DE WERELD NU

Handboek jihad nu ook in Tweede Kamer

DENK

De beweging DENK heeft maandag 14 november als laatste partij haar partijprogramma gepresenteerd waarin racismebestrijding het belangrijkste speerpunt is. Zegt men.

Dat klinkt best aardig, maar ik wil het partijprogramma eens door een islamitisch allochtone bril bezien. Om te kijken of er vanuit die mohammedaanse hoek dingen uitspringen die van specifiek van belang zijn. Denkend aan Nederland ziet de politiek leider (voorwoord partijprogramma heeft de ik-vorm) Tunahan Kuzu een 1.inclusieve 2.lerende 3.gezonde 4.sociale 5.veilige 6.ondernemende 7.leefbare 8.rechtvaardige 9.democratische 10.duurzame samenleving, en hij pretendeert dit te zien en te willen zijn voor ALLE Nederlanders… ook in de overzeese gebieden. Om het voor u wat overzichtelijk te houden heb ik dezelfde volgorde als de hoofdstukken uit het partijprogramma aangehouden.

 1. Denkend aan Nederland zie ik een inclusieve samenleving, waarin Hendrik en Hannane bij gelijke geschiktheid evenveel kans maken op een baan. Een samenleving waarin institutioneel racisme benoemd wordt en discriminatie, op welke grond dan ook, keihard wordt aangepakt. DENK roept daarom een halt toe aan de groeiende tendensen van alledaagse vormen van xenofobie, homofobie, islamofobie, moslimhaat, afrofobie, antisemitisme en racisme in onze samenleving en biedt met democratische middelen weerstand tegen politieke haatzaaiers en electoraalopportunistische splijtzwammen. Want omdat de zwijgende meerderheid blijft zwijgen, is het geluid van DENK harder nodig dan ooit. DENK zet daarom in op het bestrijden van de segregatie in onze samenleving, waardoor bevolkingsgroepen langs elkaar heen leven en geen begrip voor elkaar ontwikkelen. Want alleen door het faciliteren van institutionele ontmoeting leren mensen elkaar kennen, waarderen en begrijpen, zodat wederzijdse acceptatie kan ontstaan.

Ik heb even de definitie van “Segregatie” opgezocht, zijnde het tegenovergestelde van integratie. Een groep mensen zondert zich af van de rest van de mensen en probeert binnen het eigen gebied bepaalde waarden en normen te handhaven. Er ontstaat dan een getto.

Tot zover letterlijk even een eerste stukje van hoofdstuk 1 uit het partijprogramma.

Hendrik en Hannane zullen meestal geen gelijke kansen maken. Of u het nu bekijkt door de bril van de mohammedaan of door de bril van de ongelovige kafir. De naam Hannane roept bij mij als werkgever onmiddellijk vragen op. Met een mohammedaanse haal je potentiële problemen in je toko want dan krijg ik te maken met kwesties als hoofddoekjes, een niqab of burka wellicht? En hoe zit dat met dat vijf keer per dag bidden? En wordt dan op zeker moment ook een afgescheiden bidruimte geëist? En wat als zij met vakantie wil naar het land in Verweggistan waar haar roots liggen, word ik dan gedwongen om 5 à 6 weken vrijaf te geven? (want met de auto is het best ver) En dan die feest- of vasten-maand Ramadan, dan eet ze een maand lang niets gedurende de dag terwijl ze dan erg gammel wordt en de werkprestaties drastisch zullen teruglopen. Temeer omdat zij dan wel ’s nachts in touw moet want alleen dan mag er worden gegeten, gerookt en geneukt. Ze moet wel, want een eventuele partner is haar meester in de islam. Nee, ik nodig liever die Hendrik uit, daarmee vermijd ik dat ik misschien erg foute vragen ga stellen tijdens een eerste gesprek. Enfin, u ziet hier het eerste probleem al. En dan heb ik het nog niet over het fenomeen “Taqiyya“, misleiding dat de mohammedaanse geschriften aanbevelen tegenover de kafir. Of de korte lontjes en lange tenen van de Mohammedaan, geïmiteerd van hun rolmodel, de pedoprofeet Mohammed. Zij dienen hem ook in alle details te volgen en in doen en laten zo dicht mogelijk te benaderen (Koran 68:4 / 33:21) dus je kunt het die mohammedanen niet verwijten. 91 maal wordt in de Koran geëist van de Mohammedaan om hun profeet te imiteren!

