DE WERELD NU

Islamofobie en de ontwrichting van de samenleving – Gert Jan Geling en Walter Palm

Islamofobie

Islamofobie is een woord dat niet deugt. De introductie er van is een voorbeeld van geslaagde agitprop, en deze discussie volgt dat discours.

Een reden te meer er kennis van te nemen.

Gert Jan Geling schreef het boek; ‘wordt het nog wat met het Islamdebat?’. Walter Palm het boek; ‘Het sluipend gif van de Islamofobie’. Beide heren spreken over de islam, de resultaten van het debat en de maatschappelijke ontwrichting.

Geen debat is al zo lang en intensief in Nederland gevoerd als het islamdebat. Of het ooit nog tot een uitkomst leidt waarmee alle partijen kunnen leven, is de vraag. Tenminste als de betrokkenen met elkaar in gesprek blijven, want steeds meer spelers trekken zich terug in hun eigen bubbel. In het boek Wordt het nog wat met het Islamdebat blikken, onder redactie van Gert Jan Geling en Jan Jaap de Ruiter, 15 prominente deelnemers vanuit hun eigen perspectief terug op die vraag. Wat heeft het debat sinds ‪9/11‬ en de moord op Fortuyn en Van Gogh opgeleverd voor hun achterban en voor Nederland als samenleving?

Walter Palm is schrijver van het boek ‘ Het sluipend gif van islamofobie – 1989-2019’
In 2019 was het dertig jaar geleden dat met de Rushdie-affaire het debat startte over de islam. Dit essay Het sluipend gif van islamofobie – 1989-2019 gaat uitgebreid in op de politieke exploitatie van islamofobie (het radicaal afwijzen van alles wat met de islam te maken heeft) nadat deze geëxplodeerd was als consequentie van 11 september 2001. Ook staat dit essay stil bij radicalisering als gevolg van islamofobie: islamofobie als zuurstof van radicalisering bij maatschappelijk ontwrichtende gebeurtenissen als de recente aanslagen in Nieuw-Zeeland (15 maart 2019) en Sri Lanka (21 april 2019). Op 21 mei 2019 werd bekend dat de AIVD heeft becijferd dat in de afgelopen 15 jaar 112 islamitisch geïnspireerde terroristische aanslagen zijn gepleegd in West-Europa en de Verenigde Staten. Driekwart van de aanslagen vond plaats in de afgelopen vijf jaar.

Walter Palm is dichter, oud-topambtenaar op het departement Samenleving & Integratie en auteur van het boek ‘Het sluipend gif van islamofobie’.


Duur: 1:02:23

Publicatie 25 januari


We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content ook voor iedereen beschikbaar te houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein bedrag of een eenmalig substantieel bedrag. We kunnen met jullie bijdrage Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak te blijven faciliteren.

Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz
of ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/


Meer interviews via Café Weltschmerz op Veren of Lood vindt u hier

8 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  ‘Islamofobie’, wat zou dat toch kunnen zijn? Wat zou er de oorzaak van kunnen zijn dat mensen dat hebben, ‘islamofobie’? Heeft het misschien te maken met al die straatoverlast en criminaliteit en terreur en almaar doorgaande eisen van aanpassing aan de islam? Heeft het er misschien mee te maken dat ‘verwarde mannen’, ’incidenten’, ‘verkrachtingsepidemieën’ en ‘grooming gangs’ zo opvallend vaak te maken hebben met juist en vooral die ene achterliggende ideologie? Heeft het er misschien mee te maken dat die ene ideologie juist vaak zo in het nieuws komt met van die leugenachtige praatjesmakers, die ons willen wijs maken dat het heel erg is om bang te zijn voor een ideologie waar enorm veel geweld en destructie van uit gaat? Een ideologie die in de kern bijvoorbeeld het navolgende als absoluut waar en kritiekloos na te volgen ziet:

  “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123 “De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld.” Koran 4:76, 60:4 “Bestrijd niet-moslims totdat iedereen moslim is.” Koran 8:39
  Enzovoort. Er zijn in de Koran zeer vele van dit soort haat- en geweldcitaten te vinden.

