DE WERELD NU

Het FvD en de zucht naar een heilstaat

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Wat niet deugt aan de politieke positionering van het FvD? Veel zou ik niet kunnen noemen. Nu. Maar toch, ideologisch rammelt er iets aan de partij van Baudet. Aan de visie op de toekomst herkent men de zucht naar een heilstaat.

En die zucht naar een heilstaat is nu precies wat linkse partijen vaak kenmerkt. De gedachte aan een betere toekomst is politiek eigen, maar de ideologische uitwerkingen daarvan neigen tot het rampzalige of het krankzinnige. Uiteindelijk is het resultaat niet veel verschillend van ouders die met hun kinderen voor de gesloten poorten van een evenementenpark komen, omdat daar zojuist brand is uitgebroken. De kinderen gaan uit teleurstelling al snel tegen die ouders drenzen: maar je hebt het belóóóofd. En beloften maken schuld(gevoel), dat weet ieder kind.

Dat gedrens is vergelijkbaar met wat aanhangers van politieke ideologieën doen als hun heilstaat maar niet komen wil: de doelen worden groter en wijder gedefinieerd, en iedereen moet er deel van uit kunnen maken. Wat is het doel van de PvdA? Op democratische wijze toe te werken naar het tot stand brengen van het socialisme, aldus de officiële partijideologie. Dat dat doel van socialisme eind jaren tachtig feitelijk was bereikt, leidde niet tot de opheffing van de partij, maar tot een verbreding van de beoogde doelen: iederéén moest er plotsklaps deel aan kunnen hebben. Hun heilstaat moest die van iedereen worden.

Wie dit wat langer op zich laat inwerken, begrijpt waarom het christendom zo gevoelig is voor dit soort politiek: de belofte van een Paradijs zit er immers van oudsher aan twee kanten ingebakken? Het begon in een Paradijs, en na de dood is er opnieuw kans op. Het christendom is de oudste nog bestaande heilstaatbeweging. En dat gevoel van urgentie bij de zoektocht naar een heilstaat heeft de westerse cultuur daarvan diep doordrongen. Dat het daarbij niet altijd ging om het paradijs aan het eind van het leven, maar dat er door de eeuwen heen ook zoektochten zijn geweest naar de plek waar de oorspronkelijke Hof van Eden gelegen moet hebben, onderstreept dat extra.

Politiek anno nu
Zoals ik gisteren ook al constateerde: een groot verschil tussen PVV en FvD is dat de eerste gezond reactionair is; je weet waar ze heen terug willen. Het FvD streeft concreet genomen meer naar een heilstaat zoals leider Baudet die heeft geprofeteerd: met betere kunst, en een eerlijker bestuur. Wat mij betreft zijn dat overspannen toekomstvisioenen: bestaan hebben ze nooit, en het is moeilijk denkbaar dat ze ooit in het leven geroepen zullen worden. Ik herinner de liefhebbers er graag aan dat dat precies is wat de Sovjets hun aanstaande gelovigen wijs maakten. In 1917. Dat besturen gelijk staat aan vuile handen maken is wat Stalin wel begreep, en voor zijn tegenstanders een te moeilijk concept bleek. Toch herhaalt deze geschiedenis zich iedere keer opnieuw; revoluties eten niet voor niets altijd hun eigen kinderen op.

Besturen leidt tot machtsconflicten, machtsconflicten binnen revolutionaire bewegingen leiden tot zuiveringen, zuiveringen leiden tot vuile handen.

Het is geen ingewikkeld proces, behalve dat de deelnemers die er van weten zichzelf altijd opnieuw beloven dat het ditmaal anders zal zijn. Alleen, dat is het nooit. Van de vroegste revolutionairen in China, Rome en Athene, via Savónarola en Jan van Leyden, tot en met de Franse en Russische revoluties: de uitkomst was altijd meer van hetzelfde. Altijd kwam er een nieuwe Stalin of een Pol Pot. En als die niet kwam, zakte de beweging vanzelf onder het eigen gewicht ineen. Goede bedoelingen zijn niet voldoende om een paradijs gaande te houden, en dat betekent eenvoudig dat van iedere heilsleer te voorspellen is waar het eindigen zal: bij tranen met tuiten.