Dan de frase over racisme en discriminatie waarin benoeming en keiharde aanpak. De vraag is alleen wie er aangepakt gaat worden. Wij autochtone Nederlanders verschillen zodanig in normen en waarden van de mohammedaan, dat wij enerzijds de ernst van gebeurtenissen in kunnen zien maar anderzijds een behoorlijk relativerend vermogen hebben. Ook zijn we makkelijker in het loslaten van dingen wanneer we verwensingen naar ons hoofd krijgen – laat gaan, laat gaan. Hoe anders is dat bij de Mohammed imiterende mohammedanen, die er voortdurend genadeloos op los timmeren wanneer ze zich verkeerd bejegend voelen.

Hierin speelt de manier van opvoeden ook een kardinale rol. De mannen zijn thuis van jongs af aan de haantjes en hebben veelal al op zeer jonge leeftijd zeggenschap over het vrouwvolk, zowel de zussen als ook de moeder. Vader, zo die werkt, is weg of zit in het theehuis maar zal zich weinig bemoeien met zijn kinderen.

Het gevolg van hoe één en ander uit kan pakken zien we aan bijvoorbeeld de Alkmaarse treitervlogger Ismail Ilgun. Of had dat te maken met de kansloosheid op de arbeidsmarkt? Enfin, ook hier ziet u het probleem al aankomen, wij zullen als autochtonen voortdurend het haasje zijn bij aangifte door deze kortlonters, terwijl het bij ons niet zo snel kookt dat wij datzelfde pad volgen. Ook niet wanneer wij door allochtone medelanders benaderd worden met termen van kk neuk je de moeder of hoer of slet of…  u kent die termen wel. Zoals ik reeds zei: de normen en waarden komen NIET overeen.

islamofoob-critics-silence-moslim

No more xenofobie, homofobie, islamofobie, moslimhaat, afrofobie, antisemitisme en racisme in onze samenleving klinkt natuurlijk best aardig. Alleen wanneer we die termen gaan ontleden en duiden in de zin van “Wie maakt er zich schuldig aan” dan pakt dat voor de mohammedaanse gemeenschap toch anders uit. Evenals voor ons trouwens. Wij zullen voortdurend het slachtoffer worden van beschuldigingen terwijl onze tolerantie vele malen verder reikt dan die van de gemiddelde mohammedaan. Deze laatsten zijn echt meester in het bliksemsnel trekken van de racismekaart terwijl wij als autochtoon eerder op de bres springen voor bijvoorbeeld joden of homo’s. Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van onze autochtone bevolking niet een ingebakken xenofobe houding heeft, anders hadden we hier ook wel Ku Klux Klan-achtige clubjes gehad.

En angst voor homo’s door autochtonen? Mwah, think not. Welnu, zo kan ik elke kreet fileren maar ik zie niets in de richting waarin DENK het wil duwen. Afrofobie is voor mij zelfs een geheel nieuwe term. Islamofobie heb ik eerder reeds wat over gepubliceerd en dan hebben we tenslotte nog de moslim- en jodenhaat over. Saillant  detail is dat het antisemitisme helemaal achteraan in het rijtje staat van moslimpartij DENK, soit. Hooguit kun je het hebben over een verwerping van een ideologie bij laatste twee, en inderdaad verwerp ik de islam. Maar dat zegt niets over een mohammedaan als mens.

dhimmi-at-mohammed-german

Hoe anders is dat bij mohammedanen die dienen te leven naar hun Koran waarin bijvoorbeeld staat dat niet-mohammedanen – dus kafirs – zijn als apen, zwijnen en brandstof voor de hel. Dit wordt hen onderwezen in de moskee. Een iets vollediger beeld krijgt u in mijn eerdere “Ramadan recitatie“.

Het dualisme of tweedeling tussen de mohammedaan en de kafir zoals dit staat beschreven in de Koran komt ook in het partijprogramma van DENK tot uitdrukking. En dan op een manier waarbij men voor tweespalt en verdere polarisatie zorgt. Tevens wordt de wereld omgedraaid en wel zodanig dat wij als autochtoon op de knieën gedwongen worden. Er wordt dus meer en meer “dhimmi-gedrag” van ons geëist. We moeten als autochtoon een eeuwige tolerantie opbrengen voor de mohammedaanse allochtoon terwijl wij steeds meer en harder geslagen worden.

