DE WERELD NU

Het echte probleem is de Marokkaanse tribale cultuur, van der Laan

Cultuur

De Amsterdamse gemeenteraad discussieerde donderdag 14 september over wat er verkeerd is gegaan bij de afdeling ‘radicalisering en polarisatie’. Voorafgaand aan die discussie ging Van der Laan diep door het stof met de boodschap dat het toezicht op de afdeling ernstig tekort schoot. Dat is echter niet het echte probleem. Dat is de Marokkaanse cultuur.

cultuurIn een interview met de Groene Amsterdammer (02072014) heeft Fatima Elatik die cultuur kernachtig onder woorden gebracht:
Wat is de waarde van familie?
‘Je familie, daar doe je alles voor en dat is wederkerig. Zij doen ook alles voor jou.’

De conclusie dat bij de afdeling onder leiding van Saadia Ait-Taleb loyaliteit boven kwaliteit ging wijst op coöptatie waarbij vrienden en familie begunstigd werden. Dat gold niet alleen voor het aannamebeleid, maar ook bij het verstrekken van opdrachten. En dat is nog niet alles. Als moslims worden Marokkanen geacht niets ten nadele van de islam te doen. Waar mogelijk worden zij geacht het belang van de islam te dienen. Elkaar de bal toespelen heeft niet alleen te maken met het bevoordelen van het eigen netwerk, maar ook met de belangenbehartiging voor de eigen etnische groep en de islam.

In feite is het de tribale cultuur waar deze houding uit voortvloeit. In alle beschouwingen over de islam en moslims krijgt de tribale cultuur nog steeds te weinig aandacht, terwijl het toch een grotere probleem­veroorzaker is dan de islam zelf. De tribale cultuur is grondig onderzocht en beschreven door de Canadese antropoloog Salzman. Wie zich daar verder in wil verdiepen, heeft veel aan het essay dat Salman schreef over de tribale cultuur.

Tribale cultuur staat haaks op de Nederlandse cultuur. De veiligheid en bestaanszekerheid die de tribale cultuur biedt discrimineert degenen die buiten de groep vallen. Veiligheid en bestaanszekerheid worden in Nederland gewaarborgd door wetten en de handhaving van wetten die ieder individu rechtszekerheid bieden. In islamitische landen, waar wetten en de handhaving daarvan lijden onder zwakke regeringen en de overal aanwezige corruptie, is de tribale cultuur een veilige haven. De onbekendheid met tribale cultuur is een probleem. Men denkt dan meestal aan exotische stammen. Dat de bevolking van islamitische landen sterk leunt op de tribale cultuur die verweven is met de islam is veel minder bekend.

Door het bevoordelen van elkaar, de belangenbehartiging voor de eigen etnische groep en het dienen van de islam, leidt de tribale cultuur in Nederland juist tot corruptie van de Nederlandse waarden en normen. Fraude met subsidies is een van de gevolgen daarvan. Dat zou veel meer aandacht dienen te krijgen in het personeelsbeleid bij de overheid. Het voornemen van de (Amsterdamse) politie om veel meer allochtonen te werven, moet in dit licht bekeken worden. Zonder streng integriteitsbeleid dat corruptie en fraude tegengaat leidt dit voorspelbaar tot problemen. Het ligt niet altijd aan de individuele moslim zelf. De tribale cultuur veroorzaakt groepsdruk die niet altijd even plezierig is en waar men zich zelden aan kan onttrekken.

De gemeente Amsterdam zit met een cultureel probleem dat overal in de organisatie en in relaties met islamitische instituties voor hardnekkige problemen zorgt. De vraag is of dat wel met “management” is op te lossen.

Update (VO): Lees politie corrupt, zo lek als mandje op TPO. (en vraag je dan af of er überhaupt tribale allochtonen bij de politie zouden moeten komen).


Dit artikel verscheen eerder ook op Harde Woorden.

8 reacties

 1. Erik schreef:

  Niet slechts het bovenstaande, het gaat verder, er dient,volgens de koran, zoveel mogelijk afbraak aan de maatschappij van de ongelovigen te worden toegebracht.
  Dat is dus ook gelukt.

 2. MarceluitFriesland schreef:

  Het vervelende is ook dat ambtenaren en semi-ambenaren altijd wegkomen met subsidiefraude. Een berisping, andere functie, of een riant wachtgeld, dat is het dan wel, meer sancties staan er niet op.

  Moet jij zoiets eens proberen als je ondernemer bent, of ZZP. Gewoon € 12,000,- per maand factureren en er dan he-le-maal niets voor doen of je opdrachtgever voor schut zetten.

 3. Cool Pete schreef:

  Van der Laan: school-voorbeeld van een van de vele softe bestuurders – die
  noodzakelijkerwijs een spoor van ellende achter zich laten.

 4. H. Numan schreef:

  De tribale mentaliteit – die nog steeds niemand schijnt te begrijpen – is:
  Mijn eigen familie (broers/zussen/vader/moeder) tegen de rest van onze familie
  Onze familie tegen andere families van onze stam
  Onze stam tegen andere stammen en heidenen
  Onze eigen stammen samen tegen de heidenen

 5. Bennie schreef:

  Het is veel erger de pvda heeft deze maffiose cultuur omarmt.
  Wordt tijd dat deze maffiose bestuurders worden verwijderd.

 6. Cool Pete schreef:

  @H. Numan: heel duidelijke uitleg van wat de islamitische !!! tribale “mentaliteit” inhoudt.
  Bedankt.

  Toevoeging: die islamitische tribale “mentaliteit” is VOLSTREKT A-MOREEL;
  ELKE ETHIEK ONTBREEKT. Als massa-moorden GUNSTIG zijn voor de eigen stam en/of voor “het ware geloof”/ het wereld-kalifaat,
  dan is dat “GOED”/ WORDT DOOR ALLAH BELOOND.
  Het is wreder dan de natuur, waar de gezonde, de zwakke niet nodeloos overwint.
  In die islamitische “mentaliteit” moordt de zwakke met list, de gezonde uit…….
  DIe islamitische “mentaliteit” is pervers: sluwheid + wreedheid:
  gewelddadig: socio-patisch en psycho-patisch.

  Adolf Hitler was niet toevallig, en in zijn eigen woorden,
  een bewonderaar van “de profeet Mohammed”.

 7. Cool Pete schreef:

  Om er nog even op door te gaan:

  In die hele islamitische wereld, is Adolf Hitler, een van de meest bewonderde figuren:
  van de [ misleide !!!] mensen-massa’s t/m bijvoorbeeld Saddam Hussein, Khamenei,
  Erdogan, e.a.

 8. Jantje schreef:

  @Cool Pete: Hitler was een reïncarnatie van Mohammed.