DE WERELD NU

Het stoppen van de immigratie

illegale immigratie, migratie, Gemeenteraadsverkiezingen

Artsen zonder Grenzen worden door Europese landen en nu ook door Panama gecriminaliseerd, niet omdat ze mensenlevens redden, maar omdat ze de immigratie naar Europa bevorderen.

Aquarius, een enkel schip van de A.z.G. heeft ons een paar jaar geleden 3184 nieuwe illegalen geleverd. Een jaar eerder waren het er 13935, het aantal inwoners van een stevig dorp. En dat is nog maar een fractie van alle nieuwkomers in Europa. De NRC vond de kritiek op A.z.G. ongepast maar ik vind dat die criticasters gelijk hebben.

Er is meer dan een reden waarom we de immigratie uit Afrika en Arabië moeten stoppen. Europa is betrekkelijk klein en bovendien nu al dicht bevolkt. De immigranten zijn over het algemeen laag opgeleid en blijven voor een flink deel werkeloos. Ze wonen in getto’s waar ze de autochtone bewoners uit weg pesten. Hun jongeren zijn crimineel en gewelddadig. Het aantal kinderen dat ze verwekken is twee à drie keer zo groot als dat van de autochtone bewoners.

We moeten de immigratie dus zien te stoppen en dat doen op een manier waarbij de westerse beschaving, die we hier hebben, in stand kan blijven. Dat kan niet door de immigranten terug te sturen naar de landen waar ze vandaan komen. Die landen zullen daar niet aan meewerken en bovendien, al zouden ze dat wel doen, dan staan de immigranten binnen een mum van tijd hier opnieuw  op de stoep.

We moeten ergens een plek creëren waar we ze naar toe kunnen brengen en die plek zo inrichten dat het leefbaar is en dat de mensen die daar wonen hun eigen kost kunnen verdienen. Die plek moet liefst een paar duizend kilometer af liggen van de rest van de bewoonde wereld. Ik denk daarbij aan het grensgebied tussen Marokko en Mauritanië. Dat gebied is heet en onvruchtbaar maar niet heter en onvruchtbaarder dan de Negev-woestijn. Daar is bewezen dat het kan. Met de moderne technieken moet er een leefbare regio van te maken zijn. Dat wordt wel duur, maar de immigratie door laten gaan is duurder. De immigratie stoppen met grof geweld kost ons onze vreedzame cultuur en dat willen we niet.

Een plek in Afrika opgezet door Europeanen, maar bewoond door Afrikanen, heeft nog een groot voordeel. Het kan als voorbeeld werken voor de rest van Afrika. Die rest wordt niet alleen straks afzetgebied, maar die krijgt dan ook een plek waar nieuwe immigranten naar toe kunnen en kennis opdoen. Die kennis kunnen ze vervolgens thuis kunnen gebruiken om de ontwikkeling van Afrika een nieuwe stoot te geven. Hetzelfde geldt voor Arabië en daar met name als straks de olie niet meer zo’n centrale plaats inneemt in de wereldeconomie.

Als U mij vraagt of ik denk dat dit een goed plan is, zeg ik ja, maar als U me vraagt of ik ook denk dat het zal worden uitgevoerd, zeg ik nee. Het is te ingewikkeld en te kostbaar. Het kan alleen in onderlinge samenwerking tussen alle landen van Noordwest Europa en dat zie ik niet zo snel gebeuren. De maatregelen die nodig zijn om de immigranten hier weg te krijgen zullen veel progressieve mensen tegen de borst stuiten. Maar niets doen en de immigratie op zijn beloop laten is erger. Alleen, het is niet onze generatie, maar die van onze kleinkinderen die de lasten ervan zullen moeten dragen.


Dit is een van de laatste artikelen die Toon Kasdorp schreef. Vorige maand meende de redactie dat het wat teveel aan de scherpe kant was, maar dit is een idee dat Toon erg bezighield. Zodat we menen het nu toch te moeten plaatsen.

 

5 reacties

 1. Niets is wat het lijkt schreef:

  Artsen z.G. zouden zich hard moeten maken voor de overbevolking in m.n. Afrika.
  Richt klinieken op waar vrouwen zich uit vrije wil (en anoniem naar hun volk toe) kunnen laten steriliseren.
  Dáár moeten we beginnen, anders is al het andere zinloos.

 2. Guus Gonggrijp schreef:

  Met de schrijver van dit artikel kan ik helaas niet meer in debat, maar voor de lezers van dit debatblog toch een opmerking: zo’n plek in Afrika is in de voorvorige eeuw ook al eens geprobeerd met Monrovia en Freetown. Een doorslaand succes was het niet.

