DE WERELD NU

Het kabinet wil daadkracht – van de EU

Gisteravond berichtte RTL over het basisidee dat zich moet ontwikkelen tot een kabinetsstandpunt. Ditmaal de intentie tot een loze belofte die niet houdbaar zal blijken. Een korte analyse.

Nederland gaat akkoord met het verdelen van asielzoekers over Europese landen. Daarnaast pleit het kabinet voor een Europees asielsysteem dat ook buiten Europa moet werken: vluchtelingen moeten in een veilig land buiten Europa asiel kunnen aanvragen, om te voorkomen dat mensen in bootjes stappen.

Nou, daar gaan we. Eerst door de pomp natuurlijk. We gaan dus akkoord (zie boven) met wat de EU ons toewijst. Daarna zijn vanzelfsprekend alle weddenschappen scheurpapier, want de uitkomst ligt vast. Men zegt: dat we afwachten wat er uit het EU-overleg komt. Haha. Nu het gespartel voor de bühne.

Verdere punten die het kabinet aanstipt:
2) Vluchtelingen die worden verdeeld over de verschillende Europese landen, moeten ook in het land blijven waar ze worden toegewezen. Dat betekent dat een vluchteling die bij de verdeling aan Slowakije is toegewezen, zich niet in Nederland mag vestigen.
3) Het kabinet pleit voor een Europees asielsysteem. Een vluchteling moet in een veilig land buiten Europa asiel kunnen aanvragen. Via hervestigingsprogramma’s moeten vluchtelingen dan naar een Europees land komen, zodat mensen niet de onveilige oversteek over de Middellandse Zee wagen.
4) Opvang in de regio moet ook sneller worden gerealiseerd. Ook moet de situatie in de opvanglocaties worden verbeterd, zodat voldoende zorg en onderwijs ter plekke mogelijk is.
5) De terugkeer van asielzoekers moet worden verbeterd, zodat asielzoekers die geen status krijgen ook sneller teruggaan naar het land van herkomst. Nu verloopt de terugkeer van afgewezen asielzoekers nog per land, maar ook daar is een Europese aanpak nodig.

Vandaag komt het kabinet pas bij elkaar om bovenstaande tot formeel onderhandelstuk te verheffen. Maar het signaal is al gegeven: de EU weet nu, dat we keurig zullen doen wat tante Merkel van ons wil. Nederland zal braaf zijn. Om dat even te illustreren lopen bekijken we de overige puntjes, en leggen daar de meetlat van realiteit vermengd met internationaal recht langs.

Ad2 Helaas, helaas, dit gaat niet door. Volledig in tegenspraak met de regels voor vrij verkeer van personen en goederen. Maakt een asieladvocaat in een minuutje gehakt van.

Ad3 Zoiets kost normaal gesproken 3 jaar om op te tuigen. Het is een infantiele gedachte om oplossingen te creëren die een gepasseerd station zijn. Kan de trein in zijn achteruit worden gezet? Nou, wellicht. Maar dat zal maatregelen vereisen die de EU zich niet over het hart zal kunnen verkrijgen. Zoals bootjes terug slepen naar Afrika. EU-kans van slagen: 15%, op een goede dag, als het hard sneeuwt.

Ad4 Daarvoor moet men iets regelen met Turkije en Libië. Turkije wil niet, want heeft van de huidige situatie te veel plezier. Libië is verdeeld onder een horde krijgsheren en Al-Qaïda. Daarvoor zijn versgeslepen bajonetten de enige realistische aanpak. EU-kans van slagen: helaas, helaas 0%. Dat gaat gewoon niet gebeuren.

Ad5 Elke verandering is een verbetering, dat spreekt. Wat niet wegneemt is dat mensen terug de grens over zetten tot op heden een tamelijk kansloos parcours bleek. Dat weet het kabinet ook wel, maar het staat erg vastbesloten om hiermee naar een EU-onderhandeling te stappen. Het beste bewijs dat dit niets worden gaat? Dat hier geen enkel protest tegen zal opklinken uit politiek-linkse goeddoeners hoek. Men weet daar dat men de energie beter ergens anders aan besteden kan. Dit is een gelopen race.
Kans van slagen: 3%. Er zijn altijd suckers die na 15 jaar procederen alsnog in de problemen komen.

Tot zover de insteek van ons nationaal kabinet bij de onderhandelingen die de EU zal moeten opstarten. Veel zinlozer kan het niet, toch? Waarom nog met de hoed in de hand die zinloze reis naar Brussel maken? En waarom betalen we voor dit kermisklantenkabinet meer dan twee ton per jaar per persoon?