DE WERELD NU

Integratie – de winterrede van onze koning

Praktijkervaring, integratie

Toon Kasdorp kwam nog even terug op de Kersttoespraak van de koning in 2016 die ook over integratie ging. En plaatste enige keiharde voetnoten.

De koning beging enige onnauwkeurigheden, constateerde Toon:

Erasmus werd ongeveer vijfhonderd vijftig jaar geleden geboren en overleed vier honderd tachtig jaar geleden, toen hij ongeveer zeventig was. Dat hij vijfhonderd jaar geleden leefde is op zich dus juist

Gutenberg heeft niet zozeer de boekdrukkunst uitgevonden als wel het vervaardigen van losse drukletters, maar dat was inderdaad wat we nodig hadden om boeken op grotere schaal te drukken dan eerder mogelijk was. Vanaf 1460 ongeveer konden gedrukte boeken wel al worden gemaakt, maar het was toen nog steeds een ingewikkeld en duur proces en niet veel meer dan de helft goedkoper dan de oude manier. Dus dat veel van het werk van Erasmus toen gedrukt verkrijgbaar was is niet waar. Alles wat voor 1500 werd gedrukt is incunabel en heel zeldzaam. Pas daarna kwam het drukken goed op gang en Erasmus heeft dus alleen in zijn laatste levensjaren behoorlijk wat boeken kunnen wegzetten.

Als de koning dus in zijn kersttoespraak zegt: ‘Eerder dit jaar opende ik in de Bibliotheek Rotterdam een tentoonstelling gewijd aan de beroemde Rotterdammer Desiderius Erasmus. Hij leefde 500 jaar geleden, niet zo lang na de uitvinding van de boekdrukkunst, het internet van de 16e eeuw. Erasmus was een van de eersten die daarvan profiteerde. Heel lezend Europa kende zijn werk,’ dan overdrijft hij wel wat. Of liever gezegd, dan heeft hij zich niet erg nauwkeurig en niet uitgebreid genoeg laten voorlichten.

‘In deze onzekere tijd’ zei hij verder, ‘zijn angst en woede begrijpelijke emoties. Maar boosheid kan geen eindstation zijn. De vrede waarnaar we zo verlangen, komt niet dichterbij als mensen afhaken en zich ingraven. Vrede begint met het beschermen van wat we delen en het aanwenden van alle positieve krachten. Zonder U, zonder jou, gaat het niet. Met Kerstmis worden we aangespoord niet op te geven. Elkaar niet op te geven. Ieder mens telt. Het licht van Kerstmis schijnt voor ons allemaal, en maakt ons opnieuw voor elkaar zichtbaar.’

Tot zover de koning, die kennelijk graag wil dat wij autochtonen wat vriendelijker gaan denken over allochtonen en ze meer in onze Nederlandse samenleving gaan opnemen. Ook op dat punt wordt hij, denk ik, niet erg goed voorgelicht. Het zijn niet zozeer de autochtonen die de allochtonen niet in de samenleving willen opnemen, het zijn de allochtonen die in hun eigen wijken zijn gaan wonen, de daar levende autochtonen goeddeels hebben weggepest en er nu hun eigen allochtone samenlevingen hebben gevestigd. En ik ben bang dat veel van die nieuwe landgenoten zijn goedbedoelde kerstboodschap helemaal niet hebben gehoord. Ze luisteren liever via schotelantennes naar berichten uit hun landen van herkomst. Dat zijn de landen die ze nog steeds als hun echte vaderland zien en hier verblijven ze vooral omdat je er zo gemakkelijk aan een inkomen kunt komen waar je niet voor hoeft te werken.

Het is dan ook geen toeval dat het inrijden met vrachtauto’s op Kerstmarkten zelden door autochtonen wordt gedaan en dat er zoveel jonge Arabieren als jihadisten naar Syrië reizen om daar mee te doen aan een oorlog van de soennieten tegen de regering van andersdenkenden die daar aan de macht is. Soennieten als groep haten alles wat anders is dan zij zelf en we zouden er in West Europa goed aandoen om die godsdienst te verbieden en de mensen die die de bijbehorende cultuur niet vaarwel kunnen zeggen Europa weer uit te werken.

