DE WERELD NU

Klaartje Groen, Neturei Karta en Martien Pennings

Neturei Karta

Een discussie over geloof, de diaspora van de Joden en hoe groepen als Neturei Karta hier hun eigen denken over de wil van god op projecteren.

“Klaartje Groen” is het pseudoniem van een ouder meisje dat altijd links is geweest en onder invloed van de werkelijkheid en mijn begeleiding realistisch aan het worden is. Ze heeft daarvan verslag gedaan op mijn website en soms ook opVeren of Lood”. Ze komt uit een gezin waarin bij de kinderen het christelijk geloof er met veel geweld in is geslagen door een godsdienstwaanzinnige moeder.

Zodoende heeft “geloof” haar speciale aandacht. Ze heeft alles gelezen over en van het christendom en over en van het boeddhisme, hindoeïsme en ook wel van vele wat kleinere sektes. Een specialist dus. Het laatste jaar was ze gegrepen door het fenomeen van het orthodoxe Jodendom en dan speciaal van die afdelinkjes die de Joden als Uebermenschen zien en de gentiles als een soort dieren.

Daarover stuurt ze mij dan tsunami’s aan YouTube-filmpjes en internet-teksten. Voor mij, als bewonderaar van “het volk”, verdediger van Israël en criticus van de islam, is dat nogal confronterend. En wellicht leerzaam. De laatste keer stuurde ze me een mail waarin ze mij uitdaagde om . . . . . . enfin: lees maar wat ik haar terug schreef.

Je daagde me uit de eerste 35 minuten van deze video te bekijkluisteren. Ik heb het 12 minuten volgehouden, dat vol-automatisch opgelepelde gesloten wereldbeeld van deze autist. Zijn gezicht zit tijdens die lange monoloog overigens achter erg veel haar en hoed en bril verborgen. Hier krijg je een ietsje betere indruk van zijn aangelaat en heeft-ie maar 6 minuten nodig om zijn rant rond te breien. En er is trouwens een makkelijkere manier om achter de essenties van dat “Neturei Karta” te komen: hier (kort) en hier (lang).

“Deze Rabbi Dovid Weiss spreekt de waarheid” schreef je. “De waarheid” vind ik altijd een moeilijk begrip, zelfs als jij het lovend gebruikt aangaande mijn teksten. Ik geloof dat er in bijna alle ideologieën wel aspecten van waarheid en werkelijkheids-zin zitten. Zelfs in de islam: die stelt effectief de seksuele oerkracht van jonge mannen in dienst van het stamverband door slavinnen en rijkdom via de jihad te beloven.

Vervolgens schrijf je dat je in die waarheid van Weiss “gelooft”. Dat is het punt bij jou. Jij “gelooft”: in “God” en in het bestaan van een absolute waarheid. Ik, als ongelovige, “geloof” deze gek ook. Dat wil zeggen: ik geloof dat hij oprecht gelooft wat-ie allemaal zwatelt. Hij neemt al die duistere geschriften letterlijk, die teksten waarin de mensheid langzaam probeert uit die mythische oersoep tot redelijk bewustzijn te komen: gebod van “God” aan de Joden tot verspreiding onder de volken, Israël is dus een zondige staat, we moeten netjes wachten op de Messias et cetera.

Voorts denk ik als je schrijft – “Durf jij 35 minuten te luisteren?” – dat je dan bedoelt: “Zo, Israël-lover, antwoord hier maar ’s op!”

Nou, dat zal ik dan maar ’s doen.

Dank zij jou, Klaartje, begrijp ik inmiddels het voornaamste van wat Neturei-ers beweren:

  1. God wil dat de Joden verstrooid blijven onder de volken en God is er dus tegen dat de Joden een staat hebben, dus dat Israël bestaat.
  2. De Zionisten deden hun best het antisemitisme in Europa te bevorderen zodat de Joden gedwongen zouden worden zoveel mogelijk naar Palestina te komen.
  3. De Zionisten zijn heel erg wreed geweest tegen de “Palestijnen”, hebben hen verjaagd en hun land gestolen.

