DE WERELD NU

Haga Lyceum – een beetje schot in de zaak

Haga Lyceum, Islamitisch onderwijs

Minister Slob stuurt aan op het elimineren van het huidige schoolbestuur van het Haga Lyceum. Als dat al lukt is dat maar beperkte vooruitgang.

Deel van het echte probleem is dat de betrokken instanties maar een vaag begrip hebben van welke problemen bestreden moeten worden. Zo schrijft de NOS onder andere dat “geen aanwijzingen zijn gevonden van salafistische invloeden”. Dat is lachwekkend, aangezien de islam deels is gefundeerd op juist de principes die de salafisten zo nauw aan het hart liggen. Maar aangezien de AIVD salafisme – voor kenners van de islam een bespottelijke gedachte – beschouwt als een aparte sekte binnen het islamitisch spectrum, wordt er nooit doorgepakt. Dat zou immers op langere termijn leiden tot een intrekking van de erkenning van de islam als godsdienst. Binnen Haagse kringen is dat anathema. Het zou ook consequenties hebben die onze rechtsstaat niet aan kan. Derhalve werd het lapmiddel het zoveel mogelijk tegengaan van islamitisch onderwijs. En werken doet dat niet:

Het Haga Lyceum kwam in maart in het nieuws nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid had gewaarschuwd dat leerlingen op de school werden beïnvloed door leraren die contact onderhielden met terroristen. Voor de gemeente was dat reden om alle besluitvorming over de school te bevriezen en de subsidies stop te zetten.

Haga Lyceum

Zelfs de gemeente Amsterdam zit nu op deze lijn, maar zoals gewoonlijk: halfhartig.

Gisteren werd bekend dat de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren al verwoede pogingen heeft gedaan om de oprichting en voortzetting van het Haga Lyceum tegen te werken. Toen de juridische mogelijkheden waren uitgeput, onderzocht de gemeente ook de mogelijkheid om een concurrerende islamitische school te stichten. Dat is echter niet zo makkelijk met de huidige wetgeving.

Een tijger vervangen door een leeuw. Alsof dat veel helpen gaat. Datzelfde casuïstische zit ook sterk in de landelijke aanpak. Je hoeft geen helderziende te zijn om te beseffen waar dit op termijn toe leiden moet.

Haga Lyceum

De aspirant-oprichters klagen nu dat de normen te streng zijn.

De middelbare scholen waren allemaal gepland in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Reden voor de afwijzingen was dat de aanvragers niet aan de stichtingsnorm voldoen of dat niet hebben kunnen aantonen. Die wettelijk vastgelegde norm geeft per schooltype aan hoeveel leerlingen minimaal nodig zijn om in aanmerking te komen voor oprichting en financiering.

Die klacht dat deze normen te streng zijn lijkt me correct, maar dat betekent niet dat dit een verkeerde aanpak is. Het is juist niet genoeg, en anders dan uitstel van executie is het al zeker niet. Hetgeen betekent dat er weinig tijd is om het echt te blokkeren, aangezien dergelijke diep in de Nederlandse samenleving ingebedde systemen veel tijd kosten om aan te passen. Het is niet twee voor twaalf of één voor twaalf: het is twaalf uur, en de klok slaat al. Maar door onderling bakkeleien van instanties staat de overheid zonder stevig en gericht leiderschap in zijn hemd, en dat leiderschap is in geen velden of wegen te bekennen. En dan krijg je dit:

… er in sommige situaties ook angst is voor islamitische scholen. “Er zijn gemeentes geweest die in het verleden de oprichting van islamitische scholen wilden tegenhouden. Maar de rechter heeft tot nu toe altijd gezegd: jullie gaan daar niet over en hebben gewoon de wet toe te passen.”

Het was om deze reden dat ik vorig jaar schreef dat de schoolstrijd moet worden beëindigd om een implosie van het Nederlands onderwijs tot madrassah-niveau te voorkomen. Dat zal men samen met de populisten moeten organiseren want van de progressieve partijen valt niet veel positiefs te verwachten.

4 reacties

 1. Henk Albarda schreef:

  Ons onderwijs haalt volstrekt ten onrechte allerlei internationale lijstje. Nederland scoort waarschijnlijk wereldwijd het hoogst met lieden die een HBO opleiding hebben afgerond. Dat is logisch, de laatste 15 jaar is het niveau van HBO opleidingen bedroevend.
  De ‘sociale’ wetenschappen hadden nooit open zijn mogen gaan, HEAO had veel strenger moeten zijn gebleven.
  Met mijn MBO Bedrijfseconome diploma 1984 heb ik een aanzienlijk hoger niveau dan vrijwel alle vanaf 2010 HBO ‘maatschappelijk werk’ kletskousen.
  Wie in welke opleiding dan ook, meer dan 2 uur per week ‘godsdienst’ onderwijs ‘geeft’ plus dat ‘godsdienst’ idee ook in andere vakken door laat sijpelen, stelt een garantie voor slecht onderwijs.

 2. carthago schreef:

  Het onderliggende etterende probleem van Hagalyceum wordt angstvallig nooit benoemd door laffe Slob c.s.,nml het fascistoïde salafisme dat de onderwijs voorwaarden nu wil aanpassen.Dat probleem wordt steeds groter en uiteindelijk onbeheersbaar ,geld of geen geld.Het is niet bij toeval dat de uiterlijke vorm van die Haga haatkeet exact de vorm heeft van de doos van pandora.

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  Helemaal eens met Henk Albarda.
  Hoogopgeleid stelt helaas vaak niet zo veel meer voor.
  Als oudje met alleen 60er jaren Mulo, begonnen met werken op mijn 15e, bleek ik keer op keer véél meer parate kennis, denkkracht, inzicht en oplossend vermogen te hebben dan jonge collega’s die tot hun 23/24ste of nog langer ‘gestudeerd’ hadden.
  Hetgeen ook erkend werd, maar dat terzijde.
  Hoogopgeleid betekent niet per definitie intelligent, en laagopgeleid betekent niet per definitie dom of onkundig.
  Mijn school was katholiek, maar in het voortgezet onderwijs speelde het geloof nauwelijks een rol meer.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Hannibal’s idee van 13 juli 2018 om alle nieuwe scholen die ons land ooit nog krijgen gaat openbaar te maken en door de overheid gecontroleerd te laten worden lijkt de enige uitweg uit de ellende die de verschillende schoolwetten uit de 19e en begin 20e eeuw nu, weer een eeuw later, veroorzaakt. Ook bewoners in nog te bouwen nieuwbouwwijken zullen het begrijpen. Het losweken van de christelijke opvoeding uit het onderwijs zal leiden tot nieuwe netwerken en ideeen. Blijft nog het probleem van het godsdienstonderwijs met de flauwe apologetische praatjes over de islam. Maar dat is hanteerbaar.