DE WERELD NU

Islam strategieën – het westen wordt in het hart aangevallen

islam strategieën

Nicolette Geveke zag rondom zich allerlei islamitische instituten verrijzen, en ging op onderzoek uit naar de islam strategieën daar achter.

Vlak bij de gebouwen van de EU-Commissie in Brussel staat de zogeheten Grote Moskee, een vroeger tentoonstellingsgebouw dat in 1969 door de godsvruchtige en goedgelovige koning Boudewijn voor 99 jaar ter exploitatie werd geschonken aan Saoedi Arabië.

Brussel
De laatste jaren bleek overduidelijk dat de salafi-wahabisten zeer subversief bezig waren in dit zogenaamde ICCB/CICB (Islamitisch Cultureel Centrum van België), en mede naar aanleiding van de gruwelijke moslimse aanslagen in 2016 op Zaventem en in de metro had de Belgische overheid begin 2019 eindelijk de (juridische) moed het gebruik van het gebouw over te hevelen naar de Moslim-executieve (EMB). Dat EMB is een soort overleg orgaan van de meest – maar toch slechts heel marginaal – ingeburgerde moslimwoordvoerders, die het in korte tijd omtoverden in een actiecentrum van de Marokkaanse overheid. Dit tot schrik van de huidige (OpenVLD) minister van Justitie, die inmiddels heeft gedreigd met het intrekken van subsidie en het opzeggen van de concessie. Zolang hun islam niet compatibel is met de Belgische samenleving? Het opzetten van een nieuwe compatibele imam opleiding is inmiddels door hun eigen toedoen ook al mislukt.

Parijs
De Brusselse situatie is niet veel anders dan die in Frankrijk waar president Macron, die bovendien geruggensteund wordt door het Franse Laïcité-denken, er niet in slaagt om het georganiseerde moskee-wezen in het westerse gareel te brengen. Vorige week werd het ‘overleg’ door de belangrijkste Parijse moskee – begonnen na de moord op de leraar Samuel Paty – beëindigd.

Nederland
In ons land kennen we eveneens allerlei gedoe met moskeebesturen, mislukte imamopleidingen en islamitische scholen die zich niet wensen te houden aan onze constitutionele en educatieve waarden en normen. Verder vinden veel Nederlanders moslims vaak nogal missionair en landjepikkerig, qua halal, straatintimidatie, minaretten en meningen willen opdringen in het onderwijs.

Wereldwijd schaakbord
Dat is allemaal geen toeval: moslimideologen spelen op een wereldwijd schaakbord en telkens valt er een wit stuk. Ook het fout gecaste behoofddoekte Moslimbroederschap meisje Kauthar Bouchallikh van GroenLinks – dat nota bene wordt gesupporterd door de Qatarese ‘nieuwszender’ Al Jazeera – is gewoon een schaakstuk.

Ook in België gaat de moslimse infiltratie via een milieu-partij als Ecolo. Die hebben inmiddels een behoofddoekte senatrice, die actief lid is van het ‘Collectief contre l’islamophobie en Belgique’. Dat wordt weer gesubsidieerd door de immer naïeve en/of al geïnfiltreerde Belgische overheid.

Hun Franse evenknie het CCIF werd onlangs door de Franse overheid juist wel verboden wegens extremisme. Het Franse anti-islamofobie Collectief is gerelateerd aan de Moslimbroederschap, een politieke organisatie die streeft naar een wereldwijde sharia-staat en die in steeds meer westerse en islamitische landen als een terroristische organisatie wordt gezien en daarom vaak wordt verboden.

Ook bovengenoemde GroenLinkse coryfee is verbonden aan de Moslimbroederschap, in welker jongeren bestuur, het Forum of European Muslim Youth and Students Organisations (FEMYSO), ze jaren actief was.

OIC & ICESCO
De IslamiC World Educational, Scientific and Cultural Organization (ICESCO) is onderdeel van de in het Saudi-Arabische Djedda gevestigde Organization of Islamic Cooperation (OIC) die 57 Moslimse lidstaten telt. Zoals Albanië, dat op de nominatie staat om lid te worden van de EU, en merkwaardigerwijs ook Guyana en Suriname die in een slepend grensconflict over Tigri verkeren.

