DE WERELD NU

Kabinetsformatie2021 – is de beer los?

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst,

Komt Nederland tijdens Kabinetsformatie2021 onder de globalistische leiding van Kaag, en stevenen we af op een samenleving waarin mensen met het grootste-Pavlov effect de meeste social credits scoren terwijl het moreel kompas overboord is gegooid, uitlopend op collectieve zelfmoord?

Nu Nederland heeft gestemd, ligt een coalitie van VVD, D66, CDA en Partij van de Arbeid voor de hand. Rutte, Kaag, Hoekstra en Ploumen zijn namelijk kind aan huis bij het World Economic Forum (WEF). Nu de pandemie volgens de CEO WEF, Klaus Schwab, “a rare but narrow window of opportunity” representeert om de gehele wereld te resetten moet de vaart erin blijven om binnen 10 jaar Nederland op te heffen, een ‘digital currency’ in te voeren en iedereen afhankelijk te maken van de globalistische overheid, zodat niemand noch enige vrijheid noch enige privacy overhoudt. Dat is het beoogde doel en de spelregels zijn nu helder dankzij D66 en VVD.

Spelregels
De VVD lijkt immers wel erg uitgegleden met zijn potlood, dat ze zelfs een groot deel van de Groningse gemeenten blauw hebben gekleurd. Zoveel blauw is claimen dat Groningers die al jaar en dag mogen wegkwijnen in hun gescheurde huizen van de VVD en straks nog eens tegen hun wil in een kerncentrale in hun voortuin geschoven krijgen, nog massaal op deze partij zouden stemmen?!

Dat er best nog veel mensen NPO kijken is één ding, maar de staatsomroep is in dit dossier heus niet nodig voor Groningers om te weten hoe ze gepiepeld w(e)(o)rden door onder andere de VVD-ers Rutte en Wiebes. Vanuit dat perspectief is het ook ongeloofwaardig dat ook de demissionaire partij D66 er zetels zou hebben bijgekregen. Een partij die afgelopen 4 jaar meegeholpen heeft aan de afbraak van Nederland en medeverantwoordelijk is voor het ‘Ongekend Onrecht dat mensen is aangedaan in de toeslagenaffaire. Deze mensen die nog steeds op een houtje mogen bijten, omdat de 30.000 euro van de Belastingdienst meteen vergezeld w(e)(o)rd(t) met een schuldvordering van diezelfde overheidsinstantie.

Dat er ook in Nederland mensen zijn met een egocentrisch individualistisch bord voor de kop is één ding, maar niet circa 1,8 miljoen kiezers. Als het daadwerkelijk zo is dat wel zoveel mensen hebben gestemd op een partij die medeverantwoordelijk is voor zoveel ongekend onrecht, en deze mensen ook nog eens de maatschappelijk disruptieve identiteitspolitiekagenda lopen te pushen, dan mogen deze eerst een keer in de spiegel kijken zodat ze kunnen aanschouwen hoe asociaal ze zelf in het leven staan. Dit is niet hoe je een samenleving creëert waarin het vanzelfsprekend dient te zijn dat je naar elkaar omkijkt.

Pseudo-medische apartheid & megapolen
Bij een sociale samenleving past geen ‘premier’ Kaag die er openlijk voor uitkomt dat ze warm loopt voor de maatschappelijk segregerende Israëlische pseudo-medische dictatoriale apartheid die daar al volop gaande is. De opdracht aan Kaag om Nederland en daarmee Europa af te schaffen, waarmee alles tot eenheidsworst wordt gekneed, wordt niet alleen een schandvlek in de Nederlandse maar tevens Europese geschiedenis.

Maar wie kan haar kwalijk nemen dat ze dat niet begrijpt, gezien ze al jaar en dag niet alleen geen onderdeel uitmaakt van Nederland, maar ook niet van Europa. Ze leeft en ademt het globalisme, wat ook haar opdracht is: Nederland reduceren tot een van de stedelijke megapolen van de wereld met 30 miljoen inwoners in samenhang met Vlaanderen en Nord-Rhein Westfalen.

Suïcidaal deugsysteem
Allen interconnected met het internet, lijken de planmakers weinig besef te hebben van het feit dat ze met complete digitalisering en het digitaal nudgen van mensen in stedelijke megastallen alle innovativiteit in de kiem smoren in plaats van faciliteren. Gewoonweg omdat ze een werkelijkheid creëren waarin de mensen met het grootste Pavlov effect het hoogste aantal ‘social credits’ scoren.

Gezien de gebruikte modellen nu al niet overeenstemmen met ethiek en realiteit, is de mensheid met het huidig beoogde plan gedoemd tot collectieve zelfmoord zodra de social credits criteria de samenleving hebben gereduceerd tot een blind ‘deugsysteem’ dat het menselijke moreel kompas volledig de nek omdraait. Big Tech, Big Pharma, Big Banks, Big Media, Big… zijn echter op dit moment zo overtuigd van het ingebeelde succes van hun megalomane plannen, in navolging van China, dat ze zich niet realiseren dat ze in volle vaart van de 21ste eeuw ‘the age of stupidity’ aan het maken zijn waarbij iedereen die de rode vlag wappert, direct met blinde absurditeit wordt gecanceld. We stevenen in sneltreinvaart af op een wereld waarbij ze vergeten zijn de noodrem in te bouwen: ‘What could possibly go wrong!’

