DE WERELD NU

Immigratie beleid

Immigratie beleid

Hongarije weigert immigranten op te nemen en heeft zich daarmee de woede van Brussel op de hals gehaald. Ik zou willen dat Nederland en de andere Noor Europese landen dezelfde politieke lijn over immigratie beleid gevolgd hadden.

Begrijpt U eigenlijk waarom we in Europa ooit begonnen zijn met op grote schaal immigranten toe te laten en bovendien dan nog immigranten uit achtergebleven gebieden zoals Arabië en Afrika? Europa is veel dichter bevolkt dan Afrika of Saoedie Arabië en een positieve bijdrage aan onze economie en onze cultuur leveren de immigranten niet.

Duitsland zit nog steeds met de naweeën van de Tweede Wereldoorlog. Daar meent de elite nog altijd dat alles wat ook maar in de verte lijkt op minder ethisch gedrag vermeden moet worden. En het toegang weigeren aan immigranten uit arme landen lijkt op onethisch gedrag, denken Merkel c.s..

Ik meen dat ze dat verkeerd ziet en dat ze haar eigen land en haar buren heeft opgezadeld met een probleem dat de komende decennia alleen maar groter kan worden. We hadden er veel beter aan gedaan om effectieve hulp naar Afrika te brengen en aan Arabieren gewoon te toegang te weigeren.

Onze eigen overheid heeft een soortgelijk beleid gevoerd als de Duitse, maar dat kon misschien ook moeilijk anders. Duitsland is nu eenmaal de leidende natie in dit deel van de wereld en in allerlei opzichten zijn Nederland en Duitsland als één gemeenschap te beschouwen.

Dus op eigen houtje een ander immigratie beleid voeren dan Duitsland was lastig geweest, maar per saldo misschien toch wel beter. Nederland was met zijn autochtone dertien miljoen mensen al overbevolkt en vier miljoen mensen extra is echt veel te veel. Nu ze er eenmaal zijn wordt het lastig om ze weer kwijt te raken. Zeker als onze buurlanden daar anders over denken dan wij.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

12 reacties

 1. reageerbuis schreef:

  Zolang er een kabinet Rutte zit, verandert er niets in het immigratiebeleid. Rutte is de grootste eurofiel die er is, al wil hij ons af en toe doen geloven dat dat anders is. Het ESM heeft er niet voor niets in de demissionaire periode doorheen gejaagd.

 2. reageerbuis schreef:

  Ik bedoel natuurlijk de demissionaire periode tussen Rutte I en II

 3. Erik schreef:

  Immigratie is geen natuurverschijnsel , wanneer je hierheen kon lopen kun je dus ook weer terug lopen.
  Waar het op aan komt is hen niet toe te staan onze verzekeringskassen leeg te roven.
  Ze hebben er nooit iets aan bijgedragen en zullen dat ook nooit doen, vele generaties lang.
  Verder moet er een humaan remigratie beleid worden opgezet voor hen die vrijwillig terug gaan, voor anderen geld detentie ergens in een buitenland.

 4. kasdorp schreef:

  Het gaat niet lukken als je Duitsland niet mee krijgt

 5. Bob Fleumer schreef:

  Ik kan me niet voorstellen dat wat er in Nederland is geschied geoorloofd is volgens onze grondwet Rutte heeft volgens mij meermalen besluiten genomen die niet met de grondwet overeenkomen, zoals het demissionair ondertekenen van het ESM verdrag en het niet beschermen van onze nationale grenzen.

 6. Carthago schreef:

  Het heeft weinig tot geen nut het immigratie vraagstuk te bespreken na gedane verkiezingen.

 7. Voight-Kampff schreef:

  @Bob Fleumer. Het probleem van de disfunctionele Nederlandse rechtsstaat is hiermee nu juist aangetoond. M.a.w. Rutte is in staat geweest om de Nederlandse autonomie over te dragen aan een externe entiteit zonder de Nederlandse grondwet te overtreden!

  Wellicht ten overvloede (frapper toujours) vermeld ik er nog maar eens nadrukkelijk bij dat het individu soeverein is en de staat niet! Dit betekent dat de volkswil de absolute macht vertegenwoordigt in een staat. Zonder dit besef zal er niets veranderen in de Nederlandse rechtsstaat en zal de Nederlandse rechtsstaat uiteindelijk ten ondergaan door een burgeroorlog of worden uitgeleverd aan de EU-federatie.

 8. Cool Pete schreef:

  Illegale immigratie = illegaal.
  Illegale immigratie = de nieuwe slavenhandel.
  Illegale immigratie = omvolking.

 9. Carthago schreef:

  @voight-kampf.Helemaal mee eens .De “Nederlandse “staat is verworden tot een subversief en gecorrumpeerf orgaan dat slechts het belang dient van enkelen, onder het imponerende motto van volksbelang.Het is alleen zo jammer dat geen enkele jurist noch staatsman deze coup aan de kaak stelt, oh wacht ,natuurlijk vanwege hun eigen belang in de coup.Die burgeroorlog is allang ingecalculeerd , de komende kristalnachten getuigen er van.

 10. Johan P schreef:

  Immigratie an sich is geen probleem. Echter, het ontvangende land mag best regels stellen voor de mensen die willen komen.
  Bv een minimaal opleidingsniveau, een kennis van de taal, de wens te integreren in het nieuwe vaderland en trouw zweren aan de grondwet.
  En men kan ook voorwaarden stellen aan het kunnen verkrijgen/profiteren van de verzorgingsstaat, zoals niet in aanmerking komen voordat men 5 jaar lang heeft gewerkt en belasting heeft betaald.

  Ieder land zou op moeten komen voor de eigen belangen en dus voornamelijk op zoek moeten naar immigranten die wat waardevols meebrengen, hetzij in vakkennis of gespecialiseerde opleiding, hetzij in geld.

  Uiteraard is er plaats voor vluchtelingen, zolang men het dan heeft over mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog. Maar voor hen zou automatisch moeten gelden dat ze slechts een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, voor een duur van maximaal 3 jaar en dat deze status maximaal 2x verlengd kan worden, waarna men terug zal moeten keren.

  Voor echte politieke vluchtelingen zou er wel een kans voor permanente verblijfsvergunning moeten zijn, maar ook dan alleen als men bereid is te integreren in het nieuwe vaderland. En men moet zelf aan kunnen tonen dat men echt gevaar loopt, het is niet aan de overheid van het ontvangende land om te bewijzen dat het niet zo is. Maar deze groep is zo marginaal dat het goed overzichtbaar is.

  Alle andere immigranten zijn gewoon niet gewenst en dienen dan ook per direct de grens over gezet te worden.

 11. kasdorp schreef:

  @ Johan P.

  Er zijn twee grote problemen. Het eerste is de omvang van de instroom van illegalen, niet alleen in Nederland maar ook in de buurlanden. Het tweede is de onmogelijkheid om illegalen terug te sturen naar de landen van herkomst. Een oplossing zou kunnen zitten in het gezamenlijk met al onze buurlanden bouwen van een opvangcentrum in Afrika dat voldoende groot en voldoende ingericht zou zijn om al die migranten aan een baan te helpen. Maar de kosten ervan zouden even hoog zijn als die van een nieuwe wereldoorlog.

 12. Voight-Kampff schreef:

  @ Kasdorp. Uitmuntende reactie; met name de laatste zin.