DE WERELD NU

Immigranten, AZC´s en ´incidenten in opvang´

immigratie, immigranten

De groei van incidenten in de opvang van immigranten in AZC´s geeft steeds grotere problemen, want ze worden ongezeglijker.

En omdat nog steeds wordt ontkend dat het hier gaat om immigranten en immigratie, komt er maar zelden iets over naar buiten. De reden is even simpel als stuitend: het beeld van asiel zou er maar onder lijden om in te zien wat de immigranten hier aanrichten. Zeker aangezien ze hier worden begroet alsof ze de koning van de schepping zijn – een luxe waar weinig mensen ook onder normale omstandigheden mee om kunnen gaan. En omdat er altijd beter is dan waarvan je wordt voorzien als nummer zoveel immigrant, zijn er onderlinge conflicten, en gaan diverse groepen op roof uit  De cijfers die vandaag werden genoemd spreken eigenlijk voor zich:

immigratie

Ook zien we hier weer een stukje tendentieuze verdraaiing bij de staatsomroep. Het gaat in absolute aantallen weliswaar om een verdubbeling, maar in de praktijk per aanwezige immigrant in de AZC’s gaat het om een verviervoudiging. Dubbel zoveel als een verdubbeling, dus.

Het aantal incidenten in asielzoekerscentra is sinds 2015 meer dan verdubbeld van 8000 naar ruim 17.000 per jaar. Dat meldt NRC op basis van stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid
Het gaat onder meer om vecht- en scheldpartijen en brandstichting. Vorig jaar nam het aantal incidenten ten opzichte van 2018 met 30 procent toe.
De stijging is opvallend, omdat de piek van de vluchtelingencrisis in 2015 was. Toen zaten zo’n 47.700 asielzoekers in de opvang. Vorig jaar waren dat er 27.400.

Was het aantal incidenten in 2015 nog 0,16 per asielmigrant, vorig jaar was dat al opgelopen naar 0,62. Hoe u er naar kijkt moet u zelf weten, maar ik noem dat een verviervoudiging.

Dat de herkomst van belang kan zijn  – zoals de NOS hierboven aanvoert – ga ik hier niet behandelen. Maar er moet wel een ander punt worden overwogen, en dat is wat we met die mensen gaan doen? Want:

Sommige overlastgevers zouden betrokken zijn bij meer dan vijftig incidenten.

Dit zijn eenvoudig hopeloze gevallen. Dat wordt nooit meer wat; daarvoor hoef je je helderzienden-diploma niet te .hebben gehaald. Niet alleen onderstreept het de verhalen dat veel van deze mensen die deze kant op zworven door hun oorspronkelijke gemeenschappen zijn uitgestoten omdat het van nature al uitschot was, maar de vraag wat we er verder mee willen dient serieus overwogen te worden.

Dergelijke mensen werden vroeger vanuit Europa naar Amerika gestuurd. Dan waren wij van hen af. Amerika zal ze nu niet meer willen hebben, en ze blijven hangen waar ze niet worden weggejaagd. Het is derhalve een kwestie van zelfbescherming ze weg te jagen, maar gaan we dat doen?

Deze ontwikkeling laat eenvoudig zien dat het tijd is voor een open en eerlijke discussie over immigranten, die ook gevoerd moet worden met de optie de deur voorlopig helemaal te sluiten. Dat vereist een bewustwording waar men politiek wel nooit aan toe zal komen, maar nodig is het wel.


Meer over de immigratie en immigranten vindt u op Veren of Lood hier en hier.

18 reacties

 1. karton schreef:

  Dit betreft het aantal geregistreerde incidenten !!
  Het aantal NIET-geregistreerde incidenten is een veelvoud hiervan !!!

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Voor de verandering herhaal ik de laatste alinea in eigen woorden: gewelddadige en criminele islamitische nep-vluchtelingen tonen zonneklaar aan dat het tijd is voor een open en eerlijke discussie over immigratiebeleid, waarbij het noodzakelijke moratorium van het vluchtelingenverdrag als belangrijkste onderwerp ter tafel komt. Hoe men zich daar politiek bewust van moet worden is een vraag die met de grootst mogelijke urgentie besproken moet worden. Daar helpt geen lieve ‘Mutti’ meer aan. Tijd voor ‘Knutti’.

 3. Bennie schreef:

  Links en de Waarheid, dat gaat nooit samen.
  Gelukkig hebben we in NL lieden, zoals Arnon Grunberg, die e.e.a. voor het onwetende volk kunnen duiden.
  Deze criminele asieleisers, die alleen naar west Europa zijn getrokken om te roven, te stelen en te dealen zijn in feite, volgens Arnon, verzetshelden, die zich te weer stellen tegen het opkomende populisme zoals we dat ook kennen van een donkere episode in de 20e eeuw.
  Het verzet moet per slot van rekening ook ergens van leven.

 4. Juanito schreef:

  Ik zie een aan tal mogelijkheden, zal er een paar noemen.
  Zie het als een poll.