Nihilistische stroming
Ooit hing het scheppen van welvaart en innovatie samen met het ‘anders’ doen en durven zijn dan de concurrentie. Op welk moment heeft Europa bedacht dat het slimmer is om net zo stom te zijn als rivaal China? En als je het Nederlandse politieke spectrum nu aanschouwt, lijkt de toekomst voor de Nederlandse bevolking gitzwart, omdat vele van die zogenaamde volksvertegenwoordigers meer geïnteresseerd lijken te zijn in hun politieke prestige baantje dan zich eerst af te vragen of ze überhaupt de competenties bezitten om Nederland op een verantwoorde manier te vertegenwoordigen. Onnadenkend wauwelen ze allemaal de mondiale klimaat- & milieu-, identiteits- & diversiteits- en corona- & vaccinatie-agenda na, terwijl de meesten van hen mogelijk de klok wel hebben horen luiden, maar feitelijk niet eens weten waar de klepel hangt.

Deze nihilistische politieke en pseudo-intellectuele stroming leidt niet alleen tot het vernietigen van wat ooit dankzij ratio en wetenschap is opgebouwd, maar bedreigt nu ook ieders individuele en collectieve gezondheid. Met VVD en D66 aan het roer is het zeer reëel dat de Nederlandse bevolking namelijk een vaccinatieplicht opgelegd krijgt, hebben deze partijen via een motie laten weten. En de media laat u alvast aan de gedachte wennen dat ook uw kind straks een Corona-vaccin krijgt.

Zelfs basisschoolkinderen worden nu al op school geterroriseerd met de anderhalvemetersamenleving, mondkapjesplicht, quarantaine en de door de overheid beoogde testsamenleving. Alles is erop gericht om mensen te indoctrineren met de gedachte dat de ander per definitie te allen tijde een gezondheidsgevaar voor u is. Volgens de Van Dale betekent indoctrinatie ‘systematische beïnvloeding met het doel eigen ideeën kritiekloos te laten aanvaarden’. Wie kritiek heeft wordt stelselmatig gecensureerd of zelfs als geheel van social mediaplatformen afgegooid: heden ten dage ‘cancel culture’ á volonté! Het is de doodsteek voor sociale cohesie en democratie.

Onrechtsstatelijkheid
En terwijl een deel van de Nederlandse bevolking onnadenkend het woord ‘wappie’ en/of ‘anti-vaxxer’ repetitief echoot over social media naar mensen die zich veelal deugdelijk hebben geïnformeerd en al hun voorgaande vaccinaties gewoonweg hebben gehad, zag de grote meester dat het goed was. Of deze nog heel lang genoegzaam zal toekijken is maar de vraag, gezien steeds meer mensen doorkrijgen dat zelfs een steeds groter groeiende groep hoogopgeleide weldenkende mensen zich al een tijdje aan het uitspreken is tegen deze waanzin en de onterechte etikettering ‘wappie’, ‘complotdenker’, ‘rechts-extremist’,… die andersdenkenden per definitie naar willekeur krijgen opgeplakt.

Het is tegenwoordig een van de manieren om in een oceaan van propaganda nog bronnen te vinden die wel betrouwbaar zijn. Zo blijkt op basis van onderzoek van de Oxford University dat juist overheden er niet vies van zijn om misinformatie te verspreiden. Wou Ollongren juist bij wet gaan regelen dat de overheid het alleenrecht krijgt op het verspreiden van nepnieuws in plaats van de Nederlandse bevolking er tegen te beschermen? Laat Omtzigt die bezem dan maar eens flink door die onrechtsstatelijke kast halen. Het wordt hoog tijd dat juist partijen als VVD en D66, maar ook politici van andere partijen een keer flink bijgespijkerd worden over hoe je een rechtmatig sociaal contract sluit met de bevolking die je vertegenwoordigt.

Alles voor een ‘Verenigd Europa’
Op basis van de praktijken van afgelopen jaar lijkt het echter meer voor de hand liggend dat onder Kaag-bewind de censuur zal toenemen en alle tegengeluid in de kiem zal worden gesmoord. De Wet ‘Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen is tijdens de vorige kabinetsperiode aangenomen en laat ook ruimte om onwelgevallige politieke opponenten monddood te maken.

Evenzo zou het niet merkwaardig zijn als buitenproportioneel excessief politiegeweld, zoals waaraan gewone mensen op 14 maart 2021 op het Malieveld bloot werden gesteld, zal toenemen. Een politieagent heeft aan de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC) verklaard dat het overtreden van de anderhalve meter, iets dat lastig na te komen is in een groep, volgens hogerhand reden is om op te treden. Het is blijkbaar normaal om als Romeo een bezorgde demonstrant voor een politiebus te gooien of onophoudelijk met een wapenstok te slaan terwijl de demonstrant in kwestie een beet van een politiehond tracht te voorkomen. Meerdere politieagenten hebben verklaringen afgelegd aan de BPOC.

Is dat de verbinding waarvoor Kaag wil gaan zorgen: het in de kiem smoren van legitiem tegengeluid? Ze heeft immers de opdracht gekregen om als voormalig medewerker van de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals (SDG) van diezelfde VN uit te rollen in Nederland. En het correctief bindend referendum dat zij voorstaat is een wassen neus, gezien zij de voorwaarde eraan wil verbinden dat EU verdragen er niet onder vallen, terwijl onder haar bewind Nederland dient te worden opgeheven ten behoeve van een ‘Verenigd Europa’.