 3. Johan P. schreef:

  Kletskoek. Even om te citeren uit het artikel:”We moeten de immigratie dus zien te stoppen en dat doen op een manier waarbij de westerse beschaving, die we hier hebben, in stand kan blijven. Dat kan niet door de immigranten terug te sturen naar de landen waar ze vandaan komen. Die landen zullen daar niet aan meewerken en bovendien, al zouden ze dat wel doen, dan staan de immigranten binnen een mum van tijd hier opnieuw op de stoep.”

  Alleen al dit stukje tekst is op meerdere punten volledig onjuist.
  Dat kan niet door ze terug te sturen waar ze vandaan komen? Graag even een toelichting waarop dat niet zou kunnen. Het is pure ONWIL. Dat is heel wat anders.

  Die landen zullen daar niet aan meewerken? Makkelijk genoeg. Alle handelsbetrekkingen met die landen opzeggen en alle ontwikkelingshulp stoppen. Dan is het heeeeeeeel snel wel mogelijk en wordt er wel meegewerkt. Wederom, het is onwil, niet onmacht.

  En al zouden we dat doen, dan staan ze hier al snel weer op de stoep? Helemaal niet. Als er een streng toelatingebeleid wordt geformuleerd en gehandhaafd dan komen ze niet meer. De meesten komen omdat ze heel goed weten dat ze geen kennis en/of vaardigheden hoeven te hebben, maar dat hun bedje gespreid is als ze maar voet aan wal zetten in Europa. Als dat niet zo zou zijn, zouden ze ook niet komen, zo simpel is het gewoon.
  Het risico wordt tegen de mogelijke beloning afgewogen. Het risico is nagenoeg nihil. Ja, er verdrinken wat mensen tijdens de overtocht, maar laten we even serieus zijn. Het percentage dat verdrinkt ligt ver onder de 0.1% van hen die de oversteek wagen. Niet echt een enorm risico dus. De beloning daarentegen als het wel lukt is dat jij, je kinderen en de rest van je familie voor de rest van je leven gratis wordt voorzien van geld, woning, gezondheidszorg en dat je ongestraft criminele activiteiten kunt ontplooien voor aanvullend inkomen. De beloning is dus enorm, het risico gering.
  Een strak toelatingebeleid, waarvan een onderdeel zou moeten zijn dat iedereen die niet de juiste weg bewandelt wordt gedeporteerd, er DNA wordt afgenomen, irisscan wordt gedaan en in een database terechtkomt die garant staat voor 50 jaar ontzegging van toelating en directe deportatie zou al heel wat bewerkstelligen.
  En wat mij betreft zouden degenen die een illegale oversteek maken ook een tatouage moeten krijgen om het makkelijker te maken personen die het herhaalde malen proberen te spotten. Vrijheid om over het eigen lichaam te beschikken kan pas gelden als men zich aan de wet houdt, niet voor iedereen die misbruik van andermans goedheid probeert te maken.

  Laten we wel zijn, Europa is van alle continenten het kleinste. En het armste aan grondstoffen. En toch heeft de Europese bevolking zich daar doorheen gevochten en de grootste, meest welvarende, technologisch meest ontwikkelde ooit ontwikkeld, met hoogachting voor menselijk leven.
  Dat andere continenten, die zo veel rijker zijn aan grondstoffen, daar niet in zijn geslaagd is niet aan de blanken aan te rekenen en daarom zou de Europese bevolkng zich ook totaal niet schuldig moeten voelen over de ellende daar.
  Ja, er is ooit gekoloniseerd. En dat ging soms met geweld. Maar dat ging wel gepaard met een enorme opleving ter plekke in cultuur en welvaart. En dat geweld dat werd gebruikt was vaak niet veel anders dan het geweld dat de lokale bevolking onderling tegen elkaar gebruikte.
  En zodra de westerse ‘bezetters’ vertrokken vervielen die gebieden weer tot een barbarij die er heden ten dage nog steeds de norm is. Dat is niet te wijten aan de westerlingen die er vertrokken, maar aan de bewoners zelf die geen gebruik maakten van wat er was en wat er was achtergelaten.
  Men probeert de morele waarden van de westerse wereld te misbruiken door de Europeanen overal de schuld van te geven. En dat werkt, juist OMDAT die Europeanen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen daden, iets wat in heel veel andere culturen niet zo is. Europeanen hebben van nature de neiging om dingen te fixen, te verbeteren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun nazaten en diegenen die van hen afhankelijk zijn. Dat trekje wordt nu uitgebuit, dat is het enige wat er aan de hand is.

 4. hendrikush schreef:

  “Men probeert de morele waarden van de westerse wereld te misbruiken”.
  En alle Gekke Henkies denken dat ze daarmee in de hemel komen.

 5. reageerbuis schreef:

  Jaja, kolonialisme was zo slecht nog niet. De kolonisator zorgde voor orde en rust, waarvan ook de bevolking profiteerde. Toen de bezetter wegtrok en de kolonie onafhankelijk werd, was het dikwijls afgelopen met de rust. Het is de moeite waard om deze mogelijkheid te onderzoeken.