DE WERELD NU

Het Trump vredesplan voor het MO – plan en belang

Belastingaangiftes van Donald Trump, Trump-vredesplan, Belasting

Het Trump vredesplan voor het MO wekt herkenbaar wrevel bij de progressieve journalistiek, die ook in Nederland domineert. Het hoe en waarom van het plan zijn echter buitengemeen interessant.

Wat maar al te gemakkelijk buiten beschouwing blijft is de bijval die het Trump vredesplan (link naar het plan hier) in de Arabische wereld al verwierf. Daarmee heeft Trump nu al meer bereikt dan welk van zijn voorgangers die zich in het dossier verstrikten ooit. Niet dat men hem er de krediet voor geven zal – het blijft Trump nietwaar?

Ook de titel “Deal van de century” zal geen vrienden maken. Al was het maar omdat men Trump maar al te graag betiteld als een oorlogshitser – Vergelijkingen met diverse voorgangers en een analyse van de afgelopen drie jaar tonen iets heel anders. Maar dat is objectief – geen agitprop. En in de Nederlandse media regeert de agitprop.

Kijken we op de kaart naar de steun die al in de Arabische wereld verworven werd, dan zien we pas goed hoeveel bijval het plan krijgt. De tegenstanders zitten in landen waarmee de USA op gespannen voet leeft, of waar vrij militante moslims aan het bewind zijn (waaronder ik nadrukkelijk ook de Turkse president reken). Binnen die groep is het meestal gematigde Jordanië de enige uitzondering, maar ook dat heeft een eigen logica: de helft van de Jordaanse bevolking wordt als Palestijns beschouwd. Het Jordaanse koningshuis kan een voortijdige onrust wel missen. Voor Koeweit geldt iets dergelijks: het ligt te dicht tegen Iran aan, en heeft daarom niet gereageerd.

Trump-vredesplan

Kenmerkend voor de aanpak van Trump is dat het plan wel met Israël besproken is (Trump stelde de presentatie zelfs uit tot na de herhaalde verkiezingen in Israël. Hij besprak zijn plan recent niet alleen met premier Netanyahu, maar ook oppositieleider Gantz was daarbij aanwezig), en met de Arabische staten van goede wil. Maar dat de Palestijnen alleen uit de pers mochten vernemen dat er een plan aan kwam.

Na een onnoemelijk aantal afwijzingen en sabotages uit het verleden wijst dit op een gezonde aanpak, die bovendien – heel verfrissend – de Palestijnen voor het blok zal zetten. Daar begon voor onze staatsomroep reeds het probleem, zodat de NOS het plan bijna nog sneller af wees (zaterdag daarover meer.) dan de Palestijnse autoriteit(en). Professionele analisten kijken er echter anders naar:

..the Deal of the Century is remarkable for the overwhelming support it has among Gulf Arab states. Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, Bahrain, Qatar and Morocco have all endorsed the proposal, though they have offered nothing specific about what they would do to see it through. Still, their collective rush to champion the deal is notable for what the breach between Arab Gulf states and the Palestinian Authority signifies: the new geopolitical reality emerging in the Middle East, one arrayed against the actions of Turkey and Iran.

In Israël lijkt de steun groot:

Immediately following Trump’s unveiling details of his ‘deal of the century’ Mideast peace plan alongside Israeli PM Netanyahu at the White House, Netanyahu announced that Israel will move forward to vote Sunday to annex some 30% of all West Bank territory.
Netanyahu said that “Israel will apply its laws to the Jordan Valley and to the Jewish communities in Judea and Samaria.” This means a million or so Palestinian residents could come under Israeli rule, which sparked a fierce backlash both internationally and among some members of US Congress.

De winst van het Trump vredesplan zit in de erkenning van de nieuwe politieke werkelijkheid. Veel van de Arabische staten die het plan steunen zijn zich bewust geworden dat ze een gemeenschappelijk belang hebben met Israël: het dempen van het religieuze fanatisme dat in veel staten de regering bijna boven het hoofd is gegroeid. De Syrische burgeroorlog is daarvan een fraai voorbeeld, al is het Assad-regime nu niet in een positie dat te erkennen. Maar de Arabische staten beginnen zich meer en meer te keren tegen het Iraanse gevaar, dat zij ook als zodanig voelen. Het is de verdienste van Trump dat hij dit heeft herkend en er direct actie op ondernomen heeft:

In that sense, the “Deal of the Century” is not about an Israel-Palestine peace; it’s about reconfiguring the alliance structure of the Middle East. Sunni Arab countries are beginning to pivot from foreign policies grounded in post-WWI realities and nationalisms stemming from 20th-century colonial mandates that defined the regional balance of power. Now they are becoming more visible in redefining regional geopolitics and aligning with former adversaries, grounded in new, emerging security threats.

