DE WERELD NU

Israël, de Palestijnen en de holocaust

Israël

Premier Netanyahu van Israël heeft ooit in Duitsland gezegd dat het de Palestijnse grootmoefti van Jeruzalem – Amin Al-Hoesseini – was, die Hitler op het idee gebracht heeft van de holocaust.

Dat is niet nieuw, het was al veel langer bekend. Hitler wilde de joden eigenlijk verbannen naar Madagaskar, maar als gevolg van de oorlog was dat plan nog onmogelijker geworden dan het eerder al was. De ‘bekende historici’, die nu beweren dat er geen bewijs bestaat voor het verzoek van de grootmoefti, zwijgen erover dat er ook geen bewijs voor bestaat, dat Hitler persoonlijk de opdracht tot de holocaust gegeven heeft. Wat wel zeker is, is dat niemand in het Duitsland van 1941 iets dergelijks had kunnen organiseren zonder een bevel van Hitler.

Op dezelfde manier is het ondenkbaar dat Al-Hoesseini Hitler iets anders gevraagd zou hebben dan om er voor te zorgen dat de Duitse joden, die Hitler van plan was het land uit te zetten, zijn kant niet op zouden komen, via Oost Europa en het ‘neutrale’ Turkije. Het enige alternatief was fysieke vernietiging.

Daarover is ophef ontstaan en Merkel vond het nodig in het openbaar te verklaren dat dit er niet toe leiden kon, dat Duitsland de verantwoordelijkheid voor de Shoa voortaan van zich af zou kunnen schuiven, om die bij de Palestijnen neer te leggen.

Ik begrijp de opwinding niet. Het gaat hier om een klassieke monocausale redeneerfout. Al Hoesseini was een fervente joden hater en hij heeft met Hitler over ‘die Judenfrage’ gesproken, dat staat vast. En of hij Hitler nu wel of niet gevraagd heeft om de joden in Duitsland te vermoorden, zodat ze niet naar Jeruzalem zouden komen, het is Hitler die het bevel heeft gegeven tot de vernietiging, dat kan helemaal niet anders. Dus van een afschuiven van de verantwoordelijkheid voor de holocaust kan helemaal geen sprake zijn. Evenmin trouwens voor een ontkenning van de Jodenhaat bij Palestijnen en andere Arabieren.

Dus voor al die drukte moet een andere reden zijn. Waarom men hierin een reden ziet om de moordpartijen door Palestijnen opeens minder ernstig te vinden en Netanyahu te beschuldigen van haat zaaien en daarmee impliciet de Jodenhaat van de Palestijnen te ontkennen, is onbegrijpelijk, tenzij je daar een vorm van antisemitisme achter zoeken kunt.

Waarschijnlijk ook had de onrust in Duitsland en de VS te maken met de onbegrijpelijke maar lang gekoesterde wens van de Amerikaanse overheid – ongeacht of die nu Democratisch of Republikeins is – om in het minieme gebied ten westen van de rivier de Jordaan twee vijandige nationaliteiten van ieder acht miljoen mensen hun eigen staat te geven en te hopen dat ze dan voortaan in vrede samen zullen leven.

Het is al heel lang duidelijk dat dit nooit gebeuren gaat. Het westen weigert eenvoudig de logische consequentie te trekken dat er dan een veilig heenkomen voor de Palestijnen dient te komen, liefst zo ver mogelijk van de joodse staat af.

Als het Netanyahu ernst is met het beschermen van de levens van zijn burgers dan zal hij de Palestijnen minimaal de rivier over moeten zien te krijgen, daar lijkt helemaal geen alternatief voor te zijn. Doet hij dat niet, dan komt het er vroeg of laat tot een verschrikkelijk bloedbad. Dat is een bericht dat hij aan Obama niet kwijt kon en evenmin aan de Amerikaanse en Europese media. Dus waarom hij er niet mee gewacht heeft tot er in Amerika een andere president zat, met meer begrip voor de situatie in het Midden Oosten, is voor mij een raadsel.

