DE WERELD NU

Hertenvlees uit de Oostvaarderplassen – een “eerlijk stuk wild” op uw bord?

Over de Oostvaardersplassen doen vele mythes de ronde. Maar ook nu de ergste dierenmishandeling eindelijk wordt aangepakt, blijken diverse mythes nog steeds springlevend.

De laatste dagen is het volop in het nieuws. Edelherten die in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten omdat er veel te veel grote grazers lopen in het gebied. Nu eindigen ze als vleespakketten bij de poelier of wildslager. Dit is het verslag van hoe het zover heeft kunnen komen. Over wie het op zijn geweten heeft. En of dat lekkere edelhert-stooflapje dat nu te koop is, wel echt zo “wild” is ….

Oostvaardersplassen

Edelherthinde en haar kalf in de Oostvaardersplassen – verdronken en bevroren bij het zoeken naar open water. Foto Martijn de Jonge

Natuurbeheerder Staatsbosbeheer heeft van Provinciale Staten Flevoland opdracht gekregen, om het aantal grazers in de Oostvaardersplassen drastisch te verminderen. Het natuurgebied dreigt namelijk te bezwijken onder de exploderende kuddes konikpaarden, Heckrunderen en edelherten. Dit is het gevolg van 23 jaar “Natuurlijke Processen”-beleid van ecoloog Frans Vera, dat voorschrijft dat de kuddes grazers niet beheerd mogen worden. Dit werd enthousiast gesteund door onder andere. Staatsbosbeheer, Partij voor de Dieren, GroenLinks en allerlei aan die partijen hangende radicale natuurclubjes.

De begraasbare vlakte is door dit wanbeheer kaalgevreten, en heeft volgens landschapecoloog prof.dr. Frank Berendse “geen natuurwaarde” meer. De populatie broedvogels, waar de Oostvaardersplassen onder andere hun subsidies voor krijgen, loopt schrikbarend terug.

Oostvaardersplassen

“Uniek natuurgebied” Oostvaardersplassen (Waterlanden), maart 2018. Kunstmatig en kaalgevreten. Zo krijgt u het meestal niet te zien….

Alles moest volgens die theorie van ecoloog Frans Vera “natuurlijk” gaan in de Oostvaardersplassen … de aantallen grazers zouden “vanzelf gereguleerd worden door voedselaanbod” – lees verhongering!  Dan zou er een schitterende “oertijdweide” met weelderige natuur, runderen en paarden ontstaan. Dat mislukte volkomen. Het door mensenhand gemaakte gebied is ecologisch zelfs geruïneerd. In de praktijk betekende het iedere winter massaal verhongeren voor de grazers. Want de rijke zeekleibodem zorgt er voor dat er ’s zomers voldoende voedsel is, en er daarom ieder voorjaar weer een massa jonge dieren wordt geboren. Waar dan in de winter weer geen voedsel voor is. Enzovoorts, enzovoorts. Een door eco-fanaten ontworpen ellendecarrousel.

In het najaar van 2017 waren de kuddes in de Oostvaardersplassen ontploft tot rampzalige grootte: er liepen maar liefst 5600 konikpaarden, edelherten en Heckrunderen rond. In de strenge winterperiode van 2017/2018 verhongerden 3300 van deze dieren jammerlijk. Het leidde tot grote publieke verontwaardiging, en een aanstellerige zenuwoorlog van Staatsbosbeheer tegen bezorgde burgers die hooi kwamen brengen.

Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen: “Natuurlijke Processen” volgens ecoloog Frans Vera en Staatsbosbeheer. Foto: Martijn de Jonge

Op 11 juli 2018 vond Provinciale Staten Flevoland het, na 23 jaar wanbeheer en miljoenen euro’s opslokkende pogingen tot bijsturen, eindelijk welletjes. Er werd tot nieuw beleid besloten. Geen eco-luchtfietserij meer, maar normaal wildbeheer. En véél, véél minder grazers op dat lapje poldergrond.