  Opmerkelijk is ook hoe deze ideologie getypeerd wordt door experts die er een eerlijke en objectieve studie van hebben gemaakt:

  “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597.

  “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

  “Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

  “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

  ‘Islamofobie’ is net zo gerechtvaardigd als bijvoorbeeld maffiafobie of nazismefobie of bolsjewismefobie of wat voor fobie dan ook jegens wat dan ook dat duidelijk een gevaar vormt voor de mens en de menselijkheid. Misschien als moslims wereldwijd wat minder bezig zijn met het andersdenkenden mishandelen en vermoorden, misschien dat dan het imago van de islam beter wordt en dat er dan ook minder islamofobie is. Maar voorlopig ziet het er naar uit dat de islam en het gedrag van moslims de belangrijkste reden is dat de islamofobie almaar toeneemt.

 2. Jan de Jong schreef:

  Wie bevreesd is voor de al 14 eeuwen oude wrede veroveringsideologie die islam heet lijdt niet aan een ‘fobie’, maar aan gezond verstand. Wegkijken is een ziekte.

 3. Johan P schreef:

  Waardeloze gast die zelf duidelijk geen idee heeft van het onderwerp islam.
  Volgens deze gast is ‘islamofobie’ de discriminatie van moslims door Nederlanders. Misschien moet men zich eens afvragen waarom dat is. Zou dat misschien te maken hebben met het feit dat moslims vaak onbetrouwbaar zijn? Dat ze altijd maar weer met extra eisen komen? Dat ze verwachten dat iedereen zich maar aanpast aan hun wensen? Dat ze volkomen afwijkende waarden en werkethiek hebben?

  En ‘de islam bestaat niet, er zijn veel stromingen’. Dat haal je de koekoek. Er is echter geen enkele stroming waarmee valt samen te leven.
  Kritiek op islam is niet perse islamofoob, maar je moet het zorgvuldig doen? Laat je even lekker nakijken. Islam kan niet met kritiek omgaan. Hun reactie is altijd het dreigen met en gebruiken van geweld.

  Dan het vergoedelijken van de situatie met Mila in Frankrijk. Deze kerel doet me werkelijk over de nek gaan, hij is zo overtuigd van het idee dat er een soort vreedzame islam bestaat en dat we allemaal gezellig samen kunnen leven en dat ze onze waarden wel leren accepteren. Niettegenstaande het feit dat dat historisch nog nooit ergens is gebeurd.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Interview met Walter Palm, die als ambtenaar zich van 1982 tot 2017 met integratie heeft beziggehouden. Belangrijkste punten: 1. overheid moet communicatie met islamitische migrantengroepen openhouden, maar niet via moskeekoepels; 2. islamofobie is moslimdiscriminatie (goede term want kan tweezijdig gebruikt worden) en verdient beleidsmatige benadering; 3. politici moeten pal staan voor de grondwet; 4. het zou beter zijn als er een hierarchie was aangebracht in de grondwet, zodat artikel 1 boven artikelen 6, 7 en 23 komt te staan (resp. vrijheid van godsdienst, meningsuiting en onderwijs) om bepaalde problemen te voorkomen (bijv. handenschudincident met Verdonk, of imam die oproept om homo’s van het hoogste dak te gooien). Klinkt allemaal redelijk ook al lijkt het de vraag of dat de belangrijkste problemen met de islam oplost. Daarnaast spreekt hij over de factoren die islamofobie bevorderen, dat zijn vooral politiek en media. Het probleem met de politiek is dat veel partijen de problemen met de islam wegwuiven, terwijl anderen die problemen juist uitvergroten. Dat is onvermijdelijk. De problemen zijn er groot genoeg voor. En de media doen hetzelfde, enigszins afhankelijk van de kleur ervan. Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk om ten behoeve van de communicatie en het vertrouwen de politiek en de media te muilkorven. We mogen hopen dat er nu een wat meer pragmatische ambtenaar op Palm’s stoel zit.