Ik laat andere groepen als Chinezen of Boeddhisten even buiten beschouwing, daar deze zich absoluut niet vanuit een slachtofferrol permanent negatief profileren met een altijd maar weer groter wordende eis tot verdere aanpassing aan hun cultuur of gewoontes. Dan noem ik wat zaken als scheiding der sekse bij het zwemmen, halal-eten, halal-slachten, gebedsruimtes in bedrijven en openbare gelegenheden, eisen dat er in publieke ruimtes bepaalde aanstootgevende zaken verwijderd dienen te worden zoals een christelijk kruisteken of naaktschilderijen of het eisen dat “zij” in het ziekenhuis alleen behandeld wil worden door een vrouwelijke arts en liefst nog een mohammedaanse. Om maar wat te noemen. Wij, als autochtonen zijn dan ook nog zo achterlijk om daarin mee te gaan waarmee we onszelf steeds meer dwingen te leven in dhimmitude.

geert-wilders-demonstratie-tk-17nov2016-2

De democratische middelen om weerstand tegen politieke haatzaaiers en electoraal-opportunistische splijtzwammen (lees “gevaar van rechts“) te bieden komt dan tot uiting in rechtszaken of registratie bij de overheid met als mogelijk gevolg detentie van de autochtoon. Politici, met name in het rechtse spectrum, worden dan ook vogelvrij verklaard. Alles wordt in het werk gesteld om de niet-mohammedanen het zwijgen op te leggen, te beginnen met rechts omdat links in eerste instantie een soort van alliantie met hen vormt. Zij lopen in hun denken een heel stuk mee met mohammedanen, bijvoorbeeld waar het gaat om faciliteren van allerlei zaken zoals het immigrantenprobleem, de zogeheten hijra waar ik eerder over publiceerde. Maar wanneer de jihad (want dat zijn al deze stappen) zover op dreef is dat de mohammedanen zich overal bevinden door infiltratie in alle geledingen van de samenleving, dan zullen zij door ons eigen democratisch systeem, ditzelfde systeem omverwerpen. Ook bij linkse lieden gaat dan het mes op de strot, maar dat hebben zij NIET in de gaten omdat ze het niet zien willen.

jihad-islamic-iceberg-pvv-geert-wilders

Dit is exact de reden waarom de mohammedaan zo in opstand komt tegen de weldenkende rechtse samenleving. De zwijgende meerderheid blijft zwijgen, zo stelt Kuzu verder, en daarom is het geluid van DENK harder nodig dan ooit. Ik denk dat het zojuist geschetste beeld over het ophalen van de schouders door de autochtoon een betere duiding is. Uit onverschilligheid (Laat maar), uit een neiging tot de-escalatie (de mohammedaan is onberekenbaar), uit een gevoel van geen problemen willen krijgen (de mohammedaan reageert vaak zeer agressief), maar zeker niet omdat de autochtoon in meerderheid dit allemaal blijft accepteren en zich eeuwig laat piepelen. De linksche mensch zal zich wentelen in dhimmi-gedrag, door alles maar te tolereren en zodoende steeds verder op te schuiven in het toegeven aan alles wat door de mohammedaanse gemeenschap geëist wordt. Tot het moment dat hij het koude metaal tegen zijn strot voelt en zich realiseert dat hij de verkeerde afslag genomen heeft.

Denkt DENK nu werkelijk dat zij bezig zijn met “verbinding” in wat zij hier noemen “het bestrijden van de segregatie in onze samenleving?” De bevolkingsgroepen leven langs elkaar heen en zullen dat blijven doen, begrip voor elkaar ontwikkelen zal nimmer aan de orde zijn tussen degenen die (als kafir) de mohammedaanse liturgie kennen en de mohammedanen. Het overgrote deel van de mohammedaanse gemeenschap staat niet open voor integratie, simpelweg omdat dat verboden is vanuit hun islamitische liturgie (K 2:257 / 3:28 / 4:76 / 4:144 / 5:51.) Zij dienen een afkeer te hebben van alles wat niet islamitisch is, zo ook van niet-mohammedaanse mensen. Dus wanneer DENK deze term wijzigt in wederzijdse acceptatie dan wil dat zeggen dat het wederom éénrichtingsverkeer is. Vanuit de autochtoon naar de allochtoon. Verwelkoming, acceptatie en omarming van de cultuur die juist “Onderdrukking” ten doel heeft en dat bewerkstelligt door de ongelovige kafirs (alle niet-mohammedanen) te vermoorden. Dus daar waar het begon met civiele jihad, verandert dat op een zeker moment in gewelddadige jihad. (Jihad by the Sword)

jihad-stages-3-few-more-outnumbered-dutch

Vervolgens staan er een aantal punten genoemd in hoofdstuk 1 die ik met u door wil lopen. Overigens ben ik zo vrij geweest om alleen die stukken uit het programma te halen die van invloed zijn op de niet-mohammedaanse samenleving en wel met een negatieve impact. Reden hiervoor is dat ik van mening ben, en hopelijk elke weldenkende niet-suïcidale landgenoot met mij,  dat DENK een pure mohammedanen partij is die als uiteindelijke doel heeft te strijden voor de zaak van Allah, oftewel, de TOTALE islamisering van Nederland en van daaruit de gehele westerse samenleving.

