DE WERELD NU

Kabinetsformatie2021 – debat in teken Toeslagenaffaire?

Kabinetsformatie2021

Kabinetsformatie2021 en de Toeslagenaffaire blijven verknoopt, en het lijkt er op dat dat vandaag niet veranderen zal – wie vandaag ook worden weggestuurd.

Het debat is intussen begonnen, met een motie van wantrouwen van DENK om de toon te zetten. Mede namens FvD, PVV, BBB en BIJ1, meldt GS, dat niet optimistisch is dat er recht zal worden gedaan aan het geopenbaarde gekonkel:

Hoe kwamen we hier? Vorige week was de stand van zaken aldus:

Kabinetsformatie2021

En dat is wat we gaan doen.

De PVV heeft van meet af al gevraagd om meer, meer meer kabinetsnotulen – slim, want dat zet voor dit debat de toon van een onwillig kabinet. Dat Rutte cs daar aan beginnen lijkt ondenkbaar. Dergelijke manoeuvres kun je altijd wel aan Wilders cs overlaten – gelijk een lesje in de parlementaire trukendoos voor nieuwe partijen.

Mijns inziens niet geheel toevallig kwam juist vanmorgen de staatsomroep met het onderstaande bericht. Lees en onthoud het, want ik garandeer u dat vandaag nog door enige betrapte slippendragers van de premier zal worden gewezen op de wijsheid de Kamer te willen temperen.in haar drang naar neer kennis van malversaties op bestuurlijk niveau. De hele belastingdienst ligt in de poeier nu; jullie schuld, volksvertegenwoordiging!!

Kabinetsformatie2021

Zelfs de geharnaste vervolgers van staatswege zijn tegenwoordig van suiker als ze niet zoet zijn geweest? Het is geen feestelijke conclusie:

Er heerst volgens dagblad Trouw een grote crisis binnen de afdeling van de Belastingdienst die de eerste compensatie van de toeslagenaffaire afhandelt. Uit gesprekken met gedupeerden, hun advocaten en (oud-)werknemers van de Belastingdienst blijkt volgens de krant dat de dienst onder grote druk staat, er interne strijd heerst en personeel vertrekt. Getroffen ouders vrezen opnieuw in de knel te komen.

Maar al te zeer ontstaat hier de indruk dat de NOS er het kabinet mee steunt. ER staat nog net niet dat het de schuld van het duo Omtzigt/Leijten is. Maar gegarandeerd dat men daar nog wel op terugkeert, gaande de verslaggeving van het debat.

Ook de steun die D66 middels Jetten het kabinet geeft over de inhoud van die notulen neemt de NOS mee.

Volgens D66-Kamerlid Jetten wist de Kamer allang wat er in de notulen stond die nu werden verspreid, want de informatie was eerder al aan Kamerleden van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag gestuurd. “We moeten niet de suggestie wekken dat er informatie instaat, die de Kamer niet allang wist.”

Dat het daarbij ongetwijfeld om een gekuiste versie ging, kreeg Jetten per kerende post om zijn oren:

“Kennelijk is dit dan een voorbeeld dat coalitie-Kamerleden eerder dingen weten dan anderen”, zegt Marijnissen. “Want meneer Jetten leest niets nieuws.” Ze vindt dat het zoveelste bewijs dat de Tweede Kamer door toedoen van het kabinet niet goed zijn werk kan doen.

Ook het verdere commentaar van Wilders blijkt relevant:

PVV-Kamerlid Wilders is al even fel over de rol van het kabinet. De notulen geven een beeld van een ministerraad van “bange mensen”, “van narcisten”, zegt hij. Volgens hem is het niet delen van alle relevante informatie een ambtsmisdrijf. “Voor mijn part mogen ze allemaal achter de tralies.”
Hij vindt dat de Kamer nu moet zeggen: dit pikken wij niet langer.
Er is inmiddels een procedure gestart om een aanklacht tegen het kabinet in te dienen, zegt Kamervoorzitter Bergkamp.

Al blijft de vraag of een meerderheid van de Kamer dat zal willen steunen. Of dat vandaag nog aan de orde komt? Moeizaam daar een hard antwoord op te geven: als er een meerderheid is die de motie van wantrouwen tegen het spul in vak K steunt, dan lijkt het me in het vat te zitten. Als die er niet door komt hoeft u echt nergens op te rekenen.