 5. Guus Gonggrijp schreef:

  Islamofobie – weten die muzels eigenlijk wel wat dat betekent? Fobos (oud-Grieks) heeft meerdere betekenissen, heb ik op lang geleden op het gymnasium geleerd. De bij ons gebruikelijke is angst, vrees. Arachnofobie bijvoorbeeld is angst voor spinnen. Het kan trouwens ook ontzag betekenen. De vreze Gods is het beginsel van alle wijsheid. Maar ontzag voor de islam bedoelt dat spul natuurlijk niet. Onder islamofobie schijnen ze discriminatie van de islam te verstaan, hoewel ze natuurlijk niets tegen angst voor hun godsdienst hebben. Laat de goddelozen maar sidderen.

 6. Tommie schreef:

  Wat een lulletje rozenwater is die Palm: “De islam bestaat niet, er zijn veel stromingen.”
  ==
  Turkish President Recep Tayyip Erdoğan: “These epithets of ‘moderate Islam’ are very ugly, it is disrespectful and an insult to our religion. There is no moderate or immoderate Islam. Islam is Islam and that’s it.”

  Islam kun je heel gemakkelijk binnenstappen, maar op uitstappen staat de doodstraf. Zou houd je deze ideologisch-religieuze monoliet sociaal onwrikbaar bijeen.
  Recep heeft groot gelijk, er zijn geen stromingen, en voor zover dat wel zo lijkt heeft dat nauwelijks praktische betekenis voor de christenhonden en overige kafirs. De ‘gematigde’ mohammedaan is degene die je vasthoudt terwijl de niet-gematigde jou onthalst.

 7. Ad Rek schreef:

  Als het de bedoeling was van Gert Jan Weling om het (top) ambtelijk denken ten toon te stellen dan is hij daar wat mij betreft goed in geslaagd. Zo als de man zelf zegt, ik ben van de precieze. Precies zoals de orthodoxe gelovigen inderdaad. Dat speelt elkaar in de kaart naar mijn mening onbedoeld of niet, het zal zo werken.
  Precies en correct gesproken zijn er meerdere islamitische stromingen. Maar om nou te zeggen dat je discrimineert omdat je ze over een kam scheert als je ze als eenheid ziet, tja dan ga je daar de mist in. Die verschillen doen er namelijk helemaal niet toe in de huidige discussie. Als je het van de andere kant bekijkt, voor de Islam maakt het niet uit dat er verschillende soorten christenen zijn en verschillende groepen seculieren en atheïsten enz. enz. We zijn allemaal dwalende ongelovigen en we moeten allemaal bekeerd cq bestreden worden totdat de hele wereld allah toebehoord. Hieruit is de hele islamdiscussie ontstaan, de islam ziet zichzelf als een eenheid (tawhid/oema), en ziet de buitenwereld als een eenheid van ongelovigen. Alle islamitische denominaties denken er zo over. Gert Jan Weling vroeg niet naar islamitische naar voorbeelden van islamitische stromingen die homoseksualiteit accepteert, vrouwen evenwaardig behandeld, die tolerant is naar andere geloven, wiens dochters en zonen mogen huwen met anders gelovigen en die de islam mogen verlaten enz. enz. Waarschijnlijk deed hij dat niet om dit soort van ambtelijk en correct denken in de schijnwerper te zetten?

 8. Martien Pennings schreef:

  Ik heb het 9 minuten uitgehouden met die uiterst nette meneer Palm en zijn genuanceerde benadering van een nazi-ideologie: https://martienpennings.wordpress.com/2015/05/07/in-memoriam-hans-jansen-islam-is-genocide/