Demonstratierecht
Tegenwoordig is Nederland zover afgegleden dat je de coronareligie van de overheid niet in vraag mag stellen, wil je voorkomen dat je hersenpan zonder enige gefundeerde aanleiding in elkaar wordt geramd. Als er alleen mag gedemonstreerd worden binnen de kaders van het overheidsbeleid, blijft er niks meer overeind van enige democratie en is Nederland verworden tot een fascistische staat. Waarbij het demissionaire kabinet afgelopen zondag met autoritair gezag heerste.

Diezelfde politici staan op basis van het voorliggende verkiezingsresultaat nu weer op het punt om voor minstens vier jaar de macht te grijpen. Het is niet ondenkbaar dat ze dan vaker excessief geweld tegen de bevolking zullen gebruiken. Begrijpen mensen nu waarom er afgelopen kabinetsperiode vele momenten waren waarop de bevolking met verbazing zat te kijken waarom het kabinet niet viel? Ze hadden een opdracht van hogerhand te voltooien en daar moest elk enigszins op het eerste gezicht tegenstrijdig standpunt voor wijken. Zelfs nog nadat het rapport ‘Ongekend onrecht’ er lag.

The ‘Great’ plan
Als die VN SDG doelen echt zó geweldig zijn voor de wereldbevolking en dus ook de Nederlandse bevolking, dat ‘Build Back Better’ Great Reset plan van het WEF een waar walhalla wordt voor de mensen, waarom doen de bedenkers van dit plan het dan af als een grote complottheorie bedacht door wappies? Welke wereldburger wil er namelijk niet meedoen aan een plan waarin alle ellende in hun leven met één simpele druk op de knop wordt opgelost? Waarom zo stiekem doen? Het plan gaat toch zogenaamd zo geweldig voor iedereen ter wereld uitpakken: “You’ll own nothing and you’ll be happy”?

Of hebben die wappies het dan toch bij het rechte eind dat de gehele wereldbevolking op onrechtmatige wijze bestolen zal worden van al hun bezit waarvoor ze al levenslang hard werken en ze onder voorwaarde van het accepteren van een universeel basisinkomen, weliswaar bevrijd zullen worden van al hun schulden, maar ook al hun bezit, vrijheid en privacy. Dat ze zelfs niet meer het beslissingsrecht zullen behouden om wel dan niet gevaccineerd te worden. De wereldbevolking gereduceerd tot ‘cattle’ dankzij de ‘opportunities’ die 5G biedt voor wereldwijde digitale surveillance, artificiële intelligentie en robotisering.

Vaccinatie-agenda
Je huisdier slaagt erin om levenslang gezond te leven met amper een dierenartsbezoek, maar de Europese Commissie meent dat élk mens per definitie structureel en repetitief ingespoten moeten worden met allerhande lichaamsvreemde substanties, waarvan de effecten op langere termijn nog onbekend zijn, omdat anders volgens hen zelfs gezonde mensen überhaupt niet gezond zouden kunnen zijn. Ze hebben er zelfs een heuse ‘Vaccinatie-agenda 2030’ voor opgetuigd.

Als Mengele nu had geleefd, had hij zijn experimenten kunnen botvieren op bijna 8 miljard mensen met de goedkeuring van miljoenen mensen die het normaal lijken te vinden dat nu gezonde mensen tussen de 20 en 50 jaar overlijden aan het Astrazeneca vaccin om (meervoudig) chronisch zieke mensen, die in overgrote meerderheid de gemiddelde levensverwachting van 75 jaar al hebben bereikt, nog een paar zieke maanden extra te geven.

Iedere arts, ieder individu die deze experimentele substantie inspuit, waarvoor op dit moment slechts een voorwaardelijke vergunning is afgegeven, kan mogelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die optreedt. Dus bezin eer je begint, want ‘ich habe nicht gewusst’ is geen optie! Dat geldt ook voor álle politici die dit vaccinatiebeleid faciliteren en propaganderen. Er is nu dusdanig zoveel betrouwbare wetenschappelijke informatie voorhanden, dat je je niet langer kan verschuilen achter onwetendheid. Gerechtigheid zal zegevieren en door het tentoonspreiden van excessief geweld heb je je hand overspeeld.

Onbetwistbare rechten
Het is ieders geboorterecht om zelf te bepalen wat wel en niet met je lichaam gebeurt. Niets kan je dit recht ontnemen, zelfs geen wet. Zo nodig gelden andere regels als iets of iemand je dit recht in welke zin dan ook probeert te ontnemen. Eveneens is het opdringen van een basisinkomen en het daarmee opleggen van afhankelijkheid een misdaad waartegen je jezelf mag beschermen. Als je wordt bestolen van bezittingen die je rechtmatig hebt verdiend, is dat te allen tijde diefstal, ook al wordt deze beroving gelegitimeerd bij wet.

Daarnaast is het de primaire plicht van elke ouder om zijn kind tegen élke psychische en/of lichamelijke dreiging te beschermen, waartegen het kind zichzelf niet kan beschermen. Zelfs de overheid kan dat ongeschreven contract tussen ouder en kind niet verbreken.

Dit alles zijn rechten van elk individu, die bij schending levensbedreigend zijn en dus nooit opzij geschoven kunnen worden, zelfs niet bij wet, zelfs niet door de overheid. Het beschermen van deze rechten kan dan ook nooit rechtmatig strafrechtelijk vervolgd worden. Evenals is het onderdeel van het sociaal contract tussen mensen om te borgen dat deze rechten van elk individu gerespecteerd worden en is het onderdeel van een ongeschreven overeenkomst om in deze voor mekaar op te komen als deze rechten iemand dreigen ontnomen te worden.