En dat is een belangrijke reden om ideologieën die met een heilsleer schermen te wantrouwen. Wie niet beseft waarop hij aanstuurt is een gevaarlijke gek of bezit daar het potentieel toe. Wat dat laatste betreft laat Thierry Baudet de laatste weken met zijn anti-Corona-retoriek versus het kabinet zien waar zijn toekomst ligt, en dus zal ik nooit op hem stemmen.


Al dat gedoe over het FvD bespreken we niet altijd, maar we krijgen op VoL zo toch een aardige collectie.

30 reacties

 1. Youp schreef:

  Vreemd stuk. Geen moment heb ik het idee dat Baudet of het FvD visioenen van een heilstaat hebben. Dat zou ook erg onconservatief zijn, terwijl Baudet en het FvD conservatief pretenderen te zijn. Concrete voorbeelden hiervoor mis ik in het stuk. Enkel een referentie naar de kritiek op het corona-beleid, wat naar mijn idee volledig terecht is zoals in de show van Robert Jensen gisteren in een eerste etappe uit de doeken is gedaan. Ik proef veel zuur in dit stuk, wat afgunst misschien ook. Iets waar VoL al eerder op te betrappen viel na het incident met de jongerenafdeling en opeenvolgende breuk met een aantal kernleden die verder zijn gegaan in JA21, waar ze volgens verwachting geen deuk in een pakje politieke boter slaan. Ik vind het jammer en onprofessioneel ook. Beetje kinderachtig zelfs. Het mist formaat.

 2. Bennie schreef:

  Als het aan de vele stembusleden van linkse signatuur ligt, dan haalt Baudet weinig stemmen.
  Hoe zit dat eigenlijk met die mensen die de stembureaus bevolken?, kan men daar alleen terecht met een lidmaatschapskaart van GL, D66 of pvda?.

 3. Cool Pete schreef:

  Pleiten voor een vrije, open samenleving met vrije, ondernemende mensen –
  zoals FvD doet –
  is juist tegengesteld aan wat de auteur hier van denkt te maken.

  Overigens : het is al tijden duidelijk, dat het officiele “corona”-verhaal,
  van fouten en manipulaties [ en veel erger ] , aan elkaar hangt.

 4. Xantil schreef:

  Ik kan me geen enkele rechtse revolutie herinneren, snap dus ook niet hoe dit verhaal op Baudet slaat…

 5. Rien schreef:

  Ik ben bang dat de schrijver(s) van bovengemeld stukje een tikje de weg kwijt zijn of lijden aan een ernstige vorm van politieke verwarring. Gratis tip : lees eerst uw hersenspinsel na alvorens het met de wereld te delen.

 6. Willie schreef:

  Het enige wat rammelt is dat verhaal.

 7. Willie schreef:

  Ik zie een gigantisch verkiezingsfraude aan komen.

 8. Hannibal schreef:

  @Bennie
  Zoiets. Het zijn vooral ambtenaren die daar zitten.

 9. Jan de Jong schreef:

  Cultureel marxisme (neo-racisme, wokeness, deugdwang, post-moderniteit, critical race theory, intersectionalisme. one world, internationaal socialisme) is overal de macht aan het grijpen: in de departementen, de rechtspraak, het partijkartel, de media, het onderwijs en de wetenschap. De jongelui van FVD proberen het tij te keren met een nieuwe beweging. een nieuwe zuil, en ik wens ze succes. Het kan niet anders dan een lange strijd worden. Dat men daar een wenkend perspectief bij zoekt lijkt me redelijk. Dat met een zuur mondje een wens tot “heilstaat” noemen lijkt me niet nodig.

 10. Pieter schreef:

  Kernenergie versus windmolens en ‘zonneweides’
  Uitbreiding gerichte zorg en gerichte bescherming versus totale allesvernietigende lockdown
  Soevereiniteitsoverdrachtsstop (6 x woordwaarde) versus transferunie

  Het zijn zo maar een paar ‘dingetjes’ tegenover elkaar. Waarbij de tweede telkens staand beleid is om tot heilstaat te komen. Ik weet wel wat ik morgen ga stemmen.