Het kan zijn dat hij er toen nog van overtuigd was dat zo’n president er nooit ging komen. Maar ook dan is niet helemaal begrijpelijk wat de zin was van zijn démarche bij Angela Merkel. De houding van de progressieve media en de politici die zich door die media laten leiden is moeilijk te volgen voor een normaal mens en dat had hij kunnen weten. Ze zien voor hun ogen in Syrië gebeuren wat de consequenties zijn als je het geweld eenmaal zijn gang laat gaan in de Arabische wereld, maar ze houden de ogen ervoor gesloten. Er is in het Midden Oosten geen alternatief voor ingrijpen in een vroeg stadium, als er ergens geweld uitbreekt. Wie eenmaal het geweld uit de hand laat lopen creëert een mini-holocaust[1].

Obama was dat vergeten, maar ook in Syrië woonden vroeger joden als een van de vele minderheden in dat land. Maar lang voor dat de soennieten de christenen, de Alawieten en andere begonnen uit te moorden, deden ze dat al met de Joden, die toen en masse naar Israël zijn gevlucht.

Israël is de enige plek in het Midden Oosten waar Joden relatief veilig zijn, dat wil zeggen als ze daar vermoord worden is er tenminste een overheid die er tegen optreedt. Tot dan toe was dat in elk geval een element in het Palestijnse probleem waar men in Amerika oog voor had.

Persoonlijk was ik niet zo enthousiast over presidentskandidaat Donald Trump. Maar als je ziet wat progressieve presidenten als Obama en Jimmy Carter te weeg gebracht hebben, dan is Trump misschien wel het mindere kwaad. Diens idee om de Palestijnen te huisvesten in Puerto Rico zal wel niet helemaal serieus bedoeld zijn, maar het is wel goed als er in de VS eens nagedacht wordt over de vraag waar ze met de bewoners van Gaza en de WestBank heen moeten, als we een nieuwe oorlog tussen Arabieren en Israëli’s willen voorkomen.


 1. Dat is wat Assad gedaan heeft. In het kader van de Arabische Lente wilden de soennieten in Syrië een meerderheidsregering en daarmee een einde aan het régime van Assad. Er brak een soennitische opstand uit met steun van Turkije en van de oliesjeiks. Assad trad niet onmiddellijk hard genoeg op. Zijn vader deed dat een generatie eerder wel. Dat heeft toen in een paar dagen tijd enige tienduizenden doden gekost in Homs. De hele wereld stond daar toen verslagen bij en keek ernaar. Zijn zoon reageerde humaner en nu loopt het aantal doden in de honderdduizenden.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer over Israël vindt u hier op Veren of Lood.

25 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Gevaarlijker is dat dir land en de Hollander niets veranderd zijn. Weer wordt er of weggekeken bij openlijke Jodenhaat en geweld jegens Joden, of er wordt vrolijk meegedaan. De Hollander is overwegend- niet de enkeling- afgunstig richting de Jood. Jammer is deze keer dat de Jood nu wéét niets te hoeven verwachten anders dan collaboratie- en diezelfde Jood kan zich nu verdedigen tegen de wereld. Elke natie die zich wéér overgeeft aan Jodenvervolging kan nu de laatste zonsondergang ooit tegemoet zien. Een volle nuke op die koppies. Eindelijk.

 2. hans schreef:

  Westbank is Judea en Samaria dat hoort gewoon bij Israel, alleen al als strategische buffer. Palestijnen kunnen vertrekken naar hun arabisch/islamitische broeders die het grootste gedeelte van het Midden-Oosten in handen hebben nadat ze bijna alle Christenen vermoord hebben. Genoeg ruimte nu dus.
  Laat dat kleine overige stukje land over aan Israel.

