DE WERELD NU

Klimaathoax – bekend klimaatactivist maakt excuses

klimaathoax

Oude voorvechters van de klimaathoax beginnen te beseffen wat ze hebben aangericht. Michael Shellenberger maakt daarvoor in dit artikel excuses.

Dit is een uiterst belangrijk artikel dat onvermijdelijk in de MSM zal ontbreken. Hoe dat werkt staat onderaan in een appendix beschreven, en schemert al door de tekst zelf van Michael Shellenberger heen. Want ook veel klimaathysterici zelf zijn bedrogen. Maar lees eerst het betoog van Shelenberger ten einde gevoel te krijgen voor de enormiteit die heeft plaatsgevonden, en waaraan talloze klimaatactivisten nog steeds hun levensonderhoud danken. Inclusief ‘Energietransitie’ en wat niet al.

Michael Shellenberger –

Vertaling: Martien de Wit.

Namens milieuactivisten van over de hele wereld wil ik mijn excuses aanbieden voor de klimaatangst die we de afgelopen 30 jaar hebben aangewakkerd. Klimaatverandering vindt plaats. Maar het is niet het einde van de wereld. Het is niet eens ons ernstigste milieuprobleem.

Ik lijk misschien de verkeerde persoon om dit allemaal te zeggen. Ik ben al 20 jaar klimaatactivist en 30 jaar milieuactivist.

Maar als energiedeskundige die door het Congres werd gevraagd om objectieve getuigenissen van deskundigen te geven, en door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) werd uitgenodigd om als Expert Reviewer van het volgende beoordelingsrapport te dienen, voel ik me verplicht me te verontschuldigen voor hoe erg wij milieuactivisten het publiek hebben misleid.

Hier zijn enkele feiten die maar weinig mensen kennen:

 • Mensen veroorzaken geenzesde massa-extinctie’.
 • De Amazone vormt niet ‘de longen van de wereld’.
 • Klimaatverandering maakt natuurrampen niet erger.
 • Het aantal bosbranden is wereldwijd sinds 2003 met 25% afgenomen.
 • De hoeveelheid land die we gebruiken voor vlees – het grootste landgebruik door de mensheid – is afgenomen met een gebied dat bijna net zo groot is als Alaska.
 • De toename van brandbaar houtafval in bossen en meer huizen in de buurt van bossen, niet klimaatverandering, verklaren waarom er meer en gevaarlijkere branden zijn in Australië en Californië.
 • De CO2-uitstoot daalt al decennia in rijke landen en bereikte halverwege de jaren zeventig een piek in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.
 • Door zich aan te passen aan het leven onder zeespiegel-niveau werd Nederland rijk, niet arm.
 • We produceren 25% meer voedsel dan we nodig hebben en de voedseloverschotten zullen blijven stijgen naarmate de wereld warmer wordt.
 • Verlies van leefgebied en het direct doden van wilde dieren vormen een grotere bedreiging voor soorten dan klimaatverandering.
 • Houtbrandstof is veel erger voor mensen en dieren dan fossiele brandstoffen.
 • Voor het voorkomen van toekomstige pandemieën is meer en niet minder ‘industriële’ landbouw nodig.

Ik weet dat bovenstaande feiten voor veel mensen zullen klinken als ‘klimaatontkenning’. Maar dat laat alleen maar de kracht van klimaatalarmisme zien.

In werkelijkheid komen bovenstaande feiten voort uit de best beschikbare wetenschappelijke studies, waaronder die uitgevoerd door of aanvaard door het IPCC, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) en andere vooraanstaande wetenschappelijke instituten.

KlimaathoaxSommige mensen zullen zich bij het lezen hiervan inbeelden dat ik een rechtse anti-milieuactivist ben. Dat ben ik niet. Op mijn zeventiende woonde ik in Nicaragua om solidariteit te tonen met de socialistische revolutie van de Sandinisten. Op mijn 23e heb ik geld ingezameld voor vrouwencoöperaties in Guatemala. Toen ik begin twintig was, woonde ik in de semi-Amazone en deed ik onderzoek met kleine boeren die vochten tegen landinvasies. Op mijn 26e hielp ik slechte werkomstandigheden bloot te leggen in Nike-fabrieken in Azië.

Ik werd milieubeschermer toen ik 16 was, toen ik me inzette om geld in te zamelen voor Rainforest Action Network. Toen ik 27 was, hielp ik de laatste onbeschermde oude sequoia’s in Californië te redden. Toen ik in de dertig was, pleitte ik voor hernieuwbare energie en hielp ik met succes de regering-Obama ervan te overtuigen om er 90 miljard dollar in te investeren. De afgelopen jaren heb ik meegeholpen te voorkomen dat kerncentrales worden vervangen door fossiele brandstoffen om een ​​sterke toename van emissies te voorkomen.