 • Integratie moet vervangen worden door wederzijdse acceptatie maar dat heb ik u zo-even uitgelegd, dat is een verpakking van iets met een ander gesteld doel.
 • DENK pleit voor invoering in een “Racismeregister” met als gevolg dat wie daar in staat nooit meer in overheidsdienst kan treden.
 • Voorts wil DENK een invoering diversiteitsquota migranten in 10% van de topfuncties. U ziet hier de kraakheldere stap tot infiltratie als pure civiele jihad.
 • Ook stelt men een dubieuze NSB-praktijk voor van “loksollicitaties” om zodoende mensen bij te kunnen schrijven in hun Racismeregister vanwege (uitgelokte) discriminatie. Detentie behoort tot de mogelijkheden aldus Farid Azarkan bij Pauw.
 • Een Invoering van een “Contacttaakstraf” met degenen die gediscrimineerd zijn, om u als gestrafte even goed te laten voelen hoe het is om dhimmi te zijn tegenover waarschijnlijk een mohammedaan, want zoals we bij G. Wilders zagen, waren dat toch (vanuit veelal de moskee) de mensen van de aangiftes.
 • De termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’ verdwijnen, de mohammedaan dient zich volgens de Koran altijd superieur op te stellen omdat Allah zegt dat zij dat zijn. Discriminatie wordt bestraft met een Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD), mogelijk detentie.
 • De expertise in de strafrechtketen moet vergroot, Farid Azarkan pleitte bij Pauw voor meer allochtonen als expertise werkzaam in rechtbanken omdat deze daar ondervertegenwoordigd zijn. Het plaatje hoef ik u verder niet te schetsen denk ik zo.
 • De invoering van een Racismepolitiekorps van 1000 agenten die opgeleid worden tot discriminatie experts met als doel een actieve opsporing van racisme en discriminatie. Razzia’s in het vooruitzicht garandeer ik u. Het voortzetten van ons Sinterklaasfeest met de zwarte pieten zal dan ook snel van de baan zijn daar dit spoedig helemaal onder het kopje racisme zal vallen in plaats van cultuur.

owning-slaves-pick-cotton-get-over-it-sylvana-simons

Wij moeten ons meer bewust zijn van ons duistere verleden en aangaande de slavernij een formeel excuus maken. Ook moeten er herstelbetalingen volgen voor het onderhouden van het slavernij-erfgoed. In de geschiedenisboeken op school dient dit verleden beter in beeld gebracht te worden, de migratiegeschiedenis en ons slavernijverleden moeten kerndoelen worden. Buiten het kolonialisme dienen ook Srebrenica en de politionele acties meer aan bod te komen. Het komt op mij eigenaardig over om de geschiedenis aan te moeten passen en daarmee als autochtonen door het stof te moeten gaan.

Betalingen en excuses, tja die allochtonen van DENK zien maar wat graag vernedering van ons autochtonen want dat past geheel in de lijn van de islamitische traditie. Die betalingen zou u in eerste instantie als een soort Jizya (een speciale belasting te betalen door de niet-mohammedaan aan de Ummah, het totale mohammedaanse orgaan) kunnen zien, die is bedoelt om als dhimmi te mogen leven onder mohammedaans bewind.

islam-peace-means-jizya-for-jews-christians-zoroastrians-or-die-3th-class-citizen

Vernedering en vernietiging van ‘anderen’, dat is wat de islam voorstaat. Datzelfde patroon heeft zich 1400 jaar lang herhaald vanuit het Midden Oosten richting Afghanistan en langs geheel Noord-Afrika tot in Spanje en voorbij Turkije op de Balkan, één grote veroveringsideologie. En zie wat er van die landen is geworden. Velen weten niet wat 1400 jaar jihad heeft teweeg gebracht omdat weinigen zich verdiepen in de geschiedenis van de ontwikkeling van de islam. Turkije, Syrië maar ook Egypte waren van oorsprong christelijk. En het boeddhistische Azië… Er is weinig meer van over, àlle cultureel erfgoed, andersoortig denken of religie als ook benamingen verdween. Ook dat is inherent aan het mohammedaanse denken vanuit de doctrine islam. Alles wat van oorsprong GËËN relatie had met Allah dient vernietigd te worden.