Veel Heckrunderen zijn er niet meer over; daar hoefde niets aan te gebeuren. 160 Konikpaarden zullen uitgezet worden naar andere natuurgebieden. Maar voor de edelherten zag gedeputeerde Harold Hofstra geen andere oplossing dan afschot. Volgens hem is het namelijk niet mogelijk om de edelherten te vervoeren, of met moderne anticonceptie tot een redelijk aantal terug te brengen. Hij baseert zich daarbij op adviezen die hij aan deskundigen gevraagd heeft. Ik ben echter van mening, dat gedeputeerde Hofstra rechtstreeks op het door hem gewenste afschot heeft aangestuurd, door zeer sturende onderzoeksvragen aan de adviseurs te stellen. Was het praten over de moderne, humane beheersmethode van anticonceptie voor wilde dieren (PZP), dan niets anders dan  “het kanaliseren van de emoties onder het publiek”?

Oostvaardersplassen

Eenzaam edelhert in “uniek natuurgebied” Oostvaardersplassen.- Foto Martijn de Jonge.

In december 2018 ging het afschot van de edelherten van start. Zo traag dat de verdenking van opzettelijke sabotage door Staatsbosbeheer zich opdringt. Want beheerder Staatsbosbeheer is dikke vrienden met de “crepeer-ecoloog” Frans Vera. Al 20 jaar verzet Staatsbosbeheer zich passief-agressief tegen iedere poging van hun politieke meerderen om tot normaal beleid te komen, dat een einde maakt aan het geforceerde verhongeren.

Maar nu hangen de eerste slachtoffers van het jarenlange wanbeheer in de Oostvaardersplassen bij de poelier. Duur spul, 25 euro de kilo! Een klein deel ervan gaat naar de voedselbank, maar een goed deel van de opbrengst houdt Staatsbosbeheer gewoon zelf.

Over het verschijnen van edelhertenvlees uit de Oostvaardersplassen in winkels wordt opmerkelijk intensief bericht door de MSM. Zeer gedetailleerd, met foto’s van karkassen aan vleeshaken. Mensen die Staatsbosbeheer en hun radicalistische vega-vriendjes goed kennen weten dat dit geen toeval is. Staatsbosbeheer bereidt hun passief-agressieve campagnes tegen politieke bevelen in altijd nauwkeurig voor. Dit keer:eerst door beelden van lieve edelhertjes te laten zien in de media. Dan door het afknallen van edelhertjes in de media te tonen. Gevolgd door de media opgehangen, bloederige karkassen van edelhertjes in ogenschouw te laten nemen. Nauwkeurig gepland, en begeleid door treurige gezichten van “deskundige boswachters”. Dat alles kennelijk om u, de kiezer, een afkeer van het nieuwe beleid te laten krijgen. In de hoop dat ooit het door Staatsbosbeheer zo geliefde crepeerbeheer van ecoloog-bullebak Frans Vera weer snel terugkomt…

Oostvaardersplassen

Ecoloog Frans Vera en zijn Graas-theorie: niet vatbaar voor de realiteit

Toppunt: twee boswachters van Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen lieten zich overplaatsen, omdat zij “principieel tegen afschot van de edelherten zijn”. Deze twee boswachters hebben beiden een jachtakte, en hebben voorjaar 2018 binnen een paar weken 98% van de 3300 verhongerde grazers een (veel te laat!) genadeschot gegeven. Deze boswachters zijn niet tegen afschot …. zij lijken eerder tegen het nieuwe, humanere beheer.

Is er soms tegen Staatsbosbeheer gezegd: “Na 23 jaar obstructie van democratisch besloten beleidsveranderingen, gaat dit beleid om de donder wél uitgevoerd worden. Wie het niet zint kan opkrassen”?

Het lijkt er wel degelijk op. Niet voor niets liet gedeputeerde Harold Hofstra, Staatsbosbeheer directeur Sylvo Thijsen nog eens apart een “convenant” ondertekenen waar de plicht tot uitvoering in werd gezet…Dat was voor Staatsbosbeheer kennelijk niet vanzelfsprekend.

