

Op niveau-Nederland zitten we nog pas in de planningsfase voor het overgrote deel. Nu al weet men – na enig door rekenen van al goedgekeurde plannen dat  – dat de problemen zo onoverkomelijk zijn voor de ‘nieuwe energiebronnen, dat Didi Samsom dit weekend in de Volkskrant voorstelde toch maar wat kernenergiecentrales te bouwen, anders kunnen we niet van het gas af.

Meer bewijs dat onze politieke klasse collectief haar verstand totaal verloren heeft met haar obsessie voor de klimaathoax zou niemand nodig moeten hebben. Ik heb geen problemen met kerncentrales, maar wie de achtergrond van Samsom kent, moet beseffen wat hier gebeurt.


Meer over de klimaathoax leest u op deze site hier.

De strapatsen van Amsterdam met vuilverbranding AEB zijn hier te vinden. Het begint al een heel dossier te worden. U vindt het hier op Veren of Lood.

 

6 reacties

 1. Juanito schreef:

  Naast de petroleum kook/kachel en de butagas kook/kachel komt er dit jaar ook nog een houtkachel met ovenlade dit jaar.

 2. Cool Pete schreef:

  De gigantische financiele catastrofes en technische puinhopen, als gevolg van
  dat opgelegde “klimaat”-alarmisme,
  beginnen duidelijk te worden.
  Een land kan gewoon failliet gaan en kapot gemaakt worden. Zie : Venezuela.

  Oorzaak : het door politieke misdadiger Rutte, alle maatregelen :
  – delegeren aan instanties en bedrijven,
  – toebedelen aan belanghebbende, onkundige “advies”-bureaus
  – de belasting-geld NPO en gesubsidieerde ngo’s, het verhaal laten indoctrineren
  – afdwingen via heffingen en subsidies,
  zodat de democratische controle via Parlement
  en de juridische controle via de rechter, onmogelijk is…………………

  De meerderheid van de kiezers, heeft al deze destructieve waanzin nooit gewild !

  Al jaren heb ik hier tegen gewaarschuwd …………..

  Advies :
  – doe aan geen maatregel mee, en mobiliseer iedereen
  – zet een propaan-tank bij uw woning.

 3. Dick Kraaij schreef:

  Een “dwingend” algemeen belang. Binnenlaten van vluchtelingen [let op: containerbegrip] is dwingend. Ja toch niet dan? #opgelost

 4. Johan P schreef:

  “Voor alle bouwprojecten die stikstof uitstoten, moet sinds de uitspraak aangetoond worden dat die geen effect hebben op ruim 118 natuurgebieden die last hebben van te veel stikstof. Als dat effect er wel is, moet de zogeheten ADC-toets doorlopen worden. ADC staat voor Alternatief, Dwingend en Compensatie.”

  Ik zou eerst eens een studie willen zien die aantoont dat een natuurgebied last heeft van teveel stikstof EN waarin wordt aangetoond dat dat komt door bouwprojecten.
  Stikstof maakt, als ik mijn VWO goed herrinner, zo’n 78% uit van de atmosfeer. Stikstof wordt veel gebruikt als koeling, in de industrie om corrosie tegen te gaan en in de medische sector, ik zou zo gauw even niet weten in welke mate het in de bouw wordt gebruikt, maar zal eerlijk toegeven dat dat ook niet mijn veld van expertise is. Toch zet ik hier wel ernstige vraagtekens bij en krijg het gevoel dat er weer een soort klimaatlobby/-hobby wordt bedreven door mensen die absoluut geen verstand van zaken hebben

 5. Hannibal schreef:

  @Johan P.
  Stikstof als gas is vrijwel inert, maar het probleem zit in de nitraten en nitrieten die vooral in koeien en varkensstront zitten. -NO3 en -NO2 verbindingen. Dat leidt tot verzuring (Salpeter- resp. salpeterig zuur) en dat zijn sterke zuren. Ook in ammoniak zit stikstof – -NH4-verbindingen. Die zuren reageren weer graag met kalk (calcium is de reactieve stof) Het verband met bouwprojecten ken ik ook niet, maar het is vrij basale chemie allemaal. Die zuren slaan in opgeloste vorm ook via regen neer in natuurgebieden. Wat dat betreft klopt het verhaal zeker.

  Probleem is dat we er deels geen greep op hebben, er komt veel uitstoot uit de Ruhr waar het in zit. Maar compensatie-verhalen bevallen mij au fond niet, dan worden er weer appelen tegen peren afgewogen. Laten ze zich eerst maar eens op het hoofd krabben waarom er zo nodig moet worden bijgebouwd.

  Zoals de RvS het heeft gewezen lijkt het me vrijwel onoplosbaar (pun intended), dus je kunt wachten op belangenbehartiging en valse argumenten, met veel strijd over en weer.

 6. Johan P schreef:

  Landbouw in Nederland is al enorm gewijzigd. Precisie-bemesting is meer en meer de norm. De meeste bedrijven laten hun grond regelmatig onderzoeken en bemesting wordt behoorlijk exact gedaan op basis van wat er al in de grond aawezig is en wat de oogst nodig heeft.
  De stront van koeien en varkens die wordt geproduceerd in de stallen wordt opgeslagen en mag niet eens worden gebruikt zonder dat het is getest op het nitraat-gehalte en zelfs dan mag er maar een beperkte hoeveelheid worden gebruikt.
  De stront in de weide is een ander verhaal, maar die tellen in dit geval niet mee aangezien het om bouwprojecten zou gaan.

  De zure regen is een probleem, maar ik herinner me dat nog van jaren terug. Destijds was het vooral het zwavelgehalte waar men zich druk over maakte. De industrie heeft toen maatregelen genomen (afgedwongen, maar goed) om de zwavel eruit te filteren. Dat heeft gewerkt, want een aantal jaren later bleek dat de boeren meer zwavel moesten gaan toevoegen aan hun kunstmestmix omdat veel grasland een zwavel tekort had. (Gras heeft een lage dosis zwavel nodig).

  Mijn probleem is dan ook niet zozeer dat stikstof geen probleem kan veroorzaken, maar dat ik het verband met de bouwprojecten niet zie. Het ZOU kunnen gaan om megastallen, maar de kans daarop is uitermate gering en het idee dat daar miljarden mee gemoeid zouden zijn is te gek voor woorden aangezien de landbouwsector ieder jaar verder krimpt.