ICESCO werd in 1979 opgericht door Saoedi Arabië. Een van de eerste toetreders was Marokko, daar is ook de hoofdzetel gevestigd. Inmiddels telt men 54 lidstaten, maar men richt zich ook – c.q. juist – op landen waar moslims nog een minderheid zijn, zoals Nederland.

Fitna
Volgens hun Wikipedia was protest tegen Wilders’ Fitna in 2008 een van hun wapenfeiten.

In 1990 stelden ze de Caïro Declaration of Human Rights op, maar dat belemmerde niet, c.q. was er de oorzaak van, dat ze het in 2016 aan de stok kregen met ongeveer de hele rest van de wereld toen ze eisten dat homo-organisaties niet mee mochten doen aan een AIDS-conferentie.

Sharia
Want hun mensenrechten verklaring stelt klip en klaar in onder andere artikel 24 dat “alle rechten en vrijheden ondergeschikt zijn aan de sharia”; en dat is uiteraard ook slecht nieuws voor vrouwen.

Tot zoverre een bloemlezing uit makkelijk googelbare bronnen. Maar ICESCO heeft veel meer noten op haar zang:

Het ICESCO ‘spoorboekje’
Hieronder enkele door mij vertaalde/bewerkte citaten, die een indruk geven van het routeplan dat perfect spoort met diverse missionaire moslimse activiteiten bij ons in Nederland:

Stratégie de l’action islamique culturelle à l’extérieur du monder islamique
‘Stratégie de l’Action Islamique culturelle à l’extérieur du Monde Islamique’[1] dat dateert van 2000, telt 109 pagina’s met ronkende marketing zinnen, een groot scala aan sociologische beschouwingen, die vaak niet worden gehinderd door enige feitenkennis. Zo zouden volgens ICESCO gastarbeiders naar West-Europa zijn gekomen om in het kader van het Marshallplan Europa weer op te bouwen; volgens ICESCO zou primair zijn geworven in de respectieve ex-koloniën, zoals Indonesië.

Maar het belangrijkste zijn de aanbevelingen om het moslimse religieuze en sociale leven overeind te houden en de tactische en strategische richtlijnen om de moslimse maatschappelijke impact te vergroten.

Belangrijke strategieën
Anders gezegd: zou door iedere ware moslim moeten worden uitgevoerd.

“Het moet worden voorkomen dat moslims in Europa hun islamitische identiteit laten verwateren of laten verdwijnen; daarom moet het accent liggen bij de tweede, derde en vooral de vierde generatie.

Daarom moeten er islamitische cultuurcentra zijn als referentie kader en als tegenwicht tegen de westerse scholen en media die niet compatibel zijn met de islam.
Voor het recht op culturele eigenheid kan men een beroep doen op het Charter van de V.N. waarin culturele eigenheid wordt erkend. Mensenrechten zijn immers dé pijler voor diversiteit.

Verder dient men actief een eventueel fout imago van de islam bestrijden.[2]

Vierde generatie
En belangrijk voor de islam is dat niemand integreert: eens van de islam behoort altijd van de islam te zijn is de gedachte.

De leiders van de islamitische actie zoals onderwijzers en predikers moeten meer kennis krijgen van het islamse patrimonium zodat ze dat ook kunnen uitdragen aan de jeugdige Vierde Generatie.

Moslimse kinderen moeten worden geholpen zich te weer te stellen tegen mondialisering omdat mondialisering ethisch, sociaal en pedagogisch fout is.

Arabische taal
Ook de Arabische taal is daarin een belangrijke rol toebedacht.

Het is belangrijk dat zowel moslimse kinderen als autochtonen de Arabische/koran taal leren. Zo zullen de kinderen uit de diverse islamse culturen zich één voelen en als groep sterker staan tegenover de cultuur en mores van het gastland.