 11. Jim schreef:

  De laatste zin na de komma bewijst dat de aversie van de auteur jegens Baudet door bepaalde gebeurtenissen in de loop der tijd is ontstaan. Hoogstwaarschijnlijk inderdaad door de voorvallen waarnaar Youp verwijst.
  Dat kan en mag. Ik heb zelf ook een bloedhekel aan Rutte en nog meer aan Kaag. God verhoede dat zij ooit premier wordt. Dan verklaar ik dit land definitief moreel failliet.
  De voornaamste kritiek die de auteur jegens Baudet aanvoert is echter niet sterk. Ik bedoel, het volgens hem streven naar een heilstaat door Baudet kan niet pas zijn ‘ontstaan’ in de periode nadat de auteur op hem is afgeknapt. Dat streven moet er ook al zijn geweest toen hij nog wel op Baudet stemde. En dat laatste heeft hij volgens eigen zeggen wel gedaan.
  Maar toen was dat kennelijk nog geen probleem. Het bewijst dat de kritiek van de auteur feitelijk op de persoon Baudet is gericht en niet op de inhoud. Dat is nooit sterk.
  Dat de persoonlijke aversie wel erg ver gaat is af te leiden uit het gebruik van het woord heilstaat. De auteur beseft heel goed dat dat woord een bijzonder negatieve connotatie heeft. Er wordt zelfs niet voor terug gedeinsd de link te leggen naar massamoordenaar Stalin. Voor hetzelfde geld had er in plaats van ‘leider’ Baudet, ook nog Fuhrer Baudet gestaan. Dat is. dan toch maar achterwege gelaten, hoewel het perfect in de teneur van het stuk had gepast. Zo beziend, een eigenlijk best wel smerig stuk.

 12. henz schreef:

  Ja Jim, ik ben helaas bang dat Kaag wel MinPres wordt. Het aantal zetels zal voor d66 zo rond de 22-24 uitkomen (niet teveel, het moet wel ‘geloofwaardig blijven’). Het geeft kaag de macht om de nieuwe coalitie te vormen en te smeden zoals ze wil. De kiezer heeft bovendien een stevig mandaat afgegeven voor een nieuwe Minister-President. Ik kijk er echt niet meer raar van op als het ongeveer zo verloopt…

 13. Ron schreef:

  ‘Het verschil tussen een partij en een beweging is eenvoudig, maar wordt niet vaak gerealiseerd: een partij is een samengaan van individuen die gezamenlijk politieke doelen en idealen nastreven. Een beweging is een organisatie waarbij mensen een leider volgen die zijn gedachten als uithangbord gebruikt om politieke macht te verwerven. Het verschil is gigantisch. Waar het lidmaatschap van een partij – als het goed is – een individueel besluit is, neigen bewegingen er toe te drijven op een gedeelde emotie.’
  https://verenoflood.nu/fvd-referendum-ook-over-partij-of-beweging/

  Ik hoorde de heer Dekker, topman Rabobank, op een bijeenkomst, een filmpje, van de vrijheidskaravaan o.a. zeggen, iets in de trant van: we zijn en beweging, we moeten mensen opleiden, om beleid werkelijk te veranderen moeten zij de mars door de instituties maken.
  Lijkt mij noodzakelijk ook voor PVV.

 14. #StopOmvolking schreef:

  FvD = Life (Forum voor de Vrijheid)
  Kartel = Death (NWO-slavernij)

 15. Neef Jansen schreef:

  In het politieke landschap van vandaag zie ik het heilstaatdenken vooral in mensen die zeggen bijvoorbeeld ‘dat je niets zult bezitten en dat je gelukkig zult zijn’ (Klaus Schwab), of dat het de grenzen open zetten voor de rest van de planeet bijdraagt aan onze ‘culturele verrijking’ (Frans Timmermans), of dat we ons allemaal diep in de schulden moeten steken om ‘het klimaat te redden’ (Groen Links), of dat de islam een religie van de vrede is en dat Mohammed een ethisch en politiek rolmodel is voor de mensheid (Karen Armstrong). En van de FVD en Baudet verneem ik eigenlijk vooral de intentie dat zij ons tegen al deze wanen en gekten willen beschermen.