Tot vorig jaar was ik meestal terughoudend met me uit te spreken tegen het aanjagen van klimaatangst. Voor een deel komt dat omdat ik me beschaamd voelde. Ik ben tenslotte net zo schuldig aan alarmisme als elke andere milieuactivist. Jarenlang noemde ik klimaatverandering een ‘existentiële’ bedreiging voor de menselijke beschaving en noemde ik het een ‘crisis’.

Maar meestal was ik bang. Ik zweeg over de klimaat-desinformatiecampagne omdat ik bang was vrienden en inkomen te verliezen. De paar keer dat ik de moed opbracht om de klimaatwetenschap te verdedigen tegen degenen die een valse voorstelling van zaken geven, had dat erg nare consequenties. En dus stond ik er meestal bij en deed vrijwel niets, terwijl mijn collega-milieuactivisten het publiek doodsbang maakten.

Ik stond er zelfs bij toen mensen in het Witte Huis en velen in de nieuwsmedia probeerden de reputatie en carrière te vernietigen van een uitstekende wetenschapper, goed mens en vriend van mij, Roger Pielke, Jr., wie al zijn leven lang een progressieve democraat en milieudeskundige is, die getuigde ten gunste van CO2-regelgeving. Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat zijn onderzoek bewijst dat natuurrampen niet erger worden.

Maar toen, vorig jaar, liep het uit de hand. Alexandria Ocasio-Cortez zei:

“De wereld zal over twaalf jaar eindigen als we de klimaatverandering niet aanpakken.” De meest vooraanstaande milieugroep van Groot-Brittannië beweerde: “Klimaatverandering doodt kinderen”. De meest invloedrijke groene journalist ter wereld, Bill McKibben, noemde klimaatverandering de “grootste uitdaging waarmee mensen ooit zijn geconfronteerd” en zei dat het “beschavingen zou wegvagen”.

Journalisten van main stream media meldden herhaaldelijk dat de wouden van de Amazone ‘de longen van de wereld’ zijn en dat ontbossing te vergelijken is met het exploderen van een atoombom. Als gevolg hiervan zei de helft van de mensen die vorig jaar wereldwijd werden ondervraagd, dat ze dachten dat klimaatverandering de mensheid zou doen uitsterven. En in januari vertelde één op de vijf Britse kinderen aan opiniepeilers dat ze nachtmerries hadden over klimaatverandering.

Of je nu wel of geen kinderen hebt, je moet toch inzien hoe verkeerd dit is. Ik geef toe dat ik misschien wat gevoelig ben omdat ik een tienerdochter heb. Nadat we samen over de wetenschap hadden gesproken, was ze gerustgesteld. Maar haar vrienden zijn fundamenteel verkeerd geïnformeerd en dus begrijpelijkerwijs bang.

Ik besloot dus dat ik me moest uitspreken. Ik wist dat het niet genoeg zou zijn om een ​​paar artikelen te schrijven. Ik had een boek nodig om al het bewijsmateriaal goed weer te geven.

En dus komt mijn formele verontschuldiging voor ons angst zaaien in de vorm van mijn nieuwe boek, ‘Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All.(Nooit een apocalyps: waarom milieu-alarmisme ons allemaal schaadt.)

Het is gebaseerd op twee decennia onderzoek en drie decennia milieuactivisme. Met 400 pagina’s, waarvan 100 eindnoten, behandelt het boek klimaatverandering, ontbossing, plastic afval, uitsterven van soorten, industrialisatie, vlees, kernenergie en hernieuwbare energiebronnen.

Enkele hoogtepunten uit het boek:

 • Fabrieken en moderne landbouw zijn de sleutels tot menselijke bevrijding en vooruitgang op het gebied van milieu.
 • Het belangrijkste voor het redden van het milieu is het produceren van meer voedsel, met name vlees, op minder land.
 • Het belangrijkste voor het verminderen van luchtverontreiniging en koolstofemissies is de beweging van hout naar kolen, naar aardolie, naar aardgas, naar uranium.
 • 100% hernieuwbare energiebronnen zou de hoeveelheid land die voor energie wordt gebruikt, verhogen van de huidige 0,5% tot 50%.
 • We zouden willen dat steden, boerderijen en energiecentrales hogere, niet lagere, energiedichtheden hebben.
 • Vegetarisme vermindert iemands emissies met minder dan 4%.
 • Greenpeace redde de walvissen niet; de omschakeling van walvisolie naar petroleum en palmolie, deed dat.
 • ‘Scharrelvlees’ zou 20 keer meer land nodig hebben en 300% meer uitstoot produceren.
 • Het dogmatisme van Greenpeace verergerde de bosfragmentatie van de Amazone.
 • De kolonialistische benadering van het behoud van gorilla’s in Congo veroorzaakte een terugslag die mogelijk heeft geleid tot het doden van 250 olifanten.

Waarom werden we allemaal zo misleid?

