DE WERELD NU

Implicatie rechter: Buitenhof geen serieus programma

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne

Buitenhof heeft volgens de uitspraak in het kort geding van het FvD tegen het praatprogramma voor de betere deugmens een onwaarheid aan elkaar geparafraseerd. Maar dat is in geval van publieke figuren niet verboden, aldus de rechter.

Het AD bericht over het verloren kort geding:

Baudet sleepte het TV-programma Buitenhof voor de rechter omdat presentatrice Natalie Righton ‘aperte onwaarheden’ en zelfs ‘schandelijke leugens’ over hem zou hebben verspreid.

Volgens de rechter waren het inderdaad onwaarheden en leugens, maar niet apert of schandelijk genoeg om Buitenhof te laten rectificeren.

Mijn eerste reactie zonet was: weer een rechter gezakt voor zijn Salomo--examen. Vorige week schreef ik  onder andere over deze zaak:

Als dit jurisprudentie wordt, staat het land nog het een en ander te wachten wat betreft het oprekken van uitspraken.

En:

Zet de Godwins (of Pol Pots) maar vast klaar.

Met als onontkoombare conclusie:

Dat opent een heel nieuw speelveld om politieke beledigingen tot gedane uitspraak wit te wassen.

De aanhangers van dezelfde ideologie als Pol Pot en hun intellectuele consorten kunnen binnenkort aan de bak, was mijn gedachte. Dat blijkt niet helemaal te kloppen, aangezien de rechter zich onttrokken heeft aan een inhoudelijk oordeel van het gezegde. Dat is in een zaak waarbij geklaagd wordt over de beledigende inhoud wel een reden om je wenkbrauwen op te trekken. De inhoudsindicatie op rechtspraak.nl is:

De presentatrice van Buitenhof heeft Baudet gebrekkig geparafraseerd. Op grond van een op basis van art. 8 en 10 EVRM gemaakte belangenafweging is er geen noodzaak tot beperking van de vrijheid van meningsuiting van de VPRO. Bij de belangenafweging spelen de eerdere door Baudet gedane uitspraken een rol. De door Baudet en Forum voor Democratie gevorderde rectificatie is niet toewijsbaar, ook niet omdat niet duidelijk is wat de omvang van de door hen gestelde schade is. Bovendien is door de zelf gezochte publiciteit het eigen standpunt inmiddels voldoende aan het publiek duidelijk gemaakt en heeft de VPRO ook zelf aan nadere berichtgeving gedaan.

Wat de rechter hier weigert te overwegen is dat de uitspraak een bewuste (het beledigende aspect) provocatie was. Baudet gebrekkig geparafraseerd is een conclusie die niet door de feiten wordt ondersteund, zoals ook uit de rest van de uitspraak duidelijk is. Er is een groot verschil tussen gebrekkig en malicieus, welk woord hier veel meer van toepassing is dan gebrekkig. Dat de VPRO en de redactie van Buitenhof dit willens en wetens zo hebben geconstrueerd, en daarbij herkenbaar grenzen overschreden die beter kunnen blijven waar ze nu liggen liet ik vorige week ook zien.

Daar komen nog zaken bij. De rechter heeft het over de publiciteit die reeds plaatsvond omtrent de uitspraken van Righton, en dat beide partijen daarmee hun standpunten genoegzaam hebben kunnen communiceren. Dit is het soort non-argument waarvan het rechters verboden zou dienen te worden het te gebruiken. Het impliceert dat de zaak anders had gelegen als Baudet stilletjes naar de rechter was gelopen zonder een poging tot overleg met de VPRO tevoren? Dan had de rechter het voor een dergelijk overleg terecht terugverwezen. In die zin kan een rechter zich hieraan niet onttrekken, aangezien de pijn van een belediging vrijwel altijd en plein public wordt ervaren.

Nu de presentatrice van Buitenhof het ook nog eens als een soort roddel poneerde tijdens de introductie van een gesprekspartner anders dan Baudet zelf, is dat niet alleen laf, maar wel degelijk beledigend op een wijze die bij de rechter thuishoort. Ik neem althans aan dat de rechter niet vindt dat Baudet zich naar de studio had moeten spoeden teneinde Nathalie Righton het welverdiende pak op haar broek direct persoonlijk en ter plekke toe te dienen?

Het AD meldde nog aanvullend:

Ook zegt de rechter: ,,Bovendien kan de vraag van de presentatrice worden gezien als een bijdrage aan het publieke debat. Volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens mag het recht op vrijheid van meningsuiting dan minder snel ingeperkt worden.