Oostvaardersplassen

Ach, die ethische boswachters toch. Of toch niet?

Het vlees van de edelherten-slachtoffers van de losgeslagen ecogekte in de Oostvaardersplassen wordt nu in de winkels duur verkocht, en aangeprezen als  “een eerlijk stukje wild”. Maar in hoeverre is dat waar?  Ik zet het even op een rijtje.

  1. De edelherten uit de Oostvaardersplassen werden in 1994 uitgezet, en zijn afkomstig van onder andere Franse en Schotse hertenfarms. “Wild”? Wild zijn deze dieren nooit geweest.
  2. Er werden in 1994 ongeveer 44 dieren uitgezet. Alle duizenden herten die sindsdien in de Oostvaarderplassen geboren werden en weer crepeerden, zijn hun inteeltnakomelingen. Dit zou in de natuur nooit voorkomen.
  3. In 2018 liepen er 5600 dieren in de Oostvaarderplassen rond. Dat is 261 grote grazers per km2. Intensieve melkveehouderij is 100-150 grote grazers per km2.

In de Oostvaardersplassen werd het maximum voor intensieve veeteelt dus bijna met een factor 2 overschreden. De Oostvaardersplassen zijn geen “natuur” met “wilde dieren”. De Oostvaardersplassen zijn een ultra-intensief, schandalig verwaarloosd megaveeteeltbedrijf.

Oostvaardersplassen

Kuddegrootte en graasdruk in “natuurgebied” Oostvaardersplassen najaar 2017, vlak voor de “rampwinter”

Eet u smakelijk van dat “eerlijke hertenvlees uit de Oostvaardersplassen”.

Oostvaardersplassen

Eerste aankondiging van de verkoop van afschot dat tevens beschikbaar komt voor de voor vleesconsumptie

Maarre: past u wel een beetje op? In deze WOB-aanvraag inzake de gezondheid van de grazers in de Oostvaardersplassen, kunt u sectierapporten vinden met allerlei afwijkingen, parasieten en infecties, waar de edelherten van de Oostvaardersplassen als gevolg van hun schandalige verwaarlozing en dankzij het jarenlange wanbeheer onder te lijden hadden.

Oostvaardersplassen

“Kwetsbaar gebied” Oostvaardersplassen. Foto Martijn de Jonge.

 


Meer berichten over de onterende omstandigheden voor de dieren van de Oostvaardersplassen vind u hier op Veren of Lood.

11 reacties

 1. MASTERpiece, Merlot!!

 2. En je hebt meteen fff blootgelegd dat pvdd puur voor haar #ganzenfabriek in #ovp wil blijven om Schiphol, boeren en #LelystadAirport te frustreren, zijn al jaren dik met sbb, afschot vinden ze alleen erg omdat er dan minder ganzen komen als er weer meer bomen komen.

 3. Wil Bults schreef:

  Vreselijk, om misselijk van te worden. En dit kan dus in Nederland. En gewone goedwillende mensen kunnen niks tegen deze politiek doen. Zo lijkt het tenminste. Bah.

 4. Merlot Vine schreef:

  Houdt moed, Wil.
  Onder druk van alle normale mensen die hun afschuw uitspraken over de horrordierentuin die de Oostvaardersplassen zijn, werd in 2018 eindelijk het 23 jaar doorgezette “krepeerbeheer” van ecoloog Frans Vera weggestemd in provinciale staten Flevoland. Het beleid wat er nu ligt is weliswaar nog niet ideaal, maar de ban is eindelijk gebroken. We gaan gewoon door met het verzet. Het gijzelen van het natuurbeleid door een piepklein groepje radicale ecologen moet echt afgelopen zijn.

 5. Teunis schreef:

  Ze zouden burgers de mogelijkheid moeten geven een hert te schieten en voor eigen consumptie mee naar huis te nemen. Dan schiet het tenminste op.