  – niets doen
  – nog wat meer knuffelen
  – stageplek aanbieden
  – retour afzender
  – afvoeren naar een of ander eiland, ver weg
  – op de trein naar het oosten zetten
  – op de trein naar het westen zetten
  – toepassen methode Duterte

 5. Juanito schreef:

  Nog een nagekomen optie:

  – verplichte vrijwilliger voor een Bill Gajes injectie

 6. carthago schreef:

  De azg terreur komt allemaal door die pindakaas , vers gerookte achterham en geen uitzicht op een gratis vrijstaande woning vanwege de inheemse werkonderbreking.
  Onmenselijk volgens kapo’s Robojetje en Ascherhole.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Juanito 13 mei 2020 om 10:53 Het recept van Rutti is simpel en vertrouwd: niets doen. Optie 1 dus, maar dan in combinatie met belastingverhoging want iemand zal al die ellende toch moeten betalen. Gaat wel ten koste van de welvaartsontwikkeling, maar ach, geld zat. En welvaart geeft maar CO2 uitstoot. Je kunt natuurlijk ook proberen wat te doen aan: 1. bevolkingsgroei; 2. vrouwenonderwijs; 3. energieintensiteit; 4. koolstofintensiteit. De door de klimaattafels met foutieve argumenten weggewuifde opties zijn toevallig de beste. De uitkomst is bepaald door de samenstelling van de deelnemers. Dom, dom, dom. Dat krijg je met die havenbaronnen en hun schorriemorriepatriciaat die denken de oren te moeten laten hangen naar ecofascisten, naar voorbeeld van Mutti.

 8. Grapjas schreef:

  Dat wegjagen is een kwestie van tijd. Met de Blanke hulp- witjes erbij.
  Landverraad wordt uiteindelijk vanzelf bestraft.

 9. Bennie schreef:

  @Juanito, ik opteer voor de Bill Gates vaccinatie, dat is goed voor de rolstoelindustrie, mits we die nog in Europa produceren.

 10. wolf schreef:

  @ karton . Psst mag je niet zeggen .
  Gedurende de grote georganiseerde omvolking moet alles geluidsloos onder de mat worden geveegd .

 11. TSPHQ 92 schreef:

  Enkele reis terug naar het land van herkomst en nooit meer terugkomen.

  Maar als ik zo’n suggestie doe ben ik weer een islamofoob. How dare I

 12. P. Sisterons schreef:

  Zolang het militair industrieel complex niet verandert, zal er niets veranderen.

 13. Ravian schreef:

  Immigratie behoort in een behoefte te voorzien, de behoefte van het ontvangende land wel te verstaan, die behoefte is er niet, integendeel zelfs, Nederland is vol genoeg van zijn eigen.
  En ook als die behoefte er wel zou zijn, van immigranten moet je kunnen verwachten dat zij dan in die behoefte gaan voorzien, een positieve bijdrage gaan leveren aan de samenleving.
  Als je dus onderontwikkeld crimineel tuig het predicaat immigrant op plakt dan zegt dat veel over je intenties.
  Je denkt dan blijkbaar dat er een behoefte bestaat aan meer onderontwikkeld crimineel tuig, en dat de door deze te bewerkstelligen toenemende criminaliteit dan een positieve bijdrage gaat leveren aan de samenleving.
  Dat zegt dan vervolgens veel over de samenleving die je voor ogen hebt, en de wijze waarop je deze samenleving denkt te realiseren.
  En dan komen we weer bij meneer Marx terecht, en de afbraak van de welvaartsstaat, om op de puinhopen daarvan de socialistische heilstaat te kunnen vestigen.
  Degenen die dit allemaal organiseren zijn niet dom, die hebben een plan, maar de deugende useful idiots, ongeveer driekwart van Nederland, zijn te dom om dat in de gaten te hebben.

 14. Henk schreef:

  Gewoon alles importeren en zielig verklaren en houden. En natuurlijk ook vanalles blijven betalen dan lijk je iets goed te doen.

 15. Jan van Dijk schreef:

  Alleen maar mensen binnenlaten die bij inwoners terecht kunnen en daar onderhouden worden tot ze zelfstandig in hun onderhoud en huisvesting kunnen voorzien. U begrijpt dat er dan miljoenen mensen binnen mogen. Immers 80% van de kiezers geeft zijn stem aan partijen die iedereen willen binnenlaten. We mogen er dus van uit gaan dat die kiezers er geen bezwaar tegen hebben de kosten en overlast voor hun rekening te nemen.

 16. nora schreef:

  Vluchtelingen welkom, mits voorzien van een paspoort waarmee bewezen kan worden uit welk land ze komen. Geen enkele vluchteling krijgt een vergunning om hier te blijven. Zodra het weer veilig is in het land van herkomst moet hij terug.
  Stoppen met gezinshereniging. Ieder wordt per persoon beoordeeld.
  Iedere vluchteling die hier een overtreding begaat wordt onmiddellijk uitgezet.
  Wanneer het land van herkomst vluchtelingen niet terug wil nemen, stoppen alle geldelijke bijdragen aan dat land, wordt de ambassadeur uit ons land gezet en de diplomatieke banden verbroken.
  Er was van het begin af aan van alles te verzinnen geweest om de opvang in goede banen te leiden en greep te houden op het bepalen van het aantal. Als de wil er maar geweest was.
  Maar afgezien van alle maatregelen die er te nemen zijn: de eerste beslissing die op dit moment moet worden genomen is: NU stoppen met nog meer mensen opvangen, Nederland is al veel en veel te vol en stevent af op een enorme crisis gezien de tot nu toe mislukte integratie van mensen uit andere culturen. Dus: ho! Niemand meer binnen laten tot nader order.

 17. Henk schreef:

  @nora
  Realiseer u weel dat dit miljarden ter wereld die het minder hebben toegang vertonen. Tikje lastig voor een weinig als Nederland.

 18. Juanito schreef:

  Kijk even wat massa immigratie betekent en wat dat voor Nederland, Europa, uw kinderen, uw kleinkinderen, uw dorp, uw vrijheid, uw leven betekent.

  https://youtu.be/LPjzfGChGlE