 3. Cool Pete schreef:

  Er heeft nooit een “palestijns” volk bestaan; het zijn Arabische moslims: dag-loners
  en vooral oorlogs-vrijwilligers, plus nazaten. Ze moeten gewoon terug naar Jordanie, Syrie, Libanon, Egypte.

  mufti AlHoesseini was een Arabier, die in de regio terroristische acties tegen joden uitvoerde. Gedurende WO II zat hij Berlijn op schoot bij Heydrich, Himmler en Hitler;
  er zijn zeker weergaven, dat hij het vergassen aanraadde, voor de WannSee Konferenz 1942 , waar tot het industrieel uitroeien werd besloten.

  P.M. Nethanyahu heeft dan ook gewoon gelijk.
  En b.k. Merkel laat zien er niets van te begrijpen, en een zielig zelf-hatend sujet
  te zijn.

 4. Philippine schreef:

  Polen was tot 1917 Russisch gebied. Het was vooral ook het dwang-woongebied voor Joden.
  Geromantiseerd kun je zeggen dat het hele gebied bestond uit schattige Stetls, of begrijpelijker gezegd: allemaal Anatevka’s.
  Dit dwang-woongebied heet ook wel: pale of settlement of Tsjerta en kwam overeen met de historische grenzen van het Pools-Litouwse Gemenebest dus een groot deel van het huidige Litouwen, Wit-Rusland, Polen, Moldavië, Oekraïne en gedeelten van West Rusland.
  Tussentijds waren er veranderingen.
  De Tsjerta bestond van1791-1917.
  Op het hoogtepunt van deze ‘regeling voor joden’ woonden meer dan 5 miljoen Joden in dit gebied. In 1891 werden joden uit Sint Petersburg nog in ketenen naar het pale of settlement vervoerd.
  Na 1917 was daar dus een grote joodse bevolkingsgroep met een meestal lage opleidingsgraad. Een groot probleem voor Polen. Want door beroepsverboden mochten joden niet op het land werken, ook niet onder het bestuur van de Polen.
  Toen al werd gedacht en gesproken over dwangverhuizing naar oa , Palestina, daar ‘moesten ze dan maar hun gang gaan met landbewerking’, dus dit idee bestond al vèr voordat de Hitlernazi’s het ‘Oostfront hadden veroverd’. Madagascar was trouwens ook een geliefde optie voor jodenhaters. Met Hoesseini is daar overleg over geweest, joden moesten hun gedwongen verhuizing naar Palestina zelf bekostigen.
  De Einsatztruppen van Hitler troffen in Polen ‘miljoenen joden voor het opscheppen’ aan. Van deze mogelijkheid is flink gebruik gemaakt: in alle Stetls, of duidelijker gezegd Anatevka’s, zijn de joden uitgemoord.
  Voor Nederlanders is het woord Auschwitz vaak al genoeg om ‘besef te tonen’ van dit antisemitische uitmoorden. Maar of besef tonen genoeg is om besef te hebben betwijfel ik.
  Merkel kent de Duitse geschiedenis heus wel hoor.
  En Abraham Kuyper was niet vies van de antisemieten in Duitsland die Hitler aan de macht hielpen. Weten Nederlanders dat eigenlijk wel?

 5. Cool Pete schreef:

  @Philippine : dank voor uw leerzame uiteenzetting.
  En om mijn geheugen weer eens op te frissen, heb ik wat geschiedenis-boeken erbij gehaald.

  Verder : inzake b.k. Merkel : dat zij de geschiedenis kent, vermoed ik ook wel.; maar begrijpen, is iets anders ………
  Dat maakt haar denk-wijze des te gruwelijker : zij past het verleden aan, aan haar ideologie. En die ideologie moet een soort DDR-manie zijn: een soort
  internationaal-socialisme.
  De kortste ‘diagnose’ die ik over Merkel kan bedenken, is :
  “Want vroeger Hitler, daarom nu Erdogan”.
  En dat, terwijl H. een [inter-]nationaal-socialist was, en E. een islamo-fascist is.