Altijd handig als je weet wat God wil.

Er zit in de boodschap van Weiss een oproep tot universalisme en humanisme. Dat is een hele verbetering in vergelijking met die obscure supremacistisch-racistische stroming die jij aanduidt met de termen “Chabad-Lubavich” en “Noah-ide laws”. Ik ben ervan overtuigd dat jij die stroming veel te veel invloed toedicht, maar ik zal me er te zijner tijd een keer in verdiepen. Te beginnen met Israel Shahak.

Dat zoete universalisme-humanisme kan Weiss alleen aanhangen door in sprookjes te geloven, bijvoorbeeld dat de Joden onder de Arabieren altijd een goed leven hebben gehad. Pas toen de Joden naar Palestina trokken, met het Zionisme dus, ging het volgens hem mis. Dat zijn domme leugens. De christenen, maar vooral de Joden, zijn altijd “dhimmi’s” geweest in de Arabisch-islamitisch wereld: vernederingen, extra belastingen, rechteloosheid. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat de islam elk wezenskenmerk met het nazisme deelt. Alleen vonden de moslims de Joden altijd een soort minderwaardige slaven en maakten de nazi’s hen tot een soort stiekeme wereldbeheersers. Ach ja: de Joden zijn altijd alles tegelijk.

Zo zijn ze bijvoorbeeld dus die wereldbeheersers als ze géén thuisland hebben en de oorzaak van alle oorlogen in de wereld als ze wél een thuisland hebben. Ik heb jou ooit nog eens duidelijk moeten maken dat die “Protocollen van de Wijzen van Zion”, waarin de wereldsamenzwering van de Joden werd “aangetoond” echt een verzinsel van de tsaristische geheime dienst uit de 19e eeuw is.

Waaraan die Weiss ook totaal voorbij gaat: de eeuwenlange discriminatie in Europa van de Joden, culminerend in de pogroms vooral in Polen in de 18e en 19e eeuw. Daarom trokken ze naar Palestina, waar ze een zegen voor het land waren: land kópend, humaniserend, welvaart en betere gezondheid brengend.

Tegenwoordig wordt als bewijs van die wereld-samenzwering van de Joden aangevoerd dat ze altijd toch wel erg goed vertegenwoordigd waren in zowel de financiële wereld als in de tegenpool ervan: de leiding van de communistische revoluties. Tsja, het is nu eenmaal een meer dan gemiddeld getalenteerd volk en dat financiële systeem is natuurlijk niet alleen maar verderfelijk, maar tevens de voorwaarde voor de industriële ontwikkeling en het kapitalisme. Voor de westerse beschaving dus.

En dan zijn het ook nog vaak denkende ethici, die Joden. Marx is er een voorbeeld van. Die nu juist die financieel-kapitalistische wereld analyseerde, als onzedelijk aan de kaak stelde en zocht naar de “wetten” die onvermijdelijk de Grote Revolutie zouden voortbrengen. Ook een vorm van Messianisme dus. De Revolutie als Messias.

Speaking of which: Trotzky (Jood) heette eigenlijk Leonid Bernstein en was, anders dan Stalin (geen Jood) die eigenlijk Joseph Vissarionovich Djoegasvili heette – een voorstander van de wereldwijde revolutie, want Joden zijn vaak moraalridders en bovendien had die andere Jood, Karl Marx, gezegd dat de revolutie alleen maar kon uitbreken in landen waar het kapitalisme “rijp” was, en dat was in Duitsland.

Van ethiek en revolutionaire wetenschappelijkheid had de niet-Jood Stalin minder last en die proclameerde dat de revolutie best ook doorgevoerd kon worden in één land, namelijk het achterlijke agrarische Rusland. “Socialisme in één land” heette het op zijn Stalins. En op zijn Hitlers heette het: “Nationaal- Socialisme”.