 16. Frans Groenendijk schreef:

  Toen ik lid werd van FvD waren mijn verwachtingen misschien te hoog gespannen. Een van de dingen die ik toen en nog steeds waardeer in Baudet is dat hij regelmatig benadrukt dat het uitroeien van de oikofobie een zaak van lange adem zal zijn, niet op de laatste plaats omdat Dutschke’s gruwelijke ‘gang door de instituties’ helaas bepaald niet alleen in Nederland zeer lang, zeer ernstig voortgewoekerd heeft. En ook nog steeds door ettert!
  In je verwijzingen naar de omgang van Forum met het SARS-COV-2 dossier lijk je het hen kwalijk te nemen dat daarin ook een scheut opportunisme zit. Mij stelt dat eerder enigszins gerust. Vermijden dat je al te ver af komt te staan van de overige partijen: héél in zijn algemeenheid zit er wel iets in om dat in de gaten te houden. In deze tijd komt dat eenvoudigweg bijna onvermijdelijk neer op aanschuiven bij de globalistische MEF-BBB stroming.
  Ja, Baudet heeft blunders gemaakt bij de samenstelling van zijn teams. Die van Wilders vallen daarbij echter zeker niet in het niet.
  Als ik goed mijn best doe kan ik me voorstellen wat je bedoelt met ‘gezond reactionair’, maar als losse kreet, de dag voor de verkiezingen?

 17. Fran schreef:

  Ik wantrouw de verzameling zinnen hierboven meer, dan ik ooit Thierry zou kunnen wantrouwen.

  Ik stem morgen voor de enige echte vrijheidspartij.

 18. carthago schreef:

  Het wordt morgen erop of eronder voor de natiestaat.NL.Laten we het fvd,ondanks haar vele tekortkomingen , daaraan niet opofferen .Ik stem pvv maar hoop ook op een grote verkiezingszege voor baudet,code oranje en ja21.Volgen we de weg van het nazipropanda kartel ,dan dooft het licht.

 19. Juvenalis schreef:

  Het begrip heilsstaat is perfect van toepassing op het verhaal van die Renaissance van Baudet. Dat gaat over een wedergeboorte van iets dat nooit heeft bestaan, en dan is het dus een heilstaat. Ik begrijp dat het lastig is dat door de bomen van het bos te zien, maar zo liggen de kaarten nu eenmaal en niet anders.

 20. Juvenalis schreef:

  @Frans Groenendijk
  De PVV is nu eenmaal niet conservatief, dat woord past hen niet. Zelf vind ik reactionair geen scheldwoord, wie dat wel vindt moet er nog maar eens over denken wat er precies mee wordt bedoeld.

 21. Cool Pete schreef:

  @Juvenalis : uw probleem, is dat u niet beseft wat individuele vrijheid is.
  Dat komt, omdat u in [ ‘sociologische’ ] strukturen denkt – een diepgewortelde kwaal bij [ ex- ] socialisten / verstokte intellektuelen.

  Als mensen in vrijheid kunnen kiezen, kiezen ze nooit voor [ socialistische ] diktatuur,
  maar voor vrijheid.

  Stemt vandaag :
  Partij voor de Vrijheid
  Forum voor Democratie

 22. Youp schreef:

  @Juvenalis 17 maart 2021 om 02:19

  Begrijp ik hieruit dat je de ‘Renaissance’, ofwel het partijprogramma van de FvD niet onderschrijft?
  Of val je eerder over de manier waarop dit partijprogramma gepresenteerd wordt?
  Als het woord Renaissance niet gebruikt zou worden, is het streven naar een heilstaat dan verdwenen?

 23. carthago schreef:

  De pvv is zeker reactionair. Het wil de rechtstaat en leefomstandigheden herstellen van vóór de verloedering en afbraak door de huidige regenten.Ook een nexit dus.Maar reactionair is het fvd in grote mate ook .