DENK wil ook dekolonisatie van onze straatnamen, bruggen, tunnels en musea met relatie tot ons verleden. Een herkenbaar patroon.

Scholen worden verplicht om intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen en organiseren. Je kunt er dus donder op zeggen dat onze kindertjes binnen afzienbare tijd gedwongen worden tot moskee-bezoek, ook hier weer gedwongen islamisering zoals nu al met regelmaat vanuit andere landen berichten verschijnen. Bij weigering volgt dan een sanctie. Nog even los van wat voor indoctrinatie onder het mom van “De ware religie van de vrede” de leerlingen ondergaan.

westerse-kinderen-in-moskee-bukbidders

Tot zover het eerste hoofdstuk. Het tweede:

 1. Denkend aan Nederland hoor ik een lerende samenleving waarin meester Rik voor een brede brugklas staat, waarin leerlingen met verschillende achtergronden en diverse milieus naast elkaar en van elkaar leren. Een samenleving waarin meer aandacht wordt geschonken aan onze migratiegeschiedenis en ons slavernijverleden.

Maar, beste Kuzu, wij willen helemaal niet als autochtone leerling ten overstaan van allochtone mede-leerlingen in het stof bijten door positief in die migratieshit te staan en vervolgens ook nog “ashamed” in het hoekje te moeten over ons slavernijverleden dat opgelepeld en uitgediept moet worden.

Mij dunkt dat er voldoende in de huidige boeken vermeld is. Laten we eens de ware aard en geschiedenis van de islam noemen. Laten we het eens hebben over die barbaar die jullie als profeet aanbidden. Dat hij met een meisje van zes jaar oud trouwt en haar vervolgens neukt op haar negende. En dat deze kindhuwelijken vandaag de dag nog steeds praktijk zijn binnen de islam, evenals incest, door het trouwen met volle neef of nicht hetgeen ook helemaal prima is in de islam. En de gevolgen van deze eeuwenlange inteelt. Of de moord op al die honderden joden die door die Mohammed de keel door zijn gesneden. Daar willen wij autochtonen het graag over hebben. Ook waarom jullie ons volgens de Koran moeten vermoorden en en en… ach, ik wind mezelf teveel op nu.

iq-kaart-wereld-inbreed-islam

Ik wilde het nog hebben over Palestina, Israel en de Armeense genocide maar ja, dat komt misschien nog…

22,4% van de Turks/Marokkaanse leerlingen met laag opgeleide ouders krijgt een te laag schooladvies. Wij staan brede (brug-)klassen voor zodat de trage leerling zich kan optrekken aan de snellere. – Maar die snelle leerlingen gaan als de bliksem naar een andere school want zij worden tegengehouden in hun ontwikkeling. Ik schat dat het overgrote deel van de trage leerlingen in de allochtonenhoek zit dus hier wordt wederom een positieve puls voor de allochtoon ten koste van de autochtoon bepleit.

Jongeren die geen stageplek kunnen vinden, krijgen een stagegarantie – ook dit probleem is veelal bij de allochtone jeugd die, ondanks hier geboren, toch niet fatsoenlijk Nederlands spreekt, vreemd toch wel. Zou het iets met t thuisfront te maken kunnen hebben? Ik vind hier wederom een allochtonenpampering.

In het licht van stage wil DENK gesanctioneerde stageverplichting bij scholen en overheid. En hoppa, wederom betalen als je de allochtoon weigert als overheid of als school.

En het leenstelsel verdwijnt – vanwege een studieprivilege dat er alleen voor de rijken zou zijn? Ja, inderdaad, dan vallen de meeste allochtonen buiten de boot. Wellicht heeft een allochtoon die zich voorziet van crimineel geld (dat zijn er niet veel natuurlijk) geen probleem met de studie van zoon- of dochterlief in relatie tot het leenstelsel?

Verder een  quotumregeling voor stageplaatsen bij bedrijven met meer dan 25 werknemers. En daarmee vallen de meeste allochtonen dan weer buiten schot want dat zijn meestal 1-, 2- of 3-mans bedrijfjes in het MKB.

