DE WERELD NU

Illegale moslim-immigranten zijn géén verrijking

Om je kapot te ergeren! Lodewijk Asscher die bij Eva Jinek op televisie zegt dat “we gebruik moeten maken van de kennis die asielzoekers meenemen uit hun eigen land.” Asscher deed er nog een schepje bovenop door te beweren dat illegale immigranten over het algemeen “een grote ondernemingsgeest” bezitten en dat “we daar in Nederland gebruik van moeten maken”.

Met die ‘grote ondernemingsgeest’ mochten wij onlangs nog uitgebreid kennismaken. Tijdens Oud op Nieuw werden in verschillende steden in Duitsland (maar ook in andere Westerse landen) massaal blanke vrouwen aangerand, verkracht en beroofd door grote groepen islamitische asielzoekers. Ware ondernemers. Ze weten van aanpakken. Of dit het aanpakken is waar wij in het Westen op zitten te wachten is een andere vraag.

Maar Asscher vindt dat wij hier in Europa van hun kennis en ondernemingslust gebruik moeten maken. Hoe ver ben je dan van het padje af?

En kennis? Welke kennis? Persoonlijk zou ik werkelijk helemaal niets kunnen bedenken, dat ik zou willen of kunnen leren van de achterlijke woestijncultuur waar deze Arabische asielzoekers vandaan komen. Ze hanteren een normen- en waardenstelsel dat wij, als fatsoenlijke Westerlingen, al 500 jaar achter ons hebben gelaten, als het niet langer is. Wij hebben als beschaving een ontwikkeling doorgemaakt. Zij niet. Wie probeert Asscher hier voor de gek te houden?

Hij vindt ook dat “bij binnenkomst moet worden gekeken naar de capaciteiten van asielzoekers”. “Als je weet wat iemand kan en er zijn vacatures, bijvoorbeeld in de techniek, zorg er dan voor dat ze naar gemeentes worden gestuurd waar die vacatures openstaan”, zo stelt hij. Twee dingen daarover. Ten eerste bestaat er momenteel al een hoge werkloosheid in Nederland. De huidige werklozen zullen door de massale instroom van illegale migranten alleen maar moeilijker aan een baan komen. En ten tweede, waarom reizen die asielzoekers zo ver van huis en benutten ze hun talenten niet in eigen land of regio? Daar moet immers nog ontzettend veel opgebouwd worden, of daar is in een oorlog een vijand te bestrijden. Dat Nederland hen ‘voor eigen gewin’ zou kunnen inzetten (waarin ik overigens niet geloof) is moreel verwerpelijk. De voorstellen van Asscher raken dan ook kant nog wal. Uit historische cijfers blijkt bovendien dat slechts ongeveer eenderde van asielzoekers die tussen 1995 en 1999 naar Nederland kwamen inmiddels een baan heeft. Kortom: de rest heeft een uitkering of zit in de bijstand. Willen wij er daar nóg meer van? Nee, daar willen wij er niet nóg meer van!

Maar de ergernis is niet voorbij, want Asscher beweert “te geloven dat eenderde van de migranten laagopgeleid is, eenderde middelbaar opgeleid en eenderde hoogopgeleid.” Dit is ongegeneerd en ongefundeerd wensdenken. Het mist elke binding met de realiteit. Ik schat Asscher in als een intelligent man. Hij zit hier dus gewoon willens en wetens de zaak voor te liegen. Zijn voorstelling van zaken zuigt big time. Ook het feit dat asielzoekers drie keer zo vaak met criminele activiteiten bezig zijn dan inheemse Nederlanders brengt hem niet van zijn stuk. Dat komt allemaal door beleidsfouten uit het verleden. Dat gaat vanaf nu allemaal goed komen. Gelooft u het?

Nee, meneer Asscher, het gaat niet meer goed komen. Die illegale moslim-migranten zijn geen verrijking voor Nederland. Ze zijn geen verrijking voor Europa. Ze zijn nergens een verrijking. We hebben ze ook niet nodig en we kunnen niks van ze leren. We kunnen ze missen als kiespijn. We hebben er nu al meer dan genoeg van in Nederland en Europa.

Laten we eerst alle inspanning richten op het opvoeden van de islamitische migranten die hier reeds zijn. En als ze zich niet willen aanpassen aan de Westerse maatstaven, als ze zich niet willen schikken naar ons secularisme, dan donderen ze maar op naar het land waar ze vandaan kwamen. Liefst zover mogelijk hier vandaan.