 24. Jim schreef:

  “Wie niet beseft waarop hij aanstuurt is een gevaarlijke gek of bezit daar het potentieel toe”.
  Juist degenen die exact beseffen waar ze op aansturen zijn, zijn gevaarlijke gekken. In dit geval de doelbewuste planners van The Great Reset/Build back better. Juist zij zijn degenen die streven naar een heilstaat. Een globalistische, communistische heilstaat geleid door een ongekozen elite zonder individuele vrijheid. Een wereld waarin ik niet wil leven. En vooral, waarin ik mijn en andere kinderen niet wil laten leven. Want mijn tijd zit er grotendeels op, maar zij hebben nog een heel leven voor zich. Het gaat met name om hun toekomst. Het zal waarschijnlijk weinig helpen, het proces lijkt al in een te vergevorderd stadium, maar ik wil mezelf straks niet verwijten dat ik het mede heb laten gebeuren.
  Daarom volg ik met pijn in hart (heb altijd PVV gestemd) het advies van Cool Pete. Mijn stem gaat naar FVD. De enige partij die in elk geval nog poogt die heilstaat te voorkomen.

 25. Cool Pete schreef:

  @Jim : ‘k schreef ;
  PVV,
  FvD..

 26. Ron schreef:

  Krishnamurti wijst erop dat werkelijk vrij zijn betekent vrij zijn van programma. Dit betekent waarnemen zonder gedachten. Een paradox die zich oplost als we beseffen dat ‘zuivere waarneming’ een actie op zichzelf is, het is intelligentie die je vrijmaakt van alle illusies en angsten.

 27. Neef Jansen schreef:

  @Ron — Ik hou graag vast aan de openheid voor wetenschap, het naleven van de universele rechten van de mens, het vasthouden aan de democratische rechtsstaat, het nastreven van een goede balans tussen vrije ondernemingsgewijze productie en verzorgingsstaat, een deugdelijk besef van de geschiedenis, en behoud en ontwikkeling van moderne westerse en Europese cultuur, zoals ik het zeer zou betreuren als deze in alle vergelijkend onderzoek gunstig scorende cultuur, wordt afgebroken door plutocratische dan wel communistisch totalitaire en/of islamfascistische wanen en heilstaatprojecties, en het is om die reden dat ik mensen adviseer om hun stem uit te brengen op bijvoorbeeld fvd of pvv, die in ieder geval de intentie uitspreken er iets tegen te ondernemen.

 28. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  Eens.
  Krishnamurti: als je de trein wil halen moet je soms rennen.
  Het was meer een reactie op Cool Pete: @Juvenalis : uw probleem, is dat u niet beseft wat individuele vrijheid is.

  ‘Waarnemen zonder gedachten’, afstand nemen van je bias, tijd nemen om tot een ‘juist’ inzicht te komen.

 29. Neef Jansen schreef:

  @Ron — Net FVD gestemd. Vanwege alle misinformatie verspreid over Baudet was ik toch in wat twijfel geraakt. Maar een Youtubefilpje over Corona overtuigde mij toch weer. Zonder aanhanger te zijn van scientisme (vermoed ik) is hij sterk op wetenschap georienteerd. En je krijgt dan een betoog in de trant van: die en die zeggen dit, maar de feiten zeggen dat, die en die houden ons dit voor, maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, zus en me zo beweren dit allemaal, maar deze en die experts benadrukken dat en dat. En deze trant van redeneren bevalt me. Het staat in ieder geval in sterk contrast met de wanen die je aantreft in VVD t/m Groen Links, over dat het klimaat vergaat, en dat de communistische heilstaat ons gelukkig maakt, en dat het importeren van half Afrika en het Midden Oosten ons nog meer gelukkig maakt. Ik vraag mij af wat Krishnamurti hierover gezegd zou hebben, zou hij in de gelegenheid zijn al deze krankzinnigheid te aanschouwen. Mogelijk dat hij ons een intensieve cursus mindfullness adviseert. Thierry over de misvattingen betreffende Corona: ttps://www.youtube.com/watch?v=ghN6ABGKiU4ttps://www.youtube.com/watch?v=ghN6ABGKiU4

 30. Ron schreef:

  Dag Neef Jansen,
  Vrouwenlogica en andere ‘rechtse’ gedachten. Nr. 50 op FvD lijst, mijn stem vandaag.
  Wat betreft corona neem ik Geert Vanden Bossche en Pierre Capel serieus: geen gen-therapie voor mij.