30% van de bedrijven geeft aan liever een autochtoon te willen – dat is niet zo vreemd, de heikele punten omtrent een allochtoon heb ik hierboven reeds globaal weergegeven in het verhaal van Hendrik en Hannane. Discriminatie komt ook voor bij stageplekken stelt DENK – ook niet zo raar wanneer je even nadenkt over Hannane.

Vóór het als keuzevak aanbieden van Portugees, Spaans, Mandarijn,Turks en Arabisch is DENK een voorstander. Nou, dan kiezen al die allochtonen natuurlijk hun moedertaal want die kennen ze al, lekker makkelijk en goed voor de integratie eenzijdige wederzijdse acceptatie.

 DENK is vóór inkomensafhankelijke gratis schoolboeken – dit komt de mohammedaanse gemeenschap zeer ten goede omdat de meesten onder aan de inkomensladder staan.

aap-nooit-mies-plankje-school

Voor wat betreft de vrijheid van onderwijs als genoemd in Artikel 23 van de Grondwet noemt DENK uitsluitend gelijke behandeling van islamitische onderwijsinitiatieven èn voldoende opleiding met betrekking tot islamitisch geestelijke en imams. Over joodse of christelijke instellingen wordt met geen woord gerept.

Ook moet er een onafhankelijke commissie komen ter voorkoming van het treiteren en tegenwerken van initiatiefnemers daartoe door overheidsinstellingen.

De werkomstandigheden van leraren moeten verbeteren door vermindering van de controle- en regeldruk. Want controle op die islamitische instellingen moeten we niet hebben natuurlijk. Ook hier staan allemaal weer pluspulsen voor de allochtone samenleving.

 1. Denkend aan Nederland droom ik over een gezonde samenleving, waarin verpleegkundige Thea rekening houdt met de wensen en eisen van tante Latifa.

Zorg met oog voor culturele, religieuze en andere achtergronden: cultuursensitieve zorg zodat hun zorg op hun behoeften wordt afgestemd. Een zogenaamde halal-behandeling? Enfin, ik heb u reeds in de eerste alinea’s hieromtrent al wat geopenbaard. Alles voor de zaak van Allah.

 1. Denkend aan Nederland zie ik een sociale samenleving waarin het werk van Mark en Murat loont.

Een samenleving waarin iedereen naar draagkracht bijdraagt en vermogens ‘eerlijker’ worden belast. Een samenleving waarin wij omkijken naar elkaar als iemand het moeilijk heeft – maar uit cijfers van 2015 blijkt dat 62% van de bijstands“gerechtigden” allochtoon is.

Bijzondere aandacht voor alleenstaande ouders en ouderen. DENK wil ook bijzondere aandacht geven aan groepen in onze samenleving die een grotere kans hebben om (langdurig) in armoede te verkeren. DENK komt daarom alleenstaande ouders met een lager inkomen tegemoet met een verhoging van de kinderbijslag. De kinderbijslag voor inkomens  vanaf €75.000 wordt € 0,00 Het kinderbijslagbedrag moet wel omhoog.  – Overigens zitten de grote allochtone gezinnen vrijwel zonder uitzondering in de lage inkomensgroepen.

DENK wil het woonlandbeginsel (de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt gebaseerd op het kostenniveau van het land waar u woont) afschaffen. Het wordt dan een percentage van het bedrag dat bij wonen in Nederland zou zijn uitgekeerd. Ook moet tegemoet gekomen worden aan mensen die net buiten de boot vielen door de vernieuwing van de Remigratiewet.

De royale 30%-regeling voor expats wordt afgeschaft. Bonussen moeten verplicht evenredig onder werknemers worden uitgekeerd en een extra werkgeversheffing van 16% op het gedeelte van salarissen boven €150.000, zodat excessieve salarissen worden ontmoedigd. Expats betreft veelal hogere functies, evenals inkomens boven de  €150.000 en daar vallen de allochtonen meestal buiten. Wel willen zij meedelen in de bonussen.

 Kinderopvangtoeslag wordt verhoogd, zodat kinderopvang beter betaalbaar wordt bij arbeid.

Ook een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, zodat ouders meer te besteden hebben EN een uitbreiding van het betaalde partnerverlof (bekend als vaderschapsverlof) met 8 dagen.

islamic-time-bomb-outbreeding-vertility-rate-whomb

Een keiharde bestrijding van kinderarmoede – dus gratis fietsen voor kinderen in armoede. Tevens het reserveren van meer middelen voor het armoede- en schuldenbeleid. Handig voor grote gezinnen, die gratis fietsen.