Daarmee is niet gezegd dat het Trump vredesplan het beoogde effect zal hebben, maar wel dat het de Palestijnse Autoriteit met haar neus op nieuwe feiten drukt: het verlies aan politieke steun zal direct gevolgd worden door een intrekking van subsidies uit de Arabische wereld als men niet meewerkt. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat ook de EU zich dit nieuwe realisme eigen maakt, en de onzinnig grote betalingen aan Palestijnse instituties beëindigt.

Het zal niet eenvoudig doordringen tot de mandarijnen in Brussel, maar meert dan iets anders zijn het subsidies als die uit Brussel die een toekomstige vrede in de weg zitten. Maar als langzaamaan de EU de laatste gulle gever is aan de Palestijnen, dan wordt het toch ineens heel gênant dat men die niet ook intrekt.

Dit zijn overwegingen die ook in geval van een niet-direct succes van het Trump-vredesplan zodanig zullen doorwerken, dat we met recht mogen spreken van een begin van het einde van dit veel te lang bestaande conflict. Uiteindelijk zal de Palestijnse Autoriteit het vermogen tot afwijzen van alles dat hen wordt voorgelegd verliezen. Pas dan is vrede mogelijk, en dat Trump dit heeft herkend als de lont die uit het kruitvat moest worden verwijderd zou veel van zijn routineuze critici te denken moeten geven.

17 reacties

 1. Willie schreef:

  Ach wat de anti Joodse linkse kliek in Nederland er van vindt is internationaal niet belangrijk het is maar een meelopend pislandje.. Laten we wel zijn ,de onveiligheid van Jood in het linkse Amsterdam staat bijna gelijk met de onveiligheid van een Jood in Gaza strook.
  En de anti Trump kliek is totaal de weg kwijt als Trump zegt de zon schijnt gaan ze nog beweren dat het de maan is. Hoor trouwens niet veel bij de NPO over de afzet procedure je zou verwachten dat het rechtstreeks uitgezonden zou worden, wat zou dat toch zijn?.

 2. Theo schreef:

  Eindelijk wordt de knoop doorgehakt.Hoogste tijd.Steeds werden alle voorstellen door de Palestijnse leiders afgewezen: niet radicaal genoeg en wij willen niet een paar sinaasappelbomen maar de hele boomgaard! Tijd dat dit Afwijzingsfront aan de kant gezet wordt. Palestijnse leiders zoals Abbas zijn corrupt en de Hamas leiders leven in weelde in de Golfstaten.Dat Jerusalem na 70 jaren ( zie 70 jaren cyclus van de Babylonische gevangenschap in Jesaja:45,) na de stichting van de staat Israel in 1948 door de 45ste president president erkend werd als hoofdstad van Israel is geen toeval.

 3. Cro Magnon schreef:

  Een sublieme zet van Trump. Als hij nu niet de Nobelprijs voor de Vrede krijgt dan verliest het Nobelinstituut het laatste restje prestige dat het nog resteerde.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Aha, de islam zelf speelt een sleutelrol, nl. als dreiging voor min of meer gematigde islamitsiche regimes in de vorm van: 1. religieus fanatisme; 2. turks en iraans wapengekletter. Helaas blijft dat een momentopname. Het is dus zaak om die dreiging langer te laten voortduren dan de Palestijnen het kunnen uitzitten. Dat laatste is weer afhankelijk van externe steun. Als die steun wegvalt gaan de Palestijnen misschien nadenken over hun eigen irrelevantie.

 5. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel.
  Een opmerking : de inhoud van dit plan, is de afgelopen jaren wel degelijk met de PA / PLO besproken.

  Mijn visie is :
  1. Er heeft nooit een “palestijns” volk bestaan. Het zijn hoofdzakelijk dagloners en oorlogs-vrijwilligers[ 1948, 1967, 1973 ] en hun nazaten, uit Arabische moslim landen.
  Ze moeten gewoon terug naar Jordanie, Libanon, Syrie en Egypte.
  2. Judea en Samaria, net als Jerusalem, horen historisch bij de wat nu de staat Israel is.
  3. Dit plan is het begin van het rechtzetten van de erkenning door Arabische moslim partijen, van de staat Israel, 1948 : V.N. erkend.
  4. Dit plan is een investerings-plan voor de toekomst, waar iedereen wel bij kan varen.
  5. Het islamitische probleem : soennisme – versus – shiisme, zullen moslims zelf op moeten lossen.
  6. Wat Westerse media inzake dit plan, weer doen, is niets anders dan het bashen van de Amerikaanse President.

 6. carthago schreef:

  Een zeer belangrijk onderdeel van het plan is dat de palestijnen met hamas de staat Israël zullen moeten erkennen en hun paragraaf “vernietiging van ” in hun ” grondwet” zullen moeten schrappen .Dat zie ik nog niet gebeuren met A: de gasvoorraden voor de kust van Israël B: de shiitische terreuropdrachten aan Hamas vanuit iran en C : de zieligheids industrie met donaties van miljarden aan palestijnse/hamas terroristen vanuit de eussr/ kaag.NL c.s.

