DE WERELD NU

Kabinetsformatie2021 – debat: geen nieuws

Kabinetsformatie2021

Het Kamerdebat over het door de informateurs bereikte coalitieakkoord biedt geen nieuwe inzichten of verwachtingen aangaande ‘nieuw leiderschap’.

Zorg om de zorg blijft het leitmotiv van de oppositie, en de coalitie denkt daar niet serieus over mee. Ten onrechte, zo blijkt uit de berichtgeving er over.

Kabinetsformatie2021

Het gelijk van Wilders hierboven blijkt ook uit:

Kabinetsformatie2021

Wat dit in feite laat zien, is dat mensen met behoefte aan zorg zich niet van loket naar loket slepen, doch zich min of meer in hun eigen hol en omgeving terugtrekken. Daar hebben ze doorgaans ervaring met zich behelpen, terwijl ze op objectieve gronden andere zorg nodig hebben. Het kabinet zet nu in op een situatie waarin de vraag naar zorg wordt verminderd, omdat die zorg er toch niet is. Over de behoefte valt zo weinig te zeggen, behalve dat een ‘verborgen behoefte’ wordt gecreëerd.

Als de behoefte dan plotseling openlijk explosief stijgt, zoals de afgelopen jaren met Corona, pas dan wordt duidelijk welke gaten men heeft laten vallen, en kan mogelijk met terugwerkende kracht worden berekend hoe destructief het beleid geweest is. Wat dat betreft heeft Klaver gelijk als hij het over een voortzetting van het oude beleid heeft.

Kabinetsformatie2021

Ook de keuze van geld uitgeven aan hobby’s van de regerende partijen (zoals thans aan windmolens et al), waar Van der Staaij het feitelijk over heeft, wijst op een voortzetting van slechte gewoonten. Het is niet onverwacht, maar het blijft bedroevend.

Afgezien van de nieuwe, nog onbekende poppetjes, eindigt Kabinetsformatie2021 derhalve met een situatie zoals die bestond vóór de verkiezingen van dit jaar. Dat we moeten omzien naar een verdwenen toekomst is nu inderdaad zonneklaar. In zekere zin is dit debat daarom ook een voorafschaduwing van wat we de komende vier jaar vaker zullen zien, en ik verwacht dan ook dat het kabinet zich politiek langzamerhand onwrikbaar in de soep gaat manoeuvreren. Dat zou neer komen op nieuwe verkiezingen over een jaar of drie uiterlijk. Maar eerder is verre van onmogelijk. Rutte4 begint onder een dusdanig slecht gesternte, dat je wat dat betreft bijna alles verwachten kunt.

Image


Meer over Kabinetsformatie2021 – met commentaren van diverse auteurs over wat politiek plaatsvindt – vindt u hier.

2 reacties

  1. carthago schreef:

    De “band” tussen heks kaag en marQRutte is weer versterkt .Na de laatste peilingen dus .Echte bandieten.

  2. Gienekehado St. schreef:

    Onderwijl al dat GEKWEZEL zijn we al weer lichtjaren achteruitgekaggeld! De criminele ZOOI is niet te overzien! Benieuwd welke NITWITTEN nog in Vak K** durven kruipen!