Door Arabisch te leren zullen bovendien de banden met de koran en het thuisland in stand blijven.

Autochtone kinderen die Arabisch leren zullen inzien hoe fantastisch de Arabische cultuur is en mitsdien zullen ze meer eerbied en respect betonen jegens Arabieren. Zo wordt er bovendien een westerse elite gecreëerd die een brug kan slaan tussen beide culturen.”

Aldus OIC & ICESCO. De laatste hierboven geciteerde zin is voor de gelovigen in vreedzame bedoelingen. Dat spreekt:[2]


 1. Via Google: Stratégie de l’Action Islamique culturelle à l’extérieur du Monde Islamique
 2. Beide afbeeldingen in de tekst: YouTube trakteerde als onderdeel van de reclame op een zondagochtend in oktober 2020 op een tekenfilm met koranles voor kleuters, de ‘Vierde Generatie’.

Dit artikel over islam strategieën verscheen eerder op Polderland.

Nicolette Geveke is correspondent EU/Brussel voor Veren of Lood.

14 reacties

 1. verwardeman schreef:

  Wat mij betreft eruit stampen die kutzooi , hoe eerder hoe beter !
  Ik stem PVV.

 2. Gerrit Joost schreef:

  De Islam is een criminele organisatie. Bij wet verbieden. Sowieso alles met godsdienstsprookjes uit de wet halen. Islam kent geen trias politica. Geloof, wet en uitvoering in één. Migratie is infiltratie van buitenlanders met als doel onze cultuur en ons regime om te buigen en uiteindelijk te vernietige. Islam en Sharia als doel. We worden een IS-provincie. Een deel van het Kalifaat. De hoofden van oerdomme politici die willen omarmen en denken dat het meevalt, vallen als eersten.

 3. politiek profeet schreef:

  Het ellenlange gezever over de islam en alle geleerden/politici/wetenschappers en gedoogkneuzen ten spijt.
  Het is een gevaar voor onze manier van leven/denken en zelfs ons bestaan.
  Om ons te ontdoen van dit gevaar is slechts een oplossing…..de strijdbijl opgraven en het gevaar islam eens en voor altijd te elimineren.
  Kill them al before they kill you.
  Dit is een resultaat vanuit wanbeheer/wanbeleid en politieke chaos.
  Het is na twaalf uur…de tijd is helaas niet meer in onze hand…nu kei en kei hard optreden kan de westerse beschaving nog doen opleven en zelfs redden…maar wacht nog langer op gedooggeneuzel en leugens vanuit de politiek….en het zal te laat zijn..

 4. Neef Jansen schreef:

  Het is een interessant artikel hierboven maar ik weet zeker dat het in het deugdebielenkartel heel kritisch bekeken zal worden, zozeer als VVD t/m Groen Links eigenlijk al decennialang bezig zijn met het importeren, promoten, toejuichen en faciliteren van de islamisering. Frans Timmermans zegt bijvoorbeeld dat de islam als 2000 jaar bij Europa hoort, en als een dergelijke EU-bobo dit soort uitspraken doet, wat valt er dan nog tegen die islamisering te ondernemen? De islamisering is staand beleid van de EU. Het zit geheel ingevreten in verdragen en wetgeving. Er is nauwelijks aan te ontkomen. Ja mogelijk een revolutie in de stijl van 1989 zal misschien verschil maken. Maar dat gebeurt natuurlijk niet, want we hebben te maken met overheden die oppermachtig zijn, die over enorm veel middelen beschikken om de eenvoudige burger gehoorzaam en dociel houden. We zullen daarom in toenemende mate geconfronteerd worden met de opdringerige en gewelddadige gekte van de islam. En de islam is echt diep gestoord, crimineel en psychopaat. De islam, als je dat goed beziet, is een misdaad tegen de mens en de menselijkheid, en zou als zodanig verboden moeten worden.

 5. Jaapww schreef:

  Islam is een fascistische organisatie onder dekmantel van religie en West Europa stinkt er in.