In de laatste drie hoofdstukken van ‘Apocalypse Never’ leg ik de financiële, politieke en ideologische motieven bloot. Milieugroepen hebben honderden miljoenen dollars geaccepteerd van belanghebbenden van fossiele brandstoffen. Groepen die waren gemotiveerd door anti-humanistische overtuigingen, dwongen de Wereldbank om te stoppen met proberen de armoede te beëindigen en in plaats daarvan armoede ‘duurzaam’ te maken. En statusangst, depressiviteit en vijandigheid jegens de moderne beschaving zijn de oorzaak van veel alarmisme.

Als je eenmaal beseft hoe slecht of hoe gedesinformeerd we zijn, vaak door mensen met duidelijk ranzige en ongezonde motieven, is het moeilijk om je niet voor de gek gehouden te voelen.

Zal ‘Apocalypse Never’ enig verschil maken? Er zijn zeker redenen om daaraan te twijfelen. De nieuwsmedia doen sinds eind jaren tachtig apocalyptische uitspraken over klimaatverandering en lijken niet van plan daarmee te stoppen. De ideologie achter milieu-alarmisme – het Malthusianisme – wordt al 200 jaar herhaaldelijk ontkracht en is toch sterker dan ooit. Maar er zijn ook redenen om aan te nemen dat het milieu-alarmisme, als er al geen einde aan komt, een afnemende culturele invloed zal hebben.

De Corona-virus pandemie is een echte crisis, die de klimaatcrisis in perspectief plaatst. Zelfs als je vindt dat we overdreven hebben gereageerd, toch heeft Covid-19 bijna 500.000 mensen gedood en economieën over de hele wereld vernietigd.

Wetenschappelijke instellingen, waaronder de WHO en IPCC, hebben hun geloofwaardigheid ondermijnd door de voortdurende politisering van de wetenschap. Hun toekomstige bestaan ​​en relevantie hangen af ​​van nieuw leiderschap en serieuze hervormingen.

Feiten zijn nog steeds van belang, en sociale media zorgen ervoor dat een breder scala aan nieuwe en onafhankelijke stemmen kan concurreren met alarmerende milieujournalisten met historische publicaties.

Naties heroriënteren zich op het nationale belang en keren zich af van het Malthusianisme en neoliberalisme, wat goed is voor kernenergie en slecht voor hernieuwbare energiebronnen.

Het bewijs is overweldigend dat onze hoogenergetische maatschappij beter is voor mens en natuur dan de laagenergetische samenleving waarnaar klimaatalarmisten ons zouden terugbrengen.

De uitnodigingen die ik eind vorig jaar van het IPCC en het Congres ontving, nadat ik een reeks kritieken op klimaatalarmisme had gepubliceerd, zijn tekenen van een groeiende openheid voor nieuwe ideeën over klimaatverandering en het milieu.

Een ander teken is de reactie op mijn boek van klimaatwetenschappers, natuurbeschermers en milieuwetenschappers. “Apocalypse Never is een extreem belangrijk boek”, schrijft Richard Rhodes, de Pulitzer-winnende auteur van ‘The Making of the Atomic Bomb. “Dit is misschien wel het belangrijkste boek over het milieu ooit geschreven”, zegt één van de vaders van de moderne klimaat wetenschap, Tom Wigley.

“Wij milieuactivisten veroordelen mensen met een tegengestelde opvatting dat ze onwetend zijn over de wetenschap en vatbaar voor bevestigingseffecten”, schreef het voormalige hoofd van The Nature Conservancy, Steve McCormick. “Maar al te vaak maken we ons zelf daaraan schuldig. Shellenberger biedt ‘stevige liefde’: een uitdaging voor diepgewortelde orthodoxe denkbeelden en starre, zelfvernietigende denkwijzen. ‘Apocalypse Never’ biedt af en toe stekende, maar altijd goed doordachte, op bewijs gebaseerde standpunten die zullen helpen de ‘mentale spier’ te ontwikkelen die we nodig hebben om ons niet alleen een hoopvolle, maar ook een haalbare toekomst voor te stellen en te ontwerpen.“

Dat is alles waar ik op had gehoopt toen ik het boek schreef. Als u tot hier bent gekomen, hoop ik dat u het ermee eens zult zijn dat het misschien niet zo vreemd is als het lijkt dat een levenslange milieuactivist, progressieveling en klimaatactivist de behoefte voelde om zich uit te spreken tegen het alarmisme.

Verder hoop ik, dat u mijn excuses aanvaardt.

Volg me op Twitter. Bekijk mijn website of een deel van mijn andere werk hier.


Vooraanstaand klimaatactivist maakt excuses voor aanwakkeren klimaathysterie apocalypse never why environmental alarmism michael shellenberger

Michael Shellenberger.

Over Michael Shellenberger

Michael Shellenberger is een Time Magazine “Hero of the Environment”, winnaar van de Green Book Award en auteur van Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All (Harper Collins, 30 juni 2020). Hij levert regelmatig bijdragen aan The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Scientific American en andere publicaties. Zijn TED-talks zijn meer dan vijf miljoen keer bekeken.