 6. Twan21 schreef:

  Op die tabel met dieren per m2 is overigens wel een heleboel af te dingen. In tegenstelling tot de Oostvaarders plassen is het een bergachtig gebied met een groot meer waar helemaal geen grote dieren kunnen leven. Het heeft verschillende ecosystemen.
  Wil je een terechte vergelijking maken dan moet je dat toch van het oppervlakte aftrekken.

 7. Frans Groenendijk schreef:

  @Twan21. U heeft tot op zekere hoogte gelijk. Maar in de tweede kolom staat er keurig bij: “met water 56km^2”.
  Een blik op de plattegrond https://nl.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park#/media/File:Yellowstone_National_Park_Map.png
  en je ziet dat het meer maar een klein stukje uitmaakt van het park. En jawel, het is hooggelegen. Maar het aantal grote grazers in de Oostvaarderplassen is niet twee of drie of tien keer zo groot, maar meer dan 100.
  Iets vergelijkbaars geldt voor het woud op de grens van Belarus en Polen.
  Nu ik er nog even over nadenk: zijn er eigenlijk mensen die serieus suggereren dat een door mensen drooggelegd stuk zee binnen enkele decennia zich kan ontwikkelen tot een stuk ‘oernatuur’?

 8. Rob Wouters schreef:

  Het probleem zit bij het woordje dat het beheer “humaner” moet. Dat verraadt dat de auteur ook hier in de valkuil trapt dieren als mensen te zien. Hoezo dieren onvruchtbaar maken of verplaatsen? Als er geen predatoren zijn, dan is afschieten logisch (of verhongeren maar dan zijn de rapen helemaal gaar). Elders op de wereld liggen mensen op straat van de honger te creperen, terwijl wij ons hier druk lopen te maken over het afschieten van een stel herten.

 9. Merlot Vine schreef:

  Beste Rob,
  met “humaner beleid” wordt bedoeld: de methode van het inperken van de populatiegrootte, zoals het door de mens beslist wordt.
  Niet de dieren zelf, of hun manier van leven.
  Ik heb kennissen in Polen, beide ecologen verbonden aan wildpark Bialowieza.
  Zij spreken al jaren schande van het verhongeringsbeleid zoals dat 23 jaar in de Oostvaardersplassen heeft gegolden.
  Zij noemen het “holbewonersbeleid”.
  Indachtig hun mening, heb ik dat woord “humaner” gebruikt.
  Ik hoop het je zo voldoende uitgelegd te hebben.

 10. linda Bakker schreef:

  U heeft niets vermeld over het Jacobskruiskruid, deze uiterst giftige plant met gele bloempjes is in grote getale aanwezig in de Oostvaarders plassen. Deze plant schijnt het daar enorm goed te doen. Dieren die in uiterste hongersnood hiervan eten slaan het gif op in de lever. Dieren die geslacht worden met dit gif in het lichaam zijn een ernstig risico voor mens en dier. Dit vlees kan dus kanker veroorzaken. Het is in feite besmet en zou vernietigd moeten worden. In Engeland krijg je een boete als je Jacobskruiskruid op je land hebt staan, zelfs voor enkele plantjes. Het plantje is zelfs zo giftig dat ook het stuifmeel gezondheids problemen kan geven. SBB heeft enkele jaren geleden aan veehouders in de buurt hooi verkocht met gedroogde Jacobskruiskruid planten er in, het vee ging hieraan dood en moest vernietigd worden. SBB is nog steeds in een rechtszaak verwikkeld met de boeren. SBB ontkend gewoon dat een gedroogde Jacobskruiskruid plant net zo giftig is als een verse. Wilt u nog hertenvlees eten? Ik zou maar uitkijken, bij mij zouden zelfs de honden geen stukje krijgen. Het gif dat opgeslagen is in het dier kan bij consumptie in de menselijke lever terecht komen en dan kanker veroorzaken.

 11. Eric schreef:

  Geiten, schapen en herten. Allen dragers en verspreiders van Cociella Burnetti bacteriën (Q-koorts).
  Ik zie foto’s van dode beesten…..hou mijn hart al weer vast.
  Enneeeeeeeeehhh Michelinsterren houden de bacteriën niet tegen hoor.