DE WERELD NU

Janmaat, Centrumpartij en onrechtmatige rechtspraak

gif, racismeroepers, NOS, Raciale spanningen, Janmaat

Als Janmaat nu terecht stond zou hij niet meer veroordeeld worden, omdat wat hij zei niet strafbaar was. Toon Kasdorp liep het langs.

Je hoefde het niet eens te zijn met wat Janmaat zei, maar hij had het recht om het te zeggen. [1]

Rechters die indertijd deel uitmaakten van colleges die zijn veroordelingen hebben uitgesproken vinden dit achteraf ook zeiden ze een paar jaar later  tegen de NRC. Anoniem misschien, maar toch. Het waren kennelijk geen erg goede uitspraken en dat is nu uit hun eigen mond bevestigd. Ze zeggen nu openlijk dat ze het niet meer zouden doen als ze er opnieuw voor zouden staan. Maar dat neemt niet weg dat ze het indertijd wel hebben gedaan en er mee weg zijn gekomen. Moet dat kunnen?

Zijn rechters onschendbaar, ook als ze onrecht spreken en wanneer ze iemand veroordelen voor iets wat nooit strafbaar is geweest, naar achteraf is komen vast te staan?

Dat is inderdaad het geval. Rechters kunnen de gekste vonnissen wijzen en niemand kan ze ervoor op de vingers tikken. Wel kan een andere rechter in hoger beroep een vonnis ongedaan maken en de Hoge Raad kan een arrest verbreken als vast staat dat het recht geschonden is. Maar rechters straffen voor onrechtmatige uitspraken of officieren voor een onrechtmatige vervolging, dat kan alleen onder heel bijzondere omstandigheden. En ook als het wel kon zouden rechters het niet snel doen, dat vervolgen en straffen van een andere rechter of van een officier. Dat hebben we gezien toen twee rechters een paar jaar geleden werden vrijgesproken terwijl ze toch wel degelijk een meineed hadden gepleegd, zij het dat die hun verkeerd ten laste werd gelegd. De rechters en de officier in kwestie vonden het kennelijk niet zo’n heel erge meineed. Niet genoeg om hem nauwkeurig ten laste te leggen en de beide heren vervolgens te veroordelen..

Als Wilders ooit een meerderheid krijgt dan kan hij de verdragen opzeggen die nu de  vrijheid van de wetgever beperken. Daarna kan hij de grondwet aanpassen die verdragen nu de voorrang geeft boven de eigen wetten. Tenslotte kan hij dan  wetten maken om rechters achter de tralies te stoppen die onrechtmatige uitspraken doen. De grondwet verbiedt het geven van terugwerkende kracht aan strafrechtelijke bepalingen, maar een latere wet derogeert in Nederland aan de grondwet. Dus terugwerkende kracht kan ook nog, als het zou moeten. Dat is wel gek maar het is toch zo.

Is het dan niet lastig dat het andere rechters en dus collega’s zijn die zo’n nieuwe wet zouden moeten toepassen? Inderdaad. Maar Wilders zou een nieuw hoogste rechtscollege kunnen instellen, misschien wel met de uitsluitende taak om rechters te berechten die zich niet aan zijn wetten houden. Dat kan, maar het is wel vragen om een opstand. Dat rechters het laatste woord hebben is onderdeel van de rechtsstaat en dat moet van een flinke meerderheid van Nederlanders vooral zo blijven.

Als rechters of officieren het recht schenden, zoals in de Schiedammer Parkmoord het geval geweest lijkt te zijn geweest, wat doen we dan? Quis custodiet ipsos custodes[2]? Dan doen we niets, want het middel zou erger zijn dan de kwaal.

De schade aan de rechtsstaat zou nog groter zijn wanneer rechters en officieren zouden worden vervolgd voor fouten bij de uitoefening van hun vak.