Percolator, voor al uw sterke koffie

———————————————————————————-

Eerder verschenen op de Gazet van het Gezond Verstand

4 reacties

 1. Erik schreef:

  Het is een neo-koloniale, imperialistische eis van de PvdA en VVD66 en GL , dat de asieleisers niet hun eigen land moeten gaan opbouwen.
  Landen die totaal stuk zijn en behoefte hebben aan energieke jonge mannen, wie zou het anders moeten opknappen en zorgen dat de situatie verbeterd?
  Nu horen we al 40 jaar dat onze cultuur verrijkt moet worden, maar daadwerkelijk zitten deze nieuwkomers op de bank, van asieleisers van 15 jaar terug is 2/3 werkloos.
  Onder moslims in het algemeen is het niet veel anders en missen ze de skills, kennis, cultuur, en discipline om te participeren in een westerse hoog technologische maatschappij, die duidelijk gefeminiseerd is.

 2. André van Delft schreef:

  “Laten we eerst alle inspanning richten op het opvoeden van de islamitische migranten die hier reeds zijn” – dat is trekken aan een dood paard; waar geen wil is is geen weg.
  Een eenvoudige mededeling is voldoende: aanpassen of opkrassen.

 3. Breinbrouwsels schreef:

  Een eenvoudige mededeling isvoldoende: opkrassen, ook die atoomgeleerden met dubbele krasloten..

 4. Florac Bosch (@FloracBosch) schreef:

  EU en Turkije probleem!

  Terwijl de waarden van onze westerse democratie en de betekenis van de Turkse cultuur nog steeds tegenover elkaar staan, wilt dit land zonder enkele hervorming onmiddellijk lid worden bij EU? Wie begrijpt de waanzin niet? De mogelijke toetreding van Turken tot de EU heeft aanzienlijke geestelijke, politieke en territoriale impact, omdat de islam aanspraak maakt op heel Europa.

  Jihadisten willen straks alles opleggen als 80 Miljoen agressieve Turken zonder visum Europa binnendringen…!
  Schande dat we daar nog mee zaken doen met Turkije!? De mensenrechten die continue worden getreden met voeten!
  Veel Europese politici, falende oude garde verraadt eigen bevolking! Nieuwe verdrag tussen Turkije en EU is een nieuwe val voor de Europese volkeren! De overheid laat zich door deze Islamisten gewoon bedriegen. En wij moeten straks nog miljoenen turken opnemen!
  Zodra de moslimbevolking in dit land, dat zo dom is geweest islamitische immigranten in grote getale op te nemen, een kritische omvang bereikt, beginnen zich zichtbare veranderingen te ontwikkelen. Complete wijken in westerse steden worden plaatsen waar wanneer men zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften houd, wordt uitgescholden, aangevallen of verkracht. Geleidelijk begint zelfs de politie dergelijke gebieden te mijden, omdat elke arrestatie van een moslim crimineel Jihadist kan uitmonden in felle tegenstand en rellen – vaak goedgekeurd door de liberale linkse media vanwege “religieuze discriminatie” en “racisme.” Meer en meer vrouwen beginnen de burka of sluier te dragen. In dit stadium neemt de vraag naar moskeeën toe, die als centra van macht dienen en als symbolen voor de islamitische overwinning. Wanneer uiteindelijk het volk door politici en media vertrouwd is gemaakt met de vereiste islamitische ‘vroomheden’, beginnen moslims hun recht op te eisen voor meer afscheidingen in openbare voorzieningen, op werkplekken, op scholen, hoge scholen en universiteiten.
  Een moslim immigrant zou niet mogen integreren in een westerse samenleving maar als zijn verblijf afhangt van een bepaalde mate van integratie, dan is het tijdelijk toegestaan zolang de onderwerping en islamisering van het gastland nog geen feit is.

  In Europa wordt de immigratie van niet westerse, islamitische massa gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite heeft grote belangen bij de anti- Europese Moslims: naar schatting 62 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve woestijnrovers. 
  Jihadisten van Turkije, Syrië, Irak, libie, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van Turkije en andere golfstaten.

  Het is overigens een schande dat de bestuurders van EU mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast voor de agressieve massa…
   
  In Europese steden hebben de bestuurders mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen die Turkije graag wilde hebben!! 
  Deze corrupte politici zijn dus politiek actief, maar niet voor eigen land. Ze werken voor de vijandige mogendheden…Zolang Europese bestuurders via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, komen er nog miljoenen bij!
  Turkse Jihad (verovering van Europa) is gevaarlijker dan de ISIS Jihad!
  Het Turkse Diyanet controleert in Europa wonende Turkse moslims. De imams, islamitische strijders worden door Diyanet in Turkije geselecteerd en hierheen gestuurd. Turkije propageert zijn eigen Islam:Deze islam is de meest gewelddadige en dwingende cult uit de geschiedenis… zie Ottomaanse tijdperk! Dood degenen die het mohammedanisme verlaten of vermoord diegene die als moslim werden geboren maar de cult niet willen volgen, is een belangrijk onderdeel van de islam. Mohammed moest dus zijn macht handhaven door diegene te vermoorden die zijn geloof niet wilden volgen. Dit is één methode om totalitaire controle uit te oefenen. Geen andere interpretatie van de islamitische geschiedenis kan een andere conclusie onthullen.