Dit kan zijn, maar de vraag van Righton is er eentje uit de categorie “Slaat u uw vrouw nog steeds?” Vanzelfsprekend, op raillerende toon kun je daar nauwelijks aanstoot aan nemen. Maar het is ook de toon die de muziek maakt. Het maakt daarbij naar mijn gevoel veel uit of deze uitspraak tot stand komt in een gesprek met Baudet zelf, of als onderdeel van een poging een vijand van Baudet op zijn gemak te stellen en tot meer vertrouwelijkheden te bewegen.

Of een hoger beroep zin heeft? Ik vermoed dat je dan beter naar de rechter kunt om te laten beoordelen of het gezegde beledigend genoeg was om sancties te rechtvaardigen. Want dat het gezegde niet deugt en ‘gebrekkig’ is heeft deze rechter al vastgesteld. Maar wat je wilt is het malicieuze aan de kaak stellen. Daarvoor lijkt een hoger beroep me niet direct de beste aanpak.

Om ook nog even op de titel van dit stukje terug te komen: als onderdeel van een satirisch programma is de parafrase eveneens erg onaardig, maar op dit moment helaas niet ongehoord. Zelf kan ik leven met de implicatie dat de uitspraak bij Buitenhof beter niet al te serieus moet worden genomen op grond van de verdere inhoud van het programma. Dat had deze rechter tot een ware Salomo kunnen maken. Nu zagen we slechts gedraai van een zich ongemakkelijk en onzeker voelende rechter.

19 reacties

 1. carthago schreef:

  Perfect artikel, dank juvenalis.
  De gang naar de rechter was een prima actie van Baudet .Het legt tenminste de malicieuze intentie van haatsublimerend staatsvehicel Vpro/Nos bloot naar het publiek,vrije meningsuiting of niet.”Andere tijden” heet dat bij de VPROgangsters.

 2. Jantje schreef:

  De hele NPO wordt hier toch al jaren niet meer serieus genomen?
  Baudet doet dat toch ook niet.
  De NPO is toch sowieso de outlet van newspeak?

 3. Kees schreef:

  Zou de rechter eenzelfde vonnis hebben geveld als Robot Jetten zo was behandeld in plaats van Baudet?

 4. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Het bewijst 2 dingen :
  1. De rechtspraak in Nederland heeft niets meer met rechts-zekerheid te maken.
  2, De NPO-media, betaald uit belasting-geld, hebben niets met waarheids-vinding, of zelfs maar meerzijdig debat, te maken.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  Ja. Juist. Primo, er was van parafrasering geen sprake, tenzij het begrip oneigenlijk wordt opgerekt tot malicieuze misquote. Een rechter is geen lexicoloog en al helemaal niet gerechtigd nieuwe betekenissen aan woorden toe te kennen. En al zeker niet in het kader van een rechtzaak waarin het begrip een uiterst belangrijike rol speelt. Secundo. Er is een verschil tussen een bijdrage aan het publieke debat en het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van een politicus. Het was zeer goed mogelijk om het eerste te doen zonder zich aan het tweede te bezondigen. Tertio. Buitenhof is een nuttig programma. De VPRO zou zich dat moeten realiseren. Het is geen publiek gefinancierde kraam om de deviante opvattingen van GL-ers uit te venten door politieke tegenstanders zonder gelegenheid tot weerwoord met modder te laten gooien. Buitenhof is een serieus programma in die mate dat het streeft naar een zekere mate van objectiviteit. De waarheid ligt over het algemeen in het midden, niet bij extreem links. Ik zou in hoger beroep gaan. Het spelletje van Righton is onderdeel van de democratieverstikkende polarisering waar de politiek, aangejaagd door lieden als Pechtold, al meer dan tien jaar en in toenmenende mate van te lijden heeft. Het wordt tijd voor een tegenbeweging en de rechterlijke macht zou daar een rol in kunnen spelen. Nu speelt het ook een rol, maar niet een ten goede.

 6. Juanito schreef:

  Maar een beleidswens uitspreken in de vorm van “minder, minder, minder” in een besloten kroeg, nee dat mag niet!

  Wat een land, gestoord en hysterisch. Zo halen 2021 niet eens.

 7. Henk Albarda schreef:

  Goed artikel, zeer correcte reacties van Kees en Cool Pete.
  Rechter bewijst als de dood te zijn een programma van de VPRO te veroordelen, waarna diezelfde rechter heel stilletjes een politieke tik op de vinger zou hebben gehad van rosenmoller en in de media zou zijn afgeschilderd als een racisten vriendje.
  En Kees, Natuurlijk was Baudet veroordeeld tot publieke rectificatie als hij hetzelfde met klaver of jetten had uitgehaald.
  Vanaf kort voor het proces Wilders zijn de rechters braaf en hakkenklappend achter Groen Links en D66 aan gaan lopen, die rechters zijn immers minstens kiezer van die partijen of zelfs lid.

