DE WERELD NU

Klimaathoax – Climate Change voor gelovigen en sceptici

Klimaathoax, klimaatbewustzijn

De klimaathoax – Climate change voor gelovigen – houdt stijf en strak vol dat de verandering de schuld van de mensheid is. Hoogstens is dat hubris.

Nog niet zo heel lang geleden was ik zeer negatief over klimaatverandering, zie “Wereld op een keerpunt“: de wereld vergaat spoedig. Ik zei tegen een goede vriend: “Cees, we gaan er aan kapot en er is niets aan te doen want de belangen zijn te groot en het is als een tanker die geen draai kan maken“. Hij zei me: “Frits, ik ga mijn kinderen niet jouw waarheid vertellen dat er geen toekomst meer is.” Ik ben nog eens verder gaan lezen. In Nederland zijn tenminste 30 techneuten te vinden die zeer sceptisch tegenover Climate change staan en alle (zinloze) kosten die we gaan maken.

Kunnen wiskundige modellen gebruikt worden voor Climate Change? Wees daarmee voorzichtig! Ik heb veel met wiskundige modellen gewerkt en telkens blijkt dat ze niet goed functioneren omdat de realiteit te ingewikkeld is. Ze wijzen daarom vaak in de verkeerde richting. In deze problematiek was evident verkeerd het MIT model van de Club van Rome en model van Al Gore. James Lovelock is een bekend Brits geleerde op dit terrein met zijn Gaia hypothese, zeer controversieel. Hij herriep zijn ondergangshypothese omdat het gebruikte model niet klopte. Wiskundige Andy Edmonds waarschuwt te veel waarde te hechten aan wiskundige modellen. Voor Climate Change0-gelovigen is een aanrader zijn artikel van “Waarom geloven uiterst intelligente mensen in klimaatverandering?”. Edmonds antwoord is dat geloven in klimaatverandering geloven is in de God van het wetenschappelijk rationalisme, maar de modellen voldoen niet omdat Climate Change daarvoor veel te complex is.

Is de mens van invloed op het klimaat? Ja, vast. Maar de mate lijkt lastig te bepalen, te complex. Vandaar dat ik een agnostische benadering bepleit. Het neemt niet weg dat kennis van wetenschappelijke artikelen zinvol is. Maar de belofte van totale voorspelbaarheid is vals (zie ook Corona). Evenzo al die maatregelen die er op gebaseerd zijn. We moeten ons hoeden voor heilig geloof! Goede bronnen zijn Simon Roozendaal, ‘Warme aarde, koel hoofd’, Marcel Crok ‘De staat van het klimaat’, Michael Schellenberger, ‘Apocalypse never’, Bjorn Lomborg, ‘Fals Alarm’, over energie Vaclav Smil. Prima dat kernenergie weer op de agenda komt! Zie overzichtsartikel.

Wat zijn de conclusies over de opwarming van de aarde? Het wordt voor een deel wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Het Klimaatakkoord Parijs is niet realistisch en zal hooguit ertoe leiden dat de opwarming wordt verminderd met een statistisch irrelevant duizendste procent minder stijging. Als vandaag alle uitstoot van CO2 stopt, dan nog warmt de planeet op door de bestaande aanwezigheid van C02 in de atmosfeer. Als er een uitvinding zou zijn om CO2-uitstoot uit de atmosfeer weg te “stofzuigen”, kan je dus gewoon doorgaan met alle activiteiten.

Welke belangen zijn er? Allerlei organisaties eigenen zich macht toe om hun visie en belangen op te leggen. Als ze zouden zeggen wat ze werkelijk willen, namelijk planeconomie, volledige controle door de staat, en onvrijheid, dan luistert niemand naar ze. Je kan het woord “duurzaamheid” in vrijwel alle meningen van milieuorganisaties en linkse denkers en politici vervangen door “socialisme”. Andere belangen zijn de ondernemingen. Neem de installatiebranche die het nog nooit zo druk heeft gehad dankzij de hype om zonnepanelen op de daken te plaatsen, de windmolenbouwers, de bouw. Er is teveel macht vanuit bedrijfsleven en financiële sector, gericht op zaken doen achter de schermen met de overheid, met als voorwendsel duurzaamheid. Waarom concurreren op de vrije markt als je achter de schermen de winst in de schoot krijgt geworpen? Maar dat kan de gemiddelde burger allemaal niet weten, bang gemaakt met klimaatverandering.

Vergaat de wereld? Nee, niet morgen en ook niet over 100 jaar. Dat is allemaal politiek. De planeet vergaat niet, ijsberen sterven niet op verlaten, wegsmeltende ijsblokken. De discussie wordt feitelijk noch rationeel gevoerd, maar religieus. Mensen die met duurzaamheid weer een doel hebben in hun leven, kunnen actievoeren. Ambtenaren die de hele wereld overvliegen van de ene klimaatconferentie naar de andere, koffiedrinkende beleidsmakers die weer werk hebben gecreëerd voor zich zelf via allerlei commissies. Als je werkelijk denkt dat de planeet vergaat, zou je dan zo omgaan als nu met het beleid? Of zou je, zoals nu met Corona gebeurt, hard ingrijpen?


Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.


Meer over de klimaathoax vindt u hier op Veren of Lood.

8 reacties

 1. Guus Derksen schreef:

  “Als er een uitvinding zou zijn om CO2-uitstoot uit de atmosfeer weg te “stofzuigen”, kan je dus gewoon doorgaan met alle activiteiten.”

  Als je alle CO2 uit de lucht zou halen gaat alle leven dood, zo simpel is dat.
  Serieuzer, buiten het laboratorium is er geen bewijs dat CO2 opwarming geeft. Berekening van de invloed op de temperatuur gaat, kort door de bocht, zo: Met wat we (denken te) weten over het klimaat wordt het verloop van de temperatuur bepaald, wat er onverklaarbaar over blijft is dus door de CO2 veroorzaakt.
  Telkens als er nieuwe invloeden bekend worden, altijd van de zon, wordt de invloed van CO2 weer een klein beetje kleiner geacht.

  Verder, het vergaan van de wereld; Met een flinke brok steen uit het heelal zijn we aardig op weg naar het einde; ook een vulkanische uitbarsting zoals de Tambora in 1815 staat garant voor veel ellende.

  Opnieuw serieuzer, in de komende periode tot ongeveer 2052 staat ons een echte afkoeling te wachten; eerste 10 jaar matig, daarna sterker. Valt ook nog eens samen met het dal van de AMO cyclus. Climategate heeft daar 2 artikelen aan besteed, 11 en 13 sept.

 2. Kanaloa01 schreef:

  Zoals Guus Derksen al opmerkt, bij minder als 0,0175% CO2 in onze atmosfeer sterf alles en iedereen omdat er geen plantenleven meer mogelijk is, dus ook geen dierenleven. De hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer is een schamele 0,04% en van die 0,04% is de aarde voor 96% zelf verantwoordelijk, namelijk door de uitstoot via vulkanen, oceanen, moerassen, enz. We hebben op de lagere school allemaal geleerd dat onze atmosfeer voor 20% uit zuurstof bestaat, voor 78% uit stikstof en de overige 2 % bestaat uit edelgassen waaronder bij CO2.
  Kennelijk zijn zelfs de geleerden al vergeten wat ze op school hebben geleerd, maar ze hebben wel een bar grote waffel.
  Waterdamp is een veel groter broeikasgas en gaan we dat nu ook reguleren?
  Kortom, het CO2 verhaal is grote onzin en alleen bedoeld om de goedgelovige burger ongerust/bang te maken(gelijk het Corona verhaal) en daarom het geld uit hun zakken te kloppen of noodwetten in te voeren.

 3. Cool Pete schreef:

  Aardig artikel.
  Verbazing, dat onderzoekende mensen, toch tijdelijk meegesleept kunnen worden
  in een hoax.

  – Klimaat moet over – minimaal – duizenden [ 1000en ] jaren bekeken worden.
  – Zelfs ICCP geeft toe, dat hun computer-modellen, puur speculatief zijn
  – CO2 is 0,04% van de atmosfeer; heeft gigantisch gevarieerd; en is onderdeel fotosynthese en ademhaling.
  – Het “klimaat”-alarmsme is wetenschappelijk onhoudbaar.
  – Nu denken allerlei ondeskundigen, dat zij beslissen wat natuur-wetenschappelijke kennis en – onderzoek is. Dat levert alleen maar gevaarlijke larie-koek op …

  tip : zie : Clintel.

 4. Cool Pete schreef:

  Clintel : voor wel kritische en onderzoekende informatie. Dus.

 5. Guus Derksen schreef:

  AanVulling Cool Pete,
  Zie Climategate vandaag, artikel over Guus Berkhout, president CLINTEL.

 6. Gerrit Joost schreef:

  Ook de Chinezen waarschuwen voor het klimaat: je kunt je beter druk maken over afkoeling dan over opwarming. De Chinese hebben de info die ze hebben van de afgelopen 500 jaar bestudeerd. Het IPCC heeft conputermodellen gemaakt over de laatste 100 jaar, een te korte periode en dus onbetrouwbaar. De artikelen op climategate over de zon en haar erupties zijn uiterst interessant.

 7. Hannibal schreef:

  @Kanaloa01, Guus Derksen
  Correct. Ik word wel eens moe dat te blijven herhalen, maar het is waarom ik het idee dat de mens verantwoordelijk is voor de veranderingen in het klimaat een hoax noem. Dat het klimaat verandert? Daar is het nooit mee gestopt. Dat wij er verantwoordelijk voor zijn is hubris, Frits is daar voorzichtiger over dan ik.

 8. Daniel Dijkshoorn schreef:

  Simpel : Wereld bevolking stabaliseren, dus groei stoppen anders lukt het NOOIT !
  De natuur alleen al geeft de nodige problemen zo als bosbranden – vulkanen en dergelijke.