  Het is een verregaande controle via Turkse wetgeving. De essentie is dat de westerse waarden en de turkse islamitische waarden onverenigbaar zijn! 
  Democratie, vrouwenrechten, gelijkwaardigheid van religies, recht van vrije meningsuiting zijn de peilpunten! 
  Gescheiden loketten, stoelenrijtjes voor vrouwen en verplichte hoofddoeken zijn de kleine pasjes die gemaakt worden om de islam vaste voet te geven in het maatschappelijke leven. 
  Alle verworvenheden en inzichten worden door de islamaanhangers in meerdere of mindere mate opnieuw ter discussie gesteld, alsof we de onze die niet in volle overtuiging ons eigen gemaakt hebben in het Westen. Alsof we erop zitten te verwachten op verbeteringen voorgesteld door de Islamaanhangers! De corrupte politieke elites van de westerse landen vinden dit zelfs goed. Enthousiast Allah Akbar! geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van ongelovigen in laten zien dat de Moslim Jeugd in Europa in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne. Het voornaamste element van de Turkse strijd tegen het Westen bestaat uit demografische oorlogsvoering met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in EU landen…

  MIGRATIE EN GELOOF ALS DEKMANTEL!

  Krijgsheer Mohammed maakte duidelijk dat migratie een religieus gebod is. De reden hiervoor is simpel: hoe meer moslims naar het Westen komen, hoe meer mogelijkheden om in organisaties te infiltreren en hoe meer soldaten van de jihad zich zullen gelden wanneer het moment daar is, met het uiteindelijke doel de overwinning voor de islam.
  Migreren is een voorbereidende fase voor de jihad, en Mohammed zei hierover het volgende;
  Ik verplicht u waarmee Allah mij heeft verplicht; je aansluiten, gehoorzamen, plicht vervullen, emigreren en jihad voeren omwille van Allah.
  Migratie is de opstap naar Jihad: in landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.
  Migratie en/of Jihad [strijden] moeten leiden tot hetzelfde doel: islam in Egypte, Palestina en Iran werden met het zwaard veroverd, terwijl Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.
  Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.
  Het is dus niet bizar dat de Turkse islamieten die extreem tegen de waarden en normen van Europa zijn, ten koste van alles een EU lidmaatschap eisen.
  Turkse dictator Erdogan heeft gezegd dat de enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet lopen. 
  Turkse Jihad (verovering van Europa) is gevaarlijker dan de ISIS Jihad!
  Het Turkse staat controleert in Europa wonende Turkse moslims. De imams, islamitische strijders worden gezien als paramilitairen van Turkije.
  Afpersen en chanteren om lid te worden!! Moslim migratie is een overgangsperiode waarin de ontvangende samenleving wordt voorbereid te transformeren van een open samenleving naar een islamitische samenleving met slaven van Allah, met een staat gebaseerd op islamitische principes.

  EU+Turkije verdrag is een grote val!

  Het is pure grootheidswaanzin miljoenen Turken daartoe uit te nodigen..Uit meest islamitische landen stromen nog honderden miljoenen ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk was, naar ons uitkeringsparadijs. Turken willen in Europa hun infrastructuur verder verbreiden en van daaruit wordt de omringende bevolking verdreven!
  188.665.000 Islamitische inwoners van Pakistan, waarvan de helft via Turkije naar afvallige Europa wilt..!
  Ook uit Pakistan begint het aantal moslims naar Europa fors toe te nemen. Pakistaanse migranten komen vooral via de overwegend islamitische land als Turkije binnen. Terwijl EU bedrog miljarden pompt naar Turkije, staat Turkije juist achter de Islamitische volksverhuizing! Veel Pakistaanse moslims krijgen deze kans om te ontsnappen aan armoede en werkloosheid in hun eigen land. Van deze migranten zijn de 99% islamitisch.

  Migratie van moslims naar niet-islamitische gebieden, waar zij kernen vormen, die zich ongelooflijk snel uitbreiden.. Dit is de basis van islamitische demografische oorlogsvoering, die in koran en hadith in detail is uitgewerkt. Daardoor wordt immers de normale bevolkingsgroei verveelvoudigd. Zij mogen zich ook niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen. Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie!
  Via gelegaliseerde (zonder visa) migratie door ook andere islamitische landen willen de Turken de Europese Gemeenschap, de restanten van Europese beschaving vernietigen. Daardoor zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen ontstaan en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Volgens dit vijandelijke EU verdrag, naast de zwakke Syrische strijders, worden er dus doelbewust Turkse islamieten massaal binnengehaald!
  Turkse Islamitische leiders en hun handlangers in Europa maken weg vrij voor inbezitneming van Europa door de moslims! 
  De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de islam. Op middellange termijn zal de islam een meerderheid vormen en hier een middeleeuwse islamitische wetgeving in kunnen voeren en het hele land met geweld overheersen. Burgeroorlogen zoals in Syrie en Irak zijn dan in Europa onvermijdelijk.