Een overheid heeft nooit het recht je onrechtmatig te bestelen van de onaantastbaarheid van je lichaam, je gezondheid, je sociale omgeving, je bezittingen noch je leven. Niemand is ooit meer waard dan een ander, ook al zijn er mensen die dat wel denken. De 21ste eeuw heeft door de technologische mogelijkheden die voorhanden zijn de potentie in zich om het tijdperk te worden waarin de gehele wereldbevolking zichzelf uit armoede kan verheffen.

Echter dient elk individu nu dan wel bewust het stuur van zijn leven in handen te nemen en te bepalen welke wereld hij voorstaat en daarnaar te gaan leven. Want als we dat niet doen, is de kans anders zeer aannemelijk dat we afstevenen op collectieve zelfmoord omdat de huidige machthebbers besloten het moreel kompas over te laten aan algoritmen en de mensheid op een punt kwam waarop geen enkel individu meer durfde aan de noodrem te trekken, vanwege angst om door social credits van honger te sterven.

Overmoedige blindheid
Hoezo toe willen naar een wereld waarin we door middel van microchips ons IQ verhogen? Alsof IQ slechts draait om een grotere harde schijf. Overduidelijk is dat we niet eens in staat zijn om onze huidige aangeboren intelligentie naar behoren in te zetten, wat voor catastrofe roepen we dan niet over ons als mensheid af als we door overmoedigheid de volledige controle verliezen?

Is er dan niemand van deze planmakers, machthebbers in staat om onderbouwde tegengeluiden naar waarde te schatten en deze serieus te nemen? Het is gewoonweg absurd te verwachten dat 8 miljard mensen instemmen met collectieve zelfmoord. Wie zo arrogant is en blijft naar goed bedoelde andere ideeën en waarschuwingen, moet niet verbaasd zijn dat hij alleen komt te staan. Dan bouwt de alsmaar groeiende groep van andersdenkenden daarnaast wel een nieuwe samenleving waarin wel iedereen welkom is en de ruimte krijgt zich te ontwikkelen! Deze groep is klaar met ‘collateral damage’ en past voor een toekomstbeeld van collectieve suïcide.


Dit essay over de perspectieven bij Kabinetsformatiie2021 – na NL2021 – verscheen eerder op de Groningerkrant.nl

Meer over Kabinetsformatie2021 vindt u hier.

23 reacties

 1. Teunis schreef:

  Israël bewijst dat vaccineren werkt en gelukkig zijn zelfs mensen als Trump, Bolsonaro, Orbán zo verstandig om dat te erkennen.

 2. Teunis schreef:

  Herstel: die foto van Bolsonaro met ontblote bovenarm heb ik me blijkbaar verbeeld, maar er zijn genoeg anti-NWO politici die zich gewoon laten prikken.

 3. Eddie schreef:

  Meen je dit nou, Teunis? Of ben je gewoon cynisch?

 4. Eddie schreef:

  De afgelopen periode heb ik me regelmatig afgevraagd of verkiezingsfraude, manipulatie v.d. bevolking m.b.v. “gezagsgetrouwe” media, ongegeneerd machtsmisbruik, openlijke minachting en ridiculisering v. afwijkende meningen werkelijk iets van de laatste tijd is of dat het voorheen subtieler werd aangepakt, naast het feit dat het vroeger lastiger was om bepaalde informatie te achterhalen. Enfin, zelfs wanneer we altijd al besodemieterd zijn, dan nog was het vele malen vrijer dan nu. De schaamteloosheid van de huidige “elite”….de resultaten van VVD en toch ook D66 op het Groningse platteland zijn totaal ongeloofwaardig, maar “men” flikt het gewoon. Immers, wanneer er mensen zijn die vragen stellen en de straat opgaan, is daar altijd nog de hersenloze, kritiekloze en geweldsgeile sterke arm der wet, met hun geweldsmonopolie.

 5. Fredjohan schreef:

  Prachtig essay, dank daarvoor. Helaas is er nog geen krachtige tegenkracht opgebouwd. Hopelijk komt deze nog op tijd om de grote collaps te keren.

 6. Youp schreef:

  Samengevat kun je stellen dat, in de visie van de globalisten, de aarde beschermd moet worden tegen de mensen die er wonen. Gevolgmatig mag je verwachten dat je porties energie, vlees, vis, granen, water etc gerantsoeneerd zullen worden. Een beetje zoals beesten in een dierentuin hun dagelijkse porties krijgen. Reizen of kinderen krijgen zijn luxes die niet langer iedereen zijn toegestaan. Middels big data en geavanceerde monitoringstechnologie kunnen de elites dat allemaal mooi in de gaten houden.

 7. Youp schreef:

  Democratie is toch echt een totaal verouderd, archaïsch idee en proces. Het concept van bestuurders en bestuurden al doet nogal 19e eeuws aan, nogal oligarchisch ook. Om nog maar te zwijgen over het eenmaal in de vier jaar een stemmetje doen op een setje beloftes die nooit waargemaakt worden, waarvan niemand gelooft dat ze waargemaakt zullen worden en die geen enkele politicus ooit geprobeerd heeft te realiseren. Vervolgens is er geen enkele controle op de beloftes, geen feedback, geen vergoeding die uitgekeerd wordt bij het geheel of gedeeltelijk missen van de beloftes. Misschien dat eenmaal in de vier jaar stemmen leuk klonk in de 19e eeuw toen we nog met paard en wagen naar het dorp verderop hobbelden en zeker 50% van de bevolking boer was. Anno 2021 is het werkelijk volstrekt krankzinnig.