 7. Johnny schreef:

  De EU heeft binnenkort geld nodig voor de klimaat-plannen en voor de redding van omvallende banken. Dat wordt dan een mooi moment om de Palestijnen minder-minder-minder te schenken.

 8. jantje schreef:

  Alles wat die gazanen krijgen, is meer dan waar ze recht op hebben.
  Al die miljarden die ze uit het westen hebben gekregen zijn verspild. Of aan terrorisme uitgegeven of in de diepe zakken van de Hamas- en daarvoor de fatahleiders verdwenen.
  Wie denkt dat het na een eventuele onafhankelijkheud beter gaat, die verwacht een 180 graden omdraai. Wat dus niet reëel is.

 9. Erik schreef:

  Het zal uiteindelijk de one state solution worden, de Arabieren zullen elke deal op religieuze gronden afwijzen op basis van de koran.
  Het uitzetten van de Arabieren die niet wensen te participeren ij de democratische Joodse staat zal dan onvermijdelijk worden.
  En had al veel eerder moeten geschieden.
  Ook de grootste fout van Mosje Dajan moet worden hersteld, blaas die al aquas op, net als Ajodja in India.

 10. Atila Yavuz schreef:

  De USA bewijst wederom dat het geen onpartijdige bemiddelaar is in het conflict tussen Israël en Filistijnen. De resoluties van de VN over de verdeling van de gebieden zijn jaren geleden vastgesteld. Het is meer een onheilspellende machtsvertoon van een onbetrouwbaar land dat zich op elk moment van enig verdrag kan terugtrekken.
  Israël haalt zijn grote broer erbij en gokt erop dat de rest zich schikt, wetende dat niemand zich om de Filistijnse onderdrukking bekommert.
  Het lijkt mij dat landen als Rusland, Turkije en China als bemiddelaar actiever gaan worden. Nu er ook enorme gasvoorraden in Filistijnse wateren is, moeten ook Israël en Filistijnen leren delen. De ja knikken MO landen van deze “deal” zijn niet de enigen die een winstgevend dealtje kunnen maken. Ook met de Filistijnen kan een winstgevend dealtje gemaakt worden door andere landen
  Het plan van Trump doet mij denken aan de WW1 scenario, toen wist de zieke man nog niet dat de zwarte smurrie zo belangrijk zou gaan worden. De Engelsen, Fransen en de Russen waren in het jaar 1890 hiervan op de hoogte. Lawrence of Arabia ging de Arabieren alvast opstoken tegen de zieke man om zich zeker te stellen van het zwarte goud. Het is de Engelsen gelukt na decennia lang landen tegen elkaar op te hitsen om tijdens de WW1 verwarring de mandaat over de olierijke gebieden te krijgen. Putin en RTE zijn bekend met deze kant van die geschiedenis van de WW1 en gaan dat niet nog een keer willen laten gebeuren, ik hou mijn hart vast.

 11. Cool Pete schreef:

  @AtilaYavuz :
  – “Filistijnen” was een oud volk uit Kreta; read lang uitgestorven.
  – Gaza is [ tegenwoordig ] een deel van Egypte.
  – Arabieren, en Turkmenen, hebben in de geschiedenis, nooit een moderne samenleving
  kunnen opbouwen. Zonder Westerse inbreng, zaten de olie en gas,, nu nog in de grond,
  en leefden ze nog in tenten in de woestijn.
  – Wie WEL cultuur hadden en verspreiden , waren Egyptenaren, Babyloniers, Hebreeen, Perzen, Grieken.

 12. Cool Pete schreef:

  typo :
  – “Filistijnen” was een oud volk [ zeevarend ] uit Kreta; reeds lang [ zo’n 1500 jaar geleden ]
  als volk uitgestorven.

 13. Bert van Heemst schreef:

  Volgens mij heeft de NOS niet eens aangegeven dat het plan wel aan Arabische landen was voorgelegd.

 14. Ezel schreef:

  Wie trekt aan de touwtjes van de oranje clown? Het enige leuke aan trump is dat hij links zo mooi op de kast krijgt….

 15. Cool Pete schreef:

  @Ezel : verklaar en vertel.

 16. Dick Orwell schreef:

  Het lijden van “het Palestijnse volk” is een verdienmodel voor hun leiders. Hier hebben ze letterlijk miljarden mee verdiend. Die gaan dus nooit instemmen met vrede zolang de moslinkse gratis geld kraan open blijft staan.
  Waarom denk je dat Hamas telkens van die kansloze provokatie raketten af blijft schieten?
  Ze willen graag foto’s van dode kindjes in de Volkskrant.
  Hoe meer het volk lijdt hoe beter.
  De westerse pers en linkse politici zijn hier mede schuldig aan.

 17. Frans Groenendijk schreef:

  En het zijn niet alleen Arabische landen die al positief hebben gereageerd!
  Ook VK 🇬🇧, vier EU landen ( Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Polen) , Australië en Colombia.
  En niet te vergeten: India 🇮🇳 en Brazilië 🇧🇷