DE WERELD NU

Hallo, met uw focusgroep?

Aghanistan, Thunberg, Rechter, Politieke moorden

Er komt géén referendum over zomer- dan wel wintertijd in de Benelux. In plaats van een referendum moet u het doen meet een focusgroep. Wie daar in zitten? Drammers zoals ondergetekende, bijvoorbeeld.

Maar laat ik dat laatste niet te hard zeggen, mijn sollicitatie loopt formeel nog. En vanzelfsprekend wil premier Rutte dat wij als focusgroep met het juiste antwoord komen. Welk dat is? Daarover moeten wij nog vergaderen, en het kabinet ook. Daarna weet ik meer.

U begrijpt, premier Rutte wil in ieder geval iets van een legacy achterlaten, en niet iets dat door de eerstvolgende coalitie prompt weer wordt terug gezet als hij zijn hielen heeft gelicht. En omdat de premier ´Totally, totally, totally´ tegen referenda is, doen we het op de bekende ouderwetse manier: in achterkamertjes. Mèt:

belangengroeperingen om te peilen of Nederland voor invoering van zomer- of wintertijd is.

Istie mooi of istie nie mooi? En dat allemaal in Den Haag, want buiten Den Haag heb je eigenwijze mensen die wonen in stadjes als Dokkum en zo, Daarvan wil je niet dat ze meedoen aan iets als een “vorm van burgerraadpleging”.

Er komt een “vorm van burgerraadpleging” in de hele Benelux om te beslissen of de drie landen in de toekomst de zomer- of de wintertijd aanhouden. Dat zegt de Belgische premier Michel op een top in Salzburg, na overleg met premier Rutte en de Luxemburgse premier Bettel. Een woordvoerder van Rutte zegt dat die volksraadpleging zeker niet zal lijken op een referendum.

U begrijpt: het zijn hoogtijdagen voor de directe democratie:

Herstel: het zijn hoogtijdagen voor de selectieve directe democratie. Gewoon echt ouderwets! Leuk toch? De voorzitter van onze focusgroep krijgt niet het telefoonnummer van de premier, maar wel het nummer van iemand die dat wèl heeft. U begrijpt, er wordt niets aan het toeval overgelaten. En als alle focusgroepen hebben vergaderd en het correcte besluit is genomen, dan mogen de voorzitters van alle focusgroepen dat tezamen gaan vertellen aan de premier. In het Torentje! U kent ongeveer het vloeroppervlak van het Torentje? Een vierkante meter of 18.

Dan snapt u ook gelijk hoe selectief die selectieve directe democratie is. Wees trots op mij!, en stuur mucho bananen!

Focusgroep