Deze vertaling verscheen oorspronkelijk op Climategate.nl

Het oorspronkelijke artikel van Shellenberger werd aanvankelijk gepubliceerd in het Amerikaanse blad Forbes, maar is daar nu alleen nog via het webarchief terug te vinden, aangezien Forbes zonder enige verdere argumentatie Shellenberger  ‘in de ban‘ deed toen zijn boek uitkwam.

Vervolgens werd het herpubliceerd op in ieder geval Zerohedge  Indien u checkt op de naam Shellenberger komt u daarover nog een en ander tegen. Het is een illustratie van het fanatisme waarmee de klimaatgelovigen hun overtuigingen èn belangen verdedigen, en hoe diep die zijn ingeslepen door dertig jaar indoctrinatie en angst zaaien.

Meer over de klimaathoax vindt u hier op Veren of Lood.

25 reacties

 1. Ian schreef:

  Als je een vent bent, Michael Shellenberger, dan meld je je bij het Witte Huis en word je ‘woordvoerder milieu’ voor Trump. Ga je uitleggen waarom het goed is dat Trump ‘Parijs’ niet heeft ondertekend.
  Verder aanvaard ik geen excuses, want anders dan een boekje schrijven heb je nog niets gedaan om kapot gemaakte collega’s en wetenschappers in ere te kunnen herstellen. Ook de aangerichte economische schade van milieudrammers en groene khmer zal de covid-schade vele malen overstijgen, en het einde lijkt nog niet in zicht. Dus nog genoeg werk aan de winkel, slappe “foutje bedankt” kopen we geen ene fuck voor.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Opzienbarend artikel! – Als een blad aan een boom…

 3. NemTudom schreef:

  Goede reactie Jan. Strijdend sterven om je fout goed te maken.

 4. DeNiort schreef:

  Ik ben het volledig met Ian eens. Je laf snel-snel “verontschuldigen” (om je boek in de kijker te fietsen !) heeft geen waarde. Wat een HYPOCRIET !

 5. Cylin schreef:

  Als hij dat boek nou gratis zou uitdelen. Maar nee, er moet natuurlijk wel geld verdiend worden.

 6. Henk Albarda schreef:

  Mijn oprechte felicitaties aan Michael Shellenberger. Hij zal mijn felicitaties nooit lezen, het zij zo.

  Natuurlijk is het te triest voor woorden dat Forbes hem na dit boek in de ban deed, maar laten wij WELdenkenden het verstand hebben zijn herbezinning te omarmen.

  Ian, DeNiort, ik begrijp niets van uw reacties. Wij Weldenkenden hebben iedere vorm van steun nodig en met dit boek en zijn naam in de hand, hebben we weer een beetje munitie om de linkse voetsoldaten die we in onze eigen omgeving hebben, te overtuigen.

  Een voorbeeld zijsprongetje, als overtuigd FvD voetsoldaat, lijn Thierry Baudet, vond ik het vervelend onhandig dat Thierry Baudet recent instemde dat ook Pieter Omzigt niet deugt.
  WE, FvD en PVV, hebben een Pieter Omzigt nodig. En Pieter Omzigt kan op dit moment echte niet hardop gaan zeggen dat hij FvD welkom heet voor een regerings vorming. EN Pieter Omzigt heeft FvD en PVV niet met zoveel woorden uitgesloten. Hij heeft niet gezegd ‘Ik sluit volledig uit dat met mij als partijleider, het CDA onder geen voorwaarde met FvD in gesprek gaat’.

  Begin met de vraag waarom Shellenberger het boek heeft geschreven? Had Shellenberger een boek pro klimaat hoax geschreven, was dat makkelijker geweest en had hij er veeeeeel meer mee gegraaid, dan met dit boek.

  Al Gore schrijft geen boek met excuses, terwijl die nog veel meer reden heeft zijn excuses aan de wereld aan te bieden, na met de klimaat hoax dik miljonair te zijn geworden.

 7. Henk Albarda schreef:

  Correctie, Pieter Omzigt heeft niet gezegd ‘Met mij als partijleider gaat het CDA na TK 2021 onder geen voorwaarde met FvD in gesprek’.

 8. Ian schreef:

  @Henk Albarda 13:15: geeft niets, u gaat het pas zien als u het doorhebt, en dat is in uw geval te laat. Linkse mensen en corrupte politici laten zich niet overtuigen door feiten, anders was het nu niet overal zo’n shitzooi. Kijk nou eens naar Omtzigt. Dat is partijkartel in pure vorm, stemt mee in met alle CDA standpunten en liet zich schofferen en kleineren door een incompetent stuk onbenul als Van Haersma Buma; dát biedt vertrouwen voor de toekomst… U zou eens meer moeten kijken wat politici allemaal doen/gedaan hebben in plaats van wat ze allemaal beloven en willen doen geloven. En ‘weldenkenden’ is een aanmatigend begrip. Ik zou eerder willen spreken van ‘bezorgde burgers’.