Om te beginnen lijkt het me een prima idee om moskeeën af te breken en islamscholen te sluiten. Verder denk ik dat we nergens meer wijken met uitsluitend of overwegend moslims moeten toestaan in Europa. Niet meer dan twee moslimgezinnen per blok hadden B&W van Rotterdam een generatie geleden gewild, maar dat mocht niet van de regering in Den Haag. Waar we met al die mensen heen moeten, die islamitisch willen blijven zal het grote probleem worden van de komende jaren, maar dat ze hier weg moeten, lijkt me niet te vermijden. Alle vriendelijke woorden van onze koning gaan niet helpen om mensen te integreren die moslim zijn en willen blijven.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Artikelen van Toon Kasdorp waarin de integratie ter sprake komt op Veren of Lood vindt u hier.

4 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  De toon van de stukjes van Kasdorp t.a.v. moslims is nogal wisselend, zo begint mij op te vallen. Hier gaat over falende integratie en het is van dik hout zaagt men planken met o.a. “een prima idee om moskeeën af te breken en islamscholen te sluiten”, “Soennieten als groep haten alles wat anders is dan zij zelf en we zouden er in West Europa goed aandoen om die godsdienst te verbieden” en “dat ze hier weg moeten, lijkt me niet te vermijden.” Nu was de kerstboodschap van Wullum dan ook van een tenenkrommende naiviteit of bedrieglijkheid. Dat moet Wullum maar niet meer zo doen.

 2. Johan P schreef:

  @BegrensEuropa
  Ja, die wisselende toon is mij ook opgevallen. Ik vermoed dat dat deels komt doordat de stukken nu van het blog worden gehaald en dat daarbij de volgorde niet altijd wordt gehandhaafd.
  Toon leek mij een man die ondanks alles voorzichtig optimistisch was wat betreft integratie, maar die wel heel helder zag dat dat alleen kan als men de oude normen en waarden afzweert. En dat de meeste immigranten dat niet doen.

 3. Neef Jansen schreef:

  Integratie?? De afgelopen 50 jaar is met vereende krachten de islam de westerse wereld in getild, en nu wordt van iedereen verwacht dat we kwijlend van respect aan de islam vragen of we alsjeblief moslim mogen worden. En als we voorzichtig aangeven dat we daar problemen mee hebben, dan staat er een heel communisten-comitee klaar om ons voor racist, fascist, nazi en islamofoob uit te maken. In de nieuwe newspeak betekent ‘integratie’ islamisering. En we maken alleen kans deze gekte te overleven als we bijtijds er in slagen het integraal aan de kant te schuiven, liefst het land uit, Europa uit.

 4. Hannibal schreef:

  @Johan P, @@BegrensEuropa

  Het heeft niets te maken met de volgorde waarin we de stukken nu van het blog halen. We hebben vorig jaar direct besloten vanaf het moment van Toon’s overlijden integraal en lineair terug te gaan werken, maar we zijn nu pas halverwege september 2018!! Toon schreef per dag meer dan ik, en dat zeg ik met het grootste respect. Wat je soms wel ziet is dat hij oudere stukken actualiseerde (en dan vaak ook het oudere stuk wiste, sommige op VoL gepubliceerde stukken zijn van hun oorspronkelije plek weg). Dat verklaart mijns inziens de wisselende opinies over sommige onderwerpen, waardoor ook voortschrijdend inzicht merkbaar is. Als ik dat herken sla ik overigens soms wel degelijk stukken over. Ook worden de meest persoonlijke stukken gepasseerd, tenzij die functioneel in een groter verband passen. Maar er staat nog steeds heel veel op dat een zo hoge kwaliteit heeft dat ik vooralsnog geen einde aan het herplaatsen zie.