 8. Gerrit Joost schreef:

  Minder, minder, minder rechters van dit onrechtstatelijke (uitspraken op politieke gronden) ras! Hoe gaan we dit regelen?

 9. Dick Kraaij schreef:

  Hoe verhoudt deze zaak zich tot het Wildersproces, dat op 6 april zou worden voortgezet, maar gedownlocked is? Waardoor Wilders niet alleen nóg weer langer op vrijspraak in hoger beroep moet wachten, maar ook nog steeds niet de Mannen in Toga heeft kunnen overtuigen dat het gaat om context, context en nog eens context.

 10. karton schreef:

  Als geheel Nederland een A’damse wethouder duidelijk op de tv hoort zeggen : “Kut-Marokkanen” gebeurt er helemaal niks, maar als dhr. Wilders zegt : “Minder, minder, minder van die Kut-Marokkanen” breekt in NL de hel los.
  Hoe ziek moet dit landje nog worden voordat er een ingreep gaat plaatsvinden, een mogelijk onwettige ingreep, maar wél hoogst noodzakelijk.

 11. Veluweman schreef:

  Vrouwe Justitia zou geblinddoekt moeten oordelen. Maar in Nederland is er sprake van ‘turning a blind eye’ zodra links iets doet tegen ‘minder links’. Zodra ‘minder links’ iets doet gaat de blinddoek af het heet het ‘haatzaaien’. Het enige waat met dit vonnis – nog – duidelijker is geworden is dat de D666 rechters absoluut niet objectief willen zijn, laat staan de schijn van onpartijdigheid in stand proberen te houden.

 12. Ravian schreef:

  Daar zou ik de tv nog eens voor aanzetten, om Righton bij Baudet over de knie te zien gaan, alhoewel ik eigenlijk hoop dat hij in zo’n geval Hiddema de honneurs laat waarnemen.

  Verder heeft justitie nu voor de zoveelste keer kleur bekend; groen van buiten en rood van binnen.
  Het wordt tijd voor grote bezems…

 13. Rob Mieremet schreef:

  Haal de guillotines maar uit het vet, er moet weer een zooitje adel word en geslacht, wat een armoe. Linkse rechters linkse media en linkse politici. Vroeger op school waren de linkse kinderen ook al zo onhandig. Tijd om dit volk maar eens de noordzee in te pesten. Met spitvorken wel te verstaan.

 14. Joop schreef:

  Overigens…
  Zijn er nu nog steeds mensen die naar buitenhof kijken dan?

 15. Cool Pete schreef:

  @Joop : ik althans niet; al ruim 15 jaar niet naar NPO-Staats-Omroep en Soros-RTL.
  Een jaar na 11-9-2001, werd het definitief duidelijk ………………………

 16. Henk Albarda schreef:

  Joop, nadat ik vanaf 2014 uitsluitend luisterde als er ‘rechtse’ gasten waren, vanaf 2016 merkte ik hartklachten te krijgen uit woede over zoveel kwaadaardigheid bij programma en presentatoren.
  Ik zou graag luisteren omdat je soms details meekrijgt waarmee ik bij de laatste linkse vrienden die ik nog heb, om de oren kan slaan. Helaas, ik wordt TE verontwaardigd over de gebruikte leugens.

 17. Henk Albarda schreef:

  Overigens, wbt Baudet en Buitenhof, betekent de waardeloze bijna FvD negatieve reactie van TPO over dat onderwerp dat ik nu 50,5 % twijfel te doneren. Briefje van Jan zou nog een optie zijn, maar een brussen die zijn vriendje (??) Chris Aalbers z’n gang laat gaan FvD te bashen, houd ik grote vraagtekens over TPO.

 18. peter klein schreef:

  Raadselachtig deel van de motivatie:
  “Bij de belangenafweging spelen de eerdere door Baudet gedane uitspraken een rol.”

  …?

 19. Ravian schreef:

  De socialisten controleren gewoon de justitiële macht, de rechters zijn dus simpelweg bevooroordeeld, en bewijzen dat ook keer op keer opnieuw.
  Diezelfde socialisten controleren ook de media en het ambtelijke apparaat.
  Allemaal het gevolg van een halve eeuw “mars door de instituten”.
  Er is feitelijk gewoon een stille staatsgreep gepleegd, maar zelfs nu het hen recht in de bek spuugt heeft driekwart van Nederland dat nog niet in de gaten.