 6. Neef Jansen schreef:

  PS. Wie geïnformeerd wil worden over de diepe verdorvenheid van de islam, die kan heel goed terecht bij EX-moslims die heel welbespraakt en deskundig uitleggen wat er allemaal zo crimineel, krankzinnig, absurd, onzinnig, leugenachtig, vals en destructief is aan de islam:

  https://www.youtube.com/watch?v=mlCJS54X2Wo
  https://www.youtube.com/watch?v=h_kkie3DJho
  https://www.youtube.com/watch?v=qKhKPgx9Xik
  https://www.youtube.com/watch?v=YMEEl8EUDd4
  https://www.youtube.com/watch?v=z8n-JYdpxU4
  https://www.youtube.com/watch?v=RYCjB78OPm8&t=6s
  https://www.youtube.com/watch?v=3cxoGKtU0Ik
  https://www.youtube.com/watch?v=e-HhxAImKwU

  Het zijn waarschijnlijk massieve financiële belangen en nauwelijks te ontzenuwen ideologische wanen die maken dat het gevaar van de islam niet wordt waargenomen door de politieke elites die de islamisering van moderne westerse culturen juist bevorderen als betreft het een culturele verrijking. Tegenin de belofte van zorgdragen voor de veiligheid in die culturen, zoals opgenomen in beginselverklaringen en missiestatements van die culturen, en tegenin ook enorm veel wetgeving die van kracht is in die culturen, gaat men maar door met het importeren en inplanten van deze premoderne ideologie die in doctrine, historie en huidige daden er blijk van geeft destructief vijandig te staan jegens praktisch alles wat in die moderne westerse culturen van waarde wordt geacht. Het komt er op neer dat die heersende elites in de moderne Westerse culturen in een toestand van diepe wereldvreemdheid verkeren, een waan die maakt dat we steeds meer in een toestand van chaos en oorlog terecht komen, om uiteindelijk over te gaan op de soort van maatregelen die we associëren met de woorden ‘reddeloos, radeloos en redeloos’.

 7. Neef Jansen schreef:

  PS. Wie geïnformeerd wil worden over de diepe verdorvenheid van de islam, die kan heel goed terecht bij EX-moslims die heel welbespraakt en deskundig uitleggen wat er allemaal zo crimineel, krankzinnig, absurd, onzinnig, leugenachtig, vals en destructief is aan de islam – zie op internet: Apostate Prophet, Abdullah Sameer, Sarah Haider, Nonie Darwish, Wafa Sultan, Yasmine Mohammed, Sabatina James, Hamed Abdel Samad. Het zijn waarschijnlijk massieve financiële belangen en nauwelijks te ontzenuwen ideologische wanen die maken dat het gevaar van de islam niet wordt waargenomen door de politieke elites die de islamisering van moderne westerse culturen juist bevorderen als betreft het een culturele verrijking. Tegenin de belofte van zorgdragen voor de veiligheid in die culturen, zoals opgenomen in beginselverklaringen en missiestatements van die culturen, en tegenin ook enorm veel wetgeving die van kracht is in die culturen, gaat men maar door met het importeren en inplanten van deze premoderne ideologie die in doctrine, historie en huidige daden er blijk van geeft destructief vijandig te staan jegens praktisch alles wat in die moderne westerse culturen van waarde wordt geacht. Het komt er op neer dat die heersende elites in de moderne Westerse culturen in een toestand van diepe wereldvreemdheid verkeren, een waan die maakt dat we steeds meer in een toestand van chaos en oorlog terecht komen.

 8. Jan de Jong schreef:

  Het is allemaal bekend. Het interesseert niemand. De kikker komt steeds beter op temperatuur.

 9. Atila Yavuz schreef:

  Schijn bedriegt, wat is er mis met de koranlessen, indien zowel de moslims en niet gelovigen de vraagstukken in de Koran echt goed zou kunnen begrijpen en bevatten wordt de hele wereld er alleen maar beter van.
  De Koran is meer dan zomaar een boek, het is een in modules opgesteld werkstuk dat inzicht geeft in hetgeen Allah of anders omschreven, de natuur in al zijn facetten ons mensen adviseert over het leven en al zijn facetten net zoals de natuur om ons heen zowel mooi als hard kan zijn in al zijn facetten.
  De profeten in de Koran hadden geen makkelijk leven integendeel ondanks hun bittere omstandigheden bleven ze dankbaar aan Allah terwijl ze ondertussen van alles en nog wat meemaakten. Dat mogen de 3e, 4e tot en met oneindige generaties blijven weten door oa onderwijs, Chapeau !