Dat er fouten worden gemaakt bij de uitvoering van iedere functie, ook die van rechters en officieren van justitie, is onvermijdelijk. Wanneer we iedere fout die bij justitie wordt gemaakt zouden vervolgen is dat schadelijker dan wanneer een enkele zaak de doofpot in gaat. Zolang zo iets maar niet te vaak voorkomt. Krijgt het publiek de indruk dat men elkaar de hand boven het hoofd houdt ongeacht wat de collega’s doen, dan concludeert men dat de rechterlijke macht corrupt is. Dan is de schade niet te overzien.


1 – Een paar van de uitspraken waarvoor hij veroordeeld is zijn de volgende

Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af”;

“Vol = Vol” en

“Eigen Volk Eerst”.

Men noemde dit aanzetten tot rassenhaat en discriminatie.

2 – Latijn voor: wie houdt toezicht op de toezichthouders?


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Zie voor meer context ook Wildersproces1 en Wildersproces2.

4 reacties

 1. K. Neppérus schreef:

  Maar owee als je in het geval van de Wilders processen spreekt van een “ietwat corrupte rechtstaat” dan zijn bij “links”de rapen gaar. Ze wisten destijds niet hoe snel ze Janmaat in de klei moesten duwen en Fortuyn werd zonder meer als een konijn afgeknald door hetzelfde linkse gajes. En ze leven nog lang en gelukkig op hun landgoed zonder verder ter verantwoording geroepen te worden. Wat een gaaf land.

 2. karton schreef:

  @ K.Neppérus op 0 sept. 2020 om 13.39 u.
  Vanaf het begin dat de heer Janmaat opstond en met z’n partij (Centrumdemocraten) aan de weg timmerde, deed “Den Haag” ’t in z’n broek van angst om ’t pluche te moeten verlaten.
  Vanaf ’t eerste moment werd de heer Janmaat, z’n echtgenote/vriendin en nog een paar vertrouwelingen van hem, succes begonnen te krijgen, werd het gehele gezelschap door de politie “onder observatie geplaatst”. D.w.z. dat de genoemde personen constant werden gevolgd/geobserveerd door één of meerdere observatieteams van de politie in opdracht van de “politiek”. Álles werd in ’t werk gesteld om de heer Janmaat en/of zijn partij in diskrediet te brengen. Bij de heer Fortuyn ging het nog een stapje verder : hij werd vermoord. Zó probeert het linkse schorem z’n privileges te behouden.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Quis custodiet ipsos custodes? Het is onmogelijk overspel door de vrouw te voorkomen doordat zij via overspel met de bewakers alsnog haar lusten buitendeurs kan gaan botvieren (Juvenalis, ong. 100 n. Chr.). Rechters schuiven de beroepsethische eis om te waken over onafhankelijke rechtsspraak en uniforme rechtstoepassing voor iedereen, waaronder ‘domme’ populisten, aan de kant door zichzelf bloot te stellen aan de verleidingen van een andere, niet minder minoritaire en zeker niet meer redelijke politieke richting, die van de GL/D66-achtigen, waar toevallig ook hogere rechters gevoelig voor zijn. Uit de Janmmat zaak moet wel een les getrokken worden: Waakt u voor politieke processen. Ze scheren nu ook langs het randje. Als ze dat doen, dan mag je aannemen dat ze dat beter niet kunnen doen. Daar is het democratische proces veel te belangrijk voor. En dat is iets wat bij Rutte, Opstelten, Ollongren, Grapperhaus en al die anderen nog niet helemaal is doorgedrongen. Een teken aan de wand.

 4. Cool Pete schreef:

  Dhr.Janmaat, gekozen volksvertegenwoordiger, had het volste recht te zeggen wat hij zei.
  Dhr. Wilders, gekozen volksvertegenwoordiger, had het volste recht te zeggen wat hij zei.
  In beide gevallen werd hen een politiek proces aangedaan; met onzinnige gerechtelijke uitspraken.