DE WERELD NU

ISIS, Poetin en Nederland

Oorlogsmisdaden, Turkije, Isis

Nederland werd afgewezen door de VS als deelnemer aan de oorlog tegen ISIS. Dat was een teleurstelling, neem ik aan, maar wat hadden we kunnen bijdragen?

Ons leger zat toch al in Mali?[1] We hadden toch geen ruimte meer voor nog een missie?

Die ISIS-oorlog was propaganda en we hebben op het moment zicht op de werkelijkheid nodig en geen propaganda. Wat er tegen Isis moet worden gedaan is een zaak voor de getroffen landen in de regio en wat wij daar als NATO-landen aan kunnen doen is wapens en opleiding leveren tegen betaling door de oliestaten. Ik bedoel nu oliestaten als Qatar en de sjeiks in Saudi-Arabië die ISIS hebben gefinancierd.

Als het er om zou gaan om journalisten te beschermen tegen het afsnijden van hun halzen dan is de eenvoudige oplossing om ze te vragen niet meer naar het Midden-Oosten te gaan. Verder zou ik alle NATO-landen uitnodigen flinke straffen te stellen op het betalen van losgeld. Straffen met name ook voor ambtenaren en politici die daar hun medewerking aan geven. Het gijzelen van mensen in oorlogs- en terreurgebieden is een rechtstreeks gevolg van de gewoonte om losgeld te betalen als daar om gevraagd wordt.

Mensen die door ISIS gevangen worden genomen zijn dood, net alsof ze onder de trein zouden zijn gekomen. Wie zich anders opstelt steunt Isis.

Wat verder opvallend is in wat je hoort en leest in de media is dat men meent dat er eigenlijk weinig verschil is tussen ISIS en Poetin. Dat is onzin en ook een heel slechte basis voor een rationele politiek, zowel tegenover Rusland als tegenover het Midden-Oosten.

Poetin handelt volkomen rationeel, maar zonder daarbij morele overwegingen een rol te laten spelen. De morele overwegingen van anderen spelen weer wel een rol, maar die bekijkt hij even feitelijk als hun economische of militaire capaciteiten. Poetin is niet de enige wereldleider die dat doet en zeker niet de eerste. We hebben ervaring hoe we daar mee om moeten gaan.

Als dit soort mensen machtig genoeg zijn dan kunnen we niet anders dan onze eigen politiek erop aan te passen. Tegenover macht moet dan macht worden gesteld en geen beroep op hogere gevoelens die er niet zijn. Bij sancties hoor je je dan niet in de eerste plaats af te vragen of die pijnlijk of lastig zijn voor de bevolking, maar of ze de machtsontplooiing van het regime kunnen hinderen.

Er is maar één bruikbaar antwoord op het optreden van Poetin en dat is een militaire macht opbouwen die sterker is dan die van hem. Dat betekent meer en modernere raketwerpers. Geen tanks want die zijn uit de tijd, maar wel veel drones en gevechtshelikopters en mobile bases voor die dingen. Veel en gevarieerde munitie en bommen en vooral goed geoefende soldaten, van het type dat we vroeger commando’s noemden.

En hoe discriminatoir dat ook zou zijn, we zullen ons bij de selectie van die soldaten moeten beperken tot autochtone Nederlanders. Het risico dat we anders ISIS-rekruten aan het opleiden zijn kunnen we niet lopen. Mevrouw Hennis-Plasschaert denkt daar anders over, maar wie die vrouw minister van defensie heeft gemaakt wist niet goed wat hij deed.


  1. Per heden bedraagt onze bijdrage in Mali 6 mensen.

Dit artikel over Isis en Poetin verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier

1 reactie

  1. Willie schreef:

    Het westen ,willen jullie sterven voor de Oekraïne. Ja wij willen. Dan sterf.