 6. Theo schreef:

  Ik weet niet welke bronnen er gebruikt worden,ongetwijfeld zal de moefti weinig pro Joods geweest zijn,maar historisch wetenschappelijk staat de Endlosing van het Joodse vraagstuk al in Mein Kampf aangekondigd,dus nog voordat Hitler Reichskansler was.
  A propos: de vervolging de Joden staat zowel in het OT alswel in het OT aangekondigd omdat zij het lam Gods zouden verwerpen. Echter : de profeten in het OT hebben ook het einde van de Diaspora voorspeld.

  Wat die tekst inzake Assad JR betreft: ik heb met Syrische Christenen gesproken en die verklaarden aan mij dat onder de oude Assad weinig corruptie voorkwam.Pas onder de zoon is de corruptie extreem geworden en de droogte ( klimaatverandering) deed de rest.Het land was al rijp voor revolutie toen de Arabische Lente begon vanuit Tunis.

 7. Cool Pete schreef:

  @Theo : het zou mij een A-4 kosten, uw beweringen in een verantwoord en
  algeheel perspectief te plaatsen. Wat u te berde brengt is broddelwerk.

  Een voorbeeld : Aleppo is nu weer een bloeiende stad, waar o.a. openbaar Kerstmis gevierd wordt.
  [ En die zgn. “klimaat-verandering” is er ook opeens niet meer ? Wel eens van
  water-management gehoord ? Rivier de Eufraat ? Ontzilten zee-water ? ]
  Verder : het is bewezen, dat pres. “Obama” en Erdogan, via wapen-zendingen resp. via de Moslim Broederschap, de soennieten in Syrie in opstand lieten komen.
  Doelen : gas-pijplijn vanuit Qatar, soennisme verbreiden, alawiet pres. Assad verjagen, [ deel ] Syrie overnemen.

  Come to your senses.

 8. Theo schreef:

  @Alswel in het NT..

 9. Theo schreef:

  @Cool Pete : ik heb met Syriers gesproken, naast kranten lezen en journaal( TV).Natuurlijk wordt Aleppo opgebouwd, maar niet voor de Soennieten de grootste groep( 65%) .Over senses gesproken.Zonder de huurlingen van Souleiman ( godzijdank opgeruimd met dank aan Trump), zonder de steun van Hezbollah en Poetin’s medogenloze bombardementen die elke vorm van beschaving tart is een deel van Aleppo weggevaagd.Het regime van Assad is onwettig.Sinds wanneer kent een republiek een door pa aangewezen opvolger? Sinds wanneer kan een Alawitische minderheid de regering vormen, 80% van de economie in handen hebben? En dan nog: vrijwel alle staatsbedrijven zijn in handen van de Assad clan: neven, ooms en achterneven.Hoe durft u tegen mij dan te zeggen: Come to your senses? Zonder de bloedhonden van Soulwiman en Hezbollah hing Assad allang aan de hoogste lantaarnpaal van Damascus.A propos: de strind is nog niet voorbij.

 10. Theo schreef:

  Strind=strijd

 11. Cool Pete schreef:

  @Theo : als de meerderheid van de Syriers, Assad jr. weg had willen hebben, was dat al lang gebeurd.
  Verder kort : door de soennitische opstand, kwamen AlQaida, ISIS, e.v.a jihadi’s. Die werden vooral verslagen door de Kurden.
  Het erge is juist, dat door de burger-oorlog, Assad, de Iraanse IRGC binnen haalde.

  Overigens : dit artikel gaat over WO II. En voor mijn weergaven, zijn verantwoorde
  geschiedkundige bronnen. Kwestie van veel onderzoeken.