  Het goede nieuws is dat we waarschijnlijk te maken hebben met een overpopulatie aan elite. De elite, wat per definitie een klein en select gezelschap behoort te zijn, is overbevolkt. Volgens Peter Turchin is dat een goede indicatie voor een maatschappelijke ineenstorting gebaseerd op zo’n slordige 10.000 jaar aan data.
  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/12/can-history-predict-future/616993/

 8. Bob Fleumer schreef:

  De tweede kamer moet leden van de regering verbieden om deel te nemen in bijeenkomsten van het WEF dit is net zo erg als islam en moet uit onze samenleving.

 9. Fran schreef:

  Een (te) grote groep beseft niet dat er geen pandemie gaande is, maar een oorlog.

 10. Ron schreef:

  Maarten Keulemans
  @mkeulemans
  Oef. De farma-industrie zwijgt er wijselijk over, maar moet je zien hoe de virusvarianten een lange neus maken naar de Pfizer/Moderna vaccins… Zelfs na 2 prikken.Flushed face
  (voor leken: dalende lijntjes = betere ontsnapping)
  url: twitter.com/mkeulemans/status/1373034807119187984

  @hommel_b
  Keutelmans heeft natuurlijk weer alleen naar een grafiekje gekeken en niet verder gekeken dan zijn schetenwappelijke domme dopneus lang is.
  Het belangrijkste aan de grafiek vergeet hij namelijk gemakshalve even.
  Die ‘lijntje’ ofwel titers van neutraliserende antilichamen zijn van de drie mensen die COVID-19 doormaakten.
  url: twitter.com/hommel_b/status/1373211716075585536

 11. Cool Pete schreef:

  Geweldig goed artikel. Kwaliteit, om te bewaren.
  Alle belangrijke argumenten, worden goed weergegeven.
  Verplicht leesvoer voor politici.

  Lezers : let op!
  @Teunis = overheids-troll.
  Reageert en argumenteert nooit;
  balkt alleen direkt, als overheids-standpunt doorgedrukt moet worden.
  Stommer en doorzichtiger, tref je niet.

 12. Ei schreef:

  Israël is inderdaad het voorbeeld dat vaccinaties werken tegen covid-19. De ouderen zijn daar nu bijna allemaal gevaccineerd en ontbreken daardoor in de ziekenhuisopnamen. Ook neemt het aantal gevallen van covid onder de andere gevaccineerde drastisch af. Dit soort cijfers kunnen we nu ook zien in Schotland. Ouderen zijn daar gevaccineerd en komen daardoor ook niet meer in het ziekenhuis. De afgelopen eeuw heeft de mensheid een grote gezondheidswinst behaald door middel van vaccinaties. Mazelen, pokken en bijvoorbeeld polio komen bijna niet meer voor doordat er gevaccineerd is. Dat er blijvend onderzoek gedaan wordt naar vaccinaties is een goede zaak maar om dit nou met Mengele te vergelijken slaat volledig de plank mis. Waar ik tevens niemand over hoor spreken zijn de lange termijn effecten van een doorgemaakte covid infectie. Zelfs asymptomatisch patiënten hebben daar last van. 10% van de kinderen en 20% van de volwassen. De kosten en ingeleverde levensvreugde die er straks aankomen nemen zie ik ook niet terug in de berekeningen. Dus het zijn niet alleen de mensen boven de 75 die getroffen worden.

  Nog iets, door al die aardbevingen in Groningen is volgens mij de grond daar ongeschikt voor kerncentrales. Elk nadeel heeft ook een voordeel. Dat neemt niet weg dat de aardbeving gedupeerden ruimhartig en snel de schade vergoed dienen te krijgen.

 13. Anonymous schreef:

  @Ei, of het griepseizoen is over, of de meeste kwetsbaren zijn al overleden, of de testen/cijfers zijn weer eens gemanipuleerd. Ondertussen stijgt de ene noodkreet na de andere op uit dat land, en wordt berichtgeving over negatieve gevolgen na injectering met experimentele medicamenten onderdrukt.
  Het apartheid regiem in Zuid Afrika werd verguisd, maar in Israel wordt het bejubeld.

  Verder kun je niet spreken van een vaccine als je nog steeds besmet kunt worden, en anderen kunt besmetten. De huidige experimentele medicamenten zijn niets meer dan een soort van koortsverlagend middel zoals bij griep. En waarvan de lange termijn effecten compleet en totaal onbekend zijn.

  Dat Mengele wordt genoemd heeft te maken met het feit dat die dierproeven oversloeg en direct op mensen ging experimenteren, zonder zich ook maar een moment zorgen te maken over hun welbevinden.
  Er zijn medische protocols, onder andere Nuremberg, waar momenteel de kont mee afgeveegd wordt, maar die voort zijn gekomen uit zeer hard geleerde lessen. Deze worden momenteel achteloos aan de kant gesmeten, dus herhaling van die reeds geleerde lessen ligt in het verschiet.

  Feit is dat de dierenproeven met mRNA medicamenten al jaren mislukken, maar dat mag u niet weten.

  Voor wat betreft de lange termijn effecten, antistoffen tegen de Spaanse Griep worden/werden nog steeds aangetroffen bij zeer ouderen. De mensheid heeft sinds het begin der tijden te maken gehad met virussen, we zijn er nog steeds. Verder weten we uit de geschiedenis dat zeer dodelijke virussen uitsterven, De meest succesvolle virussen zijn virussen die hun gastheer niet doden, en ook niet hun gastheer dusdanig hinderen dat hun gastheer niet meer kan functioneren (want dat zou verdere verspreiding voorkomen).