Wat er gebeurt als die motie van wantrouwen wordt aangenomen is sowieso iets dat terra incognita is. Dat de premier daadwerkelijk zal dienen te vertrekken lijkt onontkoombaar, maar verder? De lijn van opvolging is dat de eerste vicepremier het stokje overneemt. Dat is Hugo de Jonge. De instelling van een caretaker kabinet, onder leiding van de vicepresident van de RvS lijkt me echter de meest logische weg. Maar dat zullen we allemaal af moeten wachten – het zal ongetwijfeld ter sprake komen. En als het ter sprake komt, is de realisatie niet ver meer weg.

De vraag om meer, meer meer notulen werd door de kamer echter niet gesteund.

En ja hoor. Terwijl de Kamerleden zitten te trappelen om te gaan lunchen probeert mevrouw Herman van de VVD onder evidente formuleringen in de regeringsnotulen uit te wriemelen, verwijzend naar de erkenning van haar fractie van niet te ontkennen fouten tijdens de Toeslagenaffaire.


Meer over Kabinetsformatie2021 en wat er politiek rondom plaatsvindt vindt u hier.

8 reacties

 1. Youp schreef:

  Ik had de speech van Wilders ook al bij E.J.Bron gezien. Daar zit geen woord globalistaans bij. Er zijn dan ook criminele daden verricht door de regering. Nu verbaas ik mij daar al heel lang niet meer over. Maar het doet goed dat de muntjes nu bij meer mensen beginnen te vallen. En het blijft niet bij de toeslagenaffaire. Reiner Fuelmich bereid een Neurenberg 2.0 tribunaal voor mbt de Covid19 hoax en je kunt er zo een naast zetten voor de klimaathoax. Het verschil met een mafiose organisatie begint wel heel erg dun te worden. Ik mag wel zeggen de georganiseerde criminaliteit in het algemeen omdat in zo ongeveer alle westerse landen dezelfde machinaties zichtbaar zijn. Opmerkelijk is wel dat het nu pas allemaal aan het licht komt. Is Mark Rutte toch niet de gehaaide leugenaar die hij probeert te zijn, of hebben de globalisten hun hand overspeeld? Ik denk het laatste. De toeslagenaffaire is enkel een van de vele misstanden. Wel eentje die aan het licht gekomen is. Jammer is wel dat de meeste mensen nog altijd denken dat je dit soort problemen kunt oplossen door simpelweg andere poppetjes in het pluche te plakken.

 2. Ernie van de Wal schreef:

  Het faillissement van onze volkseigene vertegenwoordiging, een morele crisis van ongekende omvang.
  In een aantal politieke partijen waar men de weg compleet kwijt is. In de landelijke pers, die enkel nog als loopjongen van die moreel verrotte club uit 070 dient, in een aantal instanties als belastingdienst, zorg en ict.

  Het voorstel van Wilders, een kabinet van Nationale Eenheid is in deze nog het verstandigste voorstel. Alleen niet voor een paar maandjes en hoewel een zakenkabinet, of zo mogelijk een combinatie van die 2 beter zou zijn. Die regering moet geen internationale (EU) beslissingen willen nemen, en ook geen toezeggingen aan de EU doen.
  Eerst maar eens orde op zaken stellen in eigen land.

  Het is gebaat bij een dagelijks bestuur zonder politiek-ideologische inbreng.
  Er liggen een paar grote uitdagingen: Nederland uit de covid-modus helpen en de zorg zo modelleren dat de ziekenhuizen volgende crises beter aan kunnen. Met de sterk vergrijzende babyboom gaat een gemiddelde griepepidemie de komende 20 jaar niet onderdoen voor covid.
  De economie moet worden hersteld als we uit Covid komen, het IT debacle met schreeuwend dure en beroerd functionerende automatisering moet grondig op de schop en de belastingdienst moet diepgaand gereorganiseerd worden

  Let hierbij op het volgende. De lakse houding van de belastingdienst is niet alleen schandelijk en schadelijk voor de getroffenen in de toeslagen-affaire. Het is ook een schop in het kruis van alle andere Nederlandse burgers, die van die belastingdienst een grote bek krijgen -of erger- wanneer zij eens te laat zijn met het doen van aangifte of een betaling.

  Intussen kunnen een aantal doodzieke politieke partijen zich diepgaand bezinnen op een beter functioneren in de toekomst.
  Ik heb sterk de indruk dat -bijvoorbeeld- de VVD -/- Rutte = 0. Die partij mag de grootste zijn, het kader van die partij behoeft een grondige restauratie en lijkt me zonder Rutte niet capabel om op korte termijn te regeren.

  Onder ons gezegd en gezwegen, dit team moet je voor het einde van het zomerreces geïnstalleerd hebben en de eerstkomende kamerverkiezingen kunnen dan in 2025 plaatsvinden. We hebben het hier over een enorme nationale crisis en die problemen los je niet in een paar maandjes op. Sterker nog, als je in 4 jaar de basis wil leggen om de genoemde problemen op te lossen wordt het nog een zaak van doortastend en efficiënt aanpoten.