 12. Theo schreef:

  Dat Assad de Iraniers binnen haalde was een misdaad.Hij had om de tafel moeten zitten met de Soennitsche meerderheid(70%).Maar zijn Alawiten zijn een minderheid van 9%, dat hield dus in dat Assad zijn macht kwijt zou zijn bij eerlijke verkiezingen.Dash is binnen gekomen omdat de autochtone Soenitische opstandelingen ( Sharam al Sham) , Al Nusra geen wapens, althans onvoldoende kregen van het laffe EU, en de nog laffere Obama.Er ontstond een vacuum dat dooe Dash ( IS) werd opgevuld omdat die de beste wapens hadden. De gelederen van de Soenieten werden uitgedund door Poetin en Assad’s huurlingen( allen SHIITEN!!). Ik konstateer dat sympathiseert met dictators van het type Assad en Haftar.

 13. Christiane Dirick schreef:

  Ik dacht dat dit artikel over Joden en Palestijnen ging. Er kan geen vrede komen tussen Joden en (niet bestaande) Palestijnen. Het gaat hier immers niet over land maar over de vernietiging van de Joden. Nadat ze na de tweede wereldoorlog en masse naar Israel trokken en daardoor met velen op een kleine oppervlakte gingen wonen (Israel is maar een vliegescheetje groot in de Arabische wereld) en dit land ook nog vruchtbaar maakten, wat natuurlijk de ogen uitstak van de omringende moslims, dachten de buren Yes We Can!
  Waar zij echter niet op gerekend hadden was het uitermate hardnekkige verzet en de doodsverachting van de toenmalige Joden. Nederlaag na nederlaag moesten zij incasseren. Wat uiteraard niet meevalt voor een zichzelf superieur achtende moslim. Als het de Palestijnen/Arabieren écht om land ging zouden zij van hun Gaza woestijn ook vruchtbaar land willen maken met de hulp en de wetenschap van het westen, desnoods van Israel. Daar gaat het echter niet om! Joden moeten uitgeroeid worden. Dat staat zo in hun heilig boek!

 14. Theo schreef:

  @Christiane Dirick : helemaal eens met uw opmerkingen over de Joden.Maar er stond ook een passage over Assad eronder, vandaar bovenstaande dispuut hierover.De Russische en Chinese vlooteenheden oefenen samen met de Iraanse marine in de Straat van Oman. Gog en Magog zijn reeds hun bondgenoten aan het verzamelen om in Israel te vernietigen en zij zullen met hun heerscharen samenkomen bij Ermageddon, een gebied bij de Golan – hoogten.

 15. Cool Pete schreef:

  @Theo : hoe vaak moet ik u nog terecht wijzen ? …………….
  – mij zaken in de mond leggen, is onaanvaardbaar
  – ik heul met geen enkele diktator. Het is wel zo, dat vergeleken bij Erdogan en Khamenei, is Assad een watje. En Haftar is i.i.g geen islamo-fascistische massa-moordenaar, maar een nationalist.

  Over WO II, de staat Israel, mufti AlHoesseini, de eeuwige, fundamentele islamitische joden-haat, hoor ik u niet.

 16. Theo schreef:

  @Coole Pete : dan leest U niet goed: ik refereerde naar een van mijn bijdragen naar het OT en NT. Omdat de Joden het Lam Gods verworpen hadden is de onheil hen aangezegd.Niet dat ik dit goedpraat want er is ook een belofte afgegeven in beide geschriften.Ik mag er verder niet hierover debatteren maar voor een atheist zoals U lijkt mij het moeilijk om ever Joden en het M.O te praten zonder iets van godsdiensten te begrijpen.

 17. Theo schreef:

  @Coole Pete: Haftar kan geen nationalist zijn want Libie is een tribale samenleving.Achter beiden staan stammen en clans.Nationalisme is iets van het Westen, sinds de Franse Revolutie( 1789) : Allons enfants de la Patrie!. Libie kent niet niet omdat zij deze fase niet hebben gehad.Wat U Haftar toedicht is ronduit hilarisch.Als hij een nationalist is dan had hij met Sarradj allang een compromis gesloten( bijvoorbeeld een deling van de macht).Haftar doet een greep naar de totale macht.,, Voorwaar ik zeg U , aan de vruchten zult gij de boom herkennen”.