Ach-ja. De Joden doen het nooit goed. In de jaren 1930 werden ze Duitsland uitgejaagd en waren ze in geen enkel ander Europees land welkom. Ook niet in het Palestina van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Husseini. Je weet wel: die Moefti die samenwerkte met Hitler, die Hitler geen andere keus liet dan de Joden industrieel uit te roeien omdat hij als voorwaarde voor de hulp van de Arabieren stelde: geen Joden meer naar Palestina. Die Moefti die persoonlijk zorgde dat er tijdens de oorlog uitruilprogramma’s – bijvoorbeeld 5000 voor vergassing bestemde Joodse kinderen uit Bulgarije tegen Duitse krijgsgevangenen in geallieerde handen – niet doorgingen. Die Moefti die zelf verklaarde dat in de Jodenhaat de moslims niks hoefden te leren van de nazi’s. Die moefti die zorgde dat er in de haven van Athene in 1942 mobiele vergassingsinstallaties van Duitse makelij klaar stonden voor het geval generaal Rommel via Egypte met zijn tanks zou doorstoten naar Palestina. Die Moefti die zorgde dat in de hele wereld van de islam de hele cultuur na 1945 doordrenkt bleef van de met het nazisme verrijkte Jodenhaat van islamitische oorsprong. Die via allerlei Derde Wereld-Conferenties zorgde dat in de “linkse beweging” kolonialisme en racisme in één adem genoemd werden met “Israël” en zo de moorddadige Palmaffia van Arafat hip maakte. Die Moefti die . . . . . weet je wat? Dit vertellen we via een citaat uit mijn handleiding bij een boek dat door Hans Jansen van harte werd aanbevolen.

Neturei Karta

Hans Jansen, God hebbe zijn ziel, heeft in 2014 ook nog eens zélf ‘n mooi opstelletje op GeenStijl geschreven over die Moefti: kort, lekker leesbaar, to the point. Ga dat lezen! Een citaatje eruit:

“Er zijn zultkoppen die denken dat het bovenstaande allemaal verzonnen is om de islam in een kwaad daglicht te stellen. Die kunnen, indien ze zich willen verbeteren, het beste beginnen met het lezen van dit boek.”

Dit boek? Oh ja, toen wist ik het weer! Toen ik die link aanklikte, kwam ik op Amazon en zag ik het volgende:

Neturei Karta

Ziet u het allemaal goed? Die Nederlandse vertaling die daar staat? Die is in 2017 – dus drie jaar nadat Hans in 2014 de zultkoppen adviseerde dát boek te lezen – onder mijn eindredactie tot stand gekomen, na een crowd-funding die door mij is opgestart omdat uitgever “De Blauwe Tijger” terecht het financiële risico te groot vond. Ben je nou toch een beetje trots op me, Hans, ondanks dat we ruzie hadden toen je dood ging?

Om af te sluiten een videootje van Weiss die temidden van Allah-u-akbar en takfir roepende “Palestijnen” vertelt dat de “bezetting” een schande is.


Deze dialoog verscheen eerder op het Blog van Martien Pennings

1 reactie

  1. BegrensEuropa! schreef:

    Het messiaans jodendom kent vele vormen. Dat van Neturei Karta en de anti-zionistische Rabbi Yisroel Dovid Weiss is niet goed wijs. Goed om daar nog even op te wijzen. Dank. Ik sluit overigens niet uit dat het jodendom zichzelf heeft overleefd. Maar het verdient dan wel als levend monument een zeer hoge plaats op de werelderfgoedlijst van Unesco. En ongetwijfeld zijn er nog interpretaties mogelijk die de houdbaarheidsdatum ervan nog ver over het moment van de onvermijdelijke definitie ondergang van de islam heen kunnen tillen. Het verzinnen van die interpretaties kunnen we rustig aan de joden overlaten. Twee joden, drie meningen, toch? Ik verheug me er nu al op, ook al kan het nog even duren.