 3. Willie schreef:

  Het debat is in een vorm gekomen door de VVD,CDA,GL,D66,CU waarbij de daders niet meer worden aangepakt op hun wandaden en bestraft dienen te worden. Maar er geklets wordt over het in de toekomst voorkomen van deze daden. waarna de daders vrolijk verder kunnen met hun praktijken.
  Dat de VVD nog de grootste aanhang heeft is niet verwonderlijk er is altijd een bedorven deel onder het volk. .Zelfs Adolf kon na het het land in een catastrofe gestort te hebben nog altijd rekenen op een grote aanhang

 4. Youp schreef:

  @Ernie van de Wal

  “Er liggen een paar grote uitdagingen: Nederland uit de covid-modus helpen en de zorg zo modelleren dat de ziekenhuizen volgende crises beter aan kunnen.”

  Er is helemaal geen Covid19 probleem. Wat het precies is weten we niet. Ik denk dat het uit een lab komt en door mensen gemaakt is. Wat we weten is dat de sterftecijfers en besmettingscijfers gelijk zijn aan de seizoensgriep, die overigens helemaal verdwenen is. elk jaar sterven duizenden mensen aan de griep. Dit jaar nul. Ze sterven allemaal aan Covid19. De ziekenhuizen zijn niet overvol. Het is allemaal een grote farce, een hoax, een internationaal geplande actie om de wereld in lockdown te kunnen zetten zodat a great reset kan plaatsvinden. Ik weet dat het moeilijk is te geloven dat onze bestuurders zo slecht en gewetenloos zijn, maar dat is wat er aan de hand is.

  Wat betreft de zorgcapaciteit zijn er twee rapporten van het RIVM verschenen, voor Covid19, waarin wordt aangegeven dat NL niet goed is voorbereid op een epidemie. Met name een tekort aan IC capaciteit is voorzien. Wat doet de regering? Ze verlagen de IC capaciteit nog wat verder. Wat is dat? Onkunde? Onwil? Zijn ze echt zo dom? Of wordt hier een plan uitgerold zodat ze het hele land in lockdown moeten zetten omdat er te weinig IC capaciteit is; die tot overmaat van ramp gedurende een heel jaar niet uitgebreid wordt wat toch een voor de hand liggende logische conclusie is. Evenmin worden de diensten van een schip met 1000 IC bedden + personeel niet gewaardeerd. En de capaciteit wortd niet opgeschaald omdat er geen tekorten zijn. Het covid19 plannetje loopt niet zoals gewenst omdat het sterftecijfer lager is dan eigenlijk de bedoeling was en zoals is geoefend tijdens Event 201.

  Wat betreft de belastingdienst denk ik dat de het allemaal veel te ingewikkeld is. Er zijn veel te veel regels en het zou me niet eens verbazen als sommige daarvan conflicteren met andere regels. Een vlaktaks van 15% lost dat op. En als dat betekent dat de overheid minder centjes kan uitgeven en minder cadeautjes kan beloven, dan trekken ze de broekriem maar aan.

 5. Jan de Jong schreef:

  FVD mocht het partijkartel niet benoemen – schande!; en PVV mocht het neppparlement niet benoemen – schande!.
  Maar gewoon bewezen realiteit.

 6. Ernie van de Wal schreef:

  Youp, mijn dank voor je input. Als je het niet erg vindt beperk ik met tot de grote lijnen en wat daarin voor ons ligt.

 7. Anonymous schreef:

  Goh, je doet braaf wat je baas je beveelt, ook al voel je aan je klompen aan dat het niet koosjer is wat je aan het doen bent, maar ja, de baas beveelt, en jij doet slechts wat je opgedragen wordt, niet mijn verantwoording en zo. En dan later verbaasd zijn dat diezelfde baas je voor de bus gooit om z’n eigen hachje te redden. Dan heb je wel een erg marxistische opleiding gehad om daar in te trappen. Oh wacht, dat is precies waar een marxistische opleiding voor bedoeld is, anderen dusdanig conditioneren dat zij met gemak geslachtofferd kunnen worden voor de persoonlijke belangen van een of andere psychopaat die medemensen ziet als wegwerpartikel voor het behalen van eigen zelfverheerlijking.

  Welke ouder zou een dergelijke toekomst niet wensen voor de eigen kinderen, neven en nichten?

 8. Cylin schreef:

  PvdA en Groenlinks zijn voldoende gesensibiliseerd. Het grootste probleem lijkt nu het CDA te zijn.