 18. Cool Pete schreef:

  @Theo : u bent een onverbeterlijk warhoofd.
  En ik ben geen atheïst.

  Het Westen, moet Israel steunen.

 19. Theo schreef:

  @Coole Pete : even voor de goede orde: Libie is een optelsom van 140 stammen en clans.De belangrijkste stam is de Warfalla in het oosten van het land met Benghazi als centrum.In het midden de Kadaffa en in het westen de Maghara.Dit zijn de grootste stammen.Het lidmaatschap van de stam bepaald jouw carriere en derhalve jouw maatschappelijke positie.Uiteindelijk is dat de inzet van de strijd: geld en macht en uiter aard de olie, bron van de geldoobrengst.Haftar is altijd een aanhanger van Kadhafi geweest, die in zijn Groene Boek in 1975 expliciet de stammen als hoeksteen van zijn politiek beleid.Dat Haftar later moest vluchten voor Kadhafi was omdat Kadhafi schizofreen was.Als Haftar de totale macht krijgt dan kan hij zich alleen handhaven met het zwaard in de hand.Lekker dier die Haftar.

 20. Rob Mieremet schreef:

  @Theo. Ik ben ooK atheist, eerder antitheist. Mijn punt is dat veel atheisten gestopt zijn met geloven in een god, juist omdat ze de bijbel en of andere religieuze boeken kennen en juist daarom zich van godsdiensten hebben afgekeerd, omdat jij theist bent heb je heus de wijsheid niet in pacht, sterker nog, wij antitheisten lachen om religieuzen want ze blijven nogal achter en zijn star en onwrikbaar in hun dom religieus denken.

 21. Theo schreef:

  @Rob Mieremet: ik begrijp die afkeer van godsdienst maar gooi met het badwater het kind niet weg.Verdiep u in de Quantumfysica en de Snarentheorie.Het merkwaardige is dat atheisten( definitie) deze theorien als hocus pocus afdoen op basis van wetenschap.Onderzoeken van prof.Stevenson e.a.worden als kwats of bedrog afgedaan.Wat heet nu : onwetenschappelijke hoyding.Jullie voeren een achterhoede gevecht.De technologische ontwikkeling, infra rood, betere geluidsopnamen enz.ontsluierd veel geheimen tussen hemel en aarde die het atheisme ondermijnen.Er is meer tussen hemel en aarde.En indien u van mening bent dat de ( klassieke) wetenschap alles al weet en bewezen heeft dan stel ik voor om elke vorm van ondrzoek te staken omdat wij alles al weten.Scheelt ook een hoop geld.Het atheisme is m.i. de facto het grootste bijgeloof dat er bestaat.

 22. Theo schreef:

  Hoyding= houding

 23. Sem schreef:

  Dat is wat Assad gedaan heeft. In het kader van de Arabische Lente wilden de soennieten in Syrië een meerderheidsregering en daarmee een einde aan het régime van Assad. Er brak een soennitische opstand uit met steun van Turkije en van de oliesjeiks

  Hoe kun je het dan goedvinden dat in een land waar 80% soenniten wonen de overige 20%de dienst uitmaken.

 24. Sem schreef:

  @Theo,

  Ik ben het eens met jou wbt assad. Maar wat je ook zegt en goed onderbouwt sommige hier zullen niet afwijken van hun geindoctrineerde manier van denken. Ze blijven maar de schuld leggen b8j Turkije terwijl als je de feiten goed bekijkt is het wat Turkije wil vrede en een democratisch Syrie. Assad was al verslagen als Rusland zich er niet mee was gaan bemoeien.

 25. Cool Pete schreef:

  Erdogan = Moslim Broeder, net als Morsi, Gennaj, Seraj : die willen alleen jihad.
  Daarom de jihadi’s in Syrie en hun terrorisme.
  Vandaar nu weer de jihadis’s uit Syrie, om in Lybie het vuile werk op te knappen.

  Oorlogs-misdaden.