 10. Neef Jansen schreef:

  @AtilaYavuz — Het is echt zo dat moslims in grote aantallen de islam verlaten. Kotsend, walgend. Speciaal die moslims die van nabij meemaken wat islam eigenlijk is. En mensen met kennis van de islam die desondanks de islam blijven aanprijzen, die zijn of gewetenloos of niet goed snik of hebben een agenda.

 11. BegrensEuropa! schreef:

  @Atila Yavuz 4 januari 2021 om 23:18 Wat u schrijft zou lachwekkend zijn als er niet tevens een zekere bedreiging vanuit zou gaan. De simpele veronderstelling dat de #politieke kant van de #islam kan worden samengevat als een dualistische #strijd in drie stappen (https://is.gd/37UgMV) voldoet aan belangrijke eisen van redelijkheid zoals groot verklarend vermogen. Het omarmen van die redelijkheid is de belangrijkste voorwaarde voor een nadere bepaling van het houding ten aanzien van de islam, zowel in het Westen, als in het Midden-Oosten, zowel individueel als institutioneel. Zoals Neef Jansen al aangeeft zal dit noodzakelijkerwijs uitmonden in grootschalige afvalligheid totdat de islam geheel van de aardbodem verdwenen is, behalve dan als onderwerp van historisch onderzoek. Net als bij het nazisme zullen toekomstige generaties zich erover verbazen dat zoveel mensen zich door indoctrinatie en intimidatie hebben laten meeslepen.

 12. Johan P schreef:

  @Atila Yavuz
  De quran ‘adviseert’ mensen niet over hoe te leven, maar legt dwingende regels op. Waarbij iedere afwijking met geweld wordt onderdrukt.
  Ware het niet voor het feit dat de doodstraf staat op het verlaten van islam en het precedent van hoe daar mee om te gaan direct na de dood van mohammed, waarbij na de splitsing in Sunnieten en Shiiten diegenen die volledig uit islam wilden stappen met grof geweld werden onderworpen en afgemaakt, dan was er helemaal geen islam meer geweest omdat het mensen blijft dwingen in een achterlijk stelsel dat iedere vorm van nadenken verbiedt en daarmee ook iedere vorm van vooruitgang verbiedt.
  Islam drijft op geweld en dwang en slavernij.

 13. Neef Jansen schreef:

  Michael Stürzenberger legt uit wat islam is:
  https://www.youtube.com/watch?v=q–_6iz7nlU
  Islam verabsoluteert religieus en politiek leider en rolmodel
  Islam kent geen scheiding kerk en staat, geen democratie, geen mensenrechten
  Islam is racistisch, discriminerend, nationalistisch
  Islam is fascistisch, is destructieve, nihilistische doods-sekte
  Islam genereert apartheid, is nu gevaarlijkste rechtsradicalisme
  Islam staat haaks op mensenrechtenwaarden van de moderne westerse cultuur
  Islam is totalitair, autoritair, streeft wereldheerschappij na
  Islam is anti-semitisch, antimarxistisch, anti-modern, anti-Verlichting
  Islam is militaristisch, verheerlijkt het sterven in de strijd tegen andersdenkenden
  De politiek van Merkel brengt ons het fascisme van de islam
  In WOII waren er nauwe contacten tussen islam en nazisme op basis van vergelijkbare waarden en opvattingen

 14. oude vlegel schreef:

  Ik vervloek die linkse weekdieren die dit islamities tuig heeft binnengehaald .Ook nu gaan ze gewoon door tegen de wil van oorspronkelijke bevolking.Ben voor een tribunaal door ONS Volk