De vermogensongelijkheid in ons land verminderen door progressieve belasting op werkelijk rendement. Vermogens tussen €25.000 en €50.000 vijf procent mínder belasten en  vermogens boven de €1.000.000 tien procent méér belasten.

Instelling jaarlijkse monitor Bruto Nationaal Geluk. Wat dat ook zijn mag.

5. Denkend aan Nederland wil ik een veilige samenleving, waarin Anke en Mariam veilig over straat kunnen op elk moment van de dag en de nacht.

DENK pleit voor zwaardere onvoorwaardelijke celstraffen, want die zijn nationaal maar half zo zwaar als in de EU.

Mensen moeten invloed krijgen op 20% van de inzet van politiecapaciteit. Er moet een einde komen aan politiegeweld en etnisch profileren; Er zijn in ons land veel slachtoffers van politiegeweld, etnisch profileren en ongelijke rechtspraak. Er moet met betrekking tot deze 3 punten een uitvoerig actieplan komen èn een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren. Gevaarlijke arrestatietechnieken, zoals de nekklem, moeten verboden worden. De politie moet  stopformulieren gaan gebruiken. Er moet meer aandacht voor diversiteit komen binnen de politieorganisatie en politieopleidingen.

Even vrij vertaald moeten er dus meer allochtonen in het politieapparaat komen die dan de van discriminatie beschuldigde autochtoon komt inrekenen en opladen. Ook in de rechterlijke macht moeten meer allochtonen qua expertise ondergebracht aldus Farid Azarkan bij Pauw. Al deze stellingen bevorderen dat islamisering makkelijker plaats vindt. En de agressie van links of de islam (zoals in grote steden reeds in landen rondom ons) kan dan de uitgelokte ”uitwassen” van de dienders aangeven bij het Meldpunt Politiefunctioneren.

Het Ministerie van Defensie wordt vervangen door een Ministerie van Vrede en Wederopbouw en geen JSF of nieuwe onderzeeboten. Dit is dus een verzwakking van ’s lands verdediging hetgeen goed uitkomt wanneer de jongens van IS met de inmiddels 1.000.000 mohammedanen in Nederland de zaak echt gaan overnemen. Regeren is vooruit zien.

denk-kindbruid-chilmarriage-politiek

Kindermisbruik moet bestraft met chemische castratie EN bezit kinderporno kan niet langer afgedaan worden met taakstraffen. Over die pedofiele profeet of de vanuit de islam geoorloofde kindhuwelijken – geen woord.

Er moet meer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de rechtspraak en de strafrechtketen. De griffierechten en eigen bijdrage in de rechtspraak moeten verlaagd. – Tja, wel fijn voor allochtonen want er zullen heel veel rechtszaken komen en ze hebben niet zoveel centjes hè.

Cannabis teelt en verkoop moeten gereguleerd worden, het gebruik ontmoedigd – even een haram dingetje tussendoor ter misleiding van de domme dhimmi.

Er moet nog een Landelijk Meldpunt Intimidatie komen via een app. voor een gerichte handhaving en een goed beeld. Het wordt nog druk voor de allochtoon om al die meldpunten bij te houden.

Dan in de rubriek terrorismebestrijding (verbreed tot alle gevaarlijke uitwassen) moet de focus volgens DENK gelegd op Extreemrechts Geweld middels een Actieplan Integrale Aanpak omdat de dreiging hiervan door diensten wordt onderschat. Toetsing ervan aan de rechtsstatelijkheid.

Veiligheidsmaatregelen zonder tussenkomst van een onafhankelijke instantie moet onmogelijk gemaakt worden. Ben even de tel kwijt de hoeveelste onafhankelijke instantie dit inmiddels is, maar het is uiterst merkwaardig (edoch niet in het licht van de aanstaande islamisering en invoering van de Sharia-wetgeving) dat er géén woord staat over religieuze-, islamitische terreur. In het licht van de zaak voor Allah is dit dan wel weer begrijpelijk. Bij Pauw had Kuzu ook zo’n opmerking over extreemrechts geweld in relatie tot de moskee in Enschede… Zijn reinste Taqiyya waar ook de gemiddelde leek doorheen prikte.

theo-van-gogh-vermoord-dood-mes

Dit is de helft van het partij programma. De tweede helft heb ik wel voor u doorgewerkt maar dat was niet aantrekkelijk genoeg voor uitgebreid commentaar. Evenwel stonden daar nog ruim een 30-tal punten in die gunstig waren voor de allochtoon en ongunstig uitpakten voor de autochtoon. De autochtoon kan partij DENK in geen enkel opzicht interesseren, behalve hoe die klein te houden.  Want hoewel zij pretenderen een partij voor ALLE Nederlanders te zijn, is daar in hun partijprogramma werkelijk NIETS van terug te vinden, NIETS! Alles voor de allochtoon, de onderkant van de samenleving. Specifiek worden groepen laagst bedeelde allochtonen bevoordeeld.