  Geen enkele regering gaat een kosten/baten analyse doen van hun covid maatregelen, waarschijnlijk om te voorkomen dat het volk ze de straat opsleurt en aan bomen gaat ophangen. Zo dramatisch is het wel.

  Met betrekking tot aardbevingen, u komt niet over als iemand die weet heeft van hoe veilig moderne kerncentrales zijn, en wat die allemaal kunnen hebben. Die in Japan ging enkel fout omdat, na een fikse aardbeving, en een tsunami, een ontwerpfout zorgde voor oververhitting. Hadden ze bepaalde dingen 20 meter hoger gebouwd, dan was er niets aan de hand geweest. Mocht er ooit een tsunami komen die in Groningen een kerncentrale in kritische toestand brengt, dan denk ik dat we in Nederland grotere problemen hebben op dat moment, want driekwart van Nederland staat dan onder water. Daarnaast kan Groningen fluiten naar welke rechtvaardige compensatie dan ook, want anders was dat al lang geregeld.

  Wellicht daarom dat we miljarden steken in biomassacentrales, windmolens en zonneparken (naast miljarden donaties aan Zuid-Europese landen die daar, onder andere, een vierdaagse werkweek mee gaan financieren), maar geen euro in dijkverzwaring, terwijl China honderden kolencentrales gaat bouwen, en wij daar onze windmolens en andere geldverspilling tegenover stellen, als redder der aarde. Gewoon logisch kijkend klopt er geen ene jota van alle genomen maatregelen.

 14. Cool Pete schreef:

  @Ei :
  – over het heden, inzake vaccinaties, doet u onbewezen beweringen.
  En ook uit Israel komen ernstige berichten, die uw beweringen tegenspreken.

  – inzake : kern-centrales : die zijn bestand tegen aard-bevingen.

  En collega van “Teunis” zijn, lijkt me geen waarachtige rol.

 15. Cool Pete schreef:

  @Teunis en @Ei : stom, hoor, om te verraden, dat vaccineren met de NWO te maken heeft.
  Ja, dan val Je door de mand.

 16. Johan P schreef:

  @Ei
  Volgens u is de grond in Groningen ongeschikt voor de bouw van kerncentrales? En dat baseert u op wat? Uw expertise als geoloog? Uw expertise in de bouw van energiecentrales? Uw expertise als kernfysicus?
  Heeft u zelfs maar enig idee waar u het over hebt, of de enorme verschillen tussen uranium of thoriumcentrales? En zelfs als u gelijk zou hebben, waarom zouden dergelijke centrales in Groningen geplaatst moeten worden?
  Wil men overschakelen op zogenaamd duurzame energie dan heeft men meer dan 10X de ruimte nodig die men nodig heeft voor een kerncentrale, volgebouwd met windmolens en zonnepanelen die zeldzame metalen gebruiken die worden gewonnen door stripmining, voor het overgrote deel in China en die bij lange na niet lang genoeg mee gaan om de kosten te dekken. Niets milieuvriendelijks aan dus. Daarnaast moet men dan het distributienetwerk verdrievoudigen om de pieken op te kunnen vangen en enorm investeren in opslag van energie met enorme verliezen om te proberen de dalen te kunnen compenseren. En dan nog heeft men betrouwbare centrales nodig die op standby staan om in ieder geval een zeker miniumum aan energie te kunnen garanderen.

  Wat betreft vaccinateies., ik ben een groot voorstander van vaccineren. Echter, het gaat hier niet om vaccins in de traditionele betekenis maar om een nieuwe technologie die neerkomt op genetische manipulatie. Een techniek die nooit werkelijk is getest, waarbij een groot deel van de reguliere testen is overgeslagen, vrijwel geen dierproeven zijn gedaan en de dierproeven die wel zijn gedaan liepen uit op 90% van de dieren dood toen ze later aan het ‘wilde’ virus werden blootgesteld. En net zo als met andere nieuwe technologie is er geen enkel inzicht op gevolgen voor (middel)lange termijn.
  En voordat u gaat proberen te argumenteren; nee, het is niet aan mij om te bewijzen dat er (veel) negatieve gevolgen op de (middel)lange termijn zijn, het is aan de fabrikanten om te bewijzen dat dat niet zo is. Net als met andere medische behandelingen.
  Dat, plus het onacceptable hoge aantal gezonde mensen dat overlijdt binnen korte termijn na te zijn gevaccineerd zou zelfs de meest fervente aanhanger zich eens achter de oren moeten laten krabben.
  Bij ‘corona’ wordt de definitie gehandhaaft dat iedereen die binnen 30 dagen na een positieve test overlijdt wordt geregistreerd als corona-dode. Zelfs als er overduidelijke andere oorzaken zij, als schotwonden, verkeersongevallen of de laatste stadia van botkanker.
  Maar bij de vaccins wordt het tegenovergestelde gedaan; zelfs als je geen andere klachten hebt maar dezelfde dag, of binnen een week overlijdt dan kan het toch nooit aan het vaccin liggen. En wordt autopsie in veel gevallen niet gedaan. Lekker consequent weer.

 17. Ei schreef:

  @Johan P
  Laat je ik eerst zeggen dat ik voor kerncentrales ben als er dan zo nodig uitstoot doelstellingen gehaald dienen te worden. Nog mooier zou zijn de dijken ophogen en het daar bij laten. Maar goed dat is mijn mening. Je hoeft geen geoloog te zijn om te weten dat er aardbevingen zijn in Groningen. (Eens de deur uit gaan en onder de mensen komen is voldoende). Tevens is een aardbeving vrije omgeving te prefereren boven een aardbevingsgebied. Reactie was bedoeld vanwege de stelling in het stuk dat Groningen nu ook nog een kerncentrale zou krijgen in de voortuin.