 9. DeNiort schreef:

  @ Henk Albarda
  Met hoeveel ga jij iemand laten wegkomen na “excuses” ? Les excuses sont faites pour s’en servir (et les cons pour les croire)…

 10. pascal schreef:

  @Ian & DeNiort

  Er is nu een begin gemaakt met terugkomen op eerder gedane voorspellingen , en dat siert de schrijver, maar in plaats van verheugd zijn over het eerste stapje de juiste richting op eisen jullie – alsof jullie bij de immer alles tegelijk opeisende GL kerk horen – meteen een volledig gewijzigd speelveld op; en alleen precies zo ingevuld als de gestaalde kaders (jullie in dezen) dat met hun totalitaire mindset en stante pede verwachtingspatroontjes willen zien gebeuren.

  Het defecit op/van rechts: Meten aan links, dezelfde gedragingen als links alleen andere ideaaltjes en geen kritiek kunnen velen op de eigen peergroup en vooral niet op de idooltjes.

  Zonde want voor rechts valt er heel veel te halen zodra rechts zich in de 1e plaats anders gaat gedragen dan dat links doet!

 11. DeNiort schreef:

  @ Pascal

  Ge kunt excuses maken voor een stommiteit. Voor iets dat maar éénmaal of slechts énkele keren gebeurde. Iedereen weet wat een stommiteit is. Ze wordt je – meestal – vergeven. Als je 1x zat een auto-ongeval veroorzaakt kan je dat worden vergeven (zelfs dàn nog afhankelijk van de grootte van de “schade” ; ook aan PERSONEN, wat mij betreft !!). Zoiets kan iedereen overkomen ; “dingen” gebeuren.

  Maar als je geregeld betrapt wordt op zat rijden ; als je blijft autorijden als je rijbewijs werd ingevorderd (zie bepaalde van onze “model “voetballertjes) en zonder verzekering dan is dat onvergeeflijk. Het is dan niet de vraag OF je iemand gaat doodrijden, het is “WANNEER” ? WANNEER ga je door je schandelijke gedrag één of meerdere gezinnen kapot maken ? Je éigen familie inbegrepen…
  @Pascal : Stel dat zo’n inciviek je dochter doodrijdt, ga je ‘m dan ook “vergeven” ?

  Beroepsleugenaar Pinokkio hierboven durft dan nog zijn indrukwekkende “erelijst” noteren (verzinnen ?). “Op mijn zeventiende woonde ik in Nicaragua om solidariteit te tonen met de socialistische revolutie van de Sandinisten.” Enz….

  Deze mens zou ik nooit vertrouwen. TIEN-TALLEN JAREN LANG heeft hij, niet gehinderd door enige kennis van zaken maar zwelgend in zijn GROTE GELIJK, ànderen de les gelezen.
  En terwijl hij zijn “excuses maakt” moet hij nog eens zijn “indrukwekkende staat van dienst” belichten/toelichten. Ja : deze poseur lijkt écht héél berouwvol… (En wàt is papier toch verdraagzaam.)

  Dinges (ik kan nu niet op de naam van de brave borst komen) zei : “Het geheim van een goed leven is om geen stommiteiten te doen in je jeugd !”

  @Pascal : Jij, in al je wijsheid & goedheid : kun je hem geen betrekking bezorgen in jouw bloeiend bedrijf ? Want ik zie dat je van àlles verstand hebt. En – uiteraard – ga jij je geld zetten daar waar je mondje omstreeks 16u49 van overliep, O Grote Wijze.

 12. El cid schreef:

  Ik pak de popcorm en het bier er bij. Iemand krijgt hier een lesje in nederigheid en niet zo’ n groos maul opzetten. Die iemanden heten niet Ian of Deniort.

  Hier bakker ik wil graag 2 broden in ruil voor mijn welgemeende excuses en spijt…

  Die klimaatkwakzalver krijgt pas absolutie als Ian of Deniort het zeggen..

 13. Pieter schreef:

  @pascal. Fijne en wat mij betreft rake reactie. Het eeuwige disfunctionele links-rechts gedoe heeft hier niets mee te maken. Veranderende inzichten des te meer.

  Sommigen kunnen en durven hun inzichten te veranderen, zoals Shellenberger en dat verdient lof. Laten we vooral hopen dat er meer zullen volgen. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn als Michael Mann zijn onderliggende data van de hockeystick-theorie eens openbaar zou maken….

  De geloofwaardigheid van wetenschap in brede zin staat op het spel, en niet alleen met betrekking tot het klimaat. Laat wetenschap neutraal zijn!