Een laatste punt dat zeer opmerkelijke was, betrof de aftrek van hypotheekrente, DENK wil de rentevrije HALAL-hypotheek ook aftrekken…

Overigens bevat het partijprogramma geen enkele financiële onderbouwing. Dat hoeft ook niet in de ogen van de mohammedaan want het enige doel is islamisering, hetgeen destructie van de samenleving betekent. Wij worden via onze eigen democratische regels onderuit gehaald zonder dat we daar iets aan kunnen doen. Tenzij we met allen opstaan en een rechts blok gaan vormen want linkse partijen die heulen met de islam zoals ik u eerder weergaf. Dit programma is civiele jihad oftewel; vernietiging van binnenuit. Maar wanneer de mohammedanen de overmacht eenmaal ruiken of hebben, dan is zeker dat toon en muziek zullen veranderen.

grandpa-burkas-child-question

Weg vrijheid van meningsuiting

Weg vrijheid van godsdienst

Weg vrijheid van keuze

Weg vrijheid.

DENK goed na.

7 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Het is tekenend voor onze lamlendigheid dat het al zover is gekomen. Ik kan die Oost Europese landen wel waarderen; geen moslims in ons land. De islam is als paalwormen ze knagen en knagen tot de boel in elkaar stort, willen we dat?

 2. Cool Pete schreef:

  Broodnodig artikel. Hopelijk lezen ook politici dit.

  Duidelijker en verantwoorder kan het niet beschreven worden.
  Groot compliment.

  Het doel van die Turkse 2-mans factie, is
  de Westerse democratische rechtstaat Nederland,
  op allerlei slinkse manieren,
  voor hun islamo-fascistische baas in Ankara, Erdogan: Moslim Broederschap / Grijze Wolven:
  te ISLAMISEREN = Kalifaat + Sharia.
  Zie het resultaat in landen als:
  Turkije, Pakistan, Iran [shiitisch], Saudi-Arabia, Afghanistan, Sudan, Somalie, Libye ……

 3. Arie Nieuwenhuizen schreef:

  Naar mijn idee is het artikel “iets” aan de lange kant voor de gemiddelde lezer.
  Er is interessante info te vinden op http://www.thereligionofpeace.com EN http://www.globalmuslimbrotherhoodwatch.com Verder denk ik dat negers helemaal niets te zoeken hebben bij een islamitische partij (maar goed of Sylvana nadenkt?), waarom niet? Volgens de Koran komen witte mensen (vinden Arabieren van zichzelf) van de ene schouder van god en van de andere schouder komen zwarten, de laatsten zijn voorbestemd voor de hel. Dat Sylvana dat maar weet.

  Voor de rest, allemaal sterkte in de strijd die wij gaan winnen!

 4. carthago schreef:

  De pislam is een self fullfilling prophecy van de mohammed ziekte :honger, doodslag, haat, onderdrukking, moord en verkrachting. De weg daar naar toe is inderdaad segregatie, er is voor de pislam geen andere weg, want zelfs de meest wegkijkende nederlander ziet dat de doodscultuur van de pislam niet te integreren valt. Helaas zijn de wegkijkende opportunisten in Den hagistan gebaat bij polarisatie, verdeel en heers dus.Dat vindt zijn uiting in de progom op Geert wilders, de ultieme verdeel en heers tactiek. De verraderlijke nazguls.

 5. Bennie schreef:

  Als er een volk racistisch is, en dat vervolgens moordlustig in de praktijk brengt, dan is dat het Turkse volk.

 6. Cool Pete schreef:

  @Bennie, heel juist.
  En als er een tweede “volk” racistisch is, en dat met slavenhandel en geweld in de praktijk
  brengt, dan is dat het Arabische “volk”: door het hele Midden-Oosten.

 7. korte schreef:

  Ik hoop dat sylvana in gaat zien voor wat voor karretje ze zich heeft laten spannen!!! Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen in vrijheid mogen blijven leven.