  Over de vaccinaties. Nee, er zijn geen onderdelen overgeslagen bij het testen. De techniek is wel getest, de 2 huidige Ebola vaccinaties zijn op dezelfde manier gemaakt als 2 van de huidige vaccinaties tegen covid. Die Ebola vaccinaties gebruiken we al een tijd op mensen en het werkt. De proefdieren zijn allemaal overleden ze worden namelijk allemaal afgemaakt na de testen daarna een autopsie. Inderdaad 90% ging vanzelf dood. Een vaccin krijg je niet in 1keer goed. Daarom testen we het eerst op dieren, daarna op vrijwilligers en daarna op grotere groepen.
  Lange termijn effecten van vaccinaties openbaren zich tot nu toe in de hele geschiedenis van het vaccineren binnen 2 maanden na de vaccinatie. En ondertussen wordt na 1,2 miljoen? vaccinaties na 7 doden de vaccinaties stop gezet om te onderzoeken wat er misschien aan de hand is. Toch ook precies volgens het protocol? Dan heb ik het nog niet over de 22 miljoen vaccinaties die in GB zijn gezet met dat spul. Ik zou nog eerder denken dat de EU GB zit te treiteren als ik dan toch van kwade wil uit moet gaan.

 18. Anonymous schreef:

  @Ei, moderne kerncentrales kunnen prima tegen aardbevingen.
  Ja, er zijn onderdelen overgeslagen bij het testen, nu is het alsof je met 9 vrouwen in 1 maand een baby kunt krijgen. Daarnaast hebben we het over alle “vaccinaties” (want je kunt niet zelf kiezen), en Softenon, asbest, lood in brandstof, PCB’s, kwik in vullingen, roken, enzovoorts, zijn we niet vergeten. Allemaal “uitvoerig getest en niet schadelijk bevonden” destijds. Decennia lang. De lange termijn effecten daarvan hebben vele jaren geduurd, sommigen hebben er hun leven lang last van gehad, niks geen 2 maanden.
  Het argument dat het percentage gewijs allemaal wel meevalt is geen argument, want omgekeerd moest de halve beschaving op slot, lockdowns, MKB kapot, voor die 0,23%.

 19. Johan P schreef:

  @Ei
  Misschien zou u er goed aan doen de documenten eens goed na te lezen
  De proefdieren gingen NIET dood omdat ze aan het eind zoals normaal werden gedood voor autopsie, en gingen niet ‘vanzelf’ dood maar als onderdeel van de test; om precies te zijn na blootstelling aan het wilde virus, waarvan het de bedoeling was dat ze het zouden overleven. Als 95% doodgaat na blootstelling aan het virus waartegen ze beschermd zouden moeten worden dan is het middel dus erger dan de kwaal. Er zijn GEEN latere testen waarbij de dieren het wel overleefden en naderhand opzettelijk werden afgemaakt voor autopsie om te kijken naar andere bijwerkingen of reacties.
  De stelling dat die fase dus met succes is afgesloten is een botte leugen, de fase heeft slechts een negatief resultaat laten zien en is daarna verder overgeslagen.
  Kom bij mij aub niet aan met dergelijke onzin, zelfs de meest elementaire wetenschappelijke principes zijn overboord gezet bij de haastklus om een ‘vaccin’ in elkaar te flanzen. Iets wat normaal minimaal 10 jaar duurt, ook al omdat er uitvoerig moet worden getest en naar lange termijn gevolgen moet worden gekeken. Dat het nu binnen 1 jaar rond is geeft al aan dat de normale testprocedures dus op geen enkele manier kunnen zijn gevolgd.
  Overigens is het ook geen geheim dat de CEO van Pfizer in een intervieuw heeft gezegd dat hij/zijn bedrijf Israel als een gigantisch laboratorium ziet vanwege het feit dat daar alleen hun vaccin wordt gebruikt waardoor ze de kans hebben de gevolgen en bijwerkingen te bestuderen.

  Wat betreft de lange termijn bijwerkingen. U vergelijkt het weer met resultaten van werkelijke vaccins. Dit zijn GEEN vaccins in die zin. Een vaccin wordt gemaakt door gebruik te maken van hetzij een verzwakte vorm van een virus, hetzij een dood virus. Slechts het Chinese vaccin komt daarbij in de buurt. Alle andere zogenaamde vaccins die nu worden gepushed berusten op genetische manipulatie om bepaalde spike-eiwitten te herkennen, maar deze techniek is nooit eerder met werkelijk succes toegepast. Risico’s die hiermee in verband worden gebracht zijn oa auto-immuunziektes en verminderde vruchtbaarheid. Vooral de auto-immun reactie die kan worden opgewekt na blootstelling aan het virus waartegen je beschermd zou moeten worden.
  Om vervolgens covid te vergelijken met ebola is een grof schandaal, ware covid zo gevaarlijk als ebola dan zou ik nog kunnen begrijpen dat er een gok wordt genomen, maar de besmettingsrisico’s, verspreiding en het verloop van beiden zijn niet te vergelijken. Je zou een door een fiets aangedreven dynamo net zo goed met een kerncentrale kunnen vergelijken, maar voor het gebruik van fietsdynamo’s in je omgeving gaat ook niemand extra maatregelen tegen straling eisen.