 14. Ian schreef:

  @pascal 16:49: u weet duidelijk niet waarover u praat of u bent jong.
  Er is jaren lang in ruime mate gewaarschuwd voor de klimaatwaanzin. Door mensen met kennis van zaken met een bewezen academisch trackrecord aan publicaties. De ene na de andere is kapot of monddood gemaakt door de groenlinkse klimaat-inquisitie en corrupte ‘66-/VVD-oïden. Door verdachtmakingen (“olielobby”), karaktermoord (“extreemrechts”), sensatie media of gewoonweg doodgezwegen.
  Maar ik begrijp uit uw betoog dat u weet hoe het voelt als je als klimaatwetenschapper het werken onmogelijk wordt gemaakt, dat je bespot wordt in de media, dat er halve waarheden en leugens over je worden verspreid, dat je ontslagen wordt en nergens meer terecht kan omdat je met feiten komt die indruisen tegen ‘het officiële standpunt’.
  Ik heb niemand van linkse partijen ooit excuses horen maken over hun steun aan het voormalige Sovjet- en DDR-regime, waar mensen met een eigen mening eindigden in strafkampen. Of de Cambodjaanse rode khmer met bijna 2 miljoen doden op haar geweten (hallo Paul Rosenmöller). Erger nog, men dweept steeds openlijker met marxistisch socialisme en communisme. Dát is de werkelijke rekening van rechtse verwachtingspatroontjes en vergevingsgezindheid die we nu pas gaan betalen.
  Maar het eigenlijke probleem ligt grotendeels bij de media. Dag in dag uit leugens op TV, radio, kranten en tijdschriften. Mensen hebben of nemen geen tijd zich grondig te informeren en nemen NPO bullshit voor waar aan. Moeten wij dat u of de NPO nu kwalijk nemen?

 15. El cid schreef:

  @Pieter
  Ten eerste. Klimaat is geen wetenschap. Dit hele dispuut hier draait precies om dat wat Schellenberger anderen tientallen jaren ontzegd heeft: verschil van inzicht. Schellenberger geeft toe dat hij maffia praktijken heeft gezien en er aan heeft meegewerkt. Dan kom je er niet zo even vanaf met excuses en een boek Heeft niets met rechts radicalisme te maken. Alles met gezond verstand. Laat die rat de opbrengst van dat boek maar aan Trumps campagne doneren. Zien we daarna wel verder.

 16. Pieter schreef:

  @El Cid. Ik zeg nergens dat ‘klimaat wetenschap is’? Wat ik wel zeg is dat ik uitermate sceptisch ben in ‘wetenschap’ die zich laat leiden door vooringenomenheid vanuit overtuiging zonder wetenschappelijke basis. Dat had ik wellicht meteen zo moeten formuleren.

  Er zijn de twee kanten van dezelfde munt die elkaar tegenwoordig het liefst cancelen, ingegraven in hun eigen primitieve gelijk, vaak zonder kennis van wetenschap bovendien. Met de realiteit van die situatie zullen we het moeten doen. Binnen die realiteit, die ik persoonlijk verafschuw, verwelkom ik iedereen die terugkomt op zijn of haar standpunten. Dat laat mezelf en anderen de ruimte dat ook te doen. Zodat we uiteindelijk wél kunnen leren.

  Ook uw reactie bevestigd voor mij @pascal’s gelijk.

 17. Ravian schreef:

  Deze linkse meneer heeft naar eigen zeggen jarenlang willens en wetens de zaak op hoog niveau belazert, wat minimaal tot immense economische schade heeft geleid.
  En nu komt hij dan met een “excuus” in de vorm van een boek dat zijn bankrekening flink moet spekken.
  Hij ruilt dus gewoon het ene verdien model in voor het andere.
  Wat een lul.

 18. Henk Albarda schreef:

  El Cid, fijn dat ik zon bron van vermaak ben.
  DeNiort, leuk om tegen een ex-Francophiel als ik ben zon franstalige uitdrukking te gebruiken.
  Met 25 jaar zakendoen met Frans MKB (soms vriendschappen gerealiseerd) meen ik te uitdrukking te begrijpen en meen evenzeer dat deze in dit specifieke geval niet van toepassing is. Als u nadere uitleg wenst hoe ik de uitdrukking interpreteer, hoor ik het graag.

  U allen zult begrijpen dat ik me bij Pascal aansluit die een herbezonnen links activist die beargumenteerd zijn vroegere foute vrienden kritiiseert, genuanceerd benadert.
  Ik was, ben en blijf verbaasd over de starre woede die bij vrijwel allen hier blijft staan.

  Tussen jan 2018 en heden ben ik diverse commentaren over ‘rechtse’ personen, FvD’ers en PVV tegen gekomen, diverse met ‘op basis van de meer dan 10 jaar PVV geschiedenis’ wenst rechts dat alle verandering per direct komt.
  Netzomin als Groen Links en D66 leest u wat een ander schrijft. Ik heb oook regelmatig missers, maar houdt vast een optimistische basis.

