DE WERELD NU

InHolland is Uit

De animo voor het volgen van een studie aan de in opspraak geraakte hogeschool InHolland is dramatisch gedaald. Zo is de februari-instroom van studenten die de opleiding Media Entertainment Management (MEM) aan de hogeschool InHolland willen volgen een kwart minder (-24 procent) in vergelijking met het jaar ervoor.

Deze Mediaopleiding is een studievariant die halverwege het jaar begint. Gemiddeld is er bij InHolland een daling van acht procent bij opleidingen die een februari-instroom kennen.

De Mediaopleiding kwam onder vuur nadat bleek dat docenten onder druk werden gezet om cijfers op te hogen om zo de uitstroom van het aantal studenten te bevorderen. Inmiddels heeft het nieuwe college van bestuur naar aanleiding van een vorige week verschenen inspectierapport besloten dat het management bij de opleiding MEM in Haarlem daarom wordt vervangen. Van circa honderd afgestudeerde studenten wordt de waarde van het diploma opnieuw bekeken.

Als wordt gekeken naar de vooraanmeldingen voor het nieuwe studiejaar dat start in augustus 2011, gaat het nog slechter met de animo voor de geplaagde Mediaopleiding: de percentages liggen op dit moment op min dertig procent.

Diverse InHolland opleidingen kampen op dit moment met een daling in de vooraanmeldingen voor het nieuwe collegejaar, stelt de woordvoerder van de geplaagde hogeschool:

„Daardoor ligt het gemiddelde percentage op min twintig. Dit is in vergelijking met andere hogescholen fors, waar een daling in de vooraanmeldingen is te zien van 6 procent. Maar we zien weer meer vooraanmeldingen bij studies zoals luchtvaarttechnologie, biologie & medisch laboratoriumonderzoek en food commerce & technology en we verwachten de grote hausse aan aanmeldingen later in het jaar,”

Hoewel het nieuwe bestuur van de hogeschool zegt maatregelen te nemen om kwaliteit en vertrouwen te herstellen, heeft zich bij deze krant een groep docenten gemeld die zich ’inhollandleaks’ noemen. Zij zeggen openlijk te twijfelen aan het nieuwe college van bestuur -waar Doekle Terpstra de voorzitter van is-, en spreken van vriendjespolitiek en verspilling:

„InHolland hecht alleen op papier aan eerlijke communicatie. In de praktijk word je gewoon ontslagen of weggepest.”

En die 24% is natuurlijk nog geflatteerd. Want er zijn altijd mensen die denken dat een mooi gedrukt papiertje belangrijker is dan een goede opleiding en solide basiskennis. Het treurige is dat ze bij sollicitaties daar vaak gelijk in krijgen.

Alsof het nog wat zegt, een HBO-diploma in een vage discipline. Het is ongeveer het equivalent van een verklaring dat iemand een HBO-werk- en denkniveau heeft. Wie ziet wie zich daarmee allemaal afficheren beseft hoe leeg een dergelijke opleiding eigenlijk is. Een havist met degelijke vakkennis zal voor vele bedrijven nuttiger zijn dan iemand die vier jaar op een dergelijk HBO heeft zitten wachten tot hij of zij op de maatschappij kon worden losgelaten.


Dit artikel verscheen eerder op Artikel7.nu