 20. Ei schreef:

  @Anonymous

  Welke onderzoeken zijn er overgeslagen welke voor covid bij vaccinaties wel werden gedaan? Er zijn wel andere dingen overgeslagen. Toestemmingen en papierwerk hebben de bureaucratie overgeslagen, financiering zoektocht is overgeslagen, productie faciliteiten zijn klaar gemaakt voordat het definitieve vaccin er was.
  Er zijn toch echt verschillende vaccinaties en ja je kunt wel kiezen. Je kunt namelijk vooraf zien waarmee je gevaccineerd wordt en dan accepteren of weigeren. Is openbaar, je kan ter plekke nog weigeren bij inspuiten. We hebben het over vaccinaties niet over andere middelen. Bij vaccinaties uiten zich de lange termijn bijwerkingen binnen 2 maanden na toedienen. Dat percentage gewijs snijd alleen hout als het percentage wat er tegenover staat hoger is. Dan zou je dat ook moeten corrigeren voor schade. En die 0,23% is gemiddelde over alle leeftijden en geslacht. Het getal is ook achterhaald en de lange termijn effecten van een covid infectie is er niet in verwerkt. Dan krijgen we daarna de vergelijking met influenza (endemisch) en covid (pandemisch) dus niet te vergelijken. Een R getal welke statisch wordt uitgelegd maar dynamisch is. Enz.

  Waarmee ik het wel mee eens ben is dat de overheden dit waardeloos hebben aangepakt en blijven aanpakken. Ik vind de Britten het nog het beste doen in Europa. Die zetten 900.000 spuiten per dag, wij 29.000. Duitsland koop nog 50 miljoen extra vaccinaties, Denemarken en Oostenrijk kopen gezamenlijk het overschot van Israël op maar wij blijven braaf wachten tot dat de EU ons wat toebedeeld. Ondertussen wel meebetalen voor andere landen maar zelf niets regelen.

 21. Anonymous schreef:

  @Ei, zie reactie @Johan P

  Ter overweging, heeft u zich al afgevraagd hoe het kan dat de mondiale MSN en Overheden aan alle kanten hun propaganda spuien, tegengeluiden onderdrukken, groeiende protesten in steeds meer landen uit het nieuws houden, bewezen werkende en reeds decennia lange veilige medicatie verbieden, tweedeling in de maatschappij aan het bewerkstelligen zijn middels track&trace systemen, de economie en milieu kapotmakende Klimaat waanzin blijft doordrukken, ongebreidelde migratiegolven blijven faciliteren, voortdurend met twee maten meet, gezond voedsel wenst te vervangen door bonenprut en andere twijfelachtige substanties, decennia lange opgebouwde sociale zekerheden afbreekt, belastingen blijft verhogen, zwaar bevochten vrijheden aan de kant gooit, en democratie als hinderlijk beziet?

 22. Ei schreef:

  @Johan P

  Ik vergelijk Ebola niet met Covid. De techniek van het Janssen vaccin tegen covid is dezelfde techniek als het vaccin van Janssen tegen Ebola waarbij de laatste al succesvol bij honderdduizenden mensen is toegediend in de afgelopen jaren. Met de bij behorende dierproeven. Daarna is de gehele exercitie nogmaals uitgevoerd voor het covid-19 vaccin. Dat u stelt dat er geen succesvolle dierproeven zijn geweest maar een leugen bevreemd mij. Uw stelling dat dit een leugen is houdt in dat niet 1 niet 2 maar tot nu toe 6 onafhankelijke fabrikanten uit verschillende landen hebben liegen over hun dierproeven. (4 goedgekeurde vaccins en 2 ingediende aanvragen) En Janssen (J&J) liegt zelfs 2 maal, 1x ebola en 1x covid-19. Waarbij de laatste ook nog een extra fabrikant (Merk) zo gek heeft gekregen weg te kijken. Dat is wat uw bewering inhoud.

  De dierproeven waren niet succesvol zegt u, de beestjes stierven aan het virus. Een niet werkzaam vaccin dus? Waarom gaan volgens u 95% van die diertjes wel dood maar de gevaccineerde mensen niet? Niet tijdens de testen van meer dan 20.000 gevaccineerden (per vaccin) noch tijdens het vaccinatie programma in diverse landen?Hoe komt het dan dat er overal waar gevaccineerd wordt het aantal ziekenhuisopnames van gevaccineerden dalen? Duid dat op een niet werkzame vaccins met leugens van alle Israëlische ziektekosten verzekeraars en het Britse NHS en de statistische bureaus?

  Het stelt mij gerust dat miljoenen mensen mij zijn voorgegaan bij het vaccineren. Als ze hier het vaccinatie programma stil leggen bij een vermoeden doen ze dat ergens anders ook. Standaard is ook dat gevaccineerden extra worden gevolgd. Daarom weten we ook dat lange termijn effecten van vaccins zich binnen 2 maanden uiten.

  Wat betreft uw opmerking dat dit geen vaccins zijn. Wellicht gebruikt u een andere definitie. Maar ik denk dat het u daar niet om te doen is. U bezwaar richt zich tegen de entstof zelf en de manier hoe deze zijn werk doet (de werkzaamheid vindt u hier boven). Bij beiden vaccins (oude manieren en de nieuwe varianten) zorgt de stof er voor dat het lichaam het spike protein herkend en het lichaam een geheugen opbouwt. Waar heeft u bedenkingen bij?

  Kunt u me aangeven welke documenten ik volgens u nogmaals goed zou moeten doorlezen? Van welk vaccin? Alle vaccins zijn namelijk anders. Ze hebben ook overeenkomsten oa de opbouw van een immuungeheugen.