  Ik begrijp u allen niet.
  U stelt allen dat ‘links’ zo slim is geweest massa media en justitie in bezit te nemen. Dat de consequentie daarvan is dat ‘rechts’ ieder graantje lucht positief moet benaderen, wenst u vervolgens onmiddellijk af te wijzen.

  Met vol begrip voor uw mij krakende reacties, vriendelijke groet, veel wijsheid, tot de volgende reacties!!

 19. El Cid schreef:

  @Henk. In dit geval doelde ik meer op Pascal maar ik zie dat u het eens bent met de schuld en boete exercitie van de klimaat crimineel. En ook dat u er moeite mee heeft dat wij – onder andere ik- op rechts halsstarrig de excuses van de spijtoptant blijven afwijzen. Ik ken uw historie en heb u persoonlijk al lang vergeven, als u daar over mocht twijfelen. Wel vind ik dat u redelijk laat onze kant op gekomen bent. U kunt het mij niet kwalijk nemen dat ik uw ideologische zuiverheid dan wat langer in twijfel trek. Daarmee wijs ik u niet af- zeker niet- ik ben alleen wat meer op mijn hoede. U kunt tenslotte zo weer tot andere inzichten komen.

  Over deze klimaat crimineel met spijt is hier al voldoende gezegd. Sommige staan met thee en koekjes voor hem klaar. Anderen hebben meer nodig dan een- in mijn ogen- wel erg goedkoop mea culpa. Dat is verder eigenlijk allemaal niet heel belangrijk. Deze vent is onze inspanning helemaal niet waard.

  Verder zijn wij mans genoeg om onze eigen zaken te bepleiten. leuk dat mensen op links soms inzien dat hun ideologie volkomen verknipt is maar dat betekent niet dat we hun “nieuwe inzichten” en halfslachtige excuses nodig hebben. Verre van zelfs… We hebben toch wel gelijk en dat weten we.

  @Pieter. Ik beweer ook niet dat u dat zegt. Dat beweer ik! En met mij vele anderen. Ik vond het nodig om daar nog maar eens een keer op te wijzen. Om nou een hele landbouwsector naar de klote te helpen op basis van wat hocus pocus modellen inzake het klimaat.. Ik denk niet dat wij in de ” het spijt me zo kwestie” verder komen dan: i agree to disagree. Geeft allemaal niets.. Een stevig debat is wat mij betreft prima.

 20. Henk Albarda schreef:

  El Cid, opes, die deed pijn, dat ik geen bron van vermaak ben…….

  Ik voel me hier uitstekend thuis, en weet uw aller meningen vrijwel steeds zeer te waarderen.

  Tenzij FvD het voor elkaar krijgt bij bv een 45 % regerings deelname (dus op zetels basis 45 % van de regering te vormen) slechts 5 % van het FvD programma door te zetten (wat rutte nu met de VVD oet) , blijf ik FvD.

  Er zit een wereld van debat tussen ‘verwelkomen met coockies and irish cofee’ en ‘het een zonnestraaltje vinden dat er weer een links klimaat activist enige mate van redelijkheid toont’

  Mijn verdien model zal u misschien ook niet aanstaan. Aangezien ik in Nederland een uitzondering ben die op commercieel hoog niveau de Franse taal beheerst EN Duits, Engels, Spaans en Italiaans, doe ik veel zaken met Frans MKB. Daardoor ben ik tot 2018 een behoorlijke Francophiel geweest.

  Zonder VVD en CDA als aanvulling op FvD en PVV komt er geen regering van gezond verstand. Mn hier, maar ook op EW lees ik commentaren dat het met Nederland nooit meer goed komt.
  Juist omdat ik mijn linkse kennissen met het verhaal Schellenberger om de oren kan slaan, meer kans op uiteindelijke ontmaskering van de linkse klimaat hoax.

  IAN, ik heb van 1984 tot 2008 bij een groot aantal hele kleine en kleine MKB bedrijven gewerkt. Steeds enkele medewerkers die ‘rechts’ waren (oa ik) en pro-klein MKB.
  Met alle vele eigenaren uitgebreid gesproken over politiek en media. Steeds dezelfde conclusie, de medewerker (ik) en de eigenaar wilden hun MKB bedrijf tot een succes maken en hadden geen belangstelling voor actieve politiek of media.

  Wellicht vind u dat ik me nu, 25 jaar later, moet schamen?

 21. Hannibal schreef:

  Op dit onderwerp ben ik zelf geneigd het met Pascal, Piet en Henk eens te zijn. Plus dat ik vind dat er ergerlijk persoonlijk op de man werd gespeeld in het begin van de discussie.
  Ook lijkt het me weinig slim al te principieel je eigen gelijk te blijven rondbazuinen zonder oog te hebben voor het grotere belang. En dat grotere belang is dat meer mensen gaan erkennen dat dit een zooitje was dat moet worden teruggedraaid. Dat grotere belang betekent daarom ook dat je in staat moet zijn je over je gerechtvaardigde wraakgevoelens heen te zetten. Willen we hetzelfde zijn als links? Ik mag het niet hopen. Doe het dan anders, en praat niet alleen over hoe het beter moet.

  Bedenk ook hoeveel werk nog moet worden verzet, hoeveel moet worden schoon gemaakt eer er iets van evenwicht terugkeert? Wie dit artikel nauwkeurig las, zag ook wat de man zo lang tegen hield: zijn eigen belang. Als hij geen kinderen had gehad was de schaamte mogelijk weggebleven. Hetgeen me brengt op een punt dat anders vaak genoeg te horen is in deze kolommen – veel mensen met wie we het niet eens zijn hebben zelf geen kinderen, en zijn sociaal daardoor ietwat gemankeerd. Ook een kenmerk van veel activisten overigens. Geef de spijtoptanten in ieder geval het krediet dat ze in gingen tegen hun eigen ‘kant’. Het sociale groepje en het ‘hemd’ waartoe je behoort is altijd nader dan het rokje van de maatschappij als geheel – hoezeer er ook wordt geleuterd over het redden van ‘de wereld’. Tegen de tijd dat Al Gore huilend zijn ongelijk gaat bekennen mag je hem wat mij betreft zonder verdere vorm van proces voor de piranha’s gooien. Maar deze man heeft er geen miljard dollar aan overgehouden, en de echte vette hapjes krijgt hij nu niet meer.

  Ik begrijp dat je je soms even wilt afreageren, maar Pascal, Pieter en Henk hebben dat niet verdiend. En wie tegen mij gaat schelden gaat het spamfilter in, wilde ik maar zeggen.

 22. Ravian schreef:

  @ Hannibal

  Ik heb hier hetzelfde gevoel bij als bij een crimineel die strafvermindering bedisseld in ruil voor het erbij lappen van zijn geassocieerden.
  Je weet dat het in het algemeen belang is, maar lekker aanvoelen doet het evenzogoed niet.
  Deze meneer is dus niet gewoon fout geweest totdat hij het licht zag, hij is er daarna, uit eigenbelang, terwijl hij wist dat hij fout zat, gewoon nog een tijdje lekker mee door blijven gaan.
  En als hij geen kinderen had gehad dan was hij er dus ook nu nog gewoon me doorgegaan.
  Uiteindelijk is het ook nu weer eigenbelang geweest dat zijn gedrag bepaald, het welzijn van zijn eigen dochter heeft hem tot inkeer gebracht, en niet het feit dat hij meehielp de wereld naar de verdommenis te helpen.

  Dat laatste geeft hij ook zelf toe, hij heeft naar eigen zeggen met succes meegeholpen de regering van de VS er van te overtuigen 90 miljard aan de klimaatwaanzin weg te gooien.
  Dat zijn dan 90 miljard die in ieder geval niet naar de gezondheidszorg zijn gegaan, die niet hebben bijgedragen aan het welzijn van de gewone burger.
  En als onderdeel van het IPCC heeft deze meneer niet enkel in de VS maar wereldwijd enorme schade aangericht.
  Ook in Nederland zijn er mede dankzij hem al vele miljarden aan deze hele onzin weggegooid, miljarden die ook hier niet naar de gezondheidszorg zijn gegaan, die ook hier niet aan ouderenzorg zijn besteed, en die ook hier de rijen voor de voedselbank niet korter hebben gemaakt.

  Meneer Shellenberger is zo’n typische linkse activist, voor de goede linkse zaak, en zijn eigen belang, heiligde het doel alle middelen, totdat het toch allemaal niet meer in zijn eigen belang bleek.
  Het is dus een goede zaak dat hij nu tot inkeer is gekomen, of beter gezegd eieren voor zijn geld heeft gekozen, en dat hij nu een boek heeft geschreven dat meehelpt de klimaatwaanzin te stoppen, maar dat doet niets af aan wat hij eerder allemaal heeft veroorzaakt.
  Als je een serieuze bijdrage geleverd hebt aan iets wat wereldwijd zoveel schade heeft aangericht, en nog steeds aanricht, als de klimaathoax, terwijl je wist dat het een hoax was, dan kom je er in mijn boekje niet meer met een “sorry” vanaf.

 23. Ian schreef:

  @Ravian 02:32: spijker, kop, raak.

 24. Ian schreef:

  Ergens wel grappig. De daders worden weer de slachtoffers, de slachtoffers de daders. Naast covid-19 waart de Hollanditis ook weer rond. En dan ook nog verontwaardigd zijn dat we op alle fronten belazerd worden in dit land. Redeloos, radeloos, reddeloos.

 25. Hannibal schreef:

  @Ravian
  We zijn het niet oneens qua gevoelens, maar soms is dat eenvoudig te weinig als er spijkers met koppen moeten worden geslagen. Dat beeld van een kroongetuige is perfect gekozen, ik wilde dat